Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Žilina
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  3269/L

Business name: 
HAKOM, s.r.o.
  (from: 04/01/1996)
Registered seat: 
Československej armády 18
Martin 036 01
  (from: 07/18/2002)
Československej armády 16
Martin 036 01
  (from: 04/01/1996 until: 07/17/2002)
Identification number (IČO): 
36 000 124
  (from: 04/01/1996)
Date of entry: 
04/01/1996
  (from: 04/01/1996)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 04/01/1996)
Objects of the company: 
sprostredkovanie obchodu
  (from: 04/01/1996)
výskum a vývoj
  (from: 04/01/1996)
nákup a predaj dopravných značiek, výstražného a zabezpečovacieho dopravného zariadenia na pozemných komunikáciách
  (from: 04/01/1996)
požičiavanie dopravných značiek, výstraž- ného a zabezpečovacieho dopravného značenia na pozemných komunikáciách včítane montáže a osadenia
  (from: 04/01/1996)
výroba, montáž a osadzovanie dopravných značiek na pozemných komunikáciách
  (from: 04/01/1996)
zámočnícke a zváračské práce
  (from: 04/01/1996)
veľkoobchod a maloobchod v rozsahu voľných živností
  (from: 04/01/1996)
pozemná doprava tovaru - nákladná
  (from: 04/01/1996)
prenájom hnuteľných vecí
  (from: 12/05/1996)
výroba reklamy
  (from: 12/05/1996)
projektovanie stavieb /dopravné stavby pozemné komunikácie - miestne komunikácie/
  (from: 04/25/1997)
činnosť stavbyvedúceho /pozemné stavby, dopravné stavby/
  (from: 04/25/1997)
zimná a letná údržba ciest, pozemných komunikácii a verejného priestranstva
  (from: 11/11/2004)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 11/11/2004)
výkon povolania prevádzkovateľa nákladnej cestnej dopravy s počtom vozidiel 2 pre dopravcu
  (from: 02/01/2013)
montáž určených meradiel
  (from: 12/17/2013)
nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5 t vrátane prípojného vozidla
  (from: 03/16/2018)
montáž cestných a diaľničných oceľových zvodidiel (montáž hotových oceľových výrobkov )
  (from: 03/16/2018)
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
  (from: 08/18/2020)
podnikateľské poradenstvo
  (from: 04/01/1996 until: 05/31/2018)
fotoslužba
  (from: 04/01/1996 until: 03/15/2018)
oprava osobného tovaru a potrieb pre domácnosť /mimo automobilov a motocyklov/ a zásahu do elektrickej siete
  (from: 04/01/1996 until: 03/15/2018)
činnosť stavebného dozoru /pozemné stavby, dopravné stavby/
  (from: 04/25/1997 until: 09/28/2016)
správa nehnuteľností a hnuteľných vecí na základe honoráru, alebo kontraktu
  (from: 04/25/1997 until: 05/31/2018)
výroba tovaru z plastov
  (from: 02/13/2003 until: 03/15/2018)
odlievanie neušľachtilých neželezných kovov
  (from: 02/13/2003 until: 09/24/2012)
laminovanie karosérií
  (from: 02/13/2003 until: 09/24/2012)
laminovanie športových člnov a lodí
  (from: 02/13/2003 until: 03/15/2018)
výroba nádrží, zásobníkov a kontajnerov z laminátu
  (from: 02/13/2003 until: 03/15/2018)
výroba laminátových dopravných značiek na pozemných komunikáciach
  (from: 02/13/2003 until: 03/15/2018)
výroba laminátových výrobkov
  (from: 02/13/2003 until: 03/15/2018)
služby spojené s údržbou a servisom laminátových výrobkov
  (from: 02/13/2003 until: 03/15/2018)
Partners: 
Jozef Haco
530
Valča 038 35
Slovak Republic
  (from: 10/15/2021)
Ing. Peter Mišanko
P. O. Hviezdoslava 2882/29
Vrútky 038 61
Slovak Republic
  (from: 10/15/2021)
Jozef Haco
Minská 7/4
Martin
Slovak Republic
  (from: 04/09/2001 until: 07/17/2002)
Jozef Haco
Minská 7/4
Martin
Slovak Republic
  (from: 06/10/1998 until: 04/08/2001)
Jozef Haco
Minská 7/4
Martin
Slovak Republic
  (from: 02/13/1998 until: 06/09/1998)
Jozef Haco
Minská 7/4
Martin
Slovak Republic
  (from: 04/25/1997 until: 02/12/1998)
Jozef Haco
Minská 7/4
Martin
Slovak Republic
  (from: 04/01/1996 until: 04/24/1997)
Ing. Peter Mišanko
A. Stodolu 19
Martin
Slovak Republic
  (from: 04/09/2001 until: 07/17/2002)
Lýdia Mišanková
A. Stodolu 19
Martin
Slovak Republic
  (from: 06/10/1998 until: 04/08/2001)
Lýdia Mišanková
A. Stodolu 19
Martin
Slovak Republic
  (from: 04/25/1997 until: 06/09/1998)
Ivan Pivko
Pribinova 306/36
Martin
Slovak Republic
  (from: 07/18/2002 until: 09/19/2008)
Ivan Pivko
Pribinova 306/36
Martin
Slovak Republic
  (from: 04/09/2001 until: 07/17/2002)
Ivan Pivko
Pribinova 306/36
Martin
Slovak Republic
  (from: 06/10/1998 until: 04/08/2001)
Ivan Pivko
Pribinova 306/36
Martin
Slovak Republic
  (from: 02/13/1998 until: 06/09/1998)
Ivan Pivko
Pribinova 306/36
Martin
Slovak Republic
  (from: 04/25/1997 until: 02/12/1998)
Ivan Pivko
Pribinova 306/36
Martin
Slovak Republic
  (from: 04/01/1996 until: 04/24/1997)
Jozef Haco
530
Valča 038 35
Slovak Republic
  (from: 07/18/2002 until: 10/14/2021)
Ing. Peter Mišanko
P. O. Hviezdoslava 2882/29
Vrútky 038 61
Slovak Republic
  (from: 07/18/2002 until: 10/14/2021)
Ing. Ján Cvetler
116
Blansko - Dolní Lhota
Česká republika
  (from: 04/25/1997 until: 02/12/1998)
Ing. Ján Cvetler
116
Blansko - Dolní Lhota
Česká republika
  (from: 04/01/1996 until: 04/24/1997)
Jiří Štoudek
178
Doubravice nad Svitavou
Česká republika
  (from: 04/25/1997 until: 02/12/1998)
Jiří Štoudek
178
Doubravice nad Svitavou
Česká republika
  (from: 04/01/1996 until: 04/24/1997)
Contribution of each member: 
Jozef Haco
  (from: 02/03/2009 until: 10/14/2021)
Jozef Haco
Amount of investment: 20 995,153688 EUR Paid up: 20 995,153688 EUR
  (from: 10/15/2021)
Ing. Peter Mišanko
  (from: 02/03/2009 until: 10/14/2021)
Ing. Peter Mišanko
Amount of investment: 12 198,765187 EUR Paid up: 12 198,765187 EUR
  (from: 10/15/2021)
Jozef Haco
Amount of investment: 25 000 Sk Paid up: 12 500 Sk
  (from: 04/01/1996 until: 04/24/1997)
Ivan Pivko
Amount of investment: 25 000 Sk Paid up: 12 500 Sk
  (from: 04/01/1996 until: 04/24/1997)
Ing. Ján Cvetler
Amount of investment: 25 000 Sk Paid up: 12 500 Sk
  (from: 04/01/1996 until: 04/24/1997)
Jiří Štoudek
Amount of investment: 25 000 Sk Paid up: 12 500 Sk
  (from: 04/01/1996 until: 04/24/1997)
Jozef Haco
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 04/25/1997 until: 02/12/1998)
Ivan Pivko
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 04/25/1997 until: 02/12/1998)
Ing. Ján Cvetler
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 04/25/1997 until: 02/12/1998)
Jiří Štoudek
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 04/25/1997 until: 02/12/1998)
Lýdia Mišanková
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 04/25/1997 until: 06/09/1998)
Jozef Haco
Amount of investment: 40 000 Sk Paid up: 40 000 Sk
  (from: 02/13/1998 until: 06/09/1998)
Ivan Pivko
Amount of investment: 40 000 Sk Paid up: 40 000 Sk
  (from: 02/13/1998 until: 06/09/1998)
Lýdia Mišanková
Amount of investment: 40 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 06/10/1998 until: 04/08/2001)
Jozef Haco
Amount of investment: 80 000 Sk Paid up: 40 000 Sk
  (from: 06/10/1998 until: 04/08/2001)
Ivan Pivko
Amount of investment: 80 000 Sk Paid up: 40 000 Sk
  (from: 06/10/1998 until: 04/08/2001)
Jozef Haco
Amount of investment: 72 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 72 000 Sk
  (from: 04/09/2001 until: 07/17/2002)
Ivan Pivko
Amount of investment: 64 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 64 000 Sk
  (from: 04/09/2001 until: 07/17/2002)
Ing. Peter Mišanko
Amount of investment: 64 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 64 000 Sk
  (from: 04/09/2001 until: 07/17/2002)
Jozef Haco
Amount of investment: 102 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 102 000 Sk
  (from: 07/18/2002 until: 04/14/2005)
Ivan Pivko
Amount of investment: 49 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 49 000 Sk
  (from: 07/18/2002 until: 04/14/2005)
Ing. Peter Mišanko
Amount of investment: 49 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 49 000 Sk
  (from: 07/18/2002 until: 04/14/2005)
Jozef Haco
Amount of investment: 510 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 510 000 Sk
  (from: 04/15/2005 until: 09/19/2008)
Ivan Pivko
Amount of investment: 245 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 245 000 Sk
  (from: 04/15/2005 until: 09/19/2008)
Ing. Peter Mišanko
Amount of investment: 245 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 245 000 Sk
  (from: 04/15/2005 until: 09/19/2008)
Jozef Haco
Amount of investment: 632 500 Sk Paid up: 632 500 Sk
  (from: 09/20/2008 until: 02/02/2009)
Ing. Peter Mišanko
Amount of investment: 367 500 Sk Paid up: 367 500 Sk
  (from: 09/20/2008 until: 02/02/2009)
Management body: 
konatelia
  (from: 07/18/2002)
konatelia
  (from: 04/01/1996 until: 07/17/2002)
Ing. Peter Mišanko
P. O. Hviezdoslava 2882/29
Vrútky 038 61
From: 06/27/2002
  (from: 10/15/2021)
Jozef Haco
530
Valča 038 35
From: 04/01/1996
  (from: 10/15/2021)
Slavomír Haco
Pri Siľave I. 11683/11
Martin 036 01
From: 05/10/2019
  (from: 10/15/2021)
Jozef Haco
Minská 7/4
Martin
  (from: 04/01/1996 until: 09/23/2002)
Ivan Pivko
Pribinova 306/36
Martin
  (from: 04/01/1996 until: 09/23/2002)
Ivan Pivko
Pribinova 306/36
Martin
From: 04/01/1996
  (from: 09/24/2002 until: 08/05/2008)
Ivan Pivko
Pribinova 306/36
Martin
From: 04/01/1996 Until: 08/01/2008
  (from: 08/06/2008 until: 08/05/2008)
Jozef Haco
530
Valča 038 35
From: 04/01/1996
  (from: 09/24/2002 until: 10/14/2021)
Slavomír Haco
Minská 4174/7
Martin 038 61
From: 05/10/2019
  (from: 05/23/2019 until: 10/14/2021)
Ing. Peter Mišanko
P. O. Hviezdoslava 2882/29
Vrútky 038 61
From: 06/27/2002
  (from: 07/18/2002 until: 10/14/2021)
Acting in the name of the company: 
Za spoločnosť konajú a podpisujú dvaja konatelia takým spôsobom, že pod napísaný, vytlačený alebo pečiatkou predtlačený názov spoločnosti pripoja svoje podpisy.
  (from: 05/23/2019)
Za spoločnosť konajú a podpisujú konatelia každý samostatne a takým spôsobom, že pod napísaný, vytlačený alebo pečiatkou predtlačený názov spoločnosti pripojí svoj podpis.
  (from: 07/18/2002 until: 05/22/2019)
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia, každý samostatne do sumy 500.000,- Sk. Nad uvedenúsumu je potrebný podpis obidvoch konateľov spoločne
  (from: 04/01/1996 until: 07/17/2002)
Capital: 
33 193,918875 EUR Paid up: 33 193,918875 EUR
  (from: 02/03/2009)
1 000 000 Sk Paid up: 1 000 000 Sk
  (from: 04/15/2005 until: 02/02/2009)
200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 09/24/2002 until: 04/14/2005)
200 000 Sk
  (from: 06/10/1998 until: 09/23/2002)
100 000 Sk
  (from: 04/01/1996 until: 06/09/1998)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 15.2.1996 podľa §§ 21, 105 a nasl. zák. č. 513/91 Zb. Stary spis: S.r.o. 8999
  (from: 04/01/1996)
Na valnom zhromaždení konanom dňa 20.11.1996 bol schválený Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve.
  (from: 12/05/1996)
Na valnom zhromaždení konanom dňa 27. 1. 1997 bol schválený Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve. Na valnom zhromaždení konanom dňa 17. 2. 1997 bol schválený Dodatok č. 3 k spoločenskej zmluve.
  (from: 04/25/1997)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 26.1.1998 bol schválený Dodatok č. 4 k spoločenskej zmluve.
  (from: 02/13/1998)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 4.5.1998 bol schválený Dodatok č. 5 k spoločenskej zmluve.
  (from: 06/10/1998)
Na zasadnutí valného zhromaždenia dňa 26.1. 2001 bol schválený dodatok č. 6.
  (from: 04/09/2001)
Na valnom zhromaždení dňa 26.6.2002 bol schválený dodatok č. 7 k spoločenskej zmluve.
  (from: 07/18/2002)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konaného dňa 15.1.2003 bol schválený dodatok č. 8 k spoločenskej zmluve.
  (from: 02/13/2003)
Date of updating data in databases:  06/29/2022
Date of extract :  07/01/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person