Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Trenčín
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  318/R

Obchodné meno: 
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s.
  (od: 06.07.1998)
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s.
  (od: 01.07.1996 do: 05.07.1998)
Sídlo: 
Matice slovenskej 10
Prievidza 971 01
  (od: 23.06.2000)
Matice Slovenskej 10
Prievidza 971 01
  (od: 01.07.1996 do: 22.06.2000)
IČO: 
36 005 622
  (od: 01.07.1996)
Deň zápisu: 
01.07.1996
  (od: 01.07.1996)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 01.07.1996)
Predmet činnosti: 
banská činnosť a s ňou súvisiaca v súlade s oprávnením Obvodného banského úradu Prievidza č. 1110/96 zo dňa 18.7.1996
  (od: 23.06.2000)
prevádzkovanie skládok uhlia
  (od: 23.06.2000)
veľkoobchod s pevnými palivami
  (od: 23.06.2000)
banské záchranárske práce
  (od: 23.06.2000)
oprava, údržba a revízie záchranárskej techniky
  (od: 23.06.2000)
údržba, servis, opravy a revízne prehliadky techniky priemyselného lezectva
  (od: 23.06.2000)
výkon prác vo výškach a nad voľnou hĺbkou
  (od: 23.06.2000)
opravy požiarnej techniky
  (od: 23.06.2000)
staviteľstvo - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
  (od: 23.06.2000)
prípravné práce pre stavbu
  (od: 23.06.2000)
demolácia a zemné práce
  (od: 23.06.2000)
merania a rozbory nemajúce charakter úradného merania
  (od: 23.06.2000)
zámočníctvo
  (od: 23.06.2000)
kovoobrábanie
  (od: 23.06.2000)
výroba, predaj a oprava strojových zariadení
  (od: 23.06.2000)
výroba piliarska a impregnácia dreva
  (od: 23.06.2000)
stolárstvo
  (od: 23.06.2000)
ubytovanie v chate bez možnosti stravovania do triedy ***
  (od: 23.06.2000)
prevádzkovanie garáži a odstavných plôch pre motorové vozidlá
  (od: 23.06.2000)
spracovanie dát, poradenstvo a súvisiace činnosti
  (od: 23.06.2000)
prenájom kancelárskych strojov a zariadení vrátane elektronických zariadení na spracovanie údajov
  (od: 23.06.2000)
reklamné činnosti
  (od: 23.06.2000)
rozmnožovanie písomností, iné služby polygrafického priemyslu
  (od: 23.06.2000)
prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov
  (od: 23.06.2000)
prenájom strojov a prístrojov bez obsluhujúceho personálu
  (od: 23.06.2000)
nákup a predaj uhlia a ďalších surovín a výrobkov pre vlastnú podnikateľskú činnosť v rozsahu voľných živností
  (od: 23.06.2000)
sprostredkovanie obchodu
  (od: 23.06.2000)
maloobchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 23.06.2000)
masérske služby
  (od: 23.06.2000)
prevádzkovanie sauny
  (od: 23.06.2000)
prevádzkovanie bazéna
  (od: 23.06.2000)
pranie a oprava pracovných odevov a rovného prádla
  (od: 23.06.2000)
prevádzkovanie lyžiarskeho vleku
  (od: 23.06.2000)
prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
  (od: 23.06.2000)
ubytovacie služby v rozsahu voľných živností
  (od: 23.06.2000)
organizovanie spoločenských a kultúrnych podujatí
  (od: 23.06.2000)
prevádzkovanie biliardových stolov
  (od: 23.06.2000)
poskytovanie služieb v rozsahu voľných živností
  (od: 23.06.2000)
prevádzkovanie telovýchovných zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
  (od: 23.06.2000)
organizácia a realizácia vzdelávacích podujatí v rozsahu voľných živností
  (od: 23.06.2000)
veľkoobchod v rozsahu voľných živností
  (od: 23.06.2000)
opravy, plnenie a revízie hasiacich prístrojov
  (od: 23.06.2000)
hotely s možnosťou stravovania
  (od: 23.06.2000)
pestovanie hlivy ustricovitej
  (od: 23.06.2000)
ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností
  (od: 28.10.2003)
výkon trhacích prác
  (od: 28.10.2003)
vedenie účtovníctva
  (od: 15.08.2004)
výroba, montáž plastových okien, dverí a doplnkov
  (od: 15.08.2004)
technik a špecialista požiarnej ochrany
  (od: 15.08.2004)
výkon bezpečnostno-technickej služby
  (od: 15.08.2004)
výstavníctvo
  (od: 22.01.2005)
fyzikálno-chemické skúšky uhlia
  (od: 05.09.2006)
odber vzoriek a fyzikálno-chemické skúšky odpadových vôd
  (od: 05.09.2006)
predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, piva, vína a destilátov
  (od: 27.07.2007)
predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh ako aj bezmäsitých jedál
  (od: 27.07.2007)
správa nehnuteľností
  (od: 30.07.2010)
administratívne služby
  (od: 30.07.2010)
správa registratúry
  (od: 30.07.2010)
manažérska činnosť
  (od: 30.07.2010)
skladovanie
  (od: 30.07.2010)
upratovacie a čistiace služby
  (od: 30.07.2010)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
  (od: 30.07.2010)
prevádzkovanie výdajne stravy
  (od: 30.07.2010)
výroba drevoštiepky
  (od: 30.07.2010)
poľnohospodárstvo a lesníctvo vrátane nespracovaných poľnohospodárskych a lesníckych výrobkov za účelom spracovania, distribúcie a ďalšieho predaja (pestovanie rýchlorastúcich drevín a pestovanie zeleniny)
  (od: 30.07.2010)
obsluha technologických zariadení
  (od: 30.07.2010)
manipulácia s nakládkou a vykládkou uhlia
  (od: 30.07.2010)
montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení - elektrických
  (od: 26.07.2012)
prevádzkovanie verejných vodovodov a prevádzkovanie verejných kanalizácií
  (od: 26.07.2012)
pohostinská činnosť a výroba hotových jedál pre výdajne
  (od: 26.07.2012)
výchova a vzdelávanie v oblasti ochrany práce: - zamestnancov a vedúcich - elektrotechnikov na riadenie činnosti alebo prevádzky - zamestnancov pracujúcich vo výškach
  (od: 26.07.2012)
opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení elektrických
  (od: 26.07.2012)
podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi ( okrem nebezpečných odpadov )
  (od: 26.07.2012)
podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
  (od: 26.07.2012)
nedeštruktívna defektoskopia
  (od: 26.07.2012)
projektovanie, riešenie a vyhodnocovanie geologických úloh ložiskového geologického prieskumu a hydrogeologického priekumu
  (od: 01.08.2013)
vykonávanie laboratórnych prác a technických prác (vrtné práce, podzemné práce, zemné práce, výstavba a prevádzkovanie dočasných merných objektov, zatláčacích a pozorovacích staníc, skúšobných zariadení, zriaďovanie dočasných pracovísk a prístupových ciest k nim) pre geologický výskum a geologický prieskum
  (od: 01.08.2013)
odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených zdvíhacích zariadení
  (od: 01.08.2013)
odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených tlakových zariadení
  (od: 01.08.2013)
výroba vyhradených technických zariadení elektrických
  (od: 01.08.2013)
počítačové služby
  (od: 01.08.2013)
distribúcia elektriny
  (od: 01.08.2013)
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
  (od: 28.06.2014)
prenájom hnuteľných vecí
  (od: 28.06.2014)
verejné obstarávanie
  (od: 28.06.2014)
výkon povolania prevádzkovateľa nákladnej cestnej dopravy
  (od: 28.06.2014)
medzinárodná preprava tovaru po ceste v prenájme alebo za úhradu
  (od: 28.06.2014)
kvalitatívne a kvantitatívne zisťovanie faktorov životného prostredie a pracovného prostredia na účely posudzovania ich možného vplyvu na zdravie
  (od: 30.06.2015)
výskum a vývoj v oblasti technických vied
  (od: 30.06.2015)
odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení plynových
  (od: 30.06.2015)
revízie a skúšky pre určené technické zariadenia zdvíhacie v rozsahu: - žeriavy mostové na manipuláciu s dráhovými vozidlami, - žeriavy portálové a poloportálové s mačkou alebo výložníkom, -zdvíhaky s motoriským pohonom na zdvíhanie dráhových vozidiel a ich súpravy a spúšťadlá na vyväzovanie podvozkov dráhových vozidiel, - žeriavy stĺpové, nástenné a konzolové, -zdvíhacie zariadenia s elektrickým zdvihom a pojazdom alebo s ručným zdvihom a pojazdom alebo ich kombinácia,
  (od: 23.10.2015)
vykonávanie údržby, revízií a skúšok určených technických zariadení tlakových v rozsahu: - tlakové nádoby dráhových hnacích vozidiel, traťových strojov (K6) - vzduchojemy ťahaných koľajových vozidiel (K7)
  (od: 23.10.2015)
montáž, opravy, údržba, revízie a skúšky pre určené technické zariadenia dopravné
  (od: 27.06.2017)
výroba tlakových zariadení
  (od: 26.06.2019)
výroba technických zadriadení zdvíhacích
  (od: 26.06.2019)
informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly
  (od: 26.06.2019)
spracovanie konštrukčnej a projektovej dokumentácie pre strojársku výrobu
  (od: 26.06.2019)
vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti - zváračská škola
  (od: 08.08.2019)
zváranie dráhových vozidiel
  (od: 26.10.2019)
montáž, opravy a rekonštrukcie určených technických zariadení tlakových v rozsahu: - K6 - vzduchojemy dráhových hnacích vozidiel, traťových strojov - K7 - vzduchojemy ťahaných koľajových vozidiel, - K8 - tlakové nádoby stabilné, - K11 - nádoby nádržkových vozňov, nádržkových kontajnerov a vymeniteľných nadstavieb s tlakovým vyprázdňovaním určených na prepravu bezpečných látok a sypkých hmôt, - K12 - nádoby určené na dopravu nebezpečných látok triedy 3,4,5,6,8, a 9 podľa predpisov predpisu RID.
  (od: 26.10.2019)
prieskum trhu
  (od: 03.07.2020)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
  (od: 03.07.2020)
spracvanie rýb, vrátane výroby polotovarov, konzerv, polokonzerv a ďalších výrobkov
  (od: 03.07.2020)
ambulancia dopravnej zdravotnej služby
  (od: 03.07.2020)
všeobecná ambulancia pre dospelých
  (od: 10.09.2021)
odber vzoriek zo životného prostredia a z pracovného prostredia na účely kvalitatívneho a kvantitatívneho zisťovania faktorov životného prostredia a pracovného prostredia
  (od: 30.06.2015 do: 09.09.2021)
činnosť vykonávaná banským spôsobom
  (od: 27.07.2011 do: 14.11.2022)
výroba tepla, rozvod tepla
  (od: 27.07.2007 do: 31.07.2013)
ochrana majetku a výkon strážnej služby podľa § 3 písm. c) ods.1 v rozsahu § 3 písm. a) bod 3,4,5,7,8 zák. č. 379/1997 Z.z.
  (od: 23.06.2000 do: 14.08.2004)
nepravidelná osobná cestná doprava vykonávaná cestnými osobnými vozidlami, ktoré majú okrem miesta pre vodiča najviac 8 miest na sedenie
  (od: 30.07.2010 do: 26.06.2017)
vnútroštátna nákladná cestná doprava
  (od: 26.08.2005 do: 27.06.2014)
medzinárodná cestná preprava tovaru
  (od: 26.08.2005 do: 27.06.2014)
vnútroštátna nepravidelná autobusová doprava
  (od: 26.08.2005 do: 29.06.2015)
medzinárodná preprava cestujúcich autobusmi
  (od: 26.08.2005 do: 27.06.2014)
zmenárenská činnosť - nákup peňažných prostriedkov v cudzej mene za slovenskú menu v hotovosti
  (od: 26.08.2005 do: 26.06.2017)
geologické oprávnenie
  (od: 05.09.2006 do: 31.07.2013)
výchova a vzdelávanie v oblasti ochrany práce mimo banskej činnosti
  (od: 05.09.2006 do: 25.07.2012)
dodávka elektriny, distribúcia elektriny
  (od: 05.09.2006 do: 31.07.2013)
doprava do zdravotníckeho zariadenia alebo zo zdravotníckeho zariadenia
  (od: 22.01.2005 do: 02.07.2020)
rádiodiagnostika
  (od: 22.01.2005 do: 09.09.2021)
organizačné, účtovné, ekonomické poradenstvo
  (od: 15.08.2004 do: 27.06.2014)
prenájom hnuteľného majetku v rozsahu voľných živností
  (od: 15.08.2004 do: 26.07.2007)
živočíšna výroba
  (od: 23.06.2000 do: 04.09.2006)
ovocinárska a zeleninárska výroba
  (od: 23.06.2000 do: 04.09.2006)
výroba tepla, rozvod elektriny, rozvod tepla
  (od: 23.06.2000 do: 16.07.2008)
všeobecné lekárstvo
  (od: 23.06.2000 do: 09.09.2021)
stanica lekárskej služby prvej pomoci pre dospelých
  (od: 23.06.2000 do: 09.09.2021)
prevádzkovanie pneuservisu
  (od: 22.01.2001 do: 26.07.2007)
nákup a predaj pneumatík
  (od: 22.01.2001 do: 26.07.2007)
podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi
  (od: 22.01.2001 do: 25.07.2012)
dopravná zdravotná služba
  (od: 21.09.2001 do: 27.10.2003)
stomatológia
  (od: 13.09.2002 do: 16.07.2008)
revízie a skúšky vyhradených plynových zariadení
  (od: 23.06.2000 do: 29.06.2015)
požičiavanie športových potrieb a pomôcok v rozsahu voľných živností
  (od: 23.06.2000 do: 26.07.2007)
vykonávanie výchovy a vzdelávania v oblasti bezpečnosti pre prácu vo výškach a nad voľnou hĺbkou, horolezecká technika
  (od: 23.06.2000 do: 04.09.2006)
vykonávanie výchovy a vzdelávania v oblasti bezpečnosti práce - odborná spôsobilosť elektrotechnikov
  (od: 23.06.2000 do: 04.09.2006)
skúšky kvalitatívnych a kvantitatívnych vlastností uhlia a fyzikálno-chemických parametrov pracovného a životného prostredia
  (od: 23.06.2000 do: 26.07.2007)
organizovanie kontraktačno-predajných a propagačných trhov
  (od: 23.06.2000 do: 26.07.2007)
nákup a predaj nehnuteľností
  (od: 23.06.2000 do: 26.07.2007)
nepravidelná cestná preprava osôb
  (od: 23.06.2000 do: 25.08.2005)
výroba tesniacich prvkov rotačným obrábaním
  (od: 23.06.2000 do: 31.07.2013)
poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
  (od: 23.06.2000 do: 31.07.2013)
sklenárske práce
  (od: 23.06.2000 do: 26.07.2007)
natieračské práce
  (od: 23.06.2000 do: 26.07.2007)
výroba, montáž, opravy a rekonštrukcie tlakových zariadení železničných koľajových vozidiel
  (od: 23.06.2000 do: 26.07.2007)
výroba, montáž, opravy a rekonštrukcie tlakových nádob stabilných, skupiny A a B
  (od: 23.06.2000 do: 31.07.2013)
vykonávanie periodických kontról vozidiel so zážihovými a benzínovými motormi
  (od: 23.06.2000 do: 27.10.2003)
verejné stravovanie
  (od: 23.06.2000 do: 25.07.2012)
reštauračné stravovanie
  (od: 23.06.2000 do: 25.07.2012)
zmenárenská činnosť
  (od: 23.06.2000 do: 25.08.2005)
nepravidelná cestná nákladná doprava tovaru
  (od: 23.06.2000 do: 25.08.2005)
prevádzkovanie dráh a dopravy na dráhe
  (od: 23.06.2000 do: 16.07.2008)
geologické práce - mimo dobývací priestor
  (od: 23.06.2000 do: 27.10.2003)
zber, úprava a predaj odpadu
  (od: 23.06.2000 do: 27.10.2003)
fyzikálno-chemická úprava a spracovanie nebezpečných odpadov
  (od: 23.06.2000 do: 27.10.2003)
preprava nebezpečných odpadov
  (od: 23.06.2000 do: 27.10.2003)
spracovanie konštrukčnej a projektovej dokumentácie pre strojársku výrobu mimo VTZ
  (od: 23.06.2000 do: 31.07.2013)
povrchové úpravy materiálov pomocou ochranných náterov
  (od: 23.06.2000 do: 31.07.2013)
tepelné zušľachťovanie kovov (žíhanie, popúšťanie, cementovanie, kalenie)
  (od: 23.06.2000 do: 31.07.2013)
výroba a oprava kompresorov, tepelných čerpadiel a nízkoteplotných vykurovacích systémov
  (od: 23.06.2000 do: 26.07.2007)
výroba pecí, sušiarní a horákov
  (od: 23.06.2000 do: 26.07.2007)
montáž, oprava a údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení
  (od: 23.06.2000 do: 25.07.2012)
výroba elektrických zariadení
  (od: 23.06.2000 do: 26.07.2007)
spracovanie konštrukčnej a projektovej dokumentácie pre elektrotechnickú výrobu
  (od: 23.06.2000 do: 26.07.2007)
prevádzkovanie cestovnej kancelárie
  (od: 23.06.2000 do: 26.07.2007)
leasing vlastných výrobkov
  (od: 23.06.2000 do: 26.07.2007)
maloobchod s kancelárskou a výpočtovou technikou
  (od: 23.06.2000 do: 26.07.2007)
výroba produktov z betónu a cementu
  (od: 23.06.2000 do: 31.07.2013)
kontrola emisií výfukových plynov
  (od: 23.06.2000 do: 27.10.2003)
údržba a oprava dvojstopových motorových vozidiel
  (od: 23.06.2000 do: 31.07.2013)
oprava lokomotív, vozňov a traťových mechanizmov o rozchode 1435 mm
  (od: 23.06.2000 do: 26.07.2007)
oprava a údržba železničného zvršku a železničného spodku o rozchode 1435 mm
  (od: 23.06.2000 do: 26.07.2007)
zváračská škola
  (od: 23.06.2000 do: 31.07.2013)
vykonávanie rekvalifikačných kurzov
  (od: 23.06.2000 do: 31.07.2013)
údržba a oprava kancelárskych a počítačových strojov a zariadení na spracovanie dát
  (od: 23.06.2000 do: 26.07.2007)
sušenie dreva
  (od: 23.06.2000 do: 31.07.2013)
spracovanie prírodného kameňa
  (od: 23.06.2000 do: 14.08.2004)
opravy kontajnerov ISO
  (od: 23.06.2000 do: 27.10.2003)
galvanizácia kovov
  (od: 23.06.2000 do: 31.07.2013)
frézovanie, sústruženie a iné obrábanie kovov
  (od: 23.06.2000 do: 31.07.2013)
poradenstvo v oblasti zvárania kovov
  (od: 23.06.2000 do: 31.07.2013)
výroba kovových konštrukcií
  (od: 23.06.2000 do: 31.07.2013)
výroba a oprava čerpadiel a kompresorov
  (od: 23.06.2000 do: 31.07.2013)
výroba a rozvod pitnej a úžitkovej vody
  (od: 23.06.2000 do: 25.07.2012)
čistenie odpadových vôd
  (od: 23.06.2000 do: 25.07.2012)
vykonávanie rekultivačných prác a terénnych úprav v rozsahu voľných živností
  (od: 23.06.2000 do: 31.07.2013)
geodetické a kartografické činnosti
  (od: 23.06.2000 do: 25.06.2018)
revízie elektrických zariadení triedy C
  (od: 23.06.2000 do: 31.07.2013)
výroba, inštalácia, opravy elektrických strojov a prístrojov
  (od: 23.06.2000 do: 31.07.2013)
výroba elektrických rozvodných a spínacích zariadení
  (od: 23.06.2000 do: 26.07.2007)
vyhľadávanie a oprava porúch na elektrických vedeniach
  (od: 23.06.2000 do: 31.07.2013)
vykonávanie napäťových skúšok elektrických zariadení
  (od: 23.06.2000 do: 31.07.2013)
výroba elektromotorov, generátorov a transformátorov
  (od: 23.06.2000 do: 31.07.2013)
výroba vykurovacích telies a kotlov ústredného kúrenia
  (od: 23.06.2000 do: 26.07.2007)
oprava elektrických rozvodných a spínacích zariadení
  (od: 23.06.2000 do: 31.07.2013)
montáž a opravy meracej a regulačnej techniky
  (od: 23.06.2000 do: 26.07.2007)
revízie a skúšky prevádzkových kotlov a tlakových nádob
  (od: 23.06.2000 do: 31.07.2013)
revízne skúšky prevádzkovej spôsobilosti zdvíhacích zariadení
  (od: 23.06.2000 do: 31.07.2013)
výroba stavebných a banských strojov
  (od: 23.06.2000 do: 31.07.2013)
banská činnosť a s ňou súvisiaca v súlade s povolením Obvodného banského úradu Prievidza č. 232/93 zo dňa 04.02.1993
  (od: 01.07.1996 do: 22.06.2000)
hotel bez možnosti stravovania do triedy **
  (od: 01.07.1996 do: 22.06.2000)
hotel s možnosťou stravovania do triedy **
  (od: 01.07.1996 do: 22.06.2000)
závodné stravovanie
  (od: 01.07.1996 do: 22.06.2000)
bufet
  (od: 01.07.1996 do: 22.06.2000)
cestná verejná doprava tovaru /nákladná taxislužba/
  (od: 01.07.1996 do: 22.06.2000)
nepravidelná cestná doprava osôb
  (od: 01.07.1996 do: 22.06.2000)
železničná doprava, prevádzkovanie železníc okrem celoštát.
  (od: 01.07.1996 do: 22.06.2000)
staviteľstvo - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
  (od: 01.07.1996 do: 22.06.2000)
organizácia vzdelávacích podujatí
  (od: 01.07.1996 do: 22.06.2000)
opravy požiarnej techniky
  (od: 01.07.1996 do: 22.06.2000)
revízie elektrických zariadení triedy C
  (od: 01.07.1996 do: 22.06.2000)
montáž a opravy meracej a regulačnej techniky
  (od: 01.07.1996 do: 22.06.2000)
banské záchranárske práce
  (od: 01.07.1996 do: 22.06.2000)
revízne skúšky prevádz. spôsobilosti zdvíhacích zariadení
  (od: 01.07.1996 do: 22.06.2000)
revízie a skúšky prevádzkovaných kotlov a tlakových nádob
  (od: 01.07.1996 do: 22.06.2000)
výroba, inštalácia, opravy elektrických strojov a prístrojov
  (od: 01.07.1996 do: 22.06.2000)
výroba elektrických rozvodných a spínacích zariadení
  (od: 01.07.1996 do: 22.06.2000)
výroba elektromotorov, generátorov a transformátorov
  (od: 01.07.1996 do: 22.06.2000)
montáž a opravy meracej a regulačnej techniky
  (od: 01.07.1996 do: 22.06.2000)
údržba a oprava kanc. a počítač. strojov a zar. na sprac. dát
  (od: 01.07.1996 do: 22.06.2000)
spracovanie dát, poradenstvo a súvisiace činnosti
  (od: 01.07.1996 do: 22.06.2000)
kovoobrábanie
  (od: 01.07.1996 do: 22.06.2000)
frézovanie, sústruženie a iné obrábanie kovov
  (od: 01.07.1996 do: 22.06.2000)
výroba kovových konštrukcií
  (od: 01.07.1996 do: 22.06.2000)
výroba a oprava čerpadiel a kompresorov
  (od: 01.07.1996 do: 22.06.2000)
výroba stavebných a banských strojov a zariadení
  (od: 01.07.1996 do: 22.06.2000)
zámočníctvo
  (od: 01.07.1996 do: 22.06.2000)
spracovanie prírodného kameňa
  (od: 01.07.1996 do: 22.06.2000)
stolárstvo
  (od: 01.07.1996 do: 22.06.2000)
galvanizácia kovov
  (od: 01.07.1996 do: 22.06.2000)
výroba vykurovacích telies a kotlov ústredného kúrenia
  (od: 01.07.1996 do: 22.06.2000)
výroba produktov z betónu a cementu
  (od: 01.07.1996 do: 22.06.2000)
prípravné práce pre stavbu
  (od: 01.07.1996 do: 22.06.2000)
demolácie a zemné práce
  (od: 01.07.1996 do: 22.06.2000)
maloobchod s kancelárskou a výpočtovou technikou
  (od: 01.07.1996 do: 22.06.2000)
prenájom kanc. strojoa a zariad. vr. elektron. zar. na sprac. údajov
  (od: 01.07.1996 do: 22.06.2000)
geodetické a kartografické činnosti
  (od: 01.07.1996 do: 22.06.2000)
reklamné činnosti
  (od: 01.07.1996 do: 22.06.2000)
rozmnožovanie písomností, iné služby polygrafického priemyslu
  (od: 01.07.1996 do: 22.06.2000)
výroba píliarska a impregnácia dreva
  (od: 01.07.1996 do: 22.06.2000)
pestovanie hlivy ustricovitej
  (od: 01.07.1996 do: 22.06.2000)
chata bez možnosti stravovania do triedy***
  (od: 01.07.1996 do: 22.06.2000)
veľkoobchod s pevnými palivami
  (od: 01.07.1996 do: 22.06.2000)
zahranično-obchodná činnosť - predaj vlastnej produkcie
  (od: 01.07.1996 do: 22.06.2000)
merania a rozbory nemjúce charkter úradného merania
  (od: 01.07.1996 do: 22.06.2000)
prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov
  (od: 01.07.1996 do: 22.06.2000)
leasing vlastných výrobkov
  (od: 01.07.1996 do: 22.06.2000)
sušenie dreva
  (od: 01.07.1996 do: 22.06.2000)
údržba a oprava dvojstopových motorových vozidiel
  (od: 01.07.1996 do: 22.06.2000)
geologické práce - mimo dobývací priestor
  (od: 01.07.1996 do: 22.06.2000)
zber, úprava a predaj odpadu
  (od: 01.07.1996 do: 22.06.2000)
verejné stravovanie - reštaurácie, bary, kaviarne, občerstvenie
  (od: 01.07.1996 do: 22.06.2000)
ubytovanie v slobodárni
  (od: 01.07.1996 do: 22.06.2000)
ochrana majetku a výkon strážnej služby
  (od: 01.07.1996 do: 22.06.2000)
preprava a likvidácia nebezpečných odpadov
  (od: 01.07.1996 do: 22.06.2000)
prevádzkovanie garáží a odstavných plôch pre motorové vozidlá
  (od: 01.07.1996 do: 22.06.2000)
sprostredkovanie obchodu
  (od: 01.07.1996 do: 22.06.2000)
maloobchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 01.07.1996 do: 22.06.2000)
prevádzkovanie skládok uhlia
  (od: 01.07.1996 do: 22.06.2000)
masérske služby
  (od: 01.07.1996 do: 22.06.2000)
prevádzkovanie sauny
  (od: 01.07.1996 do: 22.06.2000)
výroba a rozvod pitnej a úžitkovej vody
  (od: 01.07.1996 do: 22.06.2000)
čistenie odpadových vôd
  (od: 01.07.1996 do: 22.06.2000)
pranie a oprava pracovných odevov a rovného prádla
  (od: 01.07.1996 do: 22.06.2000)
sklenárske práce
  (od: 01.07.1996 do: 22.06.2000)
vyhľadávanie a oprava porúch na elektrických vedeniach
  (od: 01.07.1996 do: 22.06.2000)
vykonávanie napäťových skúšok elektrických zariadení
  (od: 01.07.1996 do: 22.06.2000)
oprava lokomotív, vozňov a traťových mechanizmov o rozchode 1 435 mm
  (od: 01.07.1996 do: 22.06.2000)
oprava a údržba železničného zvršku a železničného spodku o rozchode 1 435 mm
  (od: 01.07.1996 do: 22.06.2000)
prenájom strojov a prístrojov bez obsluhujúceho personálu
  (od: 01.07.1996 do: 22.06.2000)
kontrola emisných výfukových plynov
  (od: 01.07.1996 do: 22.06.2000)
poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
  (od: 01.07.1996 do: 22.06.2000)
výroba, predaj a oprava strojových zariadení
  (od: 01.07.1996 do: 22.06.2000)
opravy kontajnerov ISO
  (od: 01.07.1996 do: 22.06.2000)
natieračské práce
  (od: 01.07.1996 do: 22.06.2000)
zváračská škola
  (od: 01.07.1996 do: 22.06.2000)
poradenstvo v oblasti zvárania kovov
  (od: 01.07.1996 do: 22.06.2000)
vykonávanie rekvalifikačných kurzov
  (od: 01.07.1996 do: 22.06.2000)
oprava, údržba a revízie záchranárskej techniky
  (od: 01.07.1996 do: 22.06.2000)
údržba, servis, opravy a revízne prehliadky techniky priemyselného lezectva
  (od: 01.07.1996 do: 22.06.2000)
výkon prác vo výškach a nad voľnou hĺbkou
  (od: 01.07.1996 do: 22.06.2000)
vykonávanie lektorskej činnosti inštruktora horolezeckej techniky
  (od: 01.07.1996 do: 22.06.2000)
zmenárenská činnosť
  (od: 01.07.1996 do: 22.06.2000)
vykonávanie rekultivačných zemných prác a terénnych úprav - v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 01.07.1996 do: 22.06.2000)
prevádzkovanie bazénu
  (od: 01.07.1996 do: 22.06.2000)
oprava elektrických rozvodných a spínacích zariadení
  (od: 01.07.1996 do: 22.06.2000)
výroba, montáž, opravy a rekonštrukcie tlakových zariadení železničných kolajových vozidiel
  (od: 01.07.1996 do: 22.06.2000)
výroba, montáž a rekonštrukcie vyhradených tlakových zariadení
  (od: 01.07.1996 do: 22.06.2000)
vykonávanie periodických kontrol vozidiel so zážihovými a benzínovými motormi
  (od: 01.07.1996 do: 22.06.2000)
prevádzkovanie lyžiarskeho vleku
  (od: 01.07.1996 do: 22.06.2000)
projektová činnosť v investičnej výstavbe
  (od: 01.07.1996 do: 22.06.2000)
výroba tesniacich prvkov rotačným obrábaním
  (od: 01.07.1996 do: 22.06.2000)
prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
  (od: 01.07.1996 do: 22.06.2000)
ubytovacie služby v rozsahu voľných živností
  (od: 01.07.1996 do: 22.06.2000)
spracovanie konštrukčnej a projektovej dokumentácie pre strojársku výrobu
  (od: 06.07.1998 do: 22.06.2000)
povrchové úpravy materiálov pomocou ochranných náterov
  (od: 06.07.1998 do: 22.06.2000)
tepelné zušľachťovanie kovov (žíhanie, popúšťanie, cementovanie, kalenie)
  (od: 06.07.1998 do: 22.06.2000)
výroba a oprava kompresorov, tepelných čerpadiel a nízkoteplotných vykurovacích systémov
  (od: 06.07.1998 do: 22.06.2000)
výroba pecí, sušiarní a horákov
  (od: 06.07.1998 do: 22.06.2000)
montáž, oprava, údržba, odborné prehliadky a skúšky elektrických zariadení
  (od: 06.07.1998 do: 22.06.2000)
výroba elektrických zariadení
  (od: 06.07.1998 do: 22.06.2000)
spracovanie konštrukčnej a projektovej dokumentácie pre elektrotechnickú výrobu
  (od: 06.07.1998 do: 22.06.2000)
poľnohospodárstvo a lesníctvo vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja
  (od: 06.07.1998 do: 22.06.2000)
prevádzkovanie cestovnej kancelárie
  (od: 15.10.1998 do: 22.06.2000)
organizovanie spoločenských a kultúrnych podujatí
  (od: 15.10.1998 do: 22.06.2000)
požičiavanie športových potrieb a pomôcok v rozsahu voľných živností
  (od: 15.10.1998 do: 22.06.2000)
prevádzkovanie biliardových stolov
  (od: 15.10.1998 do: 22.06.2000)
poskytovanie služieb v rozsahu voľných živností
  (od: 15.10.1998 do: 22.06.2000)
prevádzkovanie telovýchovných zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
  (od: 15.10.1998 do: 22.06.2000)
fyzikálno-chemická úprava a spracovanie nebezpečných odpadov
  (od: 15.02.1999 do: 22.06.2000)
preprava nebezpečných odpadov
  (od: 15.02.1999 do: 22.06.2000)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 21.03.1997)
predstavenstvo
  (od: 01.07.1996 do: 20.03.1997)
Dr.h.c. Ing. Peter Čičmanec , PhD. - Predseda predstavenstva
Záborského 14
Prievidza 971 01
Vznik funkcie: 27.07.2021
  (od: 10.09.2021)
Ing. Stanislav Gurský - Podpredseda predstavenstva
Šoltésovej 723/5
Prievidza 971 01
Vznik funkcie: 27.07.2021
  (od: 10.09.2021)
Ing. Petra Sládečková - Člen predstavenstva
Martinengova 4880/28
Bratislava - mestská časť Staré mesto 811 02
Vznik funkcie: 27.07.2021
  (od: 10.09.2021)
Ing. Peter Pipíška - Člen predstavenstva
D. Kubíka 338/9
Prievidza 971 01
Vznik funkcie: 27.07.2021
  (od: 10.09.2021)
Ing. Peter Čičmanec - člen
Záborského 14
Prievidza
  (od: 01.07.1996 do: 18.07.1996)
Ing. Peter Čičmanec - predseda, generálny riaditeľ
Záborského 14
Prievidza
  (od: 19.07.1996 do: 12.09.2002)
Ing. Peter Čičmanec - predseda, generálny riaditeľ
Záborského 14
Prievidza
Vznik funkcie: 26.06.2001
  (od: 13.09.2002 do: 14.08.2004)
Dr.h.c. Ing. Peter Čičmanec , PhD. - predseda predstavenstva, generálny riaditeľ
Záborského 14
Prievidza 971 01
Vznik funkcie: 16.06.2011
  (od: 27.07.2011 do: 14.06.2016)
Dr.h.c. Ing. Peter Čičmanec , PhD. - predseda predstavenstva, generálny riaditeľ
Záborského 14
Prievidza 971 01
Vznik funkcie: 16.06.2011 Skončenie funkcie: 18.05.2016
  (od: 15.06.2016 do: 14.06.2016)
Dr.h.c. Ing. Peter Čičmanec , PhD. - predseda, generálny riaditeľ
Záborského 14
Prievidza 971 01
Vznik funkcie: 26.06.2001
  (od: 27.07.2007 do: 26.07.2011)
Dr.h.c. Ing. Peter Čičmanec , PhD. - predseda, generálny riaditeľ
Záborského 14
Prievidza 971 01
Vznik funkcie: 26.06.2001 Skončenie funkcie: 16.06.2011
  (od: 27.07.2011 do: 26.07.2011)
Dr.h.c.,Ing. Peter Čičmanec , PhD. - predseda predstavenstva
Záborského 14
Prievidza 971 01
Vznik funkcie: 18.05.2016
  (od: 15.06.2016 do: 09.09.2021)
Dr.h.c.,Ing. Peter Čičmanec , PhD. - predseda predstavenstva
Záborského 14
Prievidza 971 01
Vznik funkcie: 18.05.2016 Skončenie funkcie: 27.07.2021
  (od: 10.09.2021 do: 09.09.2021)
Ing. Peter Čičmanec - predseda, generálny riaditeľ
Záborského 14
Prievidza 971 01
Vznik funkcie: 26.06.2001
  (od: 15.08.2004 do: 26.07.2007)
Ing. Peter Fábik - člen
Včelárska 30
Prievidza
  (od: 21.09.2001 do: 12.09.2002)
Ing. Peter Fábik - člen
Včelárska 30
Prievidza
Vznik funkcie: 26.06.2001
  (od: 13.09.2002 do: 14.08.2004)
Ing. Peter Fábik - člen
Včelárska 30
Prievidza 971 01
Vznik funkcie: 26.06.2001
  (od: 15.08.2004 do: 04.09.2006)
Ing. Peter Fábik - člen
Včelárska 30
Prievidza 971 01
Vznik funkcie: 26.06.2001 Skončenie funkcie: 27.06.2006
  (od: 05.09.2006 do: 04.09.2006)
Ing. Juraj Görner - člen
Dullova 48
Martin
  (od: 01.07.1996 do: 18.07.1996)
Ing. Juraj Görner - člen
Dullova 48
Martin
  (od: 19.07.1996 do: 05.07.1998)
Ing. Juraj Görner - člen
Dullova 48
Martin
  (od: 06.07.1998 do: 22.06.2000)
Ing. Stanislav Gurský - člen
Šoltésovej 5/1
Prievidza
  (od: 01.07.1996 do: 18.07.1996)
Ing. Stanislav Gurský - člen
Šoltésovej 5/1
Prievidza
  (od: 19.07.1996 do: 05.07.1998)
Ing. Stanislav Gurský - člen
Šoltésovej 5/1
Prievidza
  (od: 06.07.1998 do: 12.09.2002)
Ing. Stanislav Gurský - podpredseda
Šoltésovej 5/1
Prievidza
Vznik funkcie: 27.08.2002
  (od: 13.09.2002 do: 14.08.2004)
Ing. Stanislav Gurský - podpredseda
Šoltésovej 5/1
Prievidza 971 01
Vznik funkcie: 27.08.2002
  (od: 15.08.2004 do: 26.07.2011)
Ing. Stanislav Gurský - podpredseda
Šoltésovej 5/1
Prievidza 971 01
Vznik funkcie: 27.08.2002 Skončenie funkcie: 16.06.2011
  (od: 27.07.2011 do: 26.07.2011)
Ing. Stanislav Gurský - podpredseda predstavenstva
Šoltésovej 5/1
Prievidza 971 01
Vznik funkcie: 16.06.2011
  (od: 27.07.2011 do: 14.06.2016)
Ing. Stanislav Gurský - podpredseda predstavenstva
Šoltésovej 5/1
Prievidza 971 01
Vznik funkcie: 16.06.2011 Skončenie funkcie: 18.05.2016
  (od: 15.06.2016 do: 14.06.2016)
Ing. Stanislav Gurský - podpredseda predstavenstva
Šoltésovej 5/1
Prievidza 971 01
Vznik funkcie: 18.05.2016
  (od: 15.06.2016 do: 09.09.2021)
Ing. Stanislav Gurský - podpredseda predstavenstva
Šoltésovej 5/1
Prievidza 971 01
Vznik funkcie: 18.05.2016 Skončenie funkcie: 27.07.2021
  (od: 10.09.2021 do: 09.09.2021)
Ing. Jozef Huljak - člen
Králika 18/8
Prievidza
  (od: 01.07.1996 do: 18.07.1996)
Ing. Jozef Huljak - člen
Králika 18/8
Prievidza
  (od: 19.07.1996 do: 05.07.1998)
Ing. Jozef Huljak - člen
Králika 18/8
Prievidza
  (od: 06.07.1998 do: 20.09.2001)
Ing. Anton Ondrejkovič - člen
Mierové nám. 21/4
Handlová
  (od: 01.07.1996 do: 18.07.1996)
Ing. Anton Ondrejkovič - člen
Mierové nám. 21/4
Handlová
  (od: 19.07.1996 do: 05.07.1998)
Ing. Anton Ondrejkovič - člen
Mierové nám. 21/4
Handlová
  (od: 06.07.1998 do: 22.06.2000)
Ing. Vladimír Pipíška - podpredseda
Kpt. Nálepku 1219/19
Bojnice
Skončenie funkcie: 19.10.2001
  (od: 06.07.1998 do: 12.09.2002)
Ing. Peter Pipíška - člen predstavenstva
D. Kubíka 338/9
Prievidza 971 01
Vznik funkcie: 28.05.2019
  (od: 26.06.2019 do: 09.09.2021)
Ing. Peter Pipíška - člen predstavenstva
D. Kubíka 338/9
Prievidza 971 01
Vznik funkcie: 28.05.2019 Skončenie funkcie: 27.07.2021
  (od: 10.09.2021 do: 09.09.2021)
Ing. Daniel Rexa
Kukučínova 24/12
Nedožery-Brezany
Vznik funkcie: 01.08.2002
  (od: 13.09.2002 do: 27.10.2003)
Ing. Daniel Rexa - člen
Kukučínova 24/12
Nedožery-Brezany
Vznik funkcie: 01.08.2002
  (od: 28.10.2003 do: 14.08.2004)
Ing. Daniel Rexa - člen
Kukučínova 24/12
Nedožery-Brezany 972 12
Vznik funkcie: 01.08.2002
  (od: 15.08.2004 do: 26.07.2011)
Ing. Daniel Rexa - člen
Kukučínova 24/12
Nedožery-Brezany 972 12
Vznik funkcie: 01.08.2002 Skončenie funkcie: 16.06.2011
  (od: 27.07.2011 do: 26.07.2011)
Ing. Daniel Rexa - člen predstavenstva
Kukučínova 24/12
Nedožery - Brezany 972 12
Vznik funkcie: 16.06.2011
  (od: 27.07.2011 do: 14.06.2016)
Ing. Daniel Rexa - člen predstavenstva
Kukučínova 24/12
Nedožery - Brezany 972 12
Vznik funkcie: 16.06.2011 Skončenie funkcie: 18.05.2016
  (od: 15.06.2016 do: 14.06.2016)
Ing. Daniel Rexa - člen predstavenstva
Kukučínova 24/12
Nedožery - Brezany 972 12
Vznik funkcie: 18.05.2016
  (od: 15.06.2016 do: 25.06.2019)
Ing. Daniel Rexa - člen predstavenstva
Kukučínova 24/12
Nedožery - Brezany 972 12
Vznik funkcie: 18.05.2016 Skončenie funkcie: 28.05.2019
  (od: 26.06.2019 do: 25.06.2019)
Ing. Peter Skalický - člen
Remata 16
Handlová
  (od: 01.07.1996 do: 18.07.1996)
Ing. Peter Skalický - člen
Remata 16
Handlová
  (od: 19.07.1996 do: 05.07.1998)
Ing. Peter Skalický - člen
Remata 16
Handlová
  (od: 06.07.1998 do: 12.09.2002)
Ing. Peter Skalický - člen
Remata 16
Handlová
Vznik funkcie: 26.06.2001
  (od: 13.09.2002 do: 27.10.2003)
Ing. Peter Skalický - člen
Remata 16
Handlová
Vznik funkcie: 26.06.2001
  (od: 28.10.2003 do: 14.08.2004)
Ing. Peter Skalický - člen
Remata 16
Handlová
Vznik funkcie: 26.06.2001 Skončenie funkcie: 07.07.2004
  (od: 15.08.2004 do: 14.08.2004)
Ing. Petra Sládečková - člen predstavenstva
Martinengova 4880/28
Bratislava Staré Mesto 811 02
Vznik funkcie: 27.06.2012
  (od: 26.07.2012 do: 14.06.2016)
Ing. Petra Sládečková - člen predstavenstva
Martinengova 4880/28
Bratislava Staré Mesto 811 02
Vznik funkcie: 27.06.2012 Skončenie funkcie: 18.05.2016
  (od: 15.06.2016 do: 14.06.2016)
Ing. Petra Sládečková - člen predstavenstva
Martinengova 4880/28
Bratislava Staré Mesto 811 02
Vznik funkcie: 18.05.2016
  (od: 15.06.2016 do: 09.09.2021)
Ing. Petra Sládečková - člen predstavenstva
Martinengova 4880/28
Bratislava Staré Mesto 811 02
Vznik funkcie: 18.05.2016 Skončenie funkcie: 27.07.2021
  (od: 10.09.2021 do: 09.09.2021)
Ing. Jozef Tonhauser - člen
Morovnianska cesta 38/7
Handlová
  (od: 23.06.2000 do: 12.09.2002)
Ing. Pavol Weiss - člen
Športová 29
Prievidza
  (od: 01.07.1996 do: 18.07.1996)
Ing. Pavol Weiss - podpredseda
Športová 29
Prievidza
  (od: 19.07.1996 do: 05.07.1998)
Ing. Ivan Wlachovský - člen
Hrobáková 1637/9
Bratislava 5
  (od: 23.06.2000 do: 20.09.2001)
Konanie menom spoločnosti: 
Konať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle najmenj dvaja členovia predstavenstva. Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva, pričom jedným z nich je predseda predstavenstva, v prípade jeho neprítomnosti podpredseda predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis.
  (od: 21.03.1997)
Konať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle najmenej dvaja členovia predstavenstva. Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva, pokiaľ právny predpis neustanovuje inak. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis.
  (od: 01.07.1996 do: 20.03.1997)
Odštepný závod: 
Názov: 
Hornonitrianske bane Prievidza, a. s. v skratke HBP, a. s. Hlavná banská záchranná stanica, odštepný závod
  (od: 30.06.2015)
Sídlo: 
Priemyselná 3/66
Prievidza 971 01
  (od: 30.06.2015)
Vedúci: 
Ing. Stanislav Paulík
485
Chrenovec - Brusno 972 32
Vznik funkcie: 1.3.2005
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 30.06.2015)
 
 
Názov: 
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s. Banská mechanizácia a elektrifikácia, o.z.
  (od: 17.06.2021)
Sídlo: 
970/1
Nováky 972 71
  (od: 17.06.2021)
Vedúci: 
Ing. Ján Gašparovič
Mateja Bela 964/4
Nováky 972 21
Vznik funkcie: 1.6.2021
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 17.06.2021)
Predmet činnosti: 
výroba stavebných a banských strojov
  (od: 17.06.2021)
výroba tlakových zariadení
  (od: 17.06.2021)
výroba technických zariadení zdvíhacích
  (od: 17.06.2021)
informatívne meranie, analýzy a kontroly
  (od: 17.06.2021)
spracovanie konštrukčnej a projektovej dokumentácie pre strojársku výrobu
  (od: 17.06.2021)
Zváranie dráhových vozidiel
  (od: 17.06.2021)
Montáž, opravy a rekonštrukcie určených technických zariadení tlakových v rozsahu: - K6 - vzduchojemy dráhových hnacích vozidiel, traťových strojov - K7 - vzduchojemy ťahaných koľajových vozidiel - K8 - tlakové nádoby stabilné - K11 - nádoby nádržkových vozňov, nádržkových kontajnerov a vymeniteľných nadstavieb s tlakovým vyprázdňovaním určených na prepravu bezpečných látok a sypkých hmôt - K12 - nádoby určené na dopravu nebezpečných látok triedy 3,4,5,6,8 a 9 podľa predpisu RID.
  (od: 17.06.2021)
Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti - zváračská škola
  (od: 17.06.2021)
 
 
Názov: 
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s., AGRO RYBIA FARMA, o.z.
  (od: 03.08.2021)
Sídlo: 
Štrajková 1
Handlová 972 51
  (od: 03.08.2021)
Vedúci: 
Petra Uhríková
704
Beckov 916 38
Vznik funkcie: 1.7.2021
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 03.08.2021)
Predmet činnosti: 
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod)
  (od: 03.08.2021)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
  (od: 03.08.2021)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
  (od: 03.08.2021)
spracovanie rýb, vrátane výroby polotovarov, konzerv, polokonzerv a ďaľších výrobkov z nich
  (od: 03.08.2021)
poľnohospodárstvo a lesníctvo vrátane nespracovaných poľnohospodárskych a lesníckych výrobkov za účelom spracovania, distribúcie a ďaľšieho predaja
  (od: 03.08.2021)
akvakultúra
  (od: 03.08.2021)
 
 
Názov: 
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s., AGRO GTV, o.z.
  (od: 03.07.2020 do: 28.01.2022)
Sídlo: 
ul. Lehotská 50
Nováky 972 71
  (od: 03.07.2020 do: 28.01.2022)
Vedúci: 
Ing. Stanislav Gurský
Šoltésovej 723/5
Prievidza 971 01
Vznik funkcie: 3.7.2020
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 03.07.2020 do: 28.01.2022)
Ing. Stanislav Gurský
Šoltésovej 723/5
Prievidza 971 01
Vznik funkcie: 3.7.2020 Skončenie funkcie: 1.1.2022
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 29.01.2022 do: 28.01.2022)
Predmet činnosti: 
prieskum trhu
  (od: 03.07.2020 do: 28.01.2022)
sprostredkovanie obchodu
  (od: 03.07.2020 do: 28.01.2022)
maloobchod v rozsahu voľných živností
  (od: 03.07.2020 do: 28.01.2022)
veľkoobchod v rozsahu voľných živností
  (od: 03.07.2020 do: 28.01.2022)
poľnohospodárstvo a lesníctvo vrátane nespracovaných poľnohospodárskych a lesníckych výrobkov za účelom spracovania, distribúcie a ďalšieho predaja
  (od: 03.07.2020 do: 28.01.2022)
 
 
Názov: 
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s., AGRO RYBIA FARMA, o.z.
  (od: 03.07.2020 do: 02.08.2021)
Sídlo: 
Štrajková 1
Handlová 972 51
  (od: 03.07.2020 do: 02.08.2021)
Vedúci: 
Ing. Ivan Beňo
550
Diviacka Nová Ves 972 24
Vznik funkcie: 3.7.2020
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 03.07.2020 do: 02.08.2021)
Ing. Ivan Beňo
550
Diviacka Nová Ves 972 24
Vznik funkcie: 3.7.2020 Skončenie funkcie: 1.7.2021
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 03.08.2021 do: 02.08.2021)
Predmet činnosti: 
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod)
  (od: 03.07.2020 do: 02.08.2021)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
  (od: 03.07.2020 do: 02.08.2021)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
  (od: 03.07.2020 do: 02.08.2021)
spracovanie rýb, vrátane výroby polotovarov, konzerv, polokonzerv a ďaľších výrobkov z nich
  (od: 03.07.2020 do: 02.08.2021)
poľnohospodárstvo a lesníctvo vrátane nespracovaných poľnohospodárskych a lesníckych výrobkov za účelom spracovania, distribúcie a ďaľšieho predaja
  (od: 03.07.2020 do: 02.08.2021)
akvakultúra
  (od: 03.07.2020 do: 02.08.2021)
 
 
Názov: 
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s. Banská mechanizácia a elektrifikácia, o.z.
  (od: 31.12.2020 do: 16.06.2021)
Sídlo: 
970/1
Nováky 972 71
  (od: 31.12.2020 do: 16.06.2021)
Vedúci: 
Ing. Mária Mikulová
236
Nitrianske Sučany 972 21
Vznik funkcie: 1.10.2020
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 31.12.2020 do: 16.06.2021)
Ing. Mária Mikulová
236
Nitrianske Sučany 972 21
Vznik funkcie: 1.10.2020 Skončenie funkcie: 1.6.2021
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 17.06.2021 do: 16.06.2021)
Predmet činnosti: 
kovoobrábanie
  (od: 31.12.2020 do: 16.06.2021)
výroba stavebných a banských strojov
  (od: 31.12.2020 do: 16.06.2021)
výroba tlakových zariadení
  (od: 31.12.2020 do: 16.06.2021)
výroba technických zariadení zdvíhacích
  (od: 31.12.2020 do: 16.06.2021)
informatívne meranie, analýzy a kontroly
  (od: 31.12.2020 do: 16.06.2021)
spracovanie konštrukčnej a projektovej dokumentácie pre strojársku výrobu
  (od: 31.12.2020 do: 16.06.2021)
Zváranie dráhových vozidiel
  (od: 31.12.2020 do: 16.06.2021)
Montáž, opravy a rekonštrukcie určených technických zariadení tlakových v rozsahu: - K6 - vzduchojemy dráhových hnacích vozidiel, traťových strojov - K7 - vzduchojemy ťahaných koľajových vozidiel - K8 - tlakové nádoby stabilné - K11 - nádoby nádržkových vozňov, nádržkových kontajnerov a vymeniteľných nadstavieb s tlakovým vyprázdňovaním určených na prepravu bezpečných látok a sypkých hmôt - K12 - nádoby určené na dopravu nebezpečných látok triedy 3,4,5,6,8 a 9 podľa predpisu RID.
  (od: 31.12.2020 do: 16.06.2021)
Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti - zváračská škola
  (od: 31.12.2020 do: 16.06.2021)
 
 
Názov: 
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s. Banská mechanizácia a elektrifikácia, o.z.
  (od: 01.02.2020 do: 30.12.2020)
Sídlo: 
970/1
Nováky 972 71
  (od: 01.02.2020 do: 30.12.2020)
Vedúci: 
Ing. Miroslav Petrovský
354
Slovinky 053 40
Vznik funkcie: 20.12.2019
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 01.02.2020 do: 30.12.2020)
Ing. Miroslav Petrovský
354
Slovinky 053 40
Vznik funkcie: 20.12.2019 Skončenie funkcie: 1.10.2020
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 31.12.2020 do: 30.12.2020)
Predmet činnosti: 
kovoobrábanie
  (od: 01.02.2020 do: 30.12.2020)
výroba stavebných a banských strojov
  (od: 01.02.2020 do: 30.12.2020)
výroba tlakových zariadení
  (od: 01.02.2020 do: 30.12.2020)
výroba technických zariadení zdvíhacích
  (od: 01.02.2020 do: 30.12.2020)
informatívne meranie, analýzy a kontroly
  (od: 01.02.2020 do: 30.12.2020)
spracovanie konštrukčnej a projektovej dokumentácie pre strojársku výrobu
  (od: 01.02.2020 do: 30.12.2020)
Zváranie dráhových vozidiel
  (od: 01.02.2020 do: 30.12.2020)
Montáž, opravy a rekonštrukcie určených technických zariadení tlakových v rozsahu: - K6 - vzduchojemy dráhových hnacích vozidiel, traťových strojov - K7 - vzduchojemy ťahaných koľajových vozidiel - K8 - tlakové nádoby stabilné - K11 - nádoby nádržkových vozňov, nádržkových kontajnerov a vymeniteľných nadstavieb s tlakovým vyprázdňovaním určených na prepravu bezpečných látok a sypkých hmôt - K12 - nádoby určené na dopravu nebezpečných látok triedy 3,4,5,6,8 a 9 podľa predpisu RID.
  (od: 01.02.2020 do: 30.12.2020)
Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti - zváračská škola
  (od: 01.02.2020 do: 30.12.2020)
 
 
Názov: 
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s. Banská mechanizácia a elektrifikácia, o.z.
  (od: 30.01.2020 do: 31.01.2020)
Sídlo: 
970/1
Nováky 972 71
  (od: 30.01.2020 do: 31.01.2020)
Vedúci: 
Ing. Miroslav Petrovský
354
Slovinky 053 40
Vznik funkcie: 20.12.2019
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 30.01.2020 do: 31.01.2020)
Predmet činnosti: 
kovoobrábanie
  (od: 30.01.2020 do: 31.01.2020)
výroba stavebných a banských strojov
  (od: 30.01.2020 do: 31.01.2020)
výroba tlakových zariadení
  (od: 30.01.2020 do: 31.01.2020)
výroba technických zariadení zdvíhacích
  (od: 30.01.2020 do: 31.01.2020)
informatívne meranie, analýzy a kontroly
  (od: 30.01.2020 do: 31.01.2020)
spracovanie konštrukčnej a projektovej dokumentácie pre strojársku výrobu
  (od: 30.01.2020 do: 31.01.2020)
Zváranie dráhových vozidiel Montáž, opravy a rekonštrukcie určených technických zariadení tlakových v rozsahu: - K6 - vzduchojemy dráhových hnacích vozidiel, traťových strojov - K7 - vzduchojemy ťahaných koľajových vozidiel - K8 - tlakové nádoby stabilné - K11 - nádoby nádržkových vozňov, nádržkových kontajnerov a vymeniteľných nadstavieb s tlakovým vyprázdňovaním určených na prepravu bezpečných látok a sypkých hmôt - K12 - nádoby určené na dopravu nebezpečných látok triedy 3,4,5,6,8 a 9 podľa predpisu RID. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti - zváračská škola.
  (od: 30.01.2020 do: 31.01.2020)
 
 
Názov: 
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s. Banská mechanizácia a elektrifikácia, o.z.
  (od: 26.10.2019 do: 29.01.2020)
Sídlo: 
970/1
Nováky 972 71
  (od: 26.10.2019 do: 29.01.2020)
Vedúci: 
Ing. Daniel Rexa
Kukučínova 24/12
Nedožery - Brezany 972 12
Vznik funkcie: 13.7.2019
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 26.10.2019 do: 29.01.2020)
Ing. Daniel Rexa
Kukučínova 24/12
Nedožery - Brezany 972 12
Vznik funkcie: 13.7.2019 Skončenie funkcie: 20.12.2019
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 30.01.2020 do: 29.01.2020)
Predmet činnosti: 
kovoobrábanie
  (od: 26.10.2019 do: 29.01.2020)
výroba stavebných a banských strojov
  (od: 26.10.2019 do: 29.01.2020)
výroba tlakových zariadení
  (od: 26.10.2019 do: 29.01.2020)
výroba technických zariadení zdvíhacích
  (od: 26.10.2019 do: 29.01.2020)
informatívne meranie, analýzy a kontroly
  (od: 26.10.2019 do: 29.01.2020)
spracovanie konštrukčnej a projektovej dokumentácie pre strojársku výrobu
  (od: 26.10.2019 do: 29.01.2020)
Zváranie dráhových vozidiel Montáž, opravy a rekonštrukcie určených technických zariadení tlakových v rozsahu: - K6 - vzduchojemy dráhových hnacích vozidiel, traťových strojov - K7 - vzduchojemy ťahaných koľajových vozidiel - K8 - tlakové nádoby stabilné - K11 - nádoby nádržkových vozňov, nádržkových kontajnerov a vymeniteľných nadstavieb s tlakovým vyprázdňovaním určených na prepravu bezpečných látok a sypkých hmôt - K12 - nádoby určené na dopravu nebezpečných látok triedy 3,4,5,6,8 a 9 podľa predpisu RID. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti - zváračská škola.
  (od: 26.10.2019 do: 29.01.2020)
 
 
Názov: 
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s. Banská mechanizácia a elektrifikácia, o.z.
  (od: 13.07.2019 do: 25.10.2019)
Sídlo: 
970/1
Nováky 972 71
  (od: 13.07.2019 do: 25.10.2019)
Vedúci: 
Ing. Daniel Rexa
Kukučínova 24/12
Nedožery - Brezany 972 12
Vznik funkcie: 13.7.2019
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 13.07.2019 do: 25.10.2019)
Predmet činnosti: 
kovoobrábanie
  (od: 13.07.2019 do: 25.10.2019)
výroba stavebných a banských strojov
  (od: 13.07.2019 do: 25.10.2019)
výroba tlakových zariadení
  (od: 13.07.2019 do: 25.10.2019)
výroba technických zariadení zdvíhacích
  (od: 13.07.2019 do: 25.10.2019)
informatívne meranie, analýzy a kontroly
  (od: 13.07.2019 do: 25.10.2019)
spracovanie konštrukčnej a projektovej dokumentácie pre strojársku výrobu
  (od: 13.07.2019 do: 25.10.2019)
 
 
Názov: 
Hornonitrianske bane Prievidza, a. s. v skratke HBP, a. s. Hlavná banská záchranná stanica, odštepný závod
  (od: 27.07.2011 do: 29.06.2015)
Sídlo: 
Prievidza
  (od: 27.07.2011 do: 29.06.2015)
Vedúci: 
Ing. Stanislav Paulík
485
Chrenovec - Brusno 972 32
Vznik funkcie: 1.3.2005
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 27.07.2011 do: 29.06.2015)
 
 
Názov: 
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. Hlavná banská záchranná stanica, odštepný závod
  (od: 13.09.2002 do: 26.07.2011)
Sídlo: 
Prievidza
  (od: 13.09.2002 do: 26.07.2011)
Vedúci: 
Ing. Bohumil Homola
Átriová 5
Prievidza
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 13.09.2002 do: 07.07.2005)
Ing. Bohumil Homola
Átriová 5
Prievidza 971 01
Skončenie funkcie: 28.2.2005
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 08.07.2005 do: 07.07.2005)
Ing. Stanislav Paulík
485
Chrenovec - Brusno 972 32
Vznik funkcie: 1.3.2005
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 08.07.2005 do: 26.07.2011)
 
 
Názov: 
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. Banská mechanizácia a elektrifikácia odštepný závod
  (od: 21.09.2001 do: 12.11.2009)
Sídlo: 
Nováky 972 71
  (od: 27.01.2007 do: 12.11.2009)
Nováky
  (od: 21.09.2001 do: 26.01.2007)
Vedúci: 
Ing. Peter Fábik
Včelárska 30
Prievidza
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 21.09.2001 do: 04.09.2006)
Ing. Peter Fábik
Včelárska 30
Prievidza
Skončenie funkcie: 2.6.2006
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 05.09.2006 do: 04.09.2006)
Ing. Ivan Juris
Gorkého 29/4
Prievidza 971 01
Vznik funkcie: 22.12.2006
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 27.01.2007 do: 12.11.2009)
Ing. Ivan Juris
Gorkého 29/4
Prievidza 971 01
Vznik funkcie: 22.12.2006 Skončenie funkcie: 31.10.2009
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 13.11.2009 do: 12.11.2009)
 
 
Názov: 
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. Baňa Nováky, odštepný závod
  (od: 19.07.1996 do: 26.01.2007)
Sídlo: 
Nováky
  (od: 19.07.1996 do: 26.01.2007)
Vedúci: 
Ing. Stanislav Gurský
Šoltésovej 5/1
Prievidza
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 19.07.1996 do: 26.01.2007)
Ing. Stanislav Gurský
Šoltésovej 5/1
Prievidza
Skončenie funkcie: 31.12.2006
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 27.01.2007 do: 26.01.2007)
 
 
Názov: 
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. Baňa Handlová, odštepný závod
  (od: 13.09.2002 do: 28.04.2004)
Sídlo: 
Handlová
  (od: 13.09.2002 do: 28.04.2004)
Vedúci: 
Ing. Peter Skalický
Remata 16
Handlová
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 13.09.2002 do: 28.04.2004)
 
 
Názov: 
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. Baňa Cigeľ, odštepný závod
  (od: 13.09.2002 do: 26.02.2003)
Sídlo: 
Prievidza
  (od: 13.09.2002 do: 26.02.2003)
Vedúci: 
Ing. Ján Mikulec
Partizánska 37/11
Handlová
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 13.09.2002 do: 26.02.2003)
 
 
Názov: 
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. Hlavná banská záchranná stanica, odštepný závod
  (od: 15.10.1998 do: 12.09.2002)
Sídlo: 
Prievidza
  (od: 15.10.1998 do: 12.09.2002)
Vedúci: 
Ing. Rastislav Januščák
Velvarská 1326/31
Bojnice
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 15.10.1998 do: 12.09.2002)
 
 
Názov: 
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. Baňa Handlová
  (od: 09.07.1999 do: 12.09.2002)
Sídlo: 
Handlová
  (od: 09.07.1999 do: 12.09.2002)
Vedúci: 
Ing. Jozef Tonhauser
Morovnianska cesta 38/7
Handlová
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 09.07.1999 do: 12.09.2002)
 
 
Názov: 
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. Baňa Cígeľ, odštepný závod
  (od: 19.07.1996 do: 12.09.2002)
Sídlo: 
Prievidza
  (od: 19.07.1996 do: 12.09.2002)
Vedúci: 
Ing. Peter Skalický
Partizánska 37/11
Handlová
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 19.07.1996 do: 12.09.2002)
 
 
Názov: 
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. Banská mechanizácia a elektrifikácia odštepný závod
  (od: 19.07.1996 do: 20.09.2001)
Sídlo: 
Nováky
  (od: 19.07.1996 do: 20.09.2001)
Vedúci: 
Ing. Jozef Huljak
Králika 18/8
Prievidza
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 19.07.1996 do: 20.09.2001)
 
 
Názov: 
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. Baňa Handlová, odštepný závod
  (od: 19.07.1996 do: 08.07.1999)
Sídlo: 
Handlová
  (od: 19.07.1996 do: 08.07.1999)
Vedúci: 
Ing. Anton Ondrejkovič
Mierové nám 21/4
Handlová
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 19.07.1996 do: 08.07.1999)
 
 
Názov: 
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. Hlavná banská záchranná stanica, odštepný závod
  (od: 19.07.1996 do: 14.10.1998)
Sídlo: 
Prievidza
  (od: 19.07.1996 do: 14.10.1998)
Vedúci: 
Ing. Vladimír Pipíška
ul. kpt. Nálpeku 1219
Bojnice
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 19.07.1996 do: 14.10.1998)
 
 
Základné imanie: 
30 955 434,77 EUR Rozsah splatenia: 30 955 434,77 EUR
  (od: 15.11.2022)
45 967 769,77 EUR Rozsah splatenia: 45 967 769,77 EUR
  (od: 10.09.2021 do: 14.11.2022)
99 651 879,73 EUR Rozsah splatenia: 99 651 879,73 EUR
  (od: 13.02.2009 do: 09.09.2021)
3 002 467 000 Sk Rozsah splatenia: 3 002 467 000 Sk
  (od: 13.09.2002 do: 12.02.2009)
3 002 467 000 Sk
  (od: 01.07.1996 do: 12.09.2002)
Akcie: 
Počet: 3002467
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 10,31 EUR
  (od: 15.11.2022)
Počet: 3002467
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 15,31 EUR
  (od: 10.09.2021 do: 14.11.2022)
Počet: 3002467
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 33,19 EUR
  (od: 22.03.2016 do: 09.09.2021)
Počet: 3002467
Druh: na doručiteľa, kmeňové
Podoba: zaknihované
Menovitá hodnota: 33,19 EUR
  (od: 13.02.2009 do: 21.03.2016)
Počet: 3002467
Druh: na doručiteľa, kmeňové
Podoba: zaknihované
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 13.09.2002 do: 12.02.2009)
Počet: 3002467
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na doručiteľa
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 23.06.2000 do: 12.09.2002)
Počet: 3002467
Forma: akcie na doručiteľa
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 01.07.1996 do: 22.06.2000)
Akcionár: 
HORNONITRIANSKE BANE zamestnanecká, akciová spoločnosť (v skratke HBz., a.s.)
Matice slovenskej 10
Prievidza 971 01
  (od: 15.11.2022)
HORNONITRIANSKE BANE zamestnanecká, akciová spoločnosť (v skratke HBz., a.s.)
Matice slovesnskej 10
Prievidza 971 01
  (od: 22.03.2016 do: 14.11.2022)
Dozorná rada: 
Ing. Rastislav Januščák, predseda dozornej rady
Velvarská 1326/31
Bojnice 972 01
Vznik funkcie: 27.07.2021
  (od: 10.09.2021)
Ľudovít Michalovič
39
Podhradie 972 42
Vznik funkcie: 08.07.2021
  (od: 10.09.2021)
JUDr. Jana Mendelová
Energetikov 42/2
Prievidza 971 01
Vznik funkcie: 27.07.2021
  (od: 10.09.2021)
Ing. Viktor Bezák
Záhumnie 447
Chynorany
  (od: 23.06.2000 do: 12.09.2002)
Ing. Viktor Bezák
Záhumnie 447
Chynorany
Vznik funkcie: 26.06.2001
  (od: 13.09.2002 do: 27.10.2003)
Ing. Viktor Bezák - člen
Záhumnie 447
Chynorany
Vznik funkcie: 26.06.2001
  (od: 28.10.2003 do: 14.08.2004)
Ing. Viktor Bezák - člen
Záhumnie 447
Chynorany
Vznik funkcie: 26.06.2001 Skončenie funkcie: 07.07.2004
  (od: 15.08.2004 do: 14.08.2004)
Ing. Viktor Bezák.
Záhumnie 447
Chynorany
  (od: 17.09.1996 do: 20.03.1997)
Ing. Ján Bodnár
Dlhá 14/3
Prievidza
  (od: 17.09.1996 do: 20.03.1997)
Ing. Ladislav Csicsay
Makovického 6/4
Prievidza
  (od: 01.07.1996 do: 20.09.2001)
Ing. Eleonóra Ferančíková
460
Diviacka Nová Ves
  (od: 21.09.2001 do: 12.09.2002)
Ing. Eleonóra Ferančíková
460
Diviacka Nová Ves
Vznik funkcie: 26.06.2001
  (od: 13.09.2002 do: 27.10.2003)
Ing. Eleonóra Ferančíková - člen
460
Diviacka Nová Ves
Vznik funkcie: 26.06.2001
  (od: 28.10.2003 do: 14.08.2004)
Ing. Eleonóra Ferančíková - člen
460
Diviacka Nová Ves 972 24
Vznik funkcie: 26.06.2001
  (od: 15.08.2004 do: 04.09.2006)
Ing. Eleonóra Ferančíková - člen
460
Diviacka Nová Ves 972 24
Vznik funkcie: 26.06.2001 Skončenie funkcie: 27.06.2006
  (od: 05.09.2006 do: 04.09.2006)
PhDr. Marta Gregová
Haburská 20
Bratislava
  (od: 01.07.1996 do: 20.03.1997)
Mgr. Ing. Ján Hijj
Belinského 2
Bratislava
  (od: 21.03.1997 do: 12.09.2002)
Ing. Rastislav Januščák - predseda
Velvarská 1326/31
Bojnice
Vznik funkcie: 26.06.2001
  (od: 13.09.2002 do: 14.08.2004)
Ing. Rastislav Januščák - predseda dozornej rady
Velvarská 1326/31
Bojnice
  (od: 21.09.2001 do: 12.09.2002)
Ing. Rastislav Januščák
Velvarská 1326/31
Bojnice 972 01
Vznik funkcie: 16.06.2011
  (od: 27.07.2011 do: 31.07.2013)
Ing. Rastislav Januščák
Velvarská 1326/31
Bojnice 972 01
Vznik funkcie: 16.06.2011 Skončenie funkcie: 29.03.2013
  (od: 01.08.2013 do: 31.07.2013)
Ing. Rastislav Januščák - predseda
Velvarská 1326/31
Bojnice 972 01
Vznik funkcie: 26.06.2001
  (od: 15.08.2004 do: 26.07.2011)
Ing. Rastislav Januščák - predseda
Velvarská 1326/31
Bojnice 972 01
Vznik funkcie: 26.06.2001 Skončenie funkcie: 16.06.2011
  (od: 27.07.2011 do: 26.07.2011)
Ing. Rastislav Januščák - predseda
Velvarská 1326/31
Bojnice 972 01
Vznik funkcie: 20.06.2013
  (od: 01.08.2013 do: 14.06.2016)
Ing. Rastislav Januščák - predseda
Velvarská 1326/31
Bojnice 972 01
Vznik funkcie: 20.06.2013 Skončenie funkcie: 18.05.2016
  (od: 15.06.2016 do: 14.06.2016)
Miroslav Kotian
Sama Chalupku 5/621
Bojnice
  (od: 01.07.1996 do: 20.03.1997)
Štefan Malárik
Prievidzská 29/8
Handlová
  (od: 17.09.1996 do: 22.06.2000)
Ing. Tibor Mikuš
A. Hlinku 36
Trnava
  (od: 21.03.1997 do: 22.06.2000)
PaedDr. Milan Ponický
Tatranská 40
Banská Bystrica
  (od: 01.07.1996 do: 20.03.1997)
JUDr. Pavol Rafaj
Dlhá 26/12
Prievidza
  (od: 17.09.1996 do: 12.09.2002)
JUDr. Pavol Rafaj - člen
Dlhá 26/12
Prievidza
Vznik funkcie: 26.06.2001
  (od: 13.09.2002 do: 27.10.2003)
JUDr. Pavol Rafaj - člen
Dlhá 26/12
Prievidza
Vznik funkcie: 26.06.2001
  (od: 28.10.2003 do: 14.08.2004)
JUDr. Pavol Rafaj
Dlhá 26/12
Prievidza 971 01
Vznik funkcie: 16.06.2011
  (od: 27.07.2011 do: 14.06.2016)
JUDr. Pavol Rafaj
Dlhá 26/12
Prievidza 971 01
Vznik funkcie: 16.06.2011 Skončenie funkcie: 18.05.2016
  (od: 15.06.2016 do: 14.06.2016)
JUDr. Pavol Rafaj
Dlhá 26/12
Prievidza 971 01
Vznik funkcie: 18.05.2016
  (od: 15.06.2016 do: 30.12.2020)
JUDr. Pavol Rafaj
Dlhá 26/12
Prievidza 971 01
Vznik funkcie: 18.05.2016 Skončenie funkcie: 25.11.2020
  (od: 31.12.2020 do: 30.12.2020)
JUDr. Pavol Rafaj - člen
Dlhá 26/12
Prievidza 971 01
Vznik funkcie: 26.06.2001
  (od: 15.08.2004 do: 26.07.2011)
JUDr. Pavol Rafaj - člen
Dlhá 26/12
Prievidza 971 01
Vznik funkcie: 26.06.2001 Skončenie funkcie: 16.06.2011
  (od: 27.07.2011 do: 26.07.2011)
Jozef Škrobák
153
Malinová
  (od: 21.03.1997 do: 12.09.2002)
Jozef Škrobák - člen
153
Malinová
Vznik funkcie: 26.06.2001
  (od: 13.09.2002 do: 14.08.2004)
Jozef Škrobák - člen
153
Malinová 972 13
Vznik funkcie: 26.06.2001
  (od: 15.08.2004 do: 04.09.2006)
Jozef Škrobák - člen
153
Malinová 972 13
Vznik funkcie: 26.06.2001 Skončenie funkcie: 27.06.2006
  (od: 05.09.2006 do: 04.09.2006)
Jozef Talian
Kukučínova 240/11
Kanianka 972 17
Vznik funkcie: 14.06.2006
  (od: 05.09.2006 do: 26.07.2011)
Jozef Talian
Kukučínova 240/11
Kanianka 972 17
Vznik funkcie: 14.06.2006 Skončenie funkcie: 10.06.2011
  (od: 27.07.2011 do: 26.07.2011)
Jozef Talian
Kukučínova 240/11
Kanianka 972 17
Vznik funkcie: 10.06.2011
  (od: 27.07.2011 do: 14.06.2016)
Jozef Talian
Kukučínova 240/11
Kanianka 972 17
Vznik funkcie: 10.06.2011 Skončenie funkcie: 13.05.2016
  (od: 15.06.2016 do: 14.06.2016)
Ing. Jozef Tonhauser
Morovnianska cesta 38/7
Handlová
  (od: 01.07.1996 do: 22.06.2000)
Ing. František Verbich
Gorkého 8/12
Prievidza
  (od: 21.03.1997 do: 20.09.2001)
JUDr. Pavol Wiedermann
Tilgnerova 5
Bratislava
  (od: 01.07.1996 do: 20.09.2001)
Ing. Rastislav Januščák - predseda dozornej rady
Velvarská 1326/31
Bojnice 972 01
Vznik funkcie: 18.05.2016 Skončenie funkcie: 27.07.2021
  (od: 10.09.2021 do: 09.09.2021)
Ľudovít Michalovič
39
Podhradie 972 42
Vznik funkcie: 13.05.2016 Skončenie funkcie: 08.07.2021
  (od: 10.09.2021 do: 09.09.2021)
Ľudovít Michalovič
39
Podhradie 972 42
Vznik funkcie: 13.05.2016
  (od: 15.06.2016 do: 09.09.2021)
JUDr. Jana Mendelová
Energetikov 42/2
Prievidza 971 01
Vznik funkcie: 25.11.2020 Skončenie funkcie: 27.07.2021
  (od: 10.09.2021 do: 09.09.2021)
JUDr. Jana Mendelová
Energetikov 42/2
Prievidza 971 01
Vznik funkcie: 25.11.2020
  (od: 31.12.2020 do: 09.09.2021)
Ing. Rastislav Januščák - predseda dozornej rady
Velvarská 1326/31
Bojnice 972 01
Vznik funkcie: 18.05.2016
  (od: 15.06.2016 do: 09.09.2021)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 12.06.1996 a rozhodnutím zakladateľa podľa § 154 a nasl. zák. č. 513/91 Zb. jednorázovo §§ 172, 175 a prijatím stanov, v súlade so zák. č. 92/91 Zb. v znení neskorších predpisov. Stary spis: Sa 1081
  (od: 01.07.1996)
Predmet činnosti u odštepných závodov je totožný s predmetom a.s. Hornonitrianske bane Prievidza.
  (od: 19.07.1996)
Na valnom zhromaždení konanom dňa 3.9.1996 bola schválená zmena stanov. Stary spis: Sa 1081
  (od: 17.09.1996)
Na mimoriadnom valnom zhromaždení, konanom dňa 24.01.1997 bola schválená zmena stanov.
  (od: 21.03.1997)
Na riadnom valnom zhromaždení dňa 29.4.l998 bola schválená zmena stanov.
  (od: 06.07.1998)
Personálne zmeny boli uskutočnené v súlade so Štatútom predstavenstva a.s. HBP.
  (od: 09.07.1999)
Riadne valné zhromaždenie (notárska zápisnica N 112/99, NZ 108/99 zo dňa 24.6.1999) rozhodlo o zmene v zložení orgánov a o zmene stanov. Mimoriadne valné zhromaždenie (notárska zápisnica N 159/99, NZ 149/99 zo dňa 17.9.1999) rozhodlo o zmene stanov.
  (od: 23.06.2000)
Riadne valné zhromaždenie, konané dňa 30.5.2000 (notárska zápisnica N 78/2000, Nz 77/2000) rozhodlo o zmene stanov.
  (od: 22.01.2001)
Riadne valné zhromaždenie dňa 26.6.2001 (notárska zápisnica N 184/2001, NZ 184/2001 zo dňa 26.6.2001) schválilo zmenu stanov, zvolilo členov predstavenstva z dôvodu skončenia volebného obdobia, zvolilo členov dozornej rady, zobralo na vedomie výsledky volieb členov dozornej rady volených zamestnancami. Menovací dekrét Ing. Petra Fábika zn. 675/2001/KGR zo dňa 31.5.2001 do funkcie vedúceho odštepného závodu Banská mechanizácia a eletrifikácia s účinnosťou od 1.6.2001. Na zasadnutí predstavenstva dňa 26.6.2001 bol zvolený predseda a podpredseda predstavenstva. Na zasadnutí dozornej rady dňa 16.7.2001 bol zvolený predseda. Protokol z volieb členov dozornej rady volenými zamestnancami.
  (od: 21.09.2001)
Zmena zakladateľskej zmluvy. Zmena stanov akcií (zosúladenie s novelou Obchodného zákonníka 500/2001 Z.z.) a zmena v počte členov predstavenstva a dozornej rady schválená valným zhromaždením konaným dňa 31.07.2002 (notárska zápisnica N 342/02, Nz 340/02 zo dňa 31.07.2002).
  (od: 13.09.2002)
Rozhodnutie predstavenstva spoločnosti zo dňa 26.11.2002 a príkaz GR č. 7/2002 o zrušení odštepného závodu Hornonitrianske bane, a.s. Baňa Cigeľ, odštepný závod.
  (od: 27.02.2003)
Riadne valné zhromaždenie dňa 28.8.2003 (notárska zápisnica N 258/03, NZ 75318/03 zo dňa 28.8.2003) schválilo zmenu stanov - úpravu predmetu činnosti a.s.
  (od: 28.10.2003)
Rozhodnutie predstavenstva spoločnosti zo dňa 30.09.2003 o zrušení odštepného závodu HBP, a.s. Baňa Handlová, odštepný závod.
  (od: 29.04.2004)
Zmluva o predaji časti podniku - organizačnej zložky Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s., AGRO GTV, o.z., uzavretá medzi Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s., IČO 36005622 a HORNONITRIANSKE BANE zamestnanecká, akciová spoločnosť (v skratke HBz., a.s.), IČO 36002887.
  (od: 29.01.2022)
Zlúčenie, splynutie, rozdelenie spoločnosti: 
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia
  (od: 21.10.2016)
Spoločnosť zaniknutá zlúčením, splynutím alebo rozdelením: 
AGRO GTV, s. r. o.
ul. Lehotská 50
Nováky 971 72
  (od: 03.07.2020)
AGRO RYBIA FARMA, s. r. o.
Štrajková 1
Handlová 972 51
  (od: 03.07.2020)
AGRO SEKTOR, s.r.o.
Matice slovenskej 10
Prievidza 971 01
  (od: 25.03.2023)
Baňa Čáry, a.s.
Čáry 303
Čáry 908 43
  (od: 21.10.2016)
EVTOS, s.r.o.
Matice slovenskej 10/335-1
Prievidza 971 01
  (od: 25.03.2023)
SINA, s.r.o.
Repiská-chata Kožiar
Demänovská dolina 031 01
  (od: 17.02.2023)
Dátum aktualizácie údajov:  01.06.2023
Dátum výpisu:  04.06.2023

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)