Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trenčín
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  10036/R

Business name: 
AGROPRODUKT SLOVAKIA a.s.
  (from: 09/25/2015)
AGROPRODUKT SLOVAKIA, a.s.
  (from: 06/09/1997 until: 09/24/2015)
Registered seat: 
Hájska 927/20
Lehota pod Vtáčnikom 972 42
  (from: 09/25/2015)
Potočná 66
Handlová 972 51
  (from: 06/09/1997 until: 09/24/2015)
Identification number (IČO): 
36 296 490
  (from: 06/09/1997)
Date of entry: 
06/09/1997
  (from: 06/09/1997)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 06/09/1997)
Objects of the company: 
poľnohospodárstvo vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych výrobkov za účelom spracovania alebo ďaľšieho predaja
  (from: 06/09/1997)
maloobchod s rozličným tovarom
  (from: 06/09/1997)
prenájom bytov a bytových priestorov
  (from: 06/09/1997)
zámočnícke práce
  (from: 06/09/1997)
pomocné stavebé práce
  (from: 06/09/1997)
údržba čistenie komunikácií
  (from: 06/09/1997)
oprava poľnohospodárskych strojov a automobilov
  (from: 06/09/1997)
prevádzkovanie závodnej jedálne
  (from: 06/09/1997)
cestná verejná doprava tovaru
  (from: 06/09/1997)
nepravidelná cestná doprava osôb
  (from: 06/09/1997)
prenájom nebytových priestorov
  (from: 05/27/1999)
prenájom hnuteľných vecí
  (from: 05/28/2003)
poskytovanie služieb poľnohospodárskymi mechanizmami
  (from: 05/28/2003)
Management body: 
Managing board
  (from: 04/12/2000)
Managing board
  (from: 06/09/1997 until: 04/11/2000)
Ing. Daniel Frauenschuh - predseda
Riečna ulica 1876/10
Prievidza 971 01
From: 08/01/2019
  (from: 01/23/2020)
Mag. Johannes Friedrich Aichinger - člen
Neufahrnerstrasse 101
Marchtrenk 4614
Rakúska republika
From: 08/01/2014
  (from: 08/08/2014 until: 09/24/2015)
Mag. Johannes Friedrich Aichinger - člen
Neufahrnerstrasse 101
Marchtrenk 4614
Rakúska republika
From: 08/01/2014 Until: 09/10/2015
  (from: 09/25/2015 until: 09/24/2015)
Ing. Peter Beznoska
29.augusta 24/3
Handlová
  (from: 06/09/1997 until: 04/11/2000)
Ing. Peter Beznoska
29. augusta 79/24
Handlová 972 51
From: 01/18/2005
  (from: 02/09/2005 until: 06/08/2005)
Ing. Peter Beznoska - predseda predstavenstva
29. augusta 79/24
Handlová 972 51
From: 01/18/2005
  (from: 06/09/2005 until: 11/10/2008)
Ing. Peter Beznoska - predseda predstavenstva
Parková 808/39
Handlová 972 51
From: 01/18/2005
  (from: 11/11/2008 until: 08/07/2014)
Ing. Peter Beznoska - predseda predstavenstva
Parková 808/39
Handlová 972 51
From: 01/18/2005 Until: 07/31/2014
  (from: 08/08/2014 until: 08/07/2014)
Ing. Juraj Bielik
Dolnohorská 4
Nitra 949 01
From: 05/27/2003
  (from: 08/28/2003 until: 07/01/2009)
Ing. Juraj Bielik
Dolnohorská 4
Nitra 949 01
From: 05/27/2003
  (from: 07/02/2009 until: 08/07/2014)
Ing. Juraj Bielik
Dolnohorská 4
Nitra 949 01
From: 05/27/2003 Until: 07/31/2014
  (from: 08/08/2014 until: 08/07/2014)
Adriana Dubcová
Staničná 4
Prievidza
  (from: 06/09/1997 until: 11/10/2008)
Ing. Adriana Dubcová
Staničná 4
Prievidza
  (from: 11/11/2008 until: 07/01/2009)
Ing. Adriana Dubcová
Staničná 4
Prievidza
  (from: 07/02/2009 until: 08/07/2014)
Ing. Adriana Dubcová
Staničná 4
Prievidza
Until: 07/31/2014
  (from: 08/08/2014 until: 08/07/2014)
Ing. Štefan Dzúrik
Zahradnícka 7
Prievidza
  (from: 06/09/1997 until: 05/26/1999)
Ing. Daniel Frauenschuh - predseda
Dürnbergstrasse 12
Elixhausen 5161
Rakúska republika
From: 08/01/2014
  (from: 08/08/2014 until: 10/17/2018)
Ing. Daniel Frauenschuh - predseda
Riečna ulica 1876/10
Prievidza 971 01
From: 08/01/2014
  (from: 10/18/2018 until: 01/22/2020)
Ing. Daniel Frauenschuh - predseda
Riečna ulica 1876/10
Prievidza 971 01
From: 08/01/2014 Until: 07/31/2019
  (from: 01/23/2020 until: 01/22/2020)
Ing. Rudolf Mihálik
Gorkého 224/30
Prievidza
Until: 05/27/2003
  (from: 05/27/1999 until: 08/27/2003)
Jozef Stopka
Školská 46
Handlová
  (from: 06/09/1997 until: 04/11/2000)
Jozef Stopka - predseda predstavenstva
Školská 43
Handlová
  (from: 04/12/2000 until: 02/08/2005)
Jozef Stopka - predseda predstavenstva
Školská 43
Handlová
Until: 01/18/2005
  (from: 02/09/2005 until: 02/08/2005)
Dipl. Ing. Andreas Aichinger - člen
Finklham 121
Scharten 4612
Rakúska republika
From: 08/01/2014
  (from: 08/08/2014 until: 09/24/2015)
Dipl. Ing. Andreas Aichinger - člen
Finklham 121
Scharten 4612
Rakúska republika
From: 08/01/2014 Until: 09/10/2015
  (from: 09/25/2015 until: 09/24/2015)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti koná a podpisuje predseda predstavenstva samostatne.
  (from: 09/25/2015)
Konať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle najmenej dvaja členovia predstavenstva. Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva, pokiaľ právny predpis neustanovuje inak. V pracovno - právnych zamestnávateľských vzťahoch, zmluvy o poskytovaní štátnych dotácií pre akciovú spoločnosť, zmluvy o prenájme bytových a nebytových priestoroch akciovej spoločnosti a nájomné zmluvy na pôdu môže podpisovať sám predseda predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis.
  (from: 04/12/2000 until: 09/24/2015)
Konať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle najmenej dvaja členovia predstavenstva. Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva, pokiaľ právny predpis neustanovuje inak. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis.
  (from: 06/09/1997 until: 04/11/2000)
Procuration: 
Mag. Johannes Friedrich Aichinger
Neufahrnerstrasse 101
Marchtrenk 4614
Rakúska republika
From: 09/25/2015
  (from: 11/04/2022)
Mag. Johannes Friedrich Aichinger
Neufahrnerstrasse 101
Marchtrenk 4614
Rakúska republika
From: 09/25/2015
  (from: 09/25/2015 until: 11/03/2022)
Prokurista je oprávnený za spoločnosť konať a podpisovať samostatne. Prokurista je oprávnený scudzovať nehnuteľnosti a zaťažovať ich.
  (from: 09/25/2015)
Capital: 
2 344 252 EUR Paid up: 2 344 252 EUR
  (from: 01/19/2010)
70 610 000 Sk Paid up: 70 610 000 Sk
  (from: 06/24/2004 until: 01/18/2010)
62 610 000 Sk
  (from: 06/09/1997 until: 06/23/2004)
Shares: 
Number of shares: 70610
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 33,2 EUR
  (from: 01/19/2010)
Number of shares: 70610
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 05/28/2005 until: 01/18/2010)
Number of shares: 70610
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 02/09/2005 until: 05/27/2005)
Number of shares: 70610
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 06/24/2004 until: 02/08/2005)
Number of shares: 62610
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 06/09/1997 until: 06/23/2004)
Stockholder: 
Wiesleitnerhof-Privatstiftung
Neufahrnerstrasse 101
Marchtrenk 4614
Rakúska republika
  (from: 06/04/2015 until: 01/30/2019)
Supervisory board: 
Dipl. Ing. Andreas Aichinger
Finklham 121
Scharten 4612
Rakúska republika
From: 09/11/2015
  (from: 09/25/2015 until: 10/06/2020)
Dipl. Ing. Andreas Aichinger
Finklham 121
Scharten 4612
Rakúska republika
From: 09/11/2015 Until: 09/07/2020
  (from: 10/07/2020 until: 10/06/2020)
Ing. Peter Beznoska
ul. 29 augusta 24/3
Handlová
  (from: 10/16/2001 until: 02/08/2005)
Ing. Peter Beznoska
ul. 29 augusta 24/3
Handlová
Until: 01/18/2005
  (from: 02/09/2005 until: 02/08/2005)
Ing. Dušan Dobrotka
223
Chrenovec
  (from: 06/09/1997 until: 07/01/2009)
Ing. Dušan Dobrotka
223
Chrenovec
  (from: 07/02/2009 until: 09/24/2015)
Ing. Dušan Dobrotka
223
Chrenovec
Until: 09/10/2015
  (from: 09/25/2015 until: 09/24/2015)
Ing. Danica Dvořáková
Planckova 3
Bratislava
  (from: 06/09/1997 until: 05/26/1999)
JUDr. Anna Hýbalová
Martákovej 1
Bratislava
  (from: 06/09/1997 until: 05/26/1999)
Ing. Pavol Kazík
M.Belu 962/1
Nováky
Until: 09/19/2002
  (from: 10/16/2001 until: 05/27/2003)
Juraj Kotian
S. Chalúpku 621/5
Bojnice
  (from: 05/27/1999 until: 10/15/2001)
Matúš Kotian
S.Chalúpku 621/5
Bojnice
  (from: 04/12/2000 until: 10/15/2001)
Martina Obžerová - člen
Na Papiereň 338/81
Kamenec pod Vtáčnikom 972 44
From: 05/10/2004
  (from: 06/24/2004 until: 12/20/2007)
Martina Obžerová - člen
Na Papiereň 338/81
Kamenec pod Vtáčnikom 972 44
From: 05/10/2004 Until: 07/18/2007
  (from: 12/21/2007 until: 12/20/2007)
MVDr. Jozef Oswald
Mariánska 13/12
Prievidza
  (from: 05/28/2003 until: 06/23/2004)
MVDr. Jozef Oswald
Mariánska 13/12
Prievidza
Until: 05/10/2004
  (from: 06/24/2004 until: 06/23/2004)
Ing. Vojtech Pekárik
Mostná 33/15
Handlová
  (from: 06/09/1997 until: 10/15/2001)
Ing. Róbert Reis
M.Rázusa 21/22
Prievidza
  (from: 05/27/1999 until: 04/11/2000)
Ing. Ľuboslava Sosenková
Medzilaborecká 25
Bratislava
  (from: 06/09/1997 until: 05/26/1999)
Ing. Jozef Stopka
Školská 43
Handlová 972 51
From: 01/18/2005
  (from: 02/09/2005 until: 11/10/2008)
Ing. Jozef Stopka
Školská 43
Handlová 972 51
From: 01/18/2005 Until: 09/16/2008
  (from: 11/11/2008 until: 11/10/2008)
JUDr. Dušan Uhliar
Tichá 4
Bratislava
  (from: 06/09/1997 until: 05/26/1999)
Dipl. Ing. Gerald Aichinger
Neufahrnerstrasse 101/1
Marchtrenk 4614
Rakúska republika
From: 09/07/2020
  (from: 11/04/2022)
Dipl. Ing. Andreas Aichinger
Finklham 121
Scharten 4612
Rakúska republika
From: 09/07/2020
  (from: 11/04/2022)
Josef Doppelbauer
Finklham 19
Scharten 4612
Rakúska republika
From: 09/09/2022
  (from: 11/04/2022)
Dipl. Ing. Gerald Aichinger
Neufahrnerstrasse 101
Marchtrenk 4641
Rakúska republika
From: 09/11/2015 Until: 09/07/2020
  (from: 10/07/2020 until: 10/06/2020)
Dipl. Ing. Geald Aichinger
Neufahrner Strasse 101
Marchtrenk A, 4614
Rakúsko
  (from: 10/16/2001 until: 09/24/2015)
Mag. Johannes Fridrich Aichinger
Bahnhofstrasse 5/3
Wels 4600
Rakúska republika
From: 07/18/2007
  (from: 12/21/2007 until: 08/07/2014)
Mag. Johannes Fridrich Aichinger
Bahnhofstrasse 5/3
Wels 4600
Rakúska republika
From: 07/18/2007 Until: 07/31/2014
  (from: 08/08/2014 until: 08/07/2014)
Dipl. Ing. Geald Aichinger
Neufahrner Strasse 101
Marchtrenk A, 4614
Rakúsko
Until: 09/10/2015
  (from: 09/25/2015 until: 09/24/2015)
Dipl. Ing. Gerald Aichinger
Neufahrnerstrasse 101
Marchtrenk 4641
Rakúska republika
From: 09/11/2015
  (from: 09/25/2015 until: 10/06/2020)
Josef Preining
Roseggerstrasse 14
Marchtrenk 4614
Rakúska republika
From: 07/31/2014 Until: 07/31/2019
  (from: 01/23/2020 until: 01/22/2020)
Josef Preining
Roseggerstrasse 14
Marchtrenk 4614
Rakúska republika
From: 07/31/2014
  (from: 08/08/2014 until: 01/22/2020)
Josef Preining
Roseggerstrasse 14
Marchtrenk 4614
Rakúska republika
From: 08/01/2019 Until: 09/09/2022
  (from: 11/04/2022 until: 11/03/2022)
Josef Preining
Roseggerstrasse 14
Marchtrenk 4614
Rakúska republika
From: 08/01/2019
  (from: 01/23/2020 until: 11/03/2022)
Dipl. Ing. Gerald Aichinger
Neufahrnerstrasse 101
Marchtrenk 4641
Rakúska republika
From: 09/07/2020
  (from: 10/07/2020 until: 11/03/2022)
Dipl. Ing. Andreas Aichinger
Finklham 121
Scharten 4612
Rakúska republika
From: 09/07/2020
  (from: 10/07/2020 until: 11/03/2022)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená rozhodnutím zakladateľa vo forme notárskej zápisnice N 118/97, NZ 114/97 zo dňa 17.3.1997 a zakladateľskou listinou podľa § 154 a nasl. zákona č.513/1991 Zb. (jednorázovo § 172) upísaním akcií a prijatím stanov. Zakladateľ notárskou zápisnicou N 262/97, NZ 255/97 zo dňa 29.5.1997 prijal dodatok č.1 k stanovám spoločnosti a zároveň zmenil pôvodné rozhodnutie zakladateľa a zakladateľskú listinu v časti obchodné meno.
  (from: 06/09/1997)
Valné zhromaždenie dňa 27. 11. 1998 /notárska zápisnica N 252/98, NZ 257/98/ schválila zmenu stanov - úplné znenie stanov a. s.
  (from: 05/27/1999)
Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 23.11.1999 /notárska zápisnica N 194/99, NZ 188/99/ schválila úpravu stanov akciovej spoločnosti
  (from: 04/12/2000)
Valné zhromaždenie dňa 13.6.2001 (notárska zápisnica N 160/01, NZ 163/01 zo dňa 13.6.2001) rozhodlo o zmene dozornej rady.
  (from: 10/16/2001)
Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 20.3.2002 (notárska zápisnica N 81/02, NZ 79/02 z 20.3.2002) schválilo úpravu stanov akciovej spoločnosti.
  (from: 06/26/2002)
Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 19.09.2002 (notárska zápisnica N 413/02, NZ 411/02 zo dňa 19.09.2002) odvolalo a zvolilo člena dozornej rady, schválilo zmenu stanov.
  (from: 05/28/2003)
Valné zhromaždenie dňa 27.5.2003 (notárska zápisnica N 115/2003, Nz 40893/2003 z 27.5.2003) schválilo zmenu predstavenstva spoločnosti.
  (from: 08/28/2003)
Date of updating data in databases:  03/17/2023
Date of extract :  03/21/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person