Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trenčín
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  10044/R

The file was ceded by reason of local incompetence!

Business name: 
BIZA, a.s.
  (from: 09/26/2003)
SLOV - DIO, a .s.
  (from: 11/10/1999 until: 09/25/2003)
DMD - DIO, a.s.
  (from: 08/14/1997 until: 11/09/1999)
Registered seat: 
Komenského 1214/3
Dunajská Streda 929 01
  (from: 09/26/2003)
Trenčianska 17
Nové Mesto nad Váhom 915 01
  (from: 08/14/1997 until: 09/25/2003)
Identification number (IČO): 
36 297 828
  (from: 08/14/1997)
Date of entry: 
08/14/1997
  (from: 08/14/1997)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 08/14/1997)
Objects of the company: 
dodávateľská činnosť vyšších investičných celkov v oblasti strojárenstva a chémie
  (from: 08/14/1997)
inžinierska činnosť (s výnimkou vybraných činností vo výstavbe)
  (from: 08/14/1997)
projektová činnosť v investičnej výstavbe
  (from: 08/14/1997)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľných ohlasovacích živností
  (from: 08/14/1997)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živností v rozsahu voľných ohlasovacích živností
  (from: 08/14/1997)
skladovanie
  (from: 08/14/1997)
sprostredkovanie obchodu a iná sprostredkovateľská činnosť
  (from: 08/14/1997)
leasing strojov a zariadení
  (from: 08/14/1997)
leasing spojený s financovaním
  (from: 08/14/1997)
faktoring a forfaiting
  (from: 08/14/1997)
podnikateľské poradenstvo /v rozsahu voľných živností/
  (from: 08/14/1997)
ostatné vzdelávanie - organizovanie kurzov a školení
  (from: 08/14/1997)
prenájom strojov a zariadení bez obsluhujúceho personálu
  (from: 08/14/1997)
činnosť organizačných a ekonomických poradcov vrátane manageringu a marketingu
  (from: 08/14/1997)
dodávateľská činnosť vyšších investičných celkov v oblasti hutníctva
  (from: 07/26/1999)
výroba, oprava, úprava, nákup a predaj strojov, prístrojov a zariadení pre všeobecné účely
  (from: 07/26/1999)
obchodovanie s vojenským materiálom v rozsahu povolenia č. KB10841203 vydaného Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky dňa 15.11.1999 s platnosťou do 15.12.2003 vrátane
  (from: 01/14/2000 until: 09/25/2003)
Management body: 
Managing board
  (from: 06/30/2003)
Managing board
  (from: 08/14/1997 until: 06/29/2003)
Igor Schubert - predseda predstavenstva
Fedákova 42
Bratislava 841 02
From: 04/25/2003
  (from: 09/26/2003)
Ladislav Biznár - podpredseda predstavenstva
Komenského 1214/3
Dunajská Streda 929 01
From: 04/25/2003
  (from: 06/30/2003)
Štefánia Pukanová - člen predstavenstva
Cintorínska 25
Ivanka pri Dunaji 900 28
From: 04/25/2003
  (from: 06/30/2003)
Ing. Iveta Čavičová - člen
Lesnícka 2152/10
Nové Mesto nad Váhom 915 01
From: 05/10/2002 Until: 04/25/2003
  (from: 05/20/2002 until: 06/29/2003)
Ing. Milan Grenčík - člen
Soblahovská 1109/23
Trenčín
  (from: 01/14/2000 until: 05/19/2002)
Ing. Milan Grenčík - predseda
Soblahovská 1109/23
Trenčín 911 01
From: 05/10/2002 Until: 04/25/2003
  (from: 05/20/2002 until: 06/29/2003)
Ing. Štefan Ižold - člen
Okružná 7
Levice
  (from: 08/14/1997 until: 01/13/2000)
Ing. Stanislav Klikáč - člen
Nezvalová 25
Bratislava
  (from: 08/14/1997 until: 06/16/1998)
Ing. Kazimír Kmeť - člen
133
Dolné Srnie
  (from: 08/14/1997 until: 01/13/2000)
Ing. Pevel Krajčík - člen
Farského 1118/16
Bratislava
  (from: 06/17/1998 until: 01/13/2000)
Alojz Kubán - podpredseda
315
Podolie
  (from: 01/14/2000 until: 05/19/2002)
Alojz Kubán - podpredseda
315
Podolie 916 22
Until: 04/25/2003
  (from: 05/20/2002 until: 06/29/2003)
Ing. Jozef Kusý - predseda
Partizánska 266/8
Nová Dubnica 018 51
Until: 05/10/2002
  (from: 08/14/1997 until: 05/19/2002)
Ing. Milan Lauko - člen
Trenčianska 60
Nová Dubnica 018 51
  (from: 08/14/1997 until: 01/13/2000)
Igor Schubert - predseda predstavenstva
Fedákova 42
Bratislava 841 02
From: 04/25/2003
  (from: 06/30/2003 until: 09/25/2003)
Ing. Ján Škripeň - člen
Švabinského 14
Bratislava
  (from: 08/14/1997 until: 06/16/1998)
Ing. Alexander Wolf - podpredseda
Rudolfa Viesta 25
Martin 036 01
  (from: 08/14/1997 until: 01/13/2000)
Ing. Otakar Závodský - člen
Krížna 3
Bratislava
  (from: 06/17/1998 until: 01/13/2000)
Acting in the name of the company: 
Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť koná predseda predstavenstva.
  (from: 06/30/2003)
Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisujú dvaja členovia predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis.
  (from: 08/14/1997 until: 06/29/2003)
Capital: 
19 500 000 Sk Paid up: 19 500 000 Sk
  (from: 06/30/2003)
19 500 000 Sk
  (from: 11/10/1999 until: 06/29/2003)
13 500 000 Sk
  (from: 10/01/1999 until: 11/09/1999)
10 000 000 Sk
  (from: 08/14/1997 until: 09/30/1999)
Shares: 
Number of shares: 1950
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 01/14/2000)
Number of shares: 1950
Form: akcie na meno
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 11/10/1999 until: 01/13/2000)
Number of shares: 1350
Form: akcie na meno
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 10/01/1999 until: 11/09/1999)
Number of shares: 1000
Form: akcie na meno
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 08/14/1997 until: 09/30/1999)
Supervisory board: 
Jozef Belický - člen dozornej rady
Tatranská 30
Nové Zámky 940 01
From: 04/25/2003
  (from: 06/30/2003)
Oľga Čipoješová - člen dozornej rady
Budatínska 65
Bratislava 851 05
From: 04/25/2003
  (from: 09/26/2003)
Ján Berger - člen dozornej rady
Krížna 64
Bratislava 821 08
From: 04/25/2003
  (from: 06/30/2003)
Ing. Milan Cagala , CSc.
Izbická 29
Nové Mesto nad Váhom 915 01
  (from: 08/14/1997 until: 06/15/1998)
Ing. Ján Cap
Západná 2498/16
Trenčín
  (from: 10/01/1999 until: 01/13/2000)
Oľga Čipoješová - člen dozornej rady
Budatínska 65
Bratislava 851 05
From: 04/25/2003
  (from: 06/30/2003 until: 09/25/2003)
Ing. František Kubica - člen dozornej rady
Višňová 18
Ivanka pri Dunaji 900 28
Until: 04/25/2003
  (from: 01/14/2000 until: 06/29/2003)
Ing. Ladislav Luhový , CSc. - člen dozornej rady
Sady pod Dedovcom 239/6
Trenčianske Teplice
Until: 05/10/2002
  (from: 01/14/2000 until: 05/19/2002)
Ing. František Matika - člen
Poľovnícka 15
Nové Mesto nad Váhom
  (from: 06/16/1998 until: 01/13/2000)
Ing. Milan Rehák
58
Kostolná - Záriečie 913 04
  (from: 08/14/1997 until: 06/15/1998)
Ing. Milan Rehák - člen
58
Kostolná - Záriečie 913 04
  (from: 06/16/1998 until: 09/30/1999)
Ing. Mikuláš Tancár - člen dozornej rady
Lipová 24
Nové Mesto nad Váhom 915 01
From: 05/10/2002 Until: 04/25/2003
  (from: 05/20/2002 until: 06/29/2003)
Doc.Ing. Július Tóth , CSc. - predseda dozornej rady
Muránska 8
Košice 040 01
  (from: 06/16/1998 until: 01/13/2000)
Ing. Július Tóth , CSc.
Muránska 8
Košice 040 01
  (from: 08/14/1997 until: 06/15/1998)
Tibor Trebatický - člen dozornej rady
M.R. Štefánika 28
Nové Mesto nad Váhom
  (from: 01/14/2000 until: 05/19/2002)
Tibor Trebatický - člen dozornej rady
M.R. Štefánika 28
Nové Mesto nad Váhom 915 01
Until: 04/25/2003
  (from: 05/20/2002 until: 06/29/2003)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená rozhodnutím zakladateľa vo forme notárskej zápisnice N 154/97, NZ 156/97 zo dňa 11.07.1997 a zakladateľskou listinou podľa § 154 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. (jednorázovo § 172) upísaním akcií a prijatím stanov.
  (from: 08/14/1997)
Rozhodnutím jediného akcionára zo dňa 13.03.1998 bolo rozhodnuté o zmenách v dozornej rade.
  (from: 06/16/1998)
Dozorná rada dňa 03.04.1998 rozhodla o zmenách v predstavenstve a.s.
  (from: 06/17/1998)
Zmena stanov schválená valným zhromaždením dňa 14.5.1998 (notárska zápisnica N 98/98, NZ 99/98 zo dňa 14.5.1998).
  (from: 07/26/1999)
Valné zhromaždenie /notárska zápisnica N 338/98, Nz 352/98 zo dňa 3.12.1998/ rozhodlo o zmene stanov a zmene orgánov spoločnosti.
  (from: 10/01/1999)
Mimoriadne valné zhromaždenie /notárska zápisnica N 26/99, NZ 24/99 zo dňa 22. 01. 1999/ rozhodlo o zmene stanov. Valné zhromaženie /notáska zápisnica N 129/99, NZ 130/99 zo dňa 23. 04. 1999/ rozhodlo o zmene stanov.
  (from: 11/10/1999)
Mimoriadne valné zhromaždenie (notárska zápisnica N 298/99, NZ 281/99 zo dňa 18.11.1999) schválilo zmenu stanov a v zložení dozornej rady a predstavenstva.
  (from: 01/14/2000)
Zmena štatutárneho orgánu a dozornej rady schválená valným zhromaždením dňa 10.5.2002 (notárska zápisnica N 162/2002, NZ 148/2002 zo dňa 10.5.2002).
  (from: 05/20/2002)
Valné zhromaždenie dňa 25.04.2003 rozhodlo o zmenách v predstavenstve a v dozornej rade a.s. Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 17.06.2003 (notárska zápisnica N 129/2003, Nz 48924/2003 zo dňa 17.06.2003) schválilo zmenu stanov a.s.
  (from: 06/30/2003)
Zmena stanov spoločnosti schválená valným zhromaždením dňa 22.07.2003 (notárska zápisnica N 162/2003, Nz 62265/2003 zo dňa 22.07.2003).
  (from: 09/26/2003)
Date of updating data in databases:  08/12/2022
Date of extract :  08/17/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person