Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Prešov
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  10824/P

Business name: 
KREŽ, s.r.o.
  (from: 11/26/1997)
Registered seat: 
SNP 89/175
Spišská Stará Ves 061 01
  (from: 12/05/2013)
Jesenského 374
Spišská Stará Ves 061 01
  (from: 11/26/1997 until: 12/04/2013)
Identification number (IČO): 
36 451 771
  (from: 11/26/1997)
Date of entry: 
11/26/1997
  (from: 11/26/1997)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 11/26/1997)
Objects of the company: 
výroba píliarská a impregnácia dreva
  (from: 11/26/1997)
výroba drevených obalov a paliet
  (from: 11/26/1997)
veľkoobchod a maloobchod v rozsahu voľných živností
  (from: 11/26/1997)
sprostredkovanie obchodu, služieb a dopravy
  (from: 11/26/1997)
staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
  (from: 11/26/1997)
výroba textilná a odevná
  (from: 11/26/1997)
prenájom hnuteľného majetku
  (from: 11/26/1997)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 08/31/2004)
Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 12/05/2013)
Spracovanie a konzervovanie, zemiakov, ovocia a zeleniny
  (from: 12/05/2013)
Výroba a spracovanie cukru
  (from: 12/05/2013)
Výroba kakaa a výrobkov za kakaa
  (from: 12/05/2013)
Výroba nápojov
  (from: 12/05/2013)
Vydavateľská činnosť
  (from: 10/08/2016)
Reklamné a marketingové služby
  (from: 10/08/2016)
Počítačové služby
  (from: 10/08/2016)
Skladovanie a uskladňovanie
  (from: 10/08/2016)
Baliace činnosti, manipulácia s tovarom
  (from: 10/08/2016)
Partners: 
Jozef Kromka
Jesenského 374/56
Spišská Stará Ves 061 01
Slovak Republic
  (from: 05/26/2022)
Jozef Kromka
Jesenského 374
Spišská Stará Ves
Slovak Republic
  (from: 08/04/1998 until: 02/15/2010)
Jozef Kromka
Jesenského 374
Spišská Stará Ves
Slovak Republic
  (from: 11/26/1997 until: 08/03/1998)
Mgr. Anna Kromková
Jesenského 374
Spišská Stará Ves
Slovak Republic
  (from: 08/04/1998 until: 02/15/2010)
Mgr. Anna Kromková
Jesenského 374
Spišská Stará Ves
Slovak Republic
  (from: 11/26/1997 until: 08/03/1998)
Jozef Kromka
Jesenského 374/56
Spišská Stará Ves 061 01
Slovak Republic
  (from: 02/16/2010 until: 05/25/2022)
Contribution of each member: 
Jozef Kromka
  (from: 02/16/2010 until: 05/25/2022)
Jozef Kromka
Amount of investment: 6 640 EUR Paid up: 6 640 EUR
  (from: 05/26/2022)
Mgr. Anna Kromková
Amount of investment: 51 000 Sk Paid up: 51 000 Sk
  (from: 11/26/1997 until: 08/03/1998)
Jozef Kromka
Amount of investment: 49 000 Sk Paid up: 49 000 Sk
  (from: 11/26/1997 until: 08/03/1998)
Mgr. Anna Kromková
Amount of investment: 102 000 Sk Paid up: 102 000 Sk
  (from: 08/04/1998 until: 02/15/2010)
Jozef Kromka
Amount of investment: 98 000 Sk Paid up: 98 000 Sk
  (from: 08/04/1998 until: 02/15/2010)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 08/04/1998)
Individual managing director
  (from: 11/26/1997 until: 08/03/1998)
Jozef Kromka
Jesenského 374/56
Spišská Stará Ves
From: 11/26/1997
  (from: 05/26/2022)
Jozef Kromka
Jesenského 374
Spišská Stará Ves
  (from: 08/04/1998 until: 08/30/2004)
Mgr. Anna Kromková
Jesenského 374
Spišská Stará Ves
  (from: 11/26/1997 until: 08/03/1998)
Jozef Kromka
Jesenského 374/56
Spišská Stará Ves
From: 11/26/1997
  (from: 08/31/2004 until: 05/25/2022)
Acting in the name of the company: 
Písomnosti, ktoré zakladajú práva a povinnosti spoločnosti podpisuje konateľ a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 08/04/1998)
Písomnosti, ktoré zakladajú práva a povinnosti spoločnosti podpisuje konateľ a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis. Prokurista je splnomocnený na všetky právne úkony spoločnosti a zároveň je oprávnený scudzovať nehnuteľnosti spoločnosti a zaťažovať ich. Prokurista podpisuje tým spôsobom, že k písanému, alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnručný podpis s dodatkom prokurista.
  (from: 11/26/1997 until: 08/03/1998)
Procuration: 
Jozef Kromka
Jesenského 374
Spišská Stará Ves
  (from: 11/26/1997 until: 08/03/1998)
Capital: 
6 640 EUR Paid up: 6 640 EUR
  (from: 02/16/2010)
200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 08/31/2004 until: 02/15/2010)
200 000 Sk
  (from: 08/04/1998 until: 08/30/2004)
100 000 Sk
  (from: 11/26/1997 until: 08/03/1998)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 15.8.1997, podľa § 105 a nasl. ust. zák. č. 513/91 Zb.
  (from: 11/26/1997)
Dodatok č. 1 zo dňa 17.5.1998, ktorým bola spoločenská zmluva upravená v súlade so zák. č. 11/98 Z.z.
  (from: 08/04/1998)
Date of updating data in databases:  05/26/2023
Date of extract :  05/29/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person