Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Prešov
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  10845/P

Business name: 
Bytový podnik Poprad, s.r.o.
  (from: 12/15/1997)
Registered seat: 
Široká 2
Poprad 058 01
  (from: 12/15/1997)
Identification number (IČO): 
36 451 967
  (from: 12/15/1997)
Date of entry: 
12/15/1997
  (from: 12/15/1997)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 12/15/1997)
Objects of the company: 
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 08/07/2008)
vedenie účtovníctva
  (from: 08/07/2008)
administratívne služby
  (from: 08/07/2008)
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 08/07/2008)
izolatérstvo
  (from: 08/07/2008)
opravy vyhradených technických zariadení plynových v rozsahu: technické zariadenia plynové skupina B na: g1 rozvod plynov s pretlakom plynu do 0,4 MPa vrátane g3 rozvod plynov s pretlakom plynu do 0,005 MPa h2 spotrebu plynov spaľovaním s výkonom od 5 kW do 50 kW vrátane zariadení na výrobu ochranných atmosfér pri tepelnom spracúvaní a všetky spotrebiče, pri ktorých sa vyžaduje napojenie na odťah spalín Médium: zemný plyn g - Podľa STN: 38 6413 - prípojky, OPZ v budovách
  (from: 08/07/2008)
montáž pomerových rozdeľovačov nákladov vykurovania
  (from: 08/07/2008)
sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľnosti (realitná činnosť)
  (from: 08/07/2008)
montáž určených meradiel: 1.3.15 a) Merače pretečeného množstva vody - na studenú vodu 1.3.15 b) Merače pretečeného množstva vody - na teplú vodu
  (from: 08/07/2008)
správa bytového a nebytového fondu
  (from: 03/17/2010)
prenájom nehnuteľností - bytových a nebytových priestorov
  (from: 11/30/2016)
vodoinštalatérstvo a kúrenárske práce
  (from: 11/30/2016)
sprostredkovanie obchodu, služieb a dopravy
  (from: 11/30/2016)
klampiarstvo
  (from: 11/30/2016)
maliarske a natieračské práce
  (from: 11/30/2016)
oprava a údržba elektrických zariadení
  (from: 11/30/2016)
oprava a údržba elektronických zariadení
  (from: 11/30/2016)
práce vykonávané kompresorom, vysokozdvižnou plošinou, nakladačom, vysokozdvižným vozíkom
  (from: 11/30/2016)
upratovacie práce
  (from: 11/30/2016)
prenájom hnuteľných a nehnuteľných vecí
  (from: 11/30/2016)
revízie vyhradených plynových zariadení
  (from: 11/30/2016)
pokrývačstvo
  (from: 11/30/2016)
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
  (from: 11/30/2016)
uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien
  (from: 11/30/2016)
údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností
  (from: 11/30/2016)
správa nehnuteľností na základe honoráru alebo kontraktu
  (from: 12/15/1997 until: 03/16/2010)
Partners: 
Ing. Milan Novák
Slnečná 251/1
Poprad 058 01
Slovak Republic
  (from: 05/26/2022)
Ing. Alojz Kostka
Uralská 3408/9
Poprad 058 01
Slovak Republic
  (from: 09/06/2022)
Ing. Jaroslava Mišková
Záhradná 531/49
Veľká Lomnica 059 52
Slovak Republic
  (from: 05/26/2022)
Mesto Poprad IČO: 00 356 470
  (from: 12/15/1997 until: 04/11/2000)
Mesto Poprad IČO: 00 356 470
  (from: 04/12/2000 until: 02/18/2005)
Ing. Alojz Kostka
Uralská 3408/9
Poprad - Spišská Sobota 058 01
Slovak Republic
  (from: 02/19/2005 until: 09/05/2022)
Ing. Alojz Kostka
Uralská 3408/9
Poprad
Slovak Republic
  (from: 04/12/2000 until: 02/18/2005)
Ing. Alojz Kostka
Uralská 3408/9
Poprad
Slovak Republic
  (from: 12/15/1997 until: 04/11/2000)
Ing. Jozef Lasok
Ústecko - Orlická 3301/26
Poprad 058 01
Slovak Republic
  (from: 02/19/2005 until: 10/01/2007)
Ing. Jozef Lasok
Ústecko - Orlická 3301/26
Poprad
Slovak Republic
  (from: 04/12/2000 until: 02/18/2005)
Ing. Jozef Lasok
Ústecko - Orlická 3301/26
Poprad
Slovak Republic
  (from: 12/15/1997 until: 04/11/2000)
Ing. Jaroslava Mišková
Záhradná 531/49
Veľká Lomnica 059 52
Slovak Republic
  (from: 11/17/2009 until: 05/25/2022)
Ing. Milan Novák
Slnečná 251/1
Poprad 058 01
Slovak Republic
  (from: 02/19/2005 until: 05/25/2022)
Ing. Milan Novák
Lipová 264
Nová Lesná
Slovak Republic
  (from: 04/12/2000 until: 02/18/2005)
Ing. Milan Novák
Lipová 264
Nová Lesná
Slovak Republic
  (from: 12/15/1997 until: 04/11/2000)
Contribution of each member: 
Ing. Milan Novák
  (from: 06/16/2009 until: 05/25/2022)
Ing. Milan Novák
Amount of investment: 2 125 EUR Paid up: 2 125 EUR
  (from: 05/26/2022)
Ing. Alojz Kostka
  (from: 11/17/2009 until: 09/05/2022)
Ing. Alojz Kostka
Amount of investment: 1 527 EUR Paid up: 1 527 EUR
  (from: 09/06/2022)
Ing. Jaroslava Mišková
  (from: 11/17/2009 until: 05/25/2022)
Ing. Jaroslava Mišková
Amount of investment: 2 988 EUR Paid up: 2 988 EUR
  (from: 05/26/2022)
Mesto Poprad
Amount of investment: 34 000 Sk Paid up: 17 000 Sk
  (from: 12/15/1997 until: 04/11/2000)
Ing. Milan Novák
Amount of investment: 22 000 Sk Paid up: 11 000 Sk
  (from: 12/15/1997 until: 04/11/2000)
Ing. Jozef Lasok
Amount of investment: 22 000 Sk Paid up: 11 000 Sk
  (from: 12/15/1997 until: 04/11/2000)
Ing. Alojz Kostka
Amount of investment: 22 000 Sk Paid up: 11 000 Sk
  (from: 12/15/1997 until: 04/11/2000)
Mesto Poprad
Amount of investment: 68 000 Sk Paid up: 68 000 Sk
  (from: 04/12/2000 until: 02/18/2005)
Ing. Milan Novák
Amount of investment: 44 000 Sk Paid up: 44 000 Sk
  (from: 04/12/2000 until: 02/18/2005)
Ing. Jozef Lasok
Amount of investment: 44 000 Sk Paid up: 44 000 Sk
  (from: 04/12/2000 until: 02/18/2005)
Ing. Alojz Kostka
  (from: 04/12/2000 until: 02/18/2005)
Ing. Alojz Kostka
Amount of investment: 44 000 Sk Paid up: 44 000 Sk
  (from: 02/19/2005 until: 02/18/2005)
Ing. Milan Novák
Amount of investment: 64 000 Sk Paid up: 64 000 Sk
  (from: 02/19/2005 until: 06/15/2009)
Ing. Jozef Lasok
Amount of investment: 68 000 Sk Paid up: 68 000 Sk
  (from: 02/19/2005 until: 10/01/2007)
Ing. Alojz Kostka
Amount of investment: 68 000 Sk Paid up: 68 000 Sk
  (from: 02/19/2005 until: 10/01/2007)
Ing. Alojz Kostka
Amount of investment: 136 000 Sk Paid up: 136 000 Sk
  (from: 10/02/2007 until: 06/15/2009)
Ing. Alojz Kostka
Amount of investment: 4 515 EUR Paid up: 4 515 EUR
  (from: 06/16/2009 until: 11/16/2009)
Management body: 
konatelia
  (from: 12/15/1997)
Ing. Alojz Kostka
Uralská 3408/9
Poprad - Spišská Sobota 058 01
From: 12/17/2001
  (from: 02/19/2005)
Ing. Jaroslava Mišková
Záhradná 531/49
Veľká Lomnica 059 52
From: 09/04/2007
  (from: 10/02/2007)
Ing. Alojz Kostka - od 17.12.2001
Uralská 3408/9
Poprad - Spišská Sobota
  (from: 01/08/2002 until: 02/18/2005)
Ing. Jozef Lasok
Ústecko - Orlická 3301/26
Poprad
  (from: 12/15/1997 until: 02/18/2005)
Ing. Jozef Lasok
Ústecko - Orlická 3301/26
Poprad 058 01
From: 12/15/1997
  (from: 02/19/2005 until: 10/01/2007)
Ing. Jozef Lasok
Ústecko - Orlická 3301/26
Poprad 058 01
From: 12/15/1997 Until: 11/07/2006
  (from: 10/02/2007 until: 10/01/2007)
Ing. Milan Novák - do 17.12.2001
Lipová 264
Nová Lesná
  (from: 12/15/1997 until: 01/07/2002)
Ing. Milan Novák
Slnečná 251/1
Poprad 058 01
From: 09/10/2003
  (from: 02/19/2005 until: 04/25/2008)
Ing. Milan Novák
Slnečná 251/1
Poprad 058 01
From: 09/10/2003 Until: 04/14/2008
  (from: 04/26/2008 until: 04/25/2008)
Acting in the name of the company: 
Písomnosti, ktoré zakladajú práva a povinnosti spoločnosti, podpisuje konateľ samostatne tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 03/17/2010)
Písomnosti, ktoré zakladajú práva a povinnosti spoločnosti, podpisujú vždy dvaja konatelia spoločne tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoje vlastnoručné podpisy.
  (from: 02/19/2005 until: 03/16/2010)
Za spoločnosť konajú a podpisujú konatelia, každý samostatne. Podpisovanie sa vykoná tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí konateľ svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 12/15/1997 until: 02/18/2005)
Capital: 
6 640 EUR Paid up: 6 640 EUR
  (from: 06/16/2009)
200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 02/19/2005 until: 06/15/2009)
100 000 Sk
  (from: 12/15/1997 until: 04/11/2000)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 6.11.1997, v znení jej doplnku č. 1 zo dňa 9.12.1997, uzavretými podľa zák. č. 513/91 Zb.
  (from: 12/15/1997)
Doplnok č. 2 k spoločenskej zmluve zo dňa 25.6.1998.
  (from: 04/12/2000)
Date of updating data in databases:  06/06/2023
Date of extract :  06/08/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person