Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Trenčín
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  10089/R

Obchodné meno: 
ZTS - ŠPECIÁL, a.s.
  (od: 10.02.1998)
Sídlo: 
Lieskovec 575/25
Dubnica nad Váhom 018 41
  (od: 01.04.2013)
IČO: 
36 302 511
  (od: 10.02.1998)
Deň zápisu: 
10.02.1998
  (od: 10.02.1998)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 10.02.1998)
Predmet činnosti: 
tvarovanie za studena
  (od: 10.02.1998)
výroba brašnárskeho a sedlárskeho tovaru a iných výrobkov z usní a podobných hmôt
  (od: 10.02.1998)
konštrukčné práce v strojárstve
  (od: 10.02.1998)
inžinierska činnosť /technologická a technická príprava/
  (od: 10.02.1998)
prenájom strojov a prístrojov
  (od: 10.02.1998)
skladovanie
  (od: 10.02.1998)
baliace činnosti
  (od: 10.02.1998)
výskum a vývoj v oblasti technických vied
  (od: 18.12.2000)
nákup a predaj obrábacích strojov
  (od: 18.12.2000)
sprostredkovanie dopravy
  (od: 20.11.2001)
prenájom motorových vozidiel
  (od: 20.11.2001)
sekretárske služby
  (od: 11.02.2004)
preklady a tlmočenie
  (od: 11.02.2004)
podnikateľské poradenstvo
  (od: 11.02.2004)
činnosť organizačných a ekonomických poradcov
  (od: 11.02.2004)
leasing spojený s financovaním
  (od: 11.02.2004)
automatizované spracovanie dát
  (od: 11.02.2004)
faktoring a forfaiting
  (od: 11.02.2004)
činnosť účtovných poradcov
  (od: 11.02.2004)
služby súvisiace s databázami
  (od: 11.02.2004)
údržby a opravy zariadení výpočtovej techniky
  (od: 11.02.2004)
administratívne, organizačné práce súvisiace s právno - podnikateľským poradenstvom
  (od: 11.02.2004)
organizovanie seminárov a konferencií v oblasti podnikateľského poradenstva
  (od: 11.02.2004)
poskytovanie software - predaj a prenájom hotových programov na základe zmluvy s autorom
  (od: 11.02.2004)
nákup, predaj, prenájom a servis hardware
  (od: 11.02.2004)
vypracovanie štúdií pre počítačové riešenie v oblasti dátovej a komunikačnej techniky
  (od: 11.02.2004)
poradenská činnosť v oblasti poskytovania software a hardware, obchodu a služieb, narhovanie a projektovanie počítačových sietí
  (od: 11.02.2004)
poskytovanie informačného servisu na základe automatizovaného spracovania dát
  (od: 11.02.2004)
administratívne, organizačné a technické práce súvisiace s vyhľadávaním, triedením, spracovaním a zoraďovaním informácií
  (od: 11.02.2004)
kúpa tovaru za účelom predaja konečnému spotrebiteľovi
  (od: 11.02.2004)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti
  (od: 11.02.2004)
reklamná a propagačná činnosť
  (od: 11.02.2004)
organizačno - ekonomické poradenstvo
  (od: 11.02.2004)
prenájom nehnuteľností vrátane prenájmu bytových a nebytových priestorov s poskytovaním doplnkových služieb
  (od: 11.02.2004)
prenájom spotrebného a priemyselného tovaru
  (od: 11.02.2004)
vydavateľská a distribučná činnosť v rozsahu voľných živností
  (od: 11.02.2004)
predaj nápojov na priamu konzumáciu
  (od: 11.02.2004)
predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh ako aj bezmäsitých jedál
  (od: 11.02.2004)
marketingová činnosť
  (od: 11.02.2004)
miesto uloženia písomností nearchívnej povahy
  (od: 11.02.2004)
obchodovanie s výrobkami obranného priemyslu v rozsahu vymedzenom povolením vydaným Ministerstvom hospodárstva SR, číslo povolenia: P006/2018-1050 zo dňa 20.02.2018 (číslo rozhodnutia: Po12/2018-1050)
  (od: 16.03.2018)
zámočníctvo
  (od: 16.12.2010)
nástrojárstvo
  (od: 16.12.2010)
kovoobrábanie
  (od: 16.12.2010)
opravy pracovných strojov
  (od: 16.12.2010)
výroba jednoduchých výrobkov z kovu
  (od: 16.12.2010)
opracovanie kovu jednoduchým spôsobom
  (od: 16.12.2010)
výroba a hutnícke spracovanie kovov
  (od: 16.12.2010)
výroba strojov pre hospodárske odvetvia
  (od: 16.12.2010)
nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
  (od: 16.12.2010)
manipulácia s tovarom
  (od: 16.12.2010)
informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly
  (od: 16.12.2010)
projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení
  (od: 16.12.2010)
vývoj a výroba výrobkov obranného priemyslu
  (od: 17.01.2015)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 08.10.2003)
Ing. Miroslav Sim - predseda predstavenstva
27
Hutka 086 36
Vznik funkcie: 01.02.2017
  (od: 11.02.2017)
Konanie menom spoločnosti: 
Členovia predstavenstva konajú a podpisujú za spoločnosť tak, že v mene spoločnosti je oprávnený konať a podpisovať: a) predseda predstavenstva a podpredseda predstavenstva spoločne alebo b) predseda predstavenstva a člen predstavenstva spoločne alebo c) podpredseda predstavenstva a člen predstavenstva spoločne. V prípade, ak sa predstavenstvo spoločnosti skladá len z jedného člena, koná a podpisuje za spoločnosť člen predstavenstva samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo inak napísanému názvu spoločnosti pripojí svoj podpis predseda predstavenstva, podpredseda predstavenstva, resp. člen predstavenstva s uvedením svojej funkcie.
  (od: 20.09.2012)
Základné imanie: 
2 543 643 EUR Rozsah splatenia: 2 543 643 EUR
  (od: 10.03.2009)
Akcie: 
Počet: 746573
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 EUR
  (od: 10.03.2009)
Počet: 85
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 3 320 EUR
  (od: 10.03.2009)
Počet: 44555
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 34 EUR
  (od: 10.03.2009)
Akcionár: 
DMD GROUP, a.s.
Lieskovec 575/25
Dubnica nad Váhom 018 41
  (od: 04.04.2014)
Dozorná rada: 
Ing. Martin Jurikovič
Javorová 165/20
Trenčín 911 05
Vznik funkcie: 11.02.2021
  (od: 19.03.2021)
Ing. Miroslav Bašnár
Osvienčimská 1718/20
Trenčín 911 01
Vznik funkcie: 11.02.2021
  (od: 03.03.2021)
PhDr. Mgr. Matúš Machan
Školská 187/41
Sládkovičovo 925 21
Vznik funkcie: 11.02.2021
  (od: 03.03.2021)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice N 5/98, NZ 5/98 zo dňa 09.01.1998 a zakladateľskou listinou podľa § 154 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. (jednorázovo § 172) upísaním akcií a prijatím stanov. Akcie majú podobu zaknihovaného cenného papiera v súlade so zákonom č. 600/1992 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov a nebudú verejne obchodovateľné.
  (od: 10.02.1998)
Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 24.08.1998 (notárska zápisnica N 371/98, NZ 344/98) schválilo zmenu stanov spoločnosti - dodatok č. 1 k stanovám spoločnosti. Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 18.09.1998 (notárska zápisnica N 470/98, NZ 457/98) schválilo zmenu stanov spoločnosti - dodatok č. 2 k stanovám spoločnosti.
  (od: 27.09.1999)
Valné zhromaždenie dňa 21.5.1999 odvolalo a zvolilo nových členov dozornej rady.
  (od: 21.12.1999)
Dozorná rada a.s. na svojom zasadnutí dňa 14.7.1999 rozhodla o zmenách v tomto orgáne a.s. Dozorná rada a.s. na svojom zasadnutí dňa 3.2.2000 rozhodla o zmenách v tomto orgáne a.s.
  (od: 30.06.2000)
Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 24.10.2000 rozhodlo o zmene v orgánoch akciovej spoločnosti a schválilo úplné znenie stanov (notárska zápisnica N 382/2000, Nz 389/2000 zo dňa 24.10.2000).
  (od: 18.12.2000)
Mimoriadne valné zhromaždenie (notárska zápisnica N 398/2001, Nz 386/2001 zo dňa 5.9.2001) schválilo zmeny stanov a v zložení predstavenstva. Na mimoriadnom zasadnutí predstavenstva dňa 5.9.2001 bol zvolený predseda predstavenstva a bola odňatá prokúra.
  (od: 20.11.2001)
Valné zhromaždenie spoločnosti ZTS-ŠPECIÁL, a.s. dňa 7.6.2002 rozhodlo o zmene orgánov spoločnosti a o zmene stanov vo forme úplného znenia stanov (notárska zápisnica N 304/2002 a Nz 296/2002). Dňa 17.6.2002 sa uskutočnili voľby člena dozornej rady voleného zamestnancami spoločnosti.
  (od: 21.08.2002)
Jediný akcionár pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia rozhodol dňa 11.04.2003 (notárska zápisnica N 130/2003, NZ 27424/2003 zo dňa 11.04.2003) o zmenách v dozornej rade a dňa 17.04.2003 o zmenách v predstavenstve a.s.
  (od: 28.08.2003)
Rozhodnutie jediného akcionára pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia notárskou zápisnicou N 148/03, NZ 47239/03 zo dňa 12.6.2003 o zmene členov predstavenstva a odvolaní prokúry, o zmene stanov a.s. a prijatí dodatku č. 1 k stanovám a.s. Obchodovanie s vojenským materiálom povolené rozhodnutím Ministerstva hospodárstva SR č. 26020333008, právoplatným dňa 4.3.2003, s dobou platnosti 5 rokov.
  (od: 08.10.2003)
Riadne valné zhromaždenie dňa 23.6.2003 (časť osvedčená notárskou zápisnocu N 333/2003, Nz 51150/2003 zo dňa 23.6.2003) schválilo zmenu stanov - dodatok č. 3.
  (od: 11.02.2004)
Dátum aktualizácie údajov:  20.09.2021
Dátum výpisu:  21.09.2021

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)