Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Nitra
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  11004/N

Business name: 
ZDRAVCENTRUM, spol. s r.o. v likvidácii
  (from: 06/24/2002 until: 05/02/2005)
ZDRAVCENTRUM, spol. s r.o.
  (from: 05/13/1998 until: 06/23/2002)
Registered seat: 
Jesenského 71
Štúrovo 943 11
  (from: 05/13/1998 until: 05/02/2005)
Identification number (IČO): 
36 527 823
  (from: 05/13/1998)
Date of entry: 
05/13/1998
  (from: 05/13/1998)
Date of deletion: 
05/03/2005
  (from: 05/03/2005)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 05/03/2005)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 05/13/1998)
Objects of the company: 
prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov s poskytovaním iných než základných služieb
  (from: 05/13/1998 until: 05/02/2005)
Partners: 
MUDr. Oľga Beňušová
Kolónia 6
Gbelce
Slovak Republic
  (from: 05/13/1998 until: 05/02/2005)
PhDr. Peter Honti
Vajanského 64
Nové Zámky
Slovak Republic
  (from: 05/13/1998 until: 05/02/2005)
Robert Fejes
Svätoplukova 16
Štúrovo
Slovak Republic
  (from: 05/13/1998 until: 05/02/2005)
MUDr. Helena Jandová
Jesenského 69
Štúrovo
Slovak Republic
  (from: 05/13/1998 until: 05/02/2005)
MUDr. Juraj Jantošík
Nánanská 30
Štúrovo
Slovak Republic
  (from: 05/13/1998 until: 05/02/2005)
MUDr. František Kénesy
Petöfiho 106
Štúrovo
Slovak Republic
  (from: 05/13/1998 until: 05/02/2005)
MUDr. Peter Klíč
Adyho 8
Štúrovo
Slovak Republic
  (from: 05/13/1998 until: 05/02/2005)
MUDr. Ľudovít Lukáč
Nánanská 4
Štúrovo
Slovak Republic
  (from: 05/13/1998 until: 05/02/2005)
MUDr. Anna Marčeková
Sv. Štefana 49
Štúrovo
Slovak Republic
  (from: 05/13/1998 until: 05/02/2005)
MUDr. Igor Morvai
Na vyhliadke 18
Štúrovo
Slovak Republic
  (from: 05/13/1998 until: 05/02/2005)
MUDr. Aurel Nagy
Petöfiho 104
Štúrovo
Slovak Republic
  (from: 05/13/1998 until: 05/02/2005)
MUDr. Ildikó Pál-Fejesová
Družstevný rad 7
Štúrovo
Slovak Republic
  (from: 05/13/1998 until: 05/02/2005)
PharmDr. Ernestína Tóthová
Štefánikova 16
Štúrovo
Slovak Republic
  (from: 05/13/1998 until: 05/02/2005)
MUDr. Ján Ulrich
J. Kráľa 26
Nové Zámky
Slovak Republic
  (from: 05/13/1998 until: 05/02/2005)
Contribution of each member: 
MUDr. Oľga Beňušová
Amount of investment: 30 000 Sk Paid up: 30 000 Sk
  (from: 05/13/1998 until: 05/02/2005)
PhDr. Peter Honti
Amount of investment: 30 000 Sk Paid up: 30 000 Sk
  (from: 05/13/1998 until: 05/02/2005)
Robert Fejes
Amount of investment: 30 000 Sk Paid up: 30 000 Sk
  (from: 05/13/1998 until: 05/02/2005)
MUDr. Helena Jandová
Amount of investment: 30 000 Sk Paid up: 30 000 Sk
  (from: 05/13/1998 until: 05/02/2005)
MUDr. Juraj Jantošík
Amount of investment: 30 000 Sk Paid up: 30 000 Sk
  (from: 05/13/1998 until: 05/02/2005)
MUDr. František Kénesy
Amount of investment: 30 000 Sk Paid up: 30 000 Sk
  (from: 05/13/1998 until: 05/02/2005)
MUDr. Peter Klíč
Amount of investment: 30 000 Sk Paid up: 30 000 Sk
  (from: 05/13/1998 until: 05/02/2005)
MUDr. Ľudovít Lukáč
Amount of investment: 30 000 Sk Paid up: 30 000 Sk
  (from: 05/13/1998 until: 05/02/2005)
MUDr. Anna Marčeková
Amount of investment: 30 000 Sk Paid up: 30 000 Sk
  (from: 05/13/1998 until: 05/02/2005)
MUDr. Igor Morvai
Amount of investment: 30 000 Sk Paid up: 30 000 Sk
  (from: 05/13/1998 until: 05/02/2005)
MUDr. Aurel Nagy
Amount of investment: 30 000 Sk Paid up: 30 000 Sk
  (from: 05/13/1998 until: 05/02/2005)
MUDr. Ildikó Pál-Fejesová
Amount of investment: 30 000 Sk Paid up: 30 000 Sk
  (from: 05/13/1998 until: 05/02/2005)
PharmDr. Ernestína Tóthová
Amount of investment: 30 000 Sk Paid up: 30 000 Sk
  (from: 05/13/1998 until: 05/02/2005)
MUDr. Ján Ulrich
Amount of investment: 30 000 Sk Paid up: 30 000 Sk
  (from: 05/13/1998 until: 05/02/2005)
Management body: 
konatelia
  (from: 06/24/2002 until: 05/02/2005)
konatelia
  (from: 05/13/1998 until: 06/23/2002)
MUDr. Anna Marčeková
Sv. Štefana 49
Štúrovo
  (from: 05/13/1998 until: 05/02/2005)
MUDr. Igor Morvai
Na vyhliadke 18
Štúrovo
  (from: 05/13/1998 until: 05/02/2005)
MUDr. Aurel Nagy
Petöfiho 104
Štúrovo
  (from: 05/13/1998 until: 05/02/2005)
Acting in the name of the company: 
Menom spoločnosti koná každý likvidátor samostatne.
  (from: 06/24/2002 until: 05/02/2005)
Konať v mene spoločnosti je oprávnený každý konateľ, pričom vždy konajú najmenej dvaja spločne.
  (from: 05/13/1998 until: 06/23/2002)
Capital: 
420 000 Sk
  (from: 05/13/1998 until: 05/02/2005)
 Liquidators:
Voluntary liquidation: 
MUDr. Anna Marčeková , od: 05.04.2002
Sv. Štefana 49
Štúrovo 943 01
Until: 05/03/2005
  (from: 06/24/2002)
 Liquidators:
MUDr. Igor Morvai , od: 05.04.2002
Na výhliadke 18
Štúrovo 943 01
Until: 05/03/2005
  (from: 06/24/2002)
 Liquidators:
MUDr. Aurel Nagy , od: 05.04.2002
Petöfiho 104
Štúrovo 943 01
Until: 05/03/2005
  (from: 06/24/2002)
Other legal facts: 
Z obchodného registra Okresného súdu v Nitre, odd. Sro, vložka číslo: 11004/N sa vymazáva dňom 03.05.2005 obchodná spoločnosť ZDRAVCENTRUM, spol. s r.o. v likvidácii, so sídlom Jesenského 71, 943 11 Štúrovo na základe rozhodnutia valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 05.04.2002 o zrušení spoločnosti s likvidáciou a rozhodnutia valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 30.11.2004 o schválení účtovnej závierky, konečnej správy o priebehu likvidácie a rozdelenia likvidačného zostatku.
  (from: 05/03/2005)
Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou dňa 5.5.1998 podľa §§ 56-75 a §§ 105-153 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
  (from: 05/13/1998 until: 05/02/2005)
Valné zhromaždenie dňa 5.4.2002 rozhodlo o zrušení spoločnosti s likvidáciou.
  (from: 06/24/2002 until: 05/02/2005)
Date of updating data in databases:  07/12/2024
Date of extract :  07/16/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person