Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trenčín
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  10817/R

Business name: 
Hydro-Gen Horná Nitra a. s.
  (from: 12/10/2021)
Registered seat: 
Trenčianske Biskupice 7051
Trenčín 911 04
  (from: 12/10/2021)
Identification number (IČO): 
36 317 764
  (from: 04/09/2001)
Date of entry: 
04/09/2001
  (from: 04/09/2001)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 04/09/2001)
Objects of the company: 
maloobchod v rozsahu voľných živností
  (from: 04/09/2001)
veľkoobchod v rozsahu voľných živností
  (from: 04/09/2001)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 04/09/2001)
podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 04/09/2001)
reklamná činnosť
  (from: 04/09/2001)
organizovanie školení a výstav
  (from: 04/09/2001)
faktoring a forfaiting
  (from: 04/09/2001)
pomocné stavebné práce - prípravné práce pre stavbu
  (from: 04/09/2001)
inžinierska činnosť v rozsahu voľných živností
  (from: 04/09/2001)
výskum a vývoj v oblasti technických vied
  (from: 04/09/2001)
výroba elektrickej energie v malých vodných elektrárňach
  (from: 01/03/2006)
distribúcia elektriny, dodávka elektriny
  (from: 06/17/2021)
poľnohospodárska prvovýroba
  (from: 12/12/2013)
Management body: 
Managing board
  (from: 01/21/2003)
Ing. Stanislav Doktor - predseda
448
Dubodiel 913 23
From: 01/11/2017
  (from: 01/14/2017)
Bc. Peter Mazanovský - člen
Záhumnie 1124/11
Nemšová 914 41
From: 08/14/2019
  (from: 08/28/2019)
Acting in the name of the company: 
Za spoločnosť konajú a podpisujú vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne.
  (from: 10/17/2009)
Capital: 
34 584 EUR Paid up: 34 584 EUR
  (from: 06/25/2016)
Shares: 
Number of shares: 20
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 660 EUR
  (from: 10/17/2009)
Number of shares: 1
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 384 EUR
  (from: 06/25/2016)
Supervisory board: 
Mgr. Dušan Kováčik
499
Preseľany 956 12
From: 11/06/2009
  (from: 11/17/2009)
Juraj Bošňák
Zlatovská 2182/5
Trenčín 911 01
From: 08/14/2019
  (from: 08/28/2019)
Ing. Michal Galis
Kmeťovo námestie 2796/5
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 07
From: 09/29/2022
  (from: 11/05/2022)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou vo forme notárskej zápisnice N 96/01, Nz 95/01 zo dňa 13.3.2001 a rozhodnutím zakladateľa podľa § 154 a nasl. Zák.č. 513/1991 Zb. /jednorázovo § 172/ upísaním akcií a prijatím stanov.
  (from: 04/09/2001)
Zmena stanov spoločnosti v časti sídlo, predmet činnosti, štatutárny orgán, konanie menom spoločnosti a dozorná rada schválená valným zhromaždením dňa 20.05.2002 (notárska zápisnica N 144/02, NZ 144/02 zo dňa 20.05.2002).
  (from: 01/21/2003)
Na Okresnom súde Nitra bolo dňa 16.09.2021 začaté konanie o zrušenie spoločnosti: Hydro-Gen a.s., IČO: 36 317 764, pod sp. zn. 27CbR/135/2021.
  (from: 10/14/2021)
Date of updating data in databases:  07/14/2024
Date of extract :  07/15/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person