Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Prešov
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  10869/P

Business name: 
REALSPRAV, s.r.o.
  (from: 12/19/1997)
Registered seat: 
Masarykova 10
Prešov 080 01
  (from: 08/11/2007)
Masarykova 11
Prešov 080 01
  (from: 12/19/1997 until: 08/10/2007)
Identification number (IČO): 
36 452 220
  (from: 12/19/1997)
Date of entry: 
12/19/1997
  (from: 12/19/1997)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 12/19/1997)
Objects of the company: 
predaj na priamu konzumáciu: - nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, vína, destilátov, piva - zmrzliny, ak sa na jej prípravu použijú priemyselne vyrábané koncentráty a mrazené krémy - tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh, ako aj bezmäsitých jedál, ak k ich priamej konzumácii nie je k dispozícii viac ako 8 miest
  (from: 12/19/1997)
pomocné stavebné práce, zemné práce
  (from: 12/19/1997)
maliarske a natieračské práce
  (from: 12/19/1997)
obchodná činnosť v rozsahu živnosti voľnej
  (from: 12/19/1997)
sprostredkovanie obchodu a služieb
  (from: 12/19/1997)
sprostredkovanie dopravy
  (from: 12/19/1997)
výroba drevených obalov
  (from: 12/19/1997)
výroba výrobkov z plastu a papiera
  (from: 12/19/1997)
zváračské práce
  (from: 12/19/1997)
prenájom strojov a zariadení
  (from: 12/19/1997)
čistenie budov
  (from: 12/19/1997)
baliace činnosti
  (from: 12/19/1997)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 12/19/1997)
sprostredkovanie kúpy a predaja nehnuteľností
  (from: 12/19/1997)
prenájom nehnuteľností (pokiaľ sa popri prenájme poskytujú aj iné než základné služby spojené s prenájmom)
  (from: 12/19/1997)
ubytovanie
  (from: 12/19/1997)
Partners: 
Ing. Dušan Vraňuch
Trnková 872/43
Košice - mestská časť Košická Nová Ves 040 14
Slovak Republic
  (from: 10/15/2022)
MIKRA, s.r.o. IČO: 36 202 932
Masarykova 2717/10
Prešov 080 01
Slovak Republic
  (from: 11/15/2022)
ESO, spol. s r.o. IČO: 36 194 646
Popradská 1465/90
Košice - mestská časť Západ 040 11
Slovak Republic
  (from: 11/15/2022)
JUDr. Helena Eštočinová
Veterná 4
Prešov 080 01
Slovak Republic
  (from: 05/26/2022)
JUDr. Helena Eštočinová
Veterná 4
Prešov 080 01
Slovak Republic
  (from: 06/29/2016 until: 05/25/2022)
Zdenko Grejták
Exnárova 6629/30
Prešov
Slovak Republic
  (from: 11/23/2001 until: 01/28/2005)
Ing. Dušan Vraňuch
Trnková 43
Košice 040 14
Slovak Republic
  (from: 12/11/2008 until: 10/14/2022)
Ing. Dušan Vraňuch
Oravská 1
Prešov 080 01
Slovak Republic
  (from: 03/04/2005 until: 12/10/2008)
Ing. Dušan Vraňuch
Oravská 1
Prešov
Slovak Republic
  (from: 11/23/2001 until: 03/03/2005)
Ing. Dušan Vraňuch
Oravská 1
Prešov
Slovak Republic
  (from: 01/25/1999 until: 11/22/2001)
Ing. Dušan Vraňuch
Oravská 1
Prešov
Slovak Republic
  (from: 12/19/1997 until: 01/24/1999)
MIKRA, s.r.o.
Masarykova 2717/10
Prešov 080 01
Slovak Republic
  (from: 01/29/2005 until: 11/14/2022)
ESO, spol. s r.o.
Popradská 90
Košice 040 11
Slovak Republic
  (from: 12/11/2008 until: 11/14/2022)
Contribution of each member: 
JUDr. Helena Eštočinová
  (from: 06/29/2016 until: 05/25/2022)
JUDr. Helena Eštočinová
Amount of investment: 3 000 EUR Paid up: 3 000 EUR
  (from: 05/26/2022)
Ing. Dušan Vraňuch
Amount of investment: 3 000 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 3 000 EUR
  (from: 10/15/2022)
MIKRA, s.r.o.
Amount of investment: 3 000 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 3 000 EUR
  (from: 11/15/2022)
ESO, spol. s r.o.
Amount of investment: 3 000 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 3 000 EUR
  (from: 11/15/2022)
Ing. Dušan Vraňuch
Amount of investment: 100 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 100 000 Sk
  (from: 12/19/1997 until: 01/24/1999)
Ing. Dušan Vraňuch
Amount of investment: 200 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 200 000 Sk
  (from: 01/25/1999 until: 11/22/2001)
Ing. Dušan Vraňuch
  (from: 11/23/2001 until: 03/03/2005)
Ing. Dušan Vraňuch
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 03/04/2005 until: 12/10/2008)
Zdenko Grejták
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 11/23/2001 until: 01/28/2005)
MIKRA, s.r.o.
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 01/29/2005 until: 05/18/2009)
Ing. Dušan Vraňuch
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 50 000 Sk
  (from: 12/11/2008 until: 05/18/2009)
ESO, spol. s r.o.
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 50 000 Sk
  (from: 12/11/2008 until: 05/18/2009)
MIKRA, s.r.o.
Amount of investment: 3 319,391888 EUR Paid up: 3 319,391888 EUR
  (from: 05/19/2009 until: 06/28/2016)
Ing. Dušan Vraňuch
Amount of investment: 1 659,695944 EUR Paid up: 1 659,695944 EUR
  (from: 05/19/2009 until: 06/28/2016)
ESO, spol. s r.o.
Amount of investment: 1 659,695944 EUR Paid up: 1 659,695944 EUR
  (from: 05/19/2009 until: 06/28/2016)
MIKRA, s.r.o.
Amount of investment: 3 000 EUR Paid up: 3 000 EUR
  (from: 06/29/2016 until: 11/14/2022)
Ing. Dušan Vraňuch
Amount of investment: 3 000 EUR Paid up: 3 000 EUR
  (from: 06/29/2016 until: 10/14/2022)
ESO, spol. s r.o.
Amount of investment: 3 000 EUR Paid up: 3 000 EUR
  (from: 06/29/2016 until: 11/14/2022)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 10/15/2022)
konatelia
  (from: 11/23/2001 until: 10/14/2022)
Individual managing director
  (from: 12/19/1997 until: 11/22/2001)
Ing. Dušan Vraňuch
Trnková 43
Košice 040 14
From: 12/19/1997
  (from: 03/04/2005)
JUDr. Helena Eštočinová
Veterná 4
Prešov 080 01
From: 08/01/2007
  (from: 08/11/2007 until: 01/24/2012)
JUDr. Helena Eštočinová
Veterná 4
Prešov 080 01
From: 08/01/2007 Until: 12/23/2011
  (from: 01/25/2012 until: 01/24/2012)
Zdenko Grejták
Exnárova 6629/30
Prešov
  (from: 11/23/2001 until: 01/28/2005)
Zdenko Grejták
Exnárova 6629/30
Prešov
Until: 01/19/2005
  (from: 01/29/2005 until: 01/28/2005)
Ing. Vladimír Lovíšek
119
Čakanovce 044 45
From: 01/19/2005
  (from: 01/29/2005 until: 08/10/2007)
Ing. Vladimír Lovíšek
119
Čakanovce 044 45
From: 01/19/2005 Until: 07/31/2007
  (from: 08/11/2007 until: 08/10/2007)
Ing. Vladimír Lovíšek
119
Čakanovce 044 45
From: 12/23/2011
  (from: 01/25/2012 until: 06/28/2016)
Ing. Vladimír Lovíšek
119
Čakanovce 044 45
From: 12/23/2011 Until: 06/01/2016
  (from: 06/29/2016 until: 06/28/2016)
Ing. Dušan Vraňuch
Oravská 1
Prešov
  (from: 12/19/1997 until: 03/03/2005)
Acting in the name of the company: 
Konateľ zastupuje spoločnosť samostatne. Spoločnosť zastupuje vo vzťahu k tretím osobám, pred príslušnými štátnymi orgánmi a obstaráva bežné záležitosti spoločnosti. Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje konateľ samostatne, a to tak, že k písanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti, menu a funkcii pripojí svoj podpis.
  (from: 04/30/2008)
Konateľ zastupuje spoločnosť samostatne a za spoločnosť podpisuje tak, že k písanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti, menu a funkcii pripojí konateľ svoj podpis. Ak je konateľov viac, písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisujú vždy najmenej dvaja konatelia a to tak, že k písanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti, menám a funkciám pripoja svoj podpis
  (from: 01/29/2005 until: 04/29/2008)
Konateľ koná za spoločnosť samostatne a za spoločnosť podpisuje tak, že k písanému alebo vytlačenému obchodnému menu pripojí konateľ svoj podpis.
  (from: 11/23/2001 until: 01/28/2005)
Konateľ koná za spoločnosť samostatne a za spoločnosť podpisuje tak, že k písanému alebo vytlačenému obchodnému menu pripojí konateľ svoj podpis.
  (from: 12/19/1997 until: 11/22/2001)
Capital: 
12 000 EUR Paid up: 12 000 EUR
  (from: 06/29/2016)
6 638,783776 EUR Paid up: 6 638,783776 EUR
  (from: 05/19/2009 until: 06/28/2016)
200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 03/04/2005 until: 05/18/2009)
200 000 Sk
  (from: 01/29/2005 until: 03/03/2005)
100 000 Sk
  (from: 12/19/1997 until: 01/24/1999)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice N 567/97, Nz 565/97 zo dňa 8.12. 1997, spísanou notárskym úradom JUDr. Mariána Petru v Prešove, podľa § 105 a nasl. ust. zák. č. 513/91 Zb.
  (from: 12/19/1997)
Zmena zakladateľskej listiny formou notárskej zápisnice N 300/98, Nz 295/98 zo dňa 8.7.1998 spísaná notárom JUDr. Mariánom Petrom v Prešove.
  (from: 01/25/1999)
Dodatok č.2 zo dňa 2.8.2001 k zakladateľskej listine.
  (from: 11/23/2001)
Date of updating data in databases:  03/30/2023
Date of extract :  04/01/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person