Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trenčín
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  10104/R

Business name: 
ZVS IMPEX, akciová spoločnosť
  (from: 03/16/1998)
Registered seat: 
Štúrova 925/27
Dubnica nad Váhom 018 41
  (from: 10/06/2015)
Identification number (IČO): 
36 302 848
  (from: 03/16/1998)
Date of entry: 
03/16/1998
  (from: 03/16/1998)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 03/16/1998)
Objects of the company: 
výroba tovaru z plastov
  (from: 03/16/1998)
výroba a stavba strojov, prístrojov s mechanickým pohonom
  (from: 03/16/1998)
výroba a stavba jednoduchej a s mechanickým pohonom reklamnej techniky
  (from: 03/16/1998)
výroba počítačov a iných prístrojov a zariadení na spracovanie dát
  (from: 03/16/1998)
prenájom strojov, prístrojov a zariadení bez obsluhujúceho personálu
  (from: 03/16/1998)
prenájom nehnuteľností, (vrátane poskytovania doplnkových služieb)
  (from: 03/16/1998)
leasing spojený s financovaním
  (from: 03/16/1998)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností
  (from: 08/19/2004)
kúpa tovaru na účly jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností
  (from: 08/19/2004)
skladovanie
  (from: 08/19/2004)
sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľných živností
  (from: 08/19/2004)
výroba strojov a zariadení
  (from: 01/20/2006)
kovoobrábanie
  (from: 01/20/2006)
zámočníctvo
  (from: 01/20/2006)
výroba foriem a nástrojárstvo
  (from: 01/20/2006)
brúsenie a leštenie kovov a jednoduchých nástrojov
  (from: 01/20/2006)
výroba nepriebojných poistných armatúr
  (from: 01/20/2006)
výroba reklamnej techniky
  (from: 01/20/2006)
výroba kovových konštrukcií a ich častí
  (from: 01/20/2006)
vývoj a výroba zbraní alebo streliva
  (from: 01/20/2006)
opravy, úpravy, ničenie, znehodnocovanie alebo výroba rezu zbraní
  (from: 01/20/2006)
ničenie, znehodnocovanie alebo výroba rezu streliva
  (from: 01/20/2006)
nákup, predaj, prenájom alebo úschova zbraní a streliva
  (from: 01/20/2006)
preprava zbraní a streliva
  (from: 01/20/2006)
prenájom motorových vozidiel
  (from: 07/15/2008)
vývoj, výroba, opravy, úpravy a znehodnocovanie zbraní (vojenskej techniky)
  (from: 12/08/2009)
vývoj, výroba streliva (vojenskej techniky)
  (from: 12/08/2009)
znehodnocovanie streliva (vojenskej techniky)
  (from: 12/08/2009)
prevádzkovanie strelnice
  (from: 12/08/2009)
výskum a vývoj v oblasti technických a prírodných vied
  (from: 07/17/2010)
Obchodovanie s výrobkami obranného priemyslu v zmysle Rozhodnutia Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky číslo povolenia PO26/2021-1050 zo dňa 03.12.2021
  (from: 02/03/2022)
nákladná cestná doprava v rozsahu Rozhodnutia OU-TN-OCDPK-2014/019396-002 zo dňa 29.7.2014
  (from: 01/31/2015)
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 06/08/2017)
informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly
  (from: 06/08/2017)
výroba a spracovanie výbušnín vrátane výbušných predmetov, munície alebo vykonávanie výskumu, vývoja alebo pokusnej výroby výbušnín, výbušných predmetov a munície
  (from: 06/08/2017)
ničenie a zneškodňovanie výbušnín, výbušných predmetov a munície pri výskume, vývoji, výrobe a spracovaní
  (from: 06/08/2017)
skúšanie, revízia, oprava, delaborácia, likvidácia výbušnín, výbušných predmetov a munície
  (from: 06/08/2017)
skladovanie výbušnín, výbušných predmetov a munície
  (from: 06/08/2017)
odborná príprava na získanie odbornej spôsobilosti pri výrobe a spracovaní, používaní a ničení výbušnín, výbušných predmetov a munície
  (from: 06/08/2017)
poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
  (from: 10/25/2017)
ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností
  (from: 10/25/2017)
Management body: 
Managing board
  (from: 03/16/1998)
Ing. Michal Dojčan - Member of the Board of Directors
A. Medňanského 11039/50
Martin 036 01
From: 03/01/2022
  (from: 03/18/2022)
Ing. Michal Pavlík - Chairman of the Board of Directors
Papraďová 5720/5
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 01
From: 03/01/2022
  (from: 03/18/2022)
Acting in the name of the company: 
Za spoločnosť sú oprávnení konať a podpisovať vždy najmenej dvaja členovia predstavenstva spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa uskutočňuje tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripoja podpis najmenej dvaja členovia predstavenstva.
  (from: 03/18/2022)
Capital: 
200 600 EUR Paid up: 200 600 EUR
  (from: 05/22/2009)
Shares: 
Number of shares: 5900
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 34 EUR
  (from: 05/22/2009)
Stockholder: 
MSM GROUP s.r.o.
Štúrova 925/27
Dubnica nad Váhom 018 41
  (from: 02/03/2022)
Supervisory board: 
Ing. Ľubomír Sáraz
Partizánska 1282/19
Dubnica nad Váhom 018 41
From: 08/21/2018
  (from: 09/04/2018)
Ing. Miroslav Gajdúšek
Dubovecká 737/32
Trenčianska Teplá 914 01
From: 08/01/2021
  (from: 08/01/2021)
Ing. Roman Ušiak
A. Lišku 35/24
Zamarovce 911 05
From: 05/01/2022
  (from: 05/13/2022)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená rozhodnutím zakladateľa vo forme notárskej zápisnice N 30/97, NZ 21/98 zo dňa 22.01.1998 a zakladateľskou listinou podľa § 154 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. (jednorázovo § 172) upísaním akcií a prijatím stanov.
  (from: 03/16/1998)
Dňa 03.11.1998 valné zhromaždenie schválilo zmenu stanov spoločnosti formou notárskej zápisnice N 465/98, NZ 452/98.
  (from: 10/19/1999)
Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 29.6.2000 (notárska zápisnica N 231/2000, Nz 243/2000) schválilo zmenu stanov a.s. a zmeny v orgánoch a.s.
  (from: 10/30/2000)
Dňa 27.6.2001 Valné zhromaždenie schválilo zmenu stanov spoločnosti formou Notárskej zápisnice N 290/2001, Nz 281/2001 zo dňa 27.6.2001.
  (from: 08/28/2001)
Valné zhromaždenie dňa 26.06.2002 rozhodlo o zmene stanov a schválilo úplné nové znenie stanov a.s. (notárska zápisnica N 339/20002, Nz 330/2002 zo dňa 26.06.2002).
  (from: 07/30/2002)
Dňa 26.06.2003 riadne valné zhromaždenie schválilo zmenu predsedu Dozornej rady IMPEX, a.s., formou Notárskej zápisnice N 339/03, Nz 52693/03 zo dňa 26.06.2003.
  (from: 08/18/2003)
Date of updating data in databases:  06/28/2022
Date of extract :  06/29/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person