Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Trenčín
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  10104/R

Obchodné meno: 
ZVS IMPEX, akciová spoločnosť
  (od: 16.03.1998)
Sídlo: 
Štúrova 925/27
Dubnica nad Váhom 018 41
  (od: 06.10.2015)
Ľ. Štúra 1
Dubnica nad Váhom 018 41
  (od: 19.08.2004 do: 05.10.2015)
Ľ. Štúra
Dubnica nad Váhom 018 41
  (od: 30.10.2000 do: 18.08.2004)
Štúrova - Areál ZVS,a.s.
Dubnica nad Váhom 018 41
  (od: 16.03.1998 do: 29.10.2000)
IČO: 
36 302 848
  (od: 16.03.1998)
Deň zápisu: 
16.03.1998
  (od: 16.03.1998)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 16.03.1998)
Predmet činnosti: 
výroba tovaru z plastov
  (od: 16.03.1998)
výroba a stavba strojov, prístrojov s mechanickým pohonom
  (od: 16.03.1998)
výroba a stavba jednoduchej a s mechanickým pohonom reklamnej techniky
  (od: 16.03.1998)
výroba počítačov a iných prístrojov a zariadení na spracovanie dát
  (od: 16.03.1998)
prenájom strojov, prístrojov a zariadení bez obsluhujúceho personálu
  (od: 16.03.1998)
prenájom nehnuteľností, (vrátane poskytovania doplnkových služieb)
  (od: 16.03.1998)
leasing spojený s financovaním
  (od: 16.03.1998)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností
  (od: 19.08.2004)
kúpa tovaru na účly jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností
  (od: 19.08.2004)
skladovanie
  (od: 19.08.2004)
sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľných živností
  (od: 19.08.2004)
výroba strojov a zariadení
  (od: 20.01.2006)
kovoobrábanie
  (od: 20.01.2006)
zámočníctvo
  (od: 20.01.2006)
výroba foriem a nástrojárstvo
  (od: 20.01.2006)
brúsenie a leštenie kovov a jednoduchých nástrojov
  (od: 20.01.2006)
výroba nepriebojných poistných armatúr
  (od: 20.01.2006)
výroba reklamnej techniky
  (od: 20.01.2006)
výroba kovových konštrukcií a ich častí
  (od: 20.01.2006)
vývoj a výroba zbraní alebo streliva
  (od: 20.01.2006)
opravy, úpravy, ničenie, znehodnocovanie alebo výroba rezu zbraní
  (od: 20.01.2006)
ničenie, znehodnocovanie alebo výroba rezu streliva
  (od: 20.01.2006)
nákup, predaj, prenájom alebo úschova zbraní a streliva
  (od: 20.01.2006)
preprava zbraní a streliva
  (od: 20.01.2006)
prenájom motorových vozidiel
  (od: 15.07.2008)
vývoj, výroba, opravy, úpravy a znehodnocovanie zbraní (vojenskej techniky)
  (od: 08.12.2009)
vývoj, výroba streliva (vojenskej techniky)
  (od: 08.12.2009)
znehodnocovanie streliva (vojenskej techniky)
  (od: 08.12.2009)
prevádzkovanie strelnice
  (od: 08.12.2009)
výskum a vývoj v oblasti technických a prírodných vied
  (od: 17.07.2010)
Obchodovanie s výrobkami obranného priemyslu v zmysle Rozhodnutia Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky číslo povolenia PO26/2021-1050 zo dňa 03.12.2021
  (od: 03.02.2022)
nákladná cestná doprava v rozsahu Rozhodnutia OU-TN-OCDPK-2014/019396-002 zo dňa 29.7.2014
  (od: 31.01.2015)
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
  (od: 08.06.2017)
informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly
  (od: 08.06.2017)
výroba a spracovanie výbušnín vrátane výbušných predmetov, munície alebo vykonávanie výskumu, vývoja alebo pokusnej výroby výbušnín, výbušných predmetov a munície
  (od: 08.06.2017)
ničenie a zneškodňovanie výbušnín, výbušných predmetov a munície pri výskume, vývoji, výrobe a spracovaní
  (od: 08.06.2017)
skúšanie, revízia, oprava, delaborácia, likvidácia výbušnín, výbušných predmetov a munície
  (od: 08.06.2017)
skladovanie výbušnín, výbušných predmetov a munície
  (od: 08.06.2017)
odborná príprava na získanie odbornej spôsobilosti pri výrobe a spracovaní, používaní a ničení výbušnín, výbušných predmetov a munície
  (od: 08.06.2017)
poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
  (od: 25.10.2017)
ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností
  (od: 25.10.2017)
obchodovanie s výrobkami obranného priemyslu v rozsahu rozhodnutia MH SR č. Po05/2017-1050 zo dňa 31.01.2017, vydaného v zmysle ust. § 9 zákona č. 392/2011 Z.z.
  (od: 07.03.2017 do: 02.02.2022)
obchodovanie s výrobkami obranného priemyslu- v rozsahu rozhodnutia MH SR č. Po6/2012-1060 zo dňa 15.03.2012, vydaného v zmysle ust. § 9 zákona č. 392/2011 Z.z.
  (od: 23.03.2012 do: 06.03.2017)
nákup a predaj nehnuteľností
  (od: 16.03.1998 do: 05.10.2015)
technik požiarnej ochrany
  (od: 16.03.1998 do: 29.07.2002)
výroba nepriebojných poistných armatúr
  (od: 16.03.1998 do: 29.07.2002)
vnútroštátna cestná nákladná doprava vojenského materiálu a techniky
  (od: 08.12.2009 do: 05.10.2015)
inštalácia elektrických rozvodov a zariadení na bezpečné napätie
  (od: 20.01.2006 do: 05.10.2015)
vývoj, výroba, opravy, úpravy, nákup, predaj, požičiavanie, preprava a znehodnocovanie zbraní (vojenská technika)
  (od: 16.03.1998 do: 29.07.2002)
vývoj, výroba, nákup, predaj, preprava a znehodnocovanie streliva (vojenská technika)
  (od: 16.03.1998 do: 29.07.2002)
zriaďovanie a prevádzkovanie strelníc (špeciálna vojenská technika)
  (od: 16.03.1998 do: 29.07.2002)
opravy, plnenie a revízie hasiacich prístrojov
  (od: 16.03.1998 do: 29.07.2002)
montáž a opravy telekomunikačných zariadení mimo jednotnej telekomunikačnej siete
  (od: 16.03.1998 do: 05.10.2015)
ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach
  (od: 16.03.1998 do: 29.07.2002)
stravovanie závodné a bufety
  (od: 16.03.1998 do: 18.08.2004)
výskum, vývoj, výroba, nákup a predaj pyrotechnických výrobkov
  (od: 16.03.1998 do: 29.07.2002)
výskum, vývoj, výroba, spracovanie a uvádzanie výbušnín do obehu
  (od: 16.03.1998 do: 18.08.2004)
cestná nákladná doprava
  (od: 16.03.1998 do: 30.01.2015)
zriaďovanie a prevádzkovanie jednotky požiarnej ochrany
  (od: 16.03.1998 do: 29.07.2002)
podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi
  (od: 16.03.1998 do: 29.07.2002)
výkup, zber odpadov : kat.č. názov kat. 18 707 zberový papier 0 35 103 železný šrot vrátane 0 dopravných prostriedkov určených na využitie ako druhotné suroviny 35 104 odpad z obrábania neznečis- 0 tený škodlivinami 35 301 odpad z obrábania znečiste- N ný škodlivinami 35 313 šrot z neželezných kovov, 0 obaly z neželezných kovov neznečistené škodlivinami
  (od: 16.03.1998 do: 29.07.2002)
obchodovanie s vojenským materiálom na základe povolenia č. 377/1998 L - 430 zo dňa 30.09.1998, vydaného Ministerstvom hospodárstva SR
  (od: 19.10.1999 do: 18.08.2004)
projektovanie elektrických zariadení
  (od: 16.03.1998 do: 29.07.2002)
ničenie a zneškodňovanie výbušnín
  (od: 16.03.1998 do: 29.07.2002)
vykonávanie ohňostrojových prác
  (od: 16.03.1998 do: 29.07.2002)
revízia a skúšky vyhradených tlakových zariadení
  (od: 16.03.1998 do: 29.07.2002)
zámočníctvo
  (od: 16.03.1998 do: 29.07.2002)
výroba nástrojov, formy, prípravky, meradlá
  (od: 16.03.1998 do: 29.07.2002)
brúsenie a leštenie kovov a jednoduchých nástrojov
  (od: 16.03.1998 do: 29.07.2002)
kovoobrábanie
  (od: 16.03.1998 do: 29.07.2002)
galvanizácia kovov, chemická úprava povrchov a nanášanie farieb
  (od: 16.03.1998 do: 29.07.2002)
výroba zariadení pre úpravu textílií
  (od: 16.03.1998 do: 05.10.2015)
murárstvo
  (od: 16.03.1998 do: 29.07.2002)
klampiarstvo
  (od: 16.03.1998 do: 29.07.2002)
vodoinštalatérstvo
  (od: 16.03.1998 do: 29.07.2002)
výroba nábytku, stolárstvo
  (od: 16.03.1998 do: 29.07.2002)
sieťotlač, gumotlač, ofsetová tlač
  (od: 16.03.1998 do: 29.07.2002)
kníhtlač
  (od: 16.03.1998 do: 29.07.2002)
montáž a opravy kancelárskej a reprodukčnej techniky, reprografické práce
  (od: 16.03.1998 do: 05.10.2015)
výroba, montáž a opravy výrobkov a zariadení spotrebnej elektrotechniky a elektromechanických zariadení
  (od: 16.03.1998 do: 05.10.2015)
výroba elektrotechnických komponentov a elektronických komponentov pre všeobecné použitie
  (od: 16.03.1998 do: 29.07.2002)
poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
  (od: 16.03.1998 do: 05.10.2015)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 16.03.1998)
Ing. Michal Dojčan - Člen predstavenstva
A. Medňanského 11039/50
Martin 036 01
Vznik funkcie: 01.03.2022
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 18.03.2022)
Ing. Michal Pavlík - Predseda predstavenstva
Papraďová 5720/5
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 01
Vznik funkcie: 01.03.2022
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 18.03.2022)
Ing. Mária Barcíková - člen
39
Červený Kameň
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 16.03.1998 do: 29.10.2000)
Ing. Pavol Čahoj - predseda predstavenstva
457
Trenčianska Turná 913 21
Vznik funkcie: 29.03.2018
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 10.04.2018 do: 17.03.2022)
Ing. Pavol Čahoj - predseda predstavenstva
457
Trenčianska Turná 913 21
Vznik funkcie: 29.03.2018 Skončenie funkcie: 28.02.2022
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 18.03.2022 do: 17.03.2022)
Ing. Vladimír Ďuriš - člen
Pod hájom 958/15-5
Dubnica nad Váhom
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 16.03.1998 do: 29.10.2000)
Ing. Marián Goga , PhD. - predseda predstavenstva a.s.
Partizánska 1471/48
Nováky 972 71
Vznik funkcie: 23.01.2015
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 31.01.2015 do: 09.04.2018)
Ing. Marián Goga , PhD. - predseda predstavenstva a.s.
Partizánska 1471/48
Nováky 972 71
Vznik funkcie: 23.01.2015 Skončenie funkcie: 28.03.2018
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 10.04.2018 do: 09.04.2018)
Ing. Milena Kanóczová - člen
Centrum II 84/31
Dubnica nad Váhom
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 30.10.2000 do: 18.08.2004)
Ing. Milena Kanóczová - člen
Centrum II 84/31
Dubnica nad Váhom
Skončenie funkcie: 16.07.2004
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 19.08.2004 do: 18.08.2004)
Ing. Jaroslav Novák - člen
Bottová 1328/88
Dubnica nad Váhom
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 16.03.1998 do: 29.10.2000)
Bc. Pavol Ondrejka - člen
184
Košeca
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 30.10.2000 do: 22.08.2005)
Bc. Pavol Ondrejka - člen
184
Košeca
Skončenie funkcie: 23.06.2005
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 23.08.2005 do: 22.08.2005)
Bc. Pavol Ondrejka - člen
184
Košeca 018 64
Vznik funkcie: 23.06.2005
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 23.08.2005 do: 16.07.2010)
Bc. Pavol Ondrejka - člen
184
Košeca 018 64
Vznik funkcie: 23.06.2005 Skončenie funkcie: 23.06.2010
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 17.07.2010 do: 16.07.2010)
Bc. Pavol Ondrejka - člen
Prúdy 184/12
Košeca 018 64
Vznik funkcie: 08.07.2010
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 17.07.2010 do: 30.01.2015)
Bc. Pavol Ondrejka - člen
Prúdy 184/12
Košeca 018 64
Vznik funkcie: 08.07.2010 Skončenie funkcie: 23.01.2015
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 31.01.2015 do: 30.01.2015)
Ing. Dagmar Petrušová - člen
SNP 533/80
Nová Dubnica 018 51
Vznik funkcie: 16.07.2004
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 19.08.2004 do: 22.10.2007)
Ing. Dagmar Petrušová - člen predstavenstva
SNP 533/82
Nová Dubnica 018 51
Vznik funkcie: 16.07.2004
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 23.10.2007 do: 16.07.2009)
Ing. Dagmar Petrušová - člen predstavenstva
SNP 533/82
Nová Dubnica 018 51
Vznik funkcie: 16.07.2004 Skončenie funkcie: 16.07.2009
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 17.07.2009 do: 16.07.2009)
Ing. Dagmar Petrušová - člen predstavenstva
SNP 533/82
Nová Dubnica 018 51
Vznik funkcie: 24.06.2014
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 05.07.2014 do: 30.01.2015)
Ing. Dagmar Petrušová - člen predstavenstva
SNP 533/82
Nová Dubnica 018 51
Vznik funkcie: 24.06.2014 Skončenie funkcie: 23.01.2015
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 31.01.2015 do: 30.01.2015)
Ing. Dagmar Petrušová - členka predstaavenstva
SNP 533/82
Nová Dubnica 018 51
Vznik funkcie: 16.07.2009
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 17.07.2009 do: 04.07.2014)
Ing. Dagmar Petrušová - členka predstaavenstva
SNP 533/82
Nová Dubnica 018 51
Vznik funkcie: 16.07.2009 Skončenie funkcie: 24.06.2014
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 05.07.2014 do: 04.07.2014)
Ing. Miroslav Solava
Okružná 519/101
Nová Dubnica 018 51
Vznik funkcie: 01.12.2004
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 31.12.2004 do: 21.07.2005)
Ing. Miroslav Solava - predseda
Okružná 101/519
Nová Dubnica
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 16.03.1998 do: 30.12.2004)
Ing. Miroslav Solava - predseda
Okružná 101/519
Nová Dubnica
Skončenie funkcie: 01.12.2004
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 31.12.2004 do: 30.12.2004)
Ing. Miroslav Solava - predseda
Okružná 519/101
Nová Dubnica 018 51
Vznik funkcie: 01.12.2004
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 22.07.2005 do: 07.12.2009)
Ing. Miroslav Solava - predseda
Okružná 519/101
Nová Dubnica 018 51
Vznik funkcie: 01.12.2004 Skončenie funkcie: 01.12.2009
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 08.12.2009 do: 07.12.2009)
Ing. Miroslav Solava - predseda
Okružná 519/101
Nová Dubnica 018 51
Vznik funkcie: 01.12.2009
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 08.12.2009 do: 30.01.2015)
Ing. Miroslav Solava - predseda
Okružná 519/101
Nová Dubnica 018 51
Vznik funkcie: 01.12.2009 Skončenie funkcie: 23.01.2015
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 31.01.2015 do: 30.01.2015)
Ing. František Tomša - člen
Pod hájom 1095/77-15
Dubnica nad Váhom
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 16.03.1998 do: 29.10.2000)
Konanie menom spoločnosti: 
Za spoločnosť sú oprávnení konať a podpisovať vždy najmenej dvaja členovia predstavenstva spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa uskutočňuje tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripoja podpis najmenej dvaja členovia predstavenstva.
  (od: 18.03.2022)
Konať a podpisovať v mene spoločnosti je oprávnený predseda predstavenstva samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu podpisujúci predseda predstavenstva pripojí svoj podis.
  (od: 31.01.2015 do: 17.03.2022)
Konať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisujú vždydvaja členovia predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému, alebo napísanémunázvu spoločnosti, menám a funkciám, podpisujúci pripoja svoj podpis.
  (od: 16.03.1998 do: 30.01.2015)
Prokúra: 
Peter Hošala
Veľké Bierovce 59
Trenčianske Stankovce 913 11
Vznik funkcie: 01.08.2021
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 01.08.2021 do: 02.03.2022)
Peter Hošala
Veľké Bierovce 59
Trenčianske Stankovce 913 11
Vznik funkcie: 01.08.2021 Skončenie funkcie: 31.01.2022
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 03.03.2022 do: 02.03.2022)
Vladimír Kuruc
Palárikova 197/30
Dubnica nad Váhom 018 41
Vznik funkcie: 01.08.2021
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 01.08.2021 do: 02.03.2022)
Vladimír Kuruc
Palárikova 197/30
Dubnica nad Váhom 018 41
Vznik funkcie: 01.08.2021 Skončenie funkcie: 31.01.2022
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 03.03.2022 do: 02.03.2022)
Prokurista koná a podpisuje za spoločnosť vždy spolu s ďalším prokuristom spoločnosti. Prokurista sa za spoločnosť podpisuje tým spôsobom, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí dodatok označujúci prokúru "prokurista" svoje meno a priezvisko a svoj podpis.
  (od: 01.08.2021 do: 02.03.2022)
Základné imanie: 
200 600 EUR Rozsah splatenia: 200 600 EUR
  (od: 22.05.2009)
5 900 000 Sk Rozsah splatenia: 5 900 000 Sk
  (od: 23.08.2005 do: 21.05.2009)
5 900 000 Sk Rozsah splatenia: 3 170 000 Sk
  (od: 09.11.2004 do: 22.08.2005)
2 000 000 Sk
  (od: 19.10.1999 do: 08.11.2004)
1 000 000 Sk
  (od: 16.03.1998 do: 18.10.1999)
Akcie: 
Počet: 5900
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 34 EUR
  (od: 22.05.2009)
Počet: 5900
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 09.11.2004 do: 21.05.2009)
Počet: 2000
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 30.07.2002 do: 08.11.2004)
Počet: 2000
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 19.10.1999 do: 29.07.2002)
Počet: 1000
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 16.03.1998 do: 18.10.1999)
Akcionár: 
MSM GROUP s.r.o.
Štúrova 925/27
Dubnica nad Váhom 018 41
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 03.02.2022)
ZVS holding, a.s.
Ľ. Štúra 1
Dubnica nad Váhom 018 41
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 21.02.2003 do: 08.11.2004)
MSM GROUP s.r.o.
Kasárenská 8
Trenčín 911 05
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 19.02.2016 do: 06.04.2017)
MSM GROUP s.r.o.
Štúrova 925/27
Dubnica nad Váhom 018 41
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 07.04.2017 do: 02.02.2022)
Dozorná rada: 
Ing. Ľubomír Sáraz
Partizánska 1282/19
Dubnica nad Váhom 018 41
Vznik funkcie: 21.08.2018
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 04.09.2018)
Ing. Miroslav Gajdúšek
Dubovecká 737/32
Trenčianska Teplá 914 01
Vznik funkcie: 01.08.2021
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 01.08.2021)
Ing. Roman Ušiak
A. Lišku 35/24
Zamarovce 911 05
Vznik funkcie: 01.05.2022
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 13.05.2022)
Ing. Mária Barcíková
20
Červený Kameň
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 30.10.2000 do: 27.08.2001)
Ing. Blažej Beňačka - predseda
C I 43/114
Dubnica nad Váhom 018 41
Skončenie funkcie: 30.06.2003
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 28.08.2001 do: 17.08.2003)
Ing. Vladimír Ďuriš
Kamenec 285/2
Nemšová 914 41
Vznik funkcie: 16.07.2009
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 17.07.2009 do: 30.01.2015)
Ing. Vladimír Ďuriš
Kamenec 285/2
Nemšová 914 41
Vznik funkcie: 16.07.2009 Skončenie funkcie: 23.01.2015
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 31.01.2015 do: 30.01.2015)
Ing. Vladimír Ďuriš
Kamenec 285/2
Nemšová 914 41
Vznik funkcie: 23.01.2015
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 31.01.2015 do: 24.03.2016)
Ing. Vladimír Ďuriš
Kamenec 285/2
Nemšová 914 41
Vznik funkcie: 23.01.2015 Skončenie funkcie: 17.03.2016
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 25.03.2016 do: 24.03.2016)
Ing. Vladimír Ďuriš - člen
Kamenec 285/2
Nemšová 914 41
Vznik funkcie: 16.07.2004
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 19.08.2004 do: 16.07.2009)
Ing. Vladimír Ďuriš - člen
Kamenec 285/2
Nemšová 914 41
Vznik funkcie: 16.07.2004 Skončenie funkcie: 16.07.2009
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 17.07.2009 do: 16.07.2009)
Ing. Ľubomír Florián - Predseda
Dudvážska 12
Bratislava 821 07
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 16.03.1998 do: 27.08.2001)
Ing. Jozef Gašparík
Nad zábrehom 454/7
Dubnica nad Váhom 018 41
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 16.03.1998 do: 27.08.2001)
Marián Goga
Partizánska 1471/48
Nováky 972 71
Vznik funkcie: 17.03.2016
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 25.03.2016 do: 12.03.2020)
Ing. Marián Goga
Partizánska 1471/48
Nováky 972 71
Vznik funkcie: 17.03.2016
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 13.03.2020 do: 18.03.2021)
Ing. Marián Goga
Partizánska 1471/48
Nováky 972 71
Vznik funkcie: 17.03.2016 Skončenie funkcie: 17.03.2021
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 19.03.2021 do: 18.03.2021)
Ing. Marián Goga
Partizánska 1471/48
Nováky 972 71
Vznik funkcie: 18.03.2021
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 19.03.2021 do: 31.07.2021)
Ing. Marián Goga
Partizánska 1471/48
Nováky 972 71
Vznik funkcie: 18.03.2021 Skončenie funkcie: 31.07.2021
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 01.08.2021 do: 31.07.2021)
Peter Hošala
Veľké Bierovce 59
Trenčianske Stankovce 913 11
Vznik funkcie: 17.01.2020
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 13.03.2020 do: 31.07.2021)
Peter Hošala
Veľké Bierovce 59
Trenčianske Stankovce 913 11
Vznik funkcie: 17.01.2020 Skončenie funkcie: 31.07.2021
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 01.08.2021 do: 31.07.2021)
Ing. Jozef Janeček
68
Becherov 086 35
Vznik funkcie: 24.04.2015
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 29.04.2015 do: 12.03.2020)
Ing. Jozef Janeček
68
Becherov 086 35
Vznik funkcie: 24.04.2015 Skončenie funkcie: 16.01.2020
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 13.03.2020 do: 12.03.2020)
Doc. Ing. Jozef Mihok , PhD. - predseda
Furčianska 1120/53
Košice 040 11
Vznik funkcie: 25.05.2007
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 15.06.2007 do: 14.07.2008)
Prof. Ing. Jozef Mihok , PhD.
Furčianska 1120/53
Košice 040 11
Vznik funkcie: 25.05.2007
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 15.07.2008 do: 25.05.2009)
Prof. Ing. Jozef Mihok , PhD. - predseda
Furčianska 1120/53
Košice 040 11
Vznik funkcie: 25.05.2007
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 26.05.2009 do: 19.08.2009)
Prof. Ing. Jozef Mihok , PhD. - predseda
Furčianska 1120/53
Košice 040 11
Vznik funkcie: 25.05.2007 Skončenie funkcie: 14.08.2009
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 20.08.2009 do: 19.08.2009)
Ing. Roman Mikulovský - predseda
Žilinská 401/59
Trenčianska Teplá
Vznik funkcie: 01.07.2003
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 18.08.2003 do: 14.06.2007)
Ing. Roman Mikulovský - predseda
Žilinská 401/59
Trenčianska Teplá
Vznik funkcie: 01.07.2003 Skončenie funkcie: 25.05.2007
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 15.06.2007 do: 14.06.2007)
Ing. Dagmar Petrušová
SNP 533/80
Nová Dubnica 018 51
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 16.03.1998 do: 18.10.1999)
Ing. Dagmar Petrušová - člen
SNP 533/80
Nová Dubnica 018 51
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 28.08.2001 do: 18.08.2004)
Ing. Dagmar Petrušová - člen
SNP 533/80
Nová Dubnica 018 51
Skončenie funkcie: 16.07.2004
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 19.08.2004 do: 18.08.2004)
Ing. Ľubomír Sáraz
Partizánska 1282/19
Dubnica nad Váhom 018 41
Vznik funkcie: 20.08.2008
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 26.08.2008 do: 25.05.2009)
Ing. Ľubomír Sáraz
Partizánska 1282/19
Dubnica nad Váhom 018 41
Vznik funkcie: 20.08.2013
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 20.08.2013 do: 03.09.2018)
Ing. Ľubomír Sáraz
Partizánska 1282/19
Dubnica nad Váhom 018 41
Vznik funkcie: 20.08.2013 Skončenie funkcie: 20.08.2018
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 04.09.2018 do: 03.09.2018)
Ing. Ľubomír Sáraz - člen
Partizánska 1282/19
Dubnica nad Váhom 018 41
Vznik funkcie: 20.08.2008
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 26.05.2009 do: 19.08.2013)
Ing. Ľubomír Sáraz - člen
Partizánska 1282/19
Dubnica nad Váhom 018 41
Vznik funkcie: 20.08.2008 Skončenie funkcie: 20.08.2013
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 20.08.2013 do: 19.08.2013)
Ing. Juraj Solava
Okružná 519/101
Nová Dubnica 018 51
Vznik funkcie: 14.08.2009
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 20.08.2009 do: 04.07.2014)
Ing. Juraj Solava
Okružná 519/101
Nová Dubnica 018 51
Vznik funkcie: 14.08.2009 Skončenie funkcie: 24.06.2014
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 05.07.2014 do: 04.07.2014)
Ing. Juraj Solava
Okružná 519/101
Nová Dubnica 018 51
Vznik funkcie: 24.06.2014
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 05.07.2014 do: 28.04.2015)
Ing. Juraj Solava
Okružná 519/101
Nová Dubnica 018 51
Vznik funkcie: 24.06.2014 Skončenie funkcie: 24.04.2015
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 29.04.2015 do: 28.04.2015)
Ing. Stanislav Štěrba - člen
Komenského sady 57/5
Nová Dubnica 018 51
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 28.08.2001 do: 30.12.2004)
Ing. Stanislav Štěrba - člen
Májová 708/3
Nová Dubnica 018 51
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 31.12.2004 do: 13.10.2005)
Ing. Stanislav Štěrba - člen
Májová 708/3
Nová Dubnica 018 51
Skončenie funkcie: 31.08.2005
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 14.10.2005 do: 13.10.2005)
Ing. František Tomša
Vácka 4114/15
Dubnica nad Váhom 018 41
Vznik funkcie: 29.09.2005
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 14.10.2005 do: 25.08.2008)
Ing. František Tomša
Vácka 4114/15
Dubnica nad Váhom 018 41
Vznik funkcie: 29.09.2005 Skončenie funkcie: 27.06.2008
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 26.08.2008 do: 25.08.2008)
Ing. Ferdinand Vanko
Pod hájom 964/26
Dubnica nad Váhom
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 16.03.1998 do: 29.10.2000)
Ing. Jozef Velebný
Exnárova 26
Bratislava 821 03
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 16.03.1998 do: 18.10.1999)
Ing. Michal Žiačik , MSc.
9. mája 669/19
Hliník nad Hronom 966 01
Vznik funkcie: 01.08.2021
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 01.08.2021 do: 02.08.2021)
Ing. Michal Žiak , MSc.
9. mája 669/19
Hliník nad Hronom 966 01
Vznik funkcie: 01.08.2021
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 03.08.2021 do: 02.03.2022)
Ing. Michal Žiak , MSc.
9. mája 669/19
Hliník nad Hronom 966 01
Vznik funkcie: 01.08.2021 Skončenie funkcie: 31.01.2022
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 03.03.2022 do: 02.03.2022)
Vladimír Kuruc
Palárikova 197/30
Dubnica nad Váhom 018 41
Vznik funkcie: 01.02.2022 Skončenie funkcie: 30.04.2022
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 13.05.2022 do: 12.05.2022)
Vladimír Kuruc
Palárikova 197/30
Dubnica nad Váhom 018 41
Vznik funkcie: 01.02.2022
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 03.03.2022 do: 12.05.2022)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Akciová spoločnosť bola založená rozhodnutím zakladateľa vo forme notárskej zápisnice N 30/97, NZ 21/98 zo dňa 22.01.1998 a zakladateľskou listinou podľa § 154 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. (jednorázovo § 172) upísaním akcií a prijatím stanov.
  (od: 16.03.1998)
Dňa 03.11.1998 valné zhromaždenie schválilo zmenu stanov spoločnosti formou notárskej zápisnice N 465/98, NZ 452/98.
  (od: 19.10.1999)
Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 29.6.2000 (notárska zápisnica N 231/2000, Nz 243/2000) schválilo zmenu stanov a.s. a zmeny v orgánoch a.s.
  (od: 30.10.2000)
Dňa 27.6.2001 Valné zhromaždenie schválilo zmenu stanov spoločnosti formou Notárskej zápisnice N 290/2001, Nz 281/2001 zo dňa 27.6.2001.
  (od: 28.08.2001)
Valné zhromaždenie dňa 26.06.2002 rozhodlo o zmene stanov a schválilo úplné nové znenie stanov a.s. (notárska zápisnica N 339/20002, Nz 330/2002 zo dňa 26.06.2002).
  (od: 30.07.2002)
Dňa 26.06.2003 riadne valné zhromaždenie schválilo zmenu predsedu Dozornej rady IMPEX, a.s., formou Notárskej zápisnice N 339/03, Nz 52693/03 zo dňa 26.06.2003.
  (od: 18.08.2003)
Dátum aktualizácie údajov:  19.05.2022
Dátum výpisu:  20.05.2022

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)