Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Žilina
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  3385/L

Business name: 
STAVOP, s.r.o.
  (from: 05/23/1996 until: 08/10/2006)
Registered seat: 
Oravská 1
Žilina 010 01
  (from: 05/23/1996 until: 08/10/2006)
Identification number (IČO): 
36 003 182
  (from: 05/23/1996)
Date of entry: 
05/23/1996
  (from: 05/23/1996)
Person dissolved from: 
4.7.2006
  (from: 08/11/2006)
Date of deletion: 
08/11/2006
  (from: 08/11/2006)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 08/11/2006)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 05/23/1996)
Objects of the company: 
obchodná činnosť v rozsahu voľných živností
  (from: 05/23/1996 until: 08/10/2006)
sprostredkovanie obchodu
  (from: 05/23/1996 until: 08/10/2006)
staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
  (from: 05/23/1996 until: 08/10/2006)
inžinierska činnosť
  (from: 05/23/1996 until: 08/10/2006)
Partners: 
Jaroslav Jarabica
425
Krásno nad Kysucou
Slovak Republic
  (from: 06/19/1996 until: 02/24/2003)
Ing. Branislav Raab
Seifertova 10
Litoměřice
Česká republika
  (from: 06/19/1996 until: 02/24/2003)
Ing. Branislav Raab
Seifertova 10
Litoměřice
Česká republika
  (from: 05/23/1996 until: 06/18/1996)
Ing. Branislav Raab
Seifertova 10
Litoměřice
Česká republika
  (from: 02/25/2003 until: 08/10/2006)
Contribution of each member: 
Ing. Branislav Raab
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 05/23/1996 until: 06/18/1996)
Ing. Branislav Raab
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 50 000 Sk
  (from: 06/19/1996 until: 02/24/2003)
Jaroslav Jarabica
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 50 000 Sk
  (from: 06/19/1996 until: 02/24/2003)
Ing. Branislav Raab
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 02/25/2003 until: 08/10/2006)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 10/19/1999 until: 08/10/2006)
konatelia
  (from: 06/19/1996 until: 10/18/1999)
Individual managing director
  (from: 05/23/1996 until: 06/18/1996)
Jaroslav Jarabica
425
Krásno nad Kysucou
  (from: 06/19/1996 until: 10/18/1999)
Stanislav Raab
Oravská 1
Žilina
  (from: 05/23/1996 until: 08/10/2006)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ samostatne.
  (from: 10/19/1999 until: 08/10/2006)
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia každý samostatne.
  (from: 06/19/1996 until: 10/18/1999)
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ samostatne.
  (from: 05/23/1996 until: 06/18/1996)
Capital: 
100 000 Sk
  (from: 05/23/1996 until: 08/10/2006)
Other legal facts: 
Na základe uznesenia Krajského súdu v Banskej Bystrici č. k. 47-24K 66/02-110 zo dňa 01.06.2006, ktorým bol návrh na vyhlásenie konkurzu zamietnutý pre nedostatok majetku, sa obchodná spoločnosť STAVOP, s.r.o., Oravská 1, 010 01 Žilina v zmysle § 68 ods. 4 Obchodného zákonníka z obchodného registra dňom 11.08.2006 v y m a z á v a.
  (from: 08/11/2006)
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená zakladateľskou listinou vyhotovenou vo forme notárskej zápisnice č. NZ 88/96 zo dňa 17.5.1996 podľa §§ 24, 57, 105 a nasl. zák. č. 513/91 Zb. Starý spis: S.r.o. 9278
  (from: 05/23/1996 until: 08/10/2006)
Na Valnom zhromaždení konanom dňa 11.06.1996 bol schválený Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve.
  (from: 06/19/1996 until: 08/10/2006)
Na valnom zhromaždení dňa 2.6.1999 bol schválený Dodatok č. 3 k spoločenskej zmluve.
  (from: 10/19/1999 until: 08/10/2006)
Na valnom zhromaždení dňa 11.11.1999 bol schválený prevod obchodného podielu.
  (from: 02/25/2003 until: 08/10/2006)
Date of updating data in databases:  06/24/2022
Date of extract :  06/28/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person