Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Trenčín
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  10111/R

Obchodné meno: 
TECHNOLOGYR, a.s.
  (od: 13.05.1998 do: 12.07.2010)
Sídlo: 
Súvoz 1
Trenčín 911 32
  (od: 16.08.2006 do: 12.07.2010)
Hurbanova 58
Trenčín 911 01
  (od: 13.05.1998 do: 15.08.2006)
IČO: 
36 303 461
  (od: 13.05.1998)
Deň zápisu: 
13.05.1998
  (od: 13.05.1998)
Deň výmazu: 
13.07.2010
  (od: 13.07.2010)
Dôvod výmazu: 
ex offo výmaz
Súd vykonal výmaz spoločnosti podľa § 8a ods. 1 písm. c) zák. č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri v znení neskorších predpisov.
  (od: 13.07.2010)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 13.05.1998)
Predmet činnosti: 
overovanie inštalovania meračov tepla, teplej vody v zmysle vyhlášky 505/1990 Zb. o stanovených meradlách
  (od: 13.05.1998 do: 12.12.2001)
podnikateľské poradenstvo v oblasti úspor energií, stavebnej a obchodnej činnosti
  (od: 13.05.1998 do: 12.07.2010)
dodávka, montáž a vydanie osvedčenia merania tepla, teplej a studenej vody v rozsahu stanovenom v registračnom osvedčení č. 2-310/1994 vyd. dňa 21.2.1994 SLM SRMR v Bratislave
  (od: 13.05.1998 do: 12.07.2010)
spracovanie technickej dokumentácie pre realizovanie prác v odbore činnosti TZB-ústredné vykurovanie
  (od: 13.05.1998 do: 12.07.2010)
vykonávanie inžinierskej činnosti
  (od: 13.05.1998 do: 12.07.2010)
sprostredkovanie obchodu
  (od: 13.05.1998 do: 12.07.2010)
vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
  (od: 13.05.1998 do: 12.07.2010)
projektová činnosť v investičnej výstavbe
  (od: 13.05.1998 do: 12.07.2010)
dodávka a montáž kotlov plynových a vyhrievacích telies
  (od: 13.05.1998 do: 12.07.2010)
dodávka a montáž klimatizačných zariadení a elektrokotlov
  (od: 13.05.1998 do: 12.07.2010)
školenie a periodické preškolenie pre obsluhu nízkotlakových kotlov
  (od: 13.05.1998 do: 12.07.2010)
zabezpečenie prípravy na skúšky odbornej spôsobilosti pre kuričov kotlov 3. a 4. triedy
  (od: 13.05.1998 do: 12.07.2010)
kontroly, revízie a skúšky plynových zariadení
  (od: 13.05.1998 do: 12.07.2010)
revízie a skúšky tesnosti a tlakové skúšky prevádzkových tlakových nádob do pretlaku 2, 5 MPA
  (od: 13.05.1998 do: 12.07.2010)
revízie, skúšky tesnosti a tlakové skúšky prevádzkových parných a horúcovodných kotlov 3. triedy, ako aj stavené a 1. tlakové skúšky parných a horúcovodných kotlov pri výrobnej, montážnej alebo opravárenskej organizácii
  (od: 13.05.1998 do: 12.07.2010)
inštalovanie, montáže a údržba regulačných systémov ústredného vykurovania
  (od: 14.09.1998 do: 12.07.2010)
elektroinštalácie, opravy a údržba elektrických zariadení v budovách
  (od: 14.09.1998 do: 12.07.2010)
oprava a údržba prvkov meracej a regulačnej techniky na technickom zariadení budov
  (od: 14.09.1998 do: 12.07.2010)
inštalatérske práce na rozvodoch ÚK a rozvodoch teplej a studenej vody /s výnimkou elektrických častí/
  (od: 14.09.1998 do: 12.07.2010)
činnosť stavbyvedúceho - pozemné stavby
  (od: 14.09.1998 do: 12.07.2010)
činnosť stavebného dozoru - pozmené stavby
  (od: 14.09.1998 do: 12.07.2010)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živností v rozsahu voľných ohlasovacích živností
  (od: 14.09.1998 do: 12.07.2010)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľných ohla- sovacích živností
  (od: 14.09.1998 do: 12.07.2010)
maloobchod mimo riadnej predajne
  (od: 14.09.1998 do: 12.07.2010)
činnosť stavbyvedúceho, pozemné stavby, technologické zariadenia stavieb - energetické zariadenia a siete - výroba a distribúcia tepla
  (od: 10.11.1999 do: 12.07.2010)
činnosť stavebného dozoru, pozemné stavby, technické vybavenie stavieb - vykurovanie a zdroje tepla, vzduchotechnika, systémy riadenia a merania, technologické zariadenia stavieb - energetické zariadenia a siete /tepla/
  (od: 10.11.1999 do: 12.07.2010)
overovanie inštalovania meračov tepla, teplej vody v zmysle vyhlášky 210/2000 Zb. o ustanovených meradlách
  (od: 13.12.2001 do: 12.07.2010)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 13.05.1998 do: 12.07.2010)
Ing. Milan Bartoš - podpredseda
Roseggerg 30 RH 13
Bad Deutsch Altenburg 2405
Rakúska republika
Vznik funkcie: 21.09.2006
  (od: 18.10.2006 do: 29.02.2008)
Ing. Milan Bartoš - podpredseda
Roseggerg 30 RH 13
Bad Deutsch Altenburg 2405
Rakúska republika
Vznik funkcie: 21.09.2006 Skončenie funkcie: 06.07.2007
  (od: 01.03.2008 do: 29.02.2008)
Ing. Milan Bartoš - predseda
Belehradská 8
Bratislava 831 03
Vznik funkcie: 05.11.2003
  (od: 17.08.2004 do: 29.07.2005)
Ing. Milan Bartoš - predseda
Belehradská 8
Bratislava 831 03
Vznik funkcie: 05.11.2003 Skončenie funkcie: 29.03.2005
  (od: 30.07.2005 do: 29.07.2005)
Bc. Alena Danáčová - člen
54
Dubodiel 913 23
Vznik funkcie: 29.03.2005
  (od: 30.07.2005 do: 15.08.2006)
Bc. Alena Danáčová - člen
54
Dubodiel 913 23
Vznik funkcie: 29.03.2005 Skončenie funkcie: 28.07.2006
  (od: 16.08.2006 do: 15.08.2006)
Ing. Milan Hurtík - predseda
Podjavorinskej 7
Bratislava
  (od: 13.05.1998 do: 09.11.1999)
Ing. Róbert Kati - predseda
Makovického 498/2
Prievidza
Vznik funkcie: 31.10.2002
  (od: 01.02.2003 do: 16.08.2004)
Ing. Róbert Kati - predseda
Makovického 498/2
Prievidza
Vznik funkcie: 31.10.2002 Skončenie funkcie: 21.04.2004
  (od: 17.08.2004 do: 16.08.2004)
Ing. Lucián Nemec - člen
Višňová 19
Michalovce 071 01
Vznik funkcie: 21.04.2004
  (od: 17.08.2004 do: 29.07.2005)
Ing. Lucián Nemec - člen
Višňová 19
Michalovce 071 01
Vznik funkcie: 21.04.2004 Skončenie funkcie: 29.03.2005
  (od: 30.07.2005 do: 29.07.2005)
Ing. Lucián Nemec - podpredseda
Mateja Bela 47
Trenčín 911 01
Vznik funkcie: 29.03.2005
  (od: 30.07.2005 do: 15.08.2006)
Ing. Lucián Nemec - podpredseda
Mateja Bela 47
Trenčín 911 01
Vznik funkcie: 29.03.2005 Skončenie funkcie: 28.07.2006
  (od: 16.08.2006 do: 15.08.2006)
Ing. Drahoš Pavlík - podpredseda
Pod Brezinou 36
Trenčín 911 01
Vznik funkcie: 05.11.2003
  (od: 17.08.2004 do: 29.07.2005)
Ing. Drahoš Pavlík - podpredseda
Pod Brezinou 36
Trenčín 911 01
Vznik funkcie: 05.11.2003 Skončenie funkcie: 29.03.2005
  (od: 30.07.2005 do: 29.07.2005)
Ing. Drahoš Pavlík - predseda
Pod Brezinou 36
Trenčín 911 01
Vznik funkcie: 29.03.2005
  (od: 30.07.2005 do: 08.11.2007)
Ing. Drahoš Pavlík - predseda
Pod Brezinou 36
Trenčín 911 01
Vznik funkcie: 29.03.2005 Skončenie funkcie: 31.10.2006
  (od: 09.11.2007 do: 08.11.2007)
Ing. Ľudovít Straňák - podpredseda
Malá Kamenná 1907/5
Nitra - Zobor
Vznik funkcie: 31.10.2002
  (od: 01.02.2003 do: 16.08.2004)
Ing. Ľudovít Straňák - podpredseda
Malá Kamenná 1907/5
Nitra - Zobor
Vznik funkcie: 31.10.2002 Skončenie funkcie: 05.11.2003
  (od: 17.08.2004 do: 16.08.2004)
Ing. Marian Šedaj - predseda
Halalovka 66
Trenčín
Vznik funkcie: 17.09.2001 Skončenie funkcie: 07.04.2002
  (od: 13.12.2001 do: 31.01.2003)
Ing. Pavol Štefánek - člen
Soblahovská 17
Trenčín
Vznik funkcie: 31.10.2002
  (od: 01.02.2003 do: 16.08.2004)
Ing. Pavol Štefánek - člen
Soblahovská 17
Trenčín
Vznik funkcie: 31.10.2002 Skončenie funkcie: 05.11.2003
  (od: 17.08.2004 do: 16.08.2004)
František Šturcel - člen
Šoltésovej 3
Trenčín
Vznik funkcie: 13.05.1998 Skončenie funkcie: 30.10.2002
  (od: 13.05.1998 do: 31.01.2003)
Ing. Alexander Uherkovich - podpredseda
J. Halašu 20
Trenčín
Vznik funkcie: 13.05.1998 Skončenie funkcie: 30.10.2002
  (od: 13.05.1998 do: 31.01.2003)
Ing. Milan Bartoš - predseda
Längenfeldgasse 28/8/15
Viedeň
Rakúska republika
prechodný pobyt na území SR :
Belehtradská 8
Bratislava
  (od: 10.11.1999 do: 12.12.2001)
Konanie menom spoločnosti: 
Konať a zaväzovať sa v mene spoločnosti sú oprávnení predseda predstavenstva a podpredseda predstavenstva. Každý z nich koná a zaväzuje sa v mene spoločnosti samostatne.
  (od: 13.05.1998 do: 12.07.2010)
Základné imanie: 
1 000 000 Sk
  (od: 13.05.1998 do: 12.07.2010)
Akcie: 
Počet: 100
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 10 000 Sk
  (od: 10.11.1999 do: 12.07.2010)
Počet: 400
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 13.05.1998 do: 09.11.1999)
Počet: 600
Forma: akcie na doručiteľa
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 13.05.1998 do: 09.11.1999)
Dozorná rada: 
Ing. Rastislav Aschmann - predseda
Húskova 75
Košice
  (od: 10.11.1999 do: 16.08.2004)
Ing. Rastislav Aschmann - predseda
Húskova 75
Košice
Skončenie funkcie: 05.11.2003
  (od: 17.08.2004 do: 16.08.2004)
Ing. Branislav Augustovič
Malinovská 254
Zálesie 900 28
Vznik funkcie: 05.11.2003
  (od: 17.08.2004 do: 29.07.2005)
Ing. Branislav Augustovič
Malinovská 254
Zálesie 900 28
Vznik funkcie: 05.11.2003 Skončenie funkcie: 29.03.2005
  (od: 30.07.2005 do: 29.07.2005)
Ing. Ivan Bothgál - člen
Novomestského 2
Nitra 949 11
Vznik funkcie: 31.10.2002
  (od: 01.02.2003 do: 17.10.2006)
Ing. Ivan Bothgál - člen
Novomestského 2
Nitra 949 11
Vznik funkcie: 31.10.2002 Skončenie funkcie: 21.09.2006
  (od: 18.10.2006 do: 17.10.2006)
JUDr. Jaroslava Fejérová
72
Višňové 916 15
Vznik funkcie: 29.03.2005
  (od: 30.07.2005 do: 29.02.2008)
JUDr. Jaroslava Fejérová
72
Višňové 916 15
Vznik funkcie: 29.03.2005 Skončenie funkcie: 06.07.2007
  (od: 01.03.2008 do: 29.02.2008)
Ing. Miloš Gajdošík - člen
Jelenia 19
Bratislava
Vznik funkcie: 13.05.1998 Skončenie funkcie: 30.10.2002
  (od: 10.11.1999 do: 31.01.2003)
Bernadeta Hajnalová - člen
Koceľova 25
Bratislava 821 08
Vznik funkcie: 31.10.2002
  (od: 01.02.2003 do: 16.08.2004)
Bernadeta Hajnalová - člen
Koceľova 25
Bratislava 821 08
Vznik funkcie: 31.10.2002 Skončenie funkcie: 05.11.2003
  (od: 17.08.2004 do: 16.08.2004)
Ing. Ján Haverla
Južná trieda 45
Košice
  (od: 13.05.1998 do: 09.11.1999)
Ing. Anton Jusko
Volgogradská 42
Prešov 080 07
Vznik funkcie: 05.11.2003
  (od: 17.08.2004 do: 29.02.2008)
Ing. Anton Jusko
Volgogradská 42
Prešov 080 07
Vznik funkcie: 05.11.2003 Skončenie funkcie: 06.07.2007
  (od: 01.03.2008 do: 29.02.2008)
Ján Petráš
M.R.Štefánika 57
Levice
  (od: 13.05.1998 do: 09.11.1999)
Ing. Alexander Uherkovich
J. Halašu 20
Trenčín 911 01
Vznik funkcie: 21.09.2006 Skončenie funkcie: 01.10.2008
  (od: 26.05.2009 do: 25.05.2009)
Ing. Alexander Uherkovich
J. Halašu 20
Trenčín 911 01
Vznik funkcie: 21.09.2006
  (od: 18.10.2006 do: 25.05.2009)
Ing. Milan Bartoš
Längenfeldgasse 28/8/15
Viedeň
Rakúska republika
  (od: 13.05.1998 do: 09.11.1999)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Uznesením Okresného súdu Trenčín č. k. 28CbR/92/2009-21 zo dňa 26. mája 2010, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 22.06. 2010, súd zrušil bez likvidácie spoločnosť TECHNOLOGYR, a. s. so sídlom Súvoz 1, Trenčín, IČO 36 303 461 zapísanú v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín v oddieli Sa vo vložke číslo 10111/R.
  (od: 13.07.2010)
Akciová spoločnosť bola založená rozhodnutím zakladateľa vo forme notárskej zápisnice N 283/97, NZ 286/97 zo dňa 10.12.1997 a zakladateľskou listinou podľa § 154 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. /jednorázovo § 172/ prijatím stanov.
  (od: 13.05.1998 do: 12.07.2010)
Valné zhromaždenie dňa 22.7.1998 /notárska zápisnica N 212/98, NZ 189/98/ schválilo zmenu stanov spoločnosti /rozšírenie predmetu činnosti/ - úplne znenie stanov a.s.
  (od: 14.09.1998 do: 12.07.2010)
Valné zhromaždenie dňa 27.4.1999 /notárska zápisnica N 116/99, NZ 115/99/ schválilo zmenu stanov a.s. a zmeny v orgánoch spoločnosti.
  (od: 10.11.1999 do: 12.07.2010)
Valné zhromaždenie dňa 17.9.2001 schválilo zmenu štatutárneho orgánu.
  (od: 13.12.2001 do: 12.07.2010)
Mimoriadne valné zhromaždenie dňom 30.10.2002 schválilo zmeny členov predstavenstva a dozornej rady a.s.
  (od: 01.02.2003 do: 12.07.2010)
Dátum aktualizácie údajov:  30.11.2023
Dátum výpisu:  01.12.2023

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)