Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trenčín
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  10115/R

The file was ceded by reason of local incompetence!

Business name: 
TREXIM Slovakia, a.s.
  (from: 05/22/1998)
Registered seat: 
Prešovská 39
Bratislava 2 821 07
  (from: 12/09/2002)
Jilemnického 2
Trenčín 911 01
  (from: 05/22/1998 until: 12/08/2002)
Identification number (IČO): 
36 303 623
  (from: 05/22/1998)
Date of entry: 
05/22/1998
  (from: 05/22/1998)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 05/22/1998)
Objects of the company: 
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rámci voľných ohlasovacích živností
  (from: 05/22/1998)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živností v rámci voľných ohlasovacích živností
  (from: 05/22/1998)
podnikateľské poradenstvo (s výnimkou činnosti organizačných, ekonomických a účtovných proadcov)
  (from: 05/22/1998)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 05/22/1998)
prieskum trhu a verejnej mienky
  (from: 05/22/1998)
výskum a vývoj v oblasti technických vied
  (from: 05/22/1998)
finančný leasing, faktoring, forfaiting
  (from: 05/22/1998)
sprostredkovanie obchodu
  (from: 05/22/1998)
prenájom strojov a zariadení bez obsluhujúceho personálu
  (from: 05/22/1998)
reklamné činnosti
  (from: 05/22/1998)
činnosti v oblasti nehnuteľností /sprostredkovanie nákupu a predaja nehnuteľností/
  (from: 05/22/1998)
vzdelávanie - organizovanie kurzov a školení
  (from: 05/22/1998)
veľtrhy a výstavy
  (from: 05/22/1998)
vydavateľská činnosť
  (from: 05/22/1998)
Management body: 
Managing board
  (from: 09/06/2002)
Managing board
  (from: 05/22/1998 until: 09/05/2002)
Miloslav Dupaj - predseda
Vansovej 8/103
Žiar nad Hronom
From: 06/28/2002
  (from: 09/06/2002)
Jozef Ovčiarik
Dukelských hrdinov 332/16
Žiar nad Hronom
From: 06/28/2002
  (from: 09/06/2002)
Dušan Chudý
Sládkovičova 1509/17
Žiar nad Hronom
From: 06/28/2002
  (from: 09/06/2002)
Ing. Peter Čičmanec
Záborského 14
Prievidza
Until: 06/28/2002
  (from: 05/22/1998 until: 09/05/2002)
Ing. Jozef Margetinec , CSc.
Hodžova 26
Trenčín
Until: 06/28/2002
  (from: 05/22/1998 until: 09/05/2002)
Ing. Dušan Pevný - predseda
Vážska 7
Trenčín
Until: 06/28/2002
  (from: 05/22/1998 until: 09/05/2002)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť navonok zastupujú všetci členovia predstavenstva, a to každý samostatne. Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení všetci členovia predstavenstva a to každý samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, menu a funkcii pripojí svoj podpis.
  (from: 09/06/2002)
Spoločnosť navonok zastupujú všetci členovia predstavenstva, a to každý samostatne. Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení všetci členovia predstavenstva a to vždy dvaja spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, menu a funkcii podpisujúci pripojí svoj podpis.
  (from: 05/22/1998 until: 09/05/2002)
Capital: 
10 000 000 Sk Paid up: 10 000 000 Sk
  (from: 09/06/2002)
10 000 000 Sk
  (from: 05/22/1998 until: 09/05/2002)
Shares: 
Number of shares: 10
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 000 Sk
  (from: 09/06/2002)
Number of shares: 10000
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 05/22/1998 until: 09/05/2002)
Supervisory board: 
Ivan Konôpka - predseda
M.R.Štefánika 465/31
Žiar nad Hronom
From: 06/28/2002
  (from: 09/06/2002)
Anton Hnát - člen
M.R.Štefánika 1324
Šaštín - Stráže
From: 06/28/2002
  (from: 09/06/2002)
Anton Suský - člen
M.R.Štefánika 158
Šaštín - Stráže
From: 06/28/2002
  (from: 09/06/2002)
Ing. Milan Baláž - člen
Puškinova 1512/59
Partizánske
Until: 06/28/2002
  (from: 05/22/1998 until: 09/05/2002)
Ing. Jozef Barančok , CSc. - predseda
Okružná 514/112
Nová Dubnica
Until: 06/28/2002
  (from: 05/22/1998 until: 09/05/2002)
Ing. Stanislav Biroš - člen
J.Halašu 16/4
Trenčín
Until: 06/28/2002
  (from: 05/22/1998 until: 09/05/2002)
Ing. Jozef Buday , CSc. - člen
Puškinova 2
Nová Dubnica
Until: 06/28/2002
  (from: 05/22/1998 until: 09/05/2002)
Ing. Jozef Gašparík - člen
Nad zábrehom 454/7
Dubnica nad Váhom
Until: 06/28/2002
  (from: 05/22/1998 until: 09/05/2002)
Ing. Jozef Huljak - člen
Králika 18/18
Prievidza
Until: 06/28/2002
  (from: 05/22/1998 until: 09/05/2002)
Ing. Štefan Rosina - podpredseda
Vajanského 163
Púchov
Until: 06/28/2002
  (from: 05/22/1998 until: 09/05/2002)
Ing. Pavel Srnka - člen
Fándlyho 496/30
Bošany
Until: 06/28/2002
  (from: 05/22/1998 until: 09/05/2002)
Ing. Marián Vidoman - člen
F.Urbánka 800/7
Púchov
Until: 06/28/2002
  (from: 05/22/1998 until: 09/05/2002)
Ing. Jaroslav Vranka - člen
SNP 8
Trenčianske Teplice
Until: 06/28/2002
  (from: 05/22/1998 until: 09/05/2002)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená rozhodnutím zakladaateľa vo forme notárskej zápisnice N 90/98, NZ 72/98 zo dňa 06.04.1998 a zakladateľskou zmluvou podľa § 154 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. (jednorázovo § 172) upísaním akcií a prijatím stanov. Akcie majú podobu zaknihovaného cenného papiera v súlade so zákonom č. 600/1992 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov a nebudú verejne obchodovateľné.
  (from: 05/22/1998)
Riadne valné zhromaždenie dňa 28.6.2002 schválilo zmenu členov predstavenstva a.s., dozornej rady a.s. a zmeny stanov a.s. prijatím úplného nového znenia stanov a.s. (notárska zápisnica NZ 247/2002 zo dňa 28.6.2002).
  (from: 09/06/2002)
Riadne valné zhromaždenie dňa 3.11.2002 schválilo zmenu sídla spoločnosti z Jilemnického 2, Trenčín na Prešovskú 39, Bratislava 2 a zmenu stanov a.s. prijatím Dodatku č. 1 k stanovám a.s.
  (from: 12/09/2002)
Date of updating data in databases:  07/11/2024
Date of extract :  07/13/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person