Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trenčín
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  10119/R

Business name: 
DOMOV AS, s. r. o.
  (from: 08/27/2019)
Registered seat: 
Centrum 2795
Považská Bystrica 017 01
  (from: 10/28/2017)
Identification number (IČO): 
36 303 691
  (from: 05/27/1998)
Date of entry: 
05/27/1998
  (from: 05/27/1998)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 08/27/2019)
Objects of the company: 
veľkoobchod v rozsahu voľných živností
  (from: 05/27/1998)
maloobchod v rozsahu voľných živností
  (from: 05/27/1998)
sprostredkovanie obchodu
  (from: 05/27/1998)
cestná nákladná doprava
  (from: 05/27/1998)
podlahárstvo
  (from: 09/05/2002)
obšívanie a úprava kobercov
  (from: 09/05/2002)
upratovacie a čistiace práce
  (from: 09/05/2002)
reklamná činnosť
  (from: 09/05/2002)
sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľných živností
  (from: 09/05/2002)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 08/27/2019)
Jaroslav Kováč
Rozkvet 2048/96
Považská Bystrica 017 01
From: 08/27/2019
  (from: 08/27/2019)
Acting in the name of the company: 
Konateľ koná v mene spoločnosti samostatne. Za spoločnosť sa podpisuje tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.
  (from: 08/27/2019)
Capital: 
46 514 EUR Paid up: 46 514 EUR
  (from: 08/27/2019)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená rozhodnutím zakladateľa vo forme notárskej zápisnice N 230/97, NZ 230/97 zo dňa 17.12.1997 a zakladateľskou zmluvou podľa § 154 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. (jednorázovo § 172) upísaním akcií a prijatím stanov. Spoločnosť vznikla premenou obchodnej spoločnosti FORWARD PROFIT, s.r.o. so sídlom SNP 1450, 017 01 Považská Bystrica, IČO : 31641105, ktorej je univerzálnym právnym nástupcom.
  (from: 05/27/1998)
Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 10.1.2000 (notárska zápisnica N 4/2000, NZ 6/2000 zo dňa 10.1.2000) schválilo zvýšenie základného imania a zmenu stanov. Riadne valné zhromaždenie dňa 25.6.2001 (notárska zápisnica N 127/2001, NZ 131/2001 zo dňa 25.6.2001) schválilo zmenu stanov a v orgánoch spoločnosti.
  (from: 03/25/2002)
Zmena stanov spoločnosti schválená valným zhromaždením dňa 04.07.2002 (notárska zápisnica N 155/2002, Nz153/2002 zo dňa 04.07.2002).
  (from: 09/05/2002)
Zmena dozornej rady schválená valným zhromaždením dňa 18.11.2002.
  (from: 02/19/2003)
Riadne valné zhromaždenie dňa 10.06.2003 prejednalo vzdanie sa funkcie člena dozornej rady a zvolilo člena dozornej rady.
  (from: 09/22/2003)
Date of updating data in databases:  07/19/2024
Date of extract :  07/22/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person