Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Trenčín
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  10152/R

Obchodné meno: 
ZVS holding, a.s.
  (od: 17.11.1999)
DMD ELTRA a.s.
  (od: 27.10.1998 do: 16.11.1999)
Sídlo: 
Štúrova 925/27
Dubnica nad Váhom 018 41
  (od: 19.09.2015)
Ľ. Štúra 1
Dubnica nad Váhom 018 41
  (od: 17.11.1999 do: 18.09.2015)
Kožušnícka 4
Trenčín 911 50
  (od: 27.10.1998 do: 16.11.1999)
IČO: 
36 305 600
  (od: 27.10.1998)
Deň zápisu: 
27.10.1998
  (od: 27.10.1998)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 27.10.1998)
Predmet činnosti: 
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľoviv rozsahu voľných ohlasovacích živností
  (od: 27.10.1998)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľných ohlasovacích živností
  (od: 27.10.1998)
skladovanie
  (od: 27.10.1998)
sprostredkovateľská činnosť
  (od: 27.10.1998)
leasing strojov a zariadení
  (od: 27.10.1998)
leasing spojený s financovaním
  (od: 27.10.1998)
faktoring a forfaiting
  (od: 27.10.1998)
podnikateľské poradenstvo /s výnimkou činnosti ekonomických, účtovných a organizačných poradcov/
  (od: 27.10.1998)
organizovanie kurzov a školení
  (od: 27.10.1998)
prenájom strojov a prístrojov bez obsluhujúceho personálu
  (od: 27.10.1998)
poriadanie výstav a veľtrhov
  (od: 27.10.1998)
vydávanie neperiodických publikácií
  (od: 27.10.1998)
reklamné činnosti
  (od: 27.10.1998)
sprostredkovanie nákupu a predaja nehnuteľností
  (od: 27.10.1998)
výskum a vývoj v oblasti technických vied
  (od: 22.12.2000)
výroba tovaru z plastov
  (od: 22.12.2000)
činnosti v oblasti nehnuteľností - nákup a predaj
  (od: 22.12.2000)
prenájom nehnuteľností vrátane poskytovania doplnkových služieb
  (od: 22.12.2000)
prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
  (od: 22.12.2000)
výroba strojov pre textilný priemysel
  (od: 22.12.2000)
výroba jednoúčelových strojov a zariadení
  (od: 22.12.2000)
výroba podzostáv a príslušenstva automobilov
  (od: 22.12.2000)
kovoobrábanie
  (od: 22.12.2000)
výroba, inštalácia a opravy ústredného kúrenia
  (od: 22.12.2000)
zámočníctvo
  (od: 22.12.2000)
výroba nástrojov, foriem a prípravkov
  (od: 22.12.2000)
brúsenie a leštenie kovov a jednoduchých nástrojov
  (od: 22.12.2000)
galvanizácia kovov, chemická úprava povrchov a nanášanie farieb
  (od: 22.12.2000)
stavba strojov a prístrojov s mechanickým pohonom
  (od: 22.12.2000)
výroba nepriebojných poistných armatúr
  (od: 22.12.2000)
výroba a stavba jednoduchej a s mechanickým pohonom reklamnej techniky
  (od: 22.12.2000)
zvárané zostavy
  (od: 22.12.2000)
výroba zariadení pre úpravu textílií
  (od: 22.12.2000)
murárstvo
  (od: 22.12.2000)
vodoinštalatérstvo
  (od: 22.12.2000)
spracovanie dát a súvisiacej činnosti
  (od: 22.12.2000)
poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
  (od: 22.12.2000)
výroba elektronických a elektrotechnických komponentov pre všeobecné použitie
  (od: 22.12.2000)
výroba počítačov a iných prístrojov a zariadení na spracovanie dát
  (od: 22.12.2000)
nákup a predaj pyrotechnických výrobkov
  (od: 22.12.2000)
vykonávanie ohňostrojových prác
  (od: 22.12.2000)
technik požiarnej ochrany
  (od: 22.12.2000)
projektovanie, inštalovanie opravovanie a vykonávanie revízií elektrickej požiarnej signalizácie
  (od: 22.12.2000)
opravy, plnenie a revízie hasiacich prístrojov
  (od: 22.12.2000)
projektovanie, inštalovanie, oprava a vykonávanie revízií stabilných a polostabilných hasiacich zariadení
  (od: 22.12.2000)
vývoj, výroba, opravy, úpravy a znehodnocovanie zbraní (vojenskej techniky)
  (od: 22.12.2000)
preprava zbraní (vojenskej techniky)
  (od: 22.12.2000)
vývoj, výroba streliva (vojenskej techniky)
  (od: 22.12.2000)
preprava streliva (vojenskej techniky)
  (od: 22.12.2000)
znehodnocovanie streliva (vojenskej techniky)
  (od: 22.12.2000)
zriaďovanie a prevádzkovanie strelníc (pre vojenskú techniku)
  (od: 22.12.2000)
špedičná činnosť
  (od: 27.02.2001)
vývoj, výroba, opravy, úpravy a znehodnocovanie zbraní
  (od: 27.02.2001)
nákup, predaj a požičiavanie zbraní
  (od: 27.02.2001)
preprava zbraní
  (od: 27.02.2001)
vývoj, výroba streliva
  (od: 27.02.2001)
nákup a predaj streliva
  (od: 27.02.2001)
preprava streliva
  (od: 27.02.2001)
znehodnocovanie streliva
  (od: 27.02.2001)
montáž, rekonštrukcie, opravy a údržba, odborné prehliadky a skúšky plynových zariadení
  (od: 11.12.2001)
opravy a revízie munície (špeciálnej techniky)
  (od: 13.08.2002)
výroba a opravárenská činnosť elektrotechnického a strojárenského charakteru
  (od: 13.08.2002)
predaj, údržba a oprava motorových vozidiel, oprava karosérií
  (od: 05.09.2003)
elektroenergetika- v rozsahu povolenia č. 2005E0122
  (od: 20.05.2008)
plynárenstvo- v rozsahu povolenia č. 2006P0056
  (od: 20.05.2008)
pílenie, hobľovanie, impregnovanie a sušenie dreva
  (od: 20.05.2008)
prenájom motorových vozidiel
  (od: 15.07.2008)
bezpečnostnotechnické služby
  (od: 20.12.2011)
Obchodovanie s výrobkami obranného priemyslu v rozsahu Povolenia MH SR č. P014/2017-1050 zo dňa 25.09.2017 vydaného v zmysle ust. § 9 zákona č. 392/2011
  (od: 18.01.2018)
nákladná cestná doprava v rozsahu Rozhodnutia č. OU-TN-OCDPK-2014/02841002 zo dňa 22.05.2014
  (od: 05.07.2014)
medzinárodná preprava tovaru po ceste v rozsahu licencie Spoločenstva č. OU-TN-OCDPK-2014/2840-002 zo dňa 22.05.2014
  (od: 05.07.2014)
osobná cestná doprava v rozsahu Rozhodnutia č. OU-TN-OCDPK-2014/013968-002 zo dňa 04.06.2014
  (od: 05.07.2014)
medzinárodná osobná preprava autokarmi a autobusmi v rozsahu licencie Spoločenstva OU-TN-OCDPK-2014/013969-002 zo dňa 04.06.2014
  (od: 05.07.2014)
výskum, vývoj, pokusná výroba, výroba, skúšanie, revízia, opravy, uskladňovanie, delaborácia, likvidácia výbušnín, výbušných predmetov a munície
  (od: 19.06.2015)
montáž, údržba a oprava telekomunikačných zariadení
  (od: 19.09.2015)
výroba elektrických strojov, prístrojov a zariadení
  (od: 19.09.2015)
opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení elektrických
  (od: 06.12.2016)
ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností
  (od: 06.12.2016)
reprografické práce
  (od: 19.09.2015)
montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení elektrických
  (od: 19.09.2015)
činnosť organizačných a ekonomických poradcov
  (od: 23.05.2017)
vedenie účtovníctva
  (od: 23.05.2017)
informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly
  (od: 23.05.2017)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (od: 23.05.2017)
prípravné práce k realizácii stavby
  (od: 23.05.2017)
dokončovacie stavebné práce pri realizácii interiérov a exteriérov
  (od: 23.05.2017)
inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení
  (od: 23.05.2017)
počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
  (od: 23.05.2017)
Vyhľadávanie nevybuchnutej munície
  (od: 18.01.2018)
Poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
  (od: 18.01.2018)
Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
  (od: 11.01.2019)
opravy a údržba kancelárskych elektrických strojov a prístrojov
  (od: 19.09.2015 do: 05.12.2016)
opravy a údržba elektrických strojov a prístrojov pre domácnosť
  (od: 19.09.2015 do: 05.12.2016)
Obchodovanie s výrobkami obranného priemyslu v rozsahu Povolenia MH SR č. P017/2012-1050 zo dňa 8.11.2012 vydaného v zmysle ust. § 9 zákona č. 392/2011 Z. z.
  (od: 07.12.2012 do: 17.01.2018)
obchodovanie s vojenským materiálom v rozsahu Povolenia MH SR č. Po4/2008-1050 zo dňa 18.01.2008 vydaného v zmysle § 10 zákona č. 179/1998 Z.z.
  (od: 08.02.2008 do: 06.12.2012)
medzinárodná nákladná cestná doprava v rozsahu povolenia č. AA/2009/00416-002 zo dňa 6.4.2009
  (od: 11.07.2009 do: 04.07.2014)
medzinárodná nepravidelná autobusová doprava v rozsahu povolenia č. AA/2009/00416-003 zo dňa 6.4.2009 2009
  (od: 11.07.2009 do: 04.07.2014)
obchodovanie s vojenským materiálom v rozsahu Povolenia MH SR č. 0130203 zo dňa 05.02.2003 a Povolenia MH SR č. 11203330 zo dňa 11.02.2003 vydaných v zmysle § 5 zákona č. 179/1998 Z.z.
  (od: 05.09.2003 do: 07.02.2008)
cestná autobusová doprava
  (od: 11.12.2001 do: 18.09.2015)
rozvod plynu
  (od: 13.08.2002 do: 19.05.2008)
špecialista požiarnej ochrany
  (od: 22.12.2000 do: 04.07.2014)
projektovanie stavieb - pozemné stavby
  (od: 22.12.2000 do: 18.09.2015)
výroba tepla, rozvod elektriny, rozvod tepla
  (od: 09.08.2001 do: 19.05.2008)
výroba, montáž, oprava, údržba vyhradených elektrických zariadení a výroba rozvádzačov nízkeho napätia
  (od: 09.08.2001 do: 18.09.2015)
výskum, vývoj, výroba, spracovanie, uvádzanie výbušnín do obehu
  (od: 22.12.2000 do: 10.05.2016)
cestná nákladná doprava
  (od: 22.12.2000 do: 18.09.2015)
pohostinská činnosť
  (od: 22.12.2000 do: 10.07.2009)
verejné stravovanie
  (od: 22.12.2000 do: 10.07.2009)
závodné stravovanie
  (od: 22.12.2000 do: 10.07.2009)
bufety
  (od: 22.12.2000 do: 10.07.2009)
výskum, vývoj, výroba pyrotechnických výrobkov
  (od: 22.12.2000 do: 10.05.2016)
montáž a opravy telekomunikačných a rádiokomunikačných zariadení mimo jednotnej telekomunikačnej a rádiokomunikačnej siete
  (od: 22.12.2000 do: 18.09.2015)
montáž a opravy telekomunikačných a rádiokomunikačných zariadení pripojených k jednotnej telekomunikačnej a rádiokomunikačnej sieti
  (od: 22.12.2000 do: 18.09.2015)
obchodovanie s vojenským materiálom v rozsahu povolenia MH SR č. KB 11290305 vydaného v súlade s ods. 1 § 10 zák. NR SR č. 179/1998 Zb. v znení neskorších predpisov
  (od: 22.12.2000 do: 04.09.2003)
elektroinštalatérstvo
  (od: 22.12.2000 do: 18.09.2015)
výroba, montáž a opravy výrobkov a zariadení spotrebnej a elektromechanických zariadení
  (od: 22.12.2000 do: 18.09.2015)
montáž a opravy kancelárskej a reprodukčnej techniky, reprografické práce
  (od: 22.12.2000 do: 18.09.2015)
revízia vyhradených elektrických zariadení
  (od: 22.12.2000 do: 18.09.2015)
výroba, inštalácia a opravy elektrických strojov a prístrojov
  (od: 22.12.2000 do: 18.09.2015)
klampiarstvo
  (od: 22.12.2000 do: 18.08.2021)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 17.11.1999)
predstavenstvo
  (od: 27.10.1998 do: 16.11.1999)
Ing. Martin Jurikovič - Podpredseda predstavenstva
Javorová 165/20
Trenčín 911 05
Vznik funkcie: 01.11.2021
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 12.11.2021)
Ing. Milan Krištof - člen
Hviezdoslavova 471/40
Senica 905 01
Vznik funkcie: 01.07.2020
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 25.07.2020)
Ing. Michal Pavlík - Predseda predstavenstva
Papraďová 5720/5
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 01
Vznik funkcie: 01.03.2022
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 11.03.2022)
Ing. Ľubomír Šebo - Člen predstavenstva
Karpatská 5
Žilina 010 08
Vznik funkcie: 01.11.2021
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 12.11.2021)
Ing. Pavol Čahoj - predseda
457
Trenčianska Turná 913 21
Vznik funkcie: 26.04.2018
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 31.05.2018 do: 10.03.2022)
Ing. Pavol Čahoj - predseda
457
Trenčianska Turná 913 21
Vznik funkcie: 26.04.2018 Skončenie funkcie: 28.02.2022
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 11.03.2022 do: 10.03.2022)
Ing. Peter Černega - podpredseda predstavenstva
Hradská 30
Bratislava 821 07
Vznik funkcie: 28.06.2012
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 10.07.2012 do: 22.01.2013)
Ing. Peter Černega - podpredseda predstavenstva
Hradská 30
Bratislava 821 07
Vznik funkcie: 28.06.2012 Skončenie funkcie: 14.01.2013
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 23.01.2013 do: 22.01.2013)
Ing. Vladimír Ďuriš - člen predstavenstva
Kamenec 285/2
Nemšová 914 41
Vznik funkcie: 23.12.2004
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 20.01.2005 do: 04.09.2009)
Ing. Vladimír Ďuriš - člen predstavenstva
Kamenec 285/2
Nemšová 914 41
Vznik funkcie: 23.12.2004 Skončenie funkcie: 27.08.2009
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 05.09.2009 do: 04.09.2009)
Ing. Vladimír Ďuriš - člen predstavenstva
Pod hájom 958/15-5
Dubnica nad Váhom
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 17.11.1999 do: 19.01.2005)
Ing. Vladimír Ďuriš - člen predstavenstva
Pod hájom 958/15-5
Dubnica nad Váhom
Skončenie funkcie: 23.12.2004
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 20.01.2005 do: 19.01.2005)
Ing. Peter Gašparovič
Halalovka 2881/66
Trenčín 911 08
Vznik funkcie: 01.12.2012
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 07.12.2012 do: 17.01.2018)
Ing. Peter Gašparovič
Halalovka 2881/66
Trenčín 911 08
Vznik funkcie: 01.12.2012 Skončenie funkcie: 30.11.2017
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 18.01.2018 do: 17.01.2018)
Ing. Peter Gašparovič - člen
Halalovka 2881/66
Trenčín 911 08
Vznik funkcie: 01.12.2017
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 18.01.2018 do: 19.02.2020)
Ing. Peter Gašparovič - člen
Ku kyselke 511/27
Trenčín 911 06
Vznik funkcie: 01.12.2017
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 20.02.2020 do: 11.11.2021)
Ing. Peter Gašparovič - člen
Ku kyselke 511/27
Trenčín 911 06
Vznik funkcie: 01.12.2017 Skončenie funkcie: 31.10.2021
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 12.11.2021 do: 11.11.2021)
Ing. Marián Goga , PhD. - predseda predstavenstva a.s.
Partizánska 1471/48
Nováky 972 71
Vznik funkcie: 23.01.2015
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 30.01.2015 do: 30.05.2018)
Ing. Marián Goga , PhD. - predseda predstavenstva a.s.
Partizánska 1471/48
Nováky 972 71
Vznik funkcie: 23.01.2015 Skončenie funkcie: 25.04.2018
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 31.05.2018 do: 30.05.2018)
Ing. Milan Krištof - člen
Hviezdoslavova 471/40
Senica 905 01
Vznik funkcie: 27.05.2015
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 19.06.2015 do: 24.07.2020)
Ing. Milan Krištof - člen
Hviezdoslavova 471/40
Senica 905 01
Vznik funkcie: 27.05.2015 Skončenie funkcie: 27.05.2020
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 25.07.2020 do: 24.07.2020)
Mgr. Leon Matúš - člen
Komenského sady 4/13
Nová Dubnica
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 27.10.1998 do: 16.11.1999)
Prof. Ing. Jozef Mihok , PhD.
Furčianska 1120/53
Košice 040 11
Vznik funkcie: 29.09.2008
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 24.10.2008 do: 31.10.2008)
Prof. Ing. Jozef Mihok , PhD. - člen predstavenstva a.s.
Furčianska 1120/53
Košice 040 11
Vznik funkcie: 29.09.2008
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 01.11.2008 do: 06.07.2010)
Prof. Ing. Jozef Mihok , PhD. - člen predstavenstva a.s.
Furčianska 1120/53
Košice 040 11
Vznik funkcie: 29.09.2008 Skončenie funkcie: 13.05.2010
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 07.07.2010 do: 06.07.2010)
Ing. Jozef Mitošinka - predseda
Hliny 1420/20-7
Považská Bystrica
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 27.10.1998 do: 16.11.1999)
Ing. Dagmar Petrušová - člen predstavenstva
SNP 533/80
Nová Dubnica
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 09.08.2001 do: 22.06.2006)
Ing. Dagmar Petrušová - člen predstavenstva
SNP 533/80
Nová Dubnica
Skončenie funkcie: 21.06.2006
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 23.06.2006 do: 22.06.2006)
Ing. Dagmar Petrušová - člen predstavenstva
SNP 533/82
Nová Dubnica 018 51
Vznik funkcie: 12.10.2010
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 19.10.2010 do: 29.01.2015)
Ing. Dagmar Petrušová - člen predstavenstva
SNP 533/82
Nová Dubnica 018 51
Vznik funkcie: 12.10.2010 Skončenie funkcie: 23.01.2015
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 30.01.2015 do: 29.01.2015)
Ing. Dagmar Petrušová - člen predstavenstva a.s.
SNP 533/80
Nová Dubnica 018 51
Vznik funkcie: 21.06.2006
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 23.06.2006 do: 23.10.2007)
Ing. Dagmar Petrušová - člen predstavenstva a.s.
SNP 533/82
Nová Dubnica 018 51
Vznik funkcie: 21.06.2006
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 24.10.2007 do: 06.07.2010)
Ing. Dagmar Petrušová - člen predstavenstva a.s.
SNP 533/82
Nová Dubnica 018 51
Vznik funkcie: 21.06.2006 Skončenie funkcie: 21.06.2010
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 07.07.2010 do: 06.07.2010)
Ing. Dagmar Petrušová - podpredseda predstavenstva a.s.
SNP 533/82
Nová Dubnica 018 51
Vznik funkcie: 21.06.2010
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 07.07.2010 do: 18.10.2010)
Ing. Dagmar Petrušová - podpredseda predstavenstva a.s.
SNP 533/82
Nová Dubnica 018 51
Vznik funkcie: 21.06.2010 Skončenie funkcie: 12.10.2010
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 19.10.2010 do: 18.10.2010)
Ing. Tibor Roob - člen predstavenstva a.s.
SNP 1032/27
Dubnica nad Váhom 018 41
Vznik funkcie: 21.06.2010
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 07.07.2010 do: 04.11.2010)
Ing. Tibor Roob - člen predstavenstva a.s.
SNP 1032/27
Dubnica nad Váhom 018 41
Vznik funkcie: 21.06.2010 Skončenie funkcie: 12.10.2010
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 05.11.2010 do: 04.11.2010)
Ing. Dušan Rychtárik - člen predstavenstva
776
Soblahov 911 50
Vznik funkcie: 12.10.2010
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 19.10.2010 do: 06.12.2012)
Ing. Dušan Rychtárik - člen predstavenstva
776
Soblahov 911 50
Vznik funkcie: 12.10.2010 Skončenie funkcie: 01.12.2012
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 07.12.2012 do: 06.12.2012)
Ing. Dušan Rychtárik - podpredseda
776
Soblahov 913 38
Vznik funkcie: 14.01.2018
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 18.01.2018 do: 30.05.2018)
Ing. Dušan Rychtárik - podpredseda
776
Soblahov 913 38
Vznik funkcie: 14.01.2018 Skončenie funkcie: 04.04.2018
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 31.05.2018 do: 30.05.2018)
Ing. Dušan Rychtárik - podpredseda
776
Soblahov 913 38
Vznik funkcie: 01.07.2018
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 14.07.2018 do: 11.11.2021)
Ing. Dušan Rychtárik - podpredseda
776
Soblahov 913 38
Vznik funkcie: 01.07.2018 Skončenie funkcie: 31.10.2021
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 12.11.2021 do: 11.11.2021)
Ing. Dušan Rychtárik - podpredseda predstavenstva
776
Soblahov 913 38
Vznik funkcie: 14.01.2013
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 23.01.2013 do: 17.01.2018)
Ing. Dušan Rychtárik - podpredseda predstavenstva
776
Soblahov 913 38
Vznik funkcie: 14.01.2013 Skončenie funkcie: 13.01.2018
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 18.01.2018 do: 17.01.2018)
Ing. Ľubomír Sáraz - člen predstavenstva
Partizánska 1282/19
Dubnica nad Váhom
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 09.08.2001 do: 16.08.2004)
Ing. Ľubomír Sáraz - člen predstavenstva
Partizánska 1282/19
Dubnica nad Váhom
Skončenie funkcie: 16.07.2004
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 17.08.2004 do: 16.08.2004)
Ing. Miroslav Solava - predseda predstavenstva
Okružná 101/519
Nová Dubnica
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 17.11.1999 do: 19.01.2005)
Ing. Miroslav Solava - predseda predstavenstva
Okružná 101/519
Nová Dubnica
Skončenie funkcie: 23.12.2004
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 20.01.2005 do: 19.01.2005)
Ing. Miroslav Solava - predseda predstavenstva a.s.
Okružná 519/101
Nová Dubnica 018 51
Vznik funkcie: 23.12.2004
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 20.01.2005 do: 07.12.2009)
Ing. Miroslav Solava - predseda predstavenstva a.s.
Okružná 519/101
Nová Dubnica 018 51
Vznik funkcie: 23.12.2004 Skončenie funkcie: 01.12.2009
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 08.12.2009 do: 07.12.2009)
Ing. Miroslav Solava - predseda predstavenstva a.s.
Okružná 519/101
Nová Dubnica 018 51
Vznik funkcie: 01.12.2009
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 08.12.2009 do: 29.01.2015)
Ing. Miroslav Solava - predseda predstavenstva a.s.
Okružná 519/101
Nová Dubnica 018 51
Vznik funkcie: 01.12.2009 Skončenie funkcie: 23.01.2015
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 30.01.2015 do: 29.01.2015)
Ing. Juraj Štefanec - podpredseda predstavenstva
Centrum I 28/61
Dubnica nad Váhom 018 41
Vznik funkcie: 12.10.2010
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 19.10.2010 do: 09.07.2012)
Ing. Juraj Štefanec - podpredseda predstavenstva
Centrum I 28/61
Dubnica nad Váhom 018 41
Vznik funkcie: 12.10.2010 Skončenie funkcie: 28.06.2012
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 10.07.2012 do: 09.07.2012)
Ing. František Tomša - člen predstavenstva
Vácka 4114/15
Dubnica nad Váhom 018 41
Vznik funkcie: 23.12.2004
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 20.01.2005 do: 07.08.2008)
Ing. František Tomša - člen predstavenstva
Vácka 4114/15
Dubnica nad Váhom 018 41
Vznik funkcie: 23.12.2004 Skončenie funkcie: 27.06.2008
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 08.08.2008 do: 07.08.2008)
Ing. František Tomša - podpredseda predstavenstva
Vácka 4114/15
Dubnica nad Váhom
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 17.11.1999 do: 19.01.2005)
Ing. František Tomša - podpredseda predstavenstva
Vácka 4114/15
Dubnica nad Váhom
Skončenie funkcie: 23.12.2004
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 20.01.2005 do: 19.01.2005)
Ing. Anna Trúsiková - člen
Kožušnícka 7
Trenčín
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 27.10.1998 do: 16.11.1999)
Konanie menom spoločnosti: 
V mene spoločnosti sú opravnení konať všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisujú vždy dvaja členovia predstavenstva.
  (od: 17.11.1999)
V mene spoločnosti sú opravnení konať a podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisuje každý člen predstavenstva samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, podpisujúci pripojí svoj podpis.
  (od: 27.10.1998 do: 16.11.1999)
Základné imanie: 
2 357 200 EUR Rozsah splatenia: 2 357 200 EUR
  (od: 10.03.2009)
71 000 000 Sk
  (od: 17.11.1999 do: 09.03.2009)
1 000 000 Sk
  (od: 27.10.1998 do: 16.11.1999)
Akcie: 
Počet: 7100
Druh: kmeňové, na meno
Podoba: zaknihované
Menovitá hodnota: 332 EUR
  (od: 10.03.2009)
Počet: 7100
Druh: kmeňové, na meno
Podoba: zaknihované
Menovitá hodnota: 10 000 Sk
  (od: 09.08.2001 do: 09.03.2009)
Počet: 7000
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Menovitá hodnota: 10 000 Sk
  (od: 17.11.1999 do: 08.08.2001)
Počet: 100
Druh: prioritné
Podoba: listinné
Menovitá hodnota: 10 000 Sk
  (od: 17.11.1999 do: 08.08.2001)
Počet: 100
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 10 000 Sk
  (od: 27.10.1998 do: 16.11.1999)
Dozorná rada: 
PhDr. Štefan Škultéty
Štvrť SNP 128/14
Trenčianske Teplice 914 51
Vznik funkcie: 01.03.2021
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 20.03.2021)
Eva Gombárová
Agátová 4301/1
Dubnica nad Váhom 018 41
Vznik funkcie: 01.06.2021
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 08.06.2021)
Ing. Jana Babálová - člen
Bullova 25
Bratislava
Vznik funkcie: 26.06.2002 Skončenie funkcie: 03.07.2003
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 13.08.2002 do: 23.11.2003)
Ing. Eva Ďurišová - člen
Kamenec 285/2
Nemšová 914 41
Vznik funkcie: 21.06.2010
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 07.07.2010 do: 18.09.2015)
Ing. Eva Ďurišová - člen
Kamenec 285/2
Nemšová 914 41
Vznik funkcie: 21.06.2010 Skončenie funkcie: 07.09.2015
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 19.09.2015 do: 18.09.2015)
Jozef Džavoronok - predseda
Bardejovská 359/13
Svidník 089 01
Vznik funkcie: 29.09.2008
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 24.10.2008 do: 06.07.2010)
Jozef Džavoronok - predseda
Bardejovská 359/13
Svidník 089 01
Vznik funkcie: 29.09.2008 Skončenie funkcie: 21.06.2010
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 07.07.2010 do: 06.07.2010)
Ing. Jozef Gašparík
Nad Zábrehom 454/7
Dubnica nad Váhom
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 27.10.1998 do: 08.08.2001)
JUDr. Eva Heryán
Pod hájom 1099/100
Dubnica nad Váhom 018 41
Vznik funkcie: 07.09.2015
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 06.12.2016 do: 02.10.2020)
JUDr. Eva Heryán
Pod hájom 1099/100
Dubnica nad Váhom 018 41
Vznik funkcie: 07.09.2015 Skončenie funkcie: 07.09.2020
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 03.10.2020 do: 02.10.2020)
Ing. Vojtech Lampert - predseda
Beniakova 3086/3
Bratislava
Vznik funkcie: 03.07.2003
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 24.11.2003 do: 14.06.2004)
Ing. Vojtech Lampert - predseda
Beniakova 3086/3
Bratislava
Vznik funkcie: 03.07.2003 Skončenie funkcie: 24.05.2004
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 15.06.2004 do: 14.06.2004)
Prof. Ing. Jozef Mihok , PhD. - predseda
Furčianska 1120/53
Košice 040 11
Vznik funkcie: 27.04.2007
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 20.05.2008 do: 23.10.2008)
Prof. Ing. Jozef Mihok , PhD. - predseda
Furčianska 1120/53
Košice 040 11
Vznik funkcie: 27.04.2007 Skončenie funkcie: 29.09.2008
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 24.10.2008 do: 23.10.2008)
Doc. Ing. Jozef Mihok PhD. - predseda
Furčianska 1120/53
Košice 040 11
Vznik funkcie: 27.04.2007
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 08.06.2007 do: 19.05.2008)
Ing. Roman Mikulovský
Žilinská 401/59
Trenčianska Teplá 914 01
Vznik funkcie: 12.10.2010
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 19.10.2010 do: 09.07.2012)
Ing. Roman Mikulovský
Žilinská 401/59
Trenčianska Teplá 914 01
Vznik funkcie: 12.10.2010 Skončenie funkcie: 28.06.2012
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 10.07.2012 do: 09.07.2012)
Ing. Roman Mikulovský - predseda
Žilinská 401/59
Trenčianska Teplá 914 01
Vznik funkcie: 24.05.2004
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 15.06.2004 do: 07.06.2007)
Ing. Roman Mikulovský - predseda
Žilinská 401/59
Trenčianska Teplá 914 01
Vznik funkcie: 24.05.2004 Skončenie funkcie: 27.04.2007
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 08.06.2007 do: 07.06.2007)
Ing. Jozef Mitošinka - predseda
Hliny 1420/20
Považská Bystrica
Skončenie funkcie: 03.07.2003
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 09.08.2001 do: 23.11.2003)
Ing. Emil Pafčuga
M. Rázusa 18
Trenčín
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 27.10.1998 do: 08.08.2001)
Ing. Ľubomír Sáraz - člen
Partizánska 1282/19
Dubnica nad Váhom 018 41
Vznik funkcie: 27.04.2007
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 08.06.2007 do: 06.07.2010)
Ing. Ľubomír Sáraz - člen
Partizánska 1282/19
Dubnica nad Váhom 018 41
Vznik funkcie: 27.04.2007 Skončenie funkcie: 21.06.2010
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 07.07.2010 do: 06.07.2010)
Ing. Ľubomír Sáraz - predseda
Partizánska 1282/19
Dubnica nad Váhom 018 41
Vznik funkcie: 21.06.2010
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 07.07.2010 do: 18.10.2010)
Ing. Ľubomír Sáraz - predseda
Partizánska 1282/19
Dubnica nad Váhom 018 41
Vznik funkcie: 21.06.2010 Skončenie funkcie: 12.10.2010
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 19.10.2010 do: 18.10.2010)
Ing. Štefan Szidor
Federátov 6500/12
Prešov 080 01
Vznik funkcie: 02.03.2017
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 18.03.2017 do: 19.03.2021)
Ing. Štefan Szidor
Federátov 6500/12
Prešov 080 01
Vznik funkcie: 02.03.2017 Skončenie funkcie: 28.02.2021
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 20.03.2021 do: 19.03.2021)
JUDr. Eva Ševčíková
Pod hájom 1099/100
Dubnica nad Váhom 018 41
Vznik funkcie: 07.09.2015
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 19.09.2015 do: 05.12.2016)
Ing. Jozef Tamajka
Hviezdoslavova 321/18
Ilava 019 01
Vznik funkcie: 27.06.2016
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 06.12.2016 do: 07.06.2021)
Ing. Jozef Tamajka
Hviezdoslavova 321/18
Ilava 019 01
Vznik funkcie: 27.06.2016 Skončenie funkcie: 31.05.2021
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 08.06.2021 do: 07.06.2021)
Ing. Jozef Tamajka
Hviezdoslavova 321/18
Ilava 019 01
Vznik funkcie: 21.06.2006
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 01.07.2006 do: 12.07.2011)
Ing. Jozef Tamajka
Hviezdoslavova 321/18
Ilava 019 01
Vznik funkcie: 21.06.2006 Skončenie funkcie: 27.06.2011
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 13.07.2011 do: 12.07.2011)
Ing. Jozef Tamajka
Hviezdoslavova 321/18
Ilava 019 01
Vznik funkcie: 27.06.2011
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 13.07.2011 do: 05.12.2016)
Ing. Jozef Tamajka
Hviezdoslavova 321/18
Ilava 019 01
Vznik funkcie: 27.06.2011 Skončenie funkcie: 27.06.2016
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 06.12.2016 do: 05.12.2016)
Ing. Jozef Tomajka
Hviezdoslavova 321/18
Ilava 019 01
Vznik funkcie: 21.06.2006
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 23.06.2006 do: 30.06.2006)
Ing. Milan Urban - člen
Ľ. Fullu 3112/7
Bratislava - mestská časť Karlova Ves
Skončenie funkcie: 26.06.2002
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 09.08.2001 do: 12.08.2002)
Ing. Viliam Václav - člen
76
Omšenie
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 09.08.2001 do: 22.06.2006)
Ing. Viliam Václav - člen
76
Omšenie
Skončenie funkcie: 20.06.2006
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 23.06.2006 do: 22.06.2006)
Ing. Viliam , Dubovický
Hrdinov SNP 6105/92
Martin - Podháj 036 08
Vznik funkcie: 28.06.2012
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 10.07.2012 do: 08.02.2017)
Ing. Viliam , Dubovický
Hrdinov SNP 6105/92
Martin - Podháj 036 08
Vznik funkcie: 28.06.2012 Skončenie funkcie: 31.12.2016
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 09.02.2017 do: 08.02.2017)
Ing. Alexander Wolf
Rudolfa Viesta 25
Martin
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 27.10.1998 do: 08.08.2001)
JUDr. Peter Žilinčík - člen
Medňanská 518
Ilava
Vznik funkcie: 03.07.2003
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 24.11.2003 do: 07.06.2007)
JUDr. Peter Žilinčík - člen
Medňanská 518
Ilava
Vznik funkcie: 03.07.2003 Skončenie funkcie: 27.04.2007
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 08.06.2007 do: 07.06.2007)
JUDr. Eva Heryán
Pod hájom 1099/100
Dubnica nad Váhom 018 41
Vznik funkcie: 08.09.2020 Skončenie funkcie: 28.02.2022
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 11.03.2022 do: 10.03.2022)
JUDr. Eva Heryán
Pod hájom 1099/100
Dubnica nad Váhom 018 41
Vznik funkcie: 08.09.2020
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 03.10.2020 do: 10.03.2022)
Ing. Miloslav Mahut
Koblovská 479/23a
Koblov, Ostrava 711 00
Česká republika
Vznik funkcie: 01.03.2022
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 11.03.2022)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 24.9.1998.
  (od: 27.10.1998)
Zmena stanov schválená valným zhromaždením zo dňa 3.12.1998 /N 340/98, Nz 354/98/. Zmena zápisu na základe zákona č.127/99 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a § 9 ods.3 Stanov spoločnosti.
  (od: 17.11.1999)
Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 19.12.2000 schválilo zmenu stanov a.s. (notárska zápisnica N 475/2000, Nz 481/2000 zo dňa 19.12.2000).
  (od: 22.12.2000)
Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 23.1.2001 schválilo zmenu stanov a.s. (notárska zápisnica N 23/2001, Nz 23/2001 z 23.1.2001).
  (od: 27.02.2001)
Riadne valné zhromaždenie (časť osvedčená notárskou zápisnicou N 273/2001, Nz 266/2001 zo dňa 21.6.2001) zrušilo doterajšie znenie stanov a schválilo úplné znenie stanov, odvolalo a zvolilo členov dozornej rady a zvolilo nových členov predstavenstva.
  (od: 09.08.2001)
Mimoriadne valné zhromaždenie (notárska zápisnica N 482/2001, Nz 471/2001 zo dňa 24.10.2001) schválilo zmenu stanov.
  (od: 11.12.2001)
Dňa 26.6.2002 valné zhromaždenie schválilo zmenu stanov spoločnosti - úplné nové znenie stanov spoločnosti ZVS holding, a.s. (dané do súladu so zákonom č. 500/2001 Z.z.), formou Notárskej zápisnice N 338/2002, Nz 329/2002 zo dňa 26.6.2002.
  (od: 13.08.2002)
Dňa 28.03.2003 Mimoriadne valné zhromaždenie schválilo zmenu stanov spoločnosti ZVS holding, a.s., formou Notárskej zápisnice N 152/2003, Nz 23156/2003 zo dňa 28.03.2003.
  (od: 05.09.2003)
Dňa 3.7.2003 valné zhromaždenie previedlo zmenu v orgánoch dozornej rady (notárska zápisnica č. N 367/2003, Nz 55467/2003 zo dňa 3.7.2003).
  (od: 24.11.2003)
Dátum aktualizácie údajov:  10.08.2022
Dátum výpisu:  12.08.2022

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)