Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Mestského súdu Bratislava III
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  7386/B

Obchodné meno: 
MH Teplárenský holding, a.s.
  (od: 01.01.2022)
Tepláreň Košice, a. s. v skratke TEKO, a. s.
  (od: 24.02.2015 do: 31.12.2021)
Tepláreň Košice, a.s.
  (od: 21.01.2002 do: 23.02.2015)
Sídlo: 
Turbínová 3
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 04
  (od: 01.03.2022)
Teplárenská 3
Košice 042 92
  (od: 21.01.2002 do: 28.02.2022)
IČO: 
36 211 541
  (od: 21.01.2002)
Deň zápisu: 
21.01.2002
  (od: 21.01.2002)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 21.01.2002)
Predmet podnikania (činnosti): 
výroba, výkup a odbyt elektrickej energie
  (od: 01.05.2022)
výroba, výkup, rozvod a odbyt tepelnej energie
  (od: 01.05.2022)
prevádzkovanie dráhy
  (od: 01.05.2022)
montáž a opravy meracej a regulačnej techniky
  (od: 01.05.2022)
výroba, montáž, údržba a opravy zariadení pre dodávku tepla okrem vyhradených technických zariadení
  (od: 01.05.2022)
oprava a montáž určených meradiel v rozsahu: - merače pretečeného množstva vody - na studenú vodu, - merače pretečeného množstva vody - na teplú vodu, - merače tepla a ich členy
  (od: 01.05.2022)
investičná výstavba energetických zariadení
  (od: 01.05.2022)
oprava, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení elektrických v rozsahu: E1.1 technické zariadenia elektrické s napätím do 123 kV vrátane bleskozvodov, E2 technické zariadenia elektrické s napätím do 1000 V vrátane bleskozvodov, Triedy objektov: A objekty bez nebezpečenstva výbuchu, B objekty s nebezpečenstvom výbuchu
  (od: 01.05.2022)
montáž, rekonštrukcie, údržba plynových zariadení
  (od: 01.05.2022)
vodoinštalatérstvo a kúrenárstvo
  (od: 01.05.2022)
kovoobrábanie
  (od: 01.05.2022)
vnútroštátna nákladná cestná doprava
  (od: 01.05.2022)
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
  (od: 01.05.2022)
Inštalácia elektrických rozvodov a zariadení na bezpečné napätie
  (od: 01.05.2022)
Laboratórny rozbor výhravnosti palív / kalorimetria
  (od: 01.05.2022)
Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
  (od: 01.05.2022)
Revízie elektrických zariadení a sietí
  (od: 01.05.2022)
Odborné prehliadky a skúšky plynových zariadení
  (od: 01.05.2022)
Odborné prehliadky, odborné skúšky tlakových zariadení
  (od: 01.05.2022)
oprava, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení tlakových v rozsahu: - technické zariadenia tlakové skupina A, - technické zariadenia tlakové skupina B
  (od: 01.05.2022)
odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických plynových zariadení v rozsahu: - technické zariadenia plynové skupina A na: f znižovanie tlaku plynu so vstupným pretlakom plynu nad 0,4 MPa, h spotreba plynov spaľovaním s výkonom nad 0,5 MW vrátane zariadení na výrobu ochranných atmosfér pri tepelnom spracovaní, - technické zariadenia plynové skupina B na: f znižovanie tlaku plynu so vstupným pretlakom plynu do 0,4 MPa, g1 rozvod plynov s pretlakom plynu do 0,4 MPa vrátane, g3 rozvod plynov s pretlakom plynu do 0,005 MPa, h1 spotrebu plynov spaľovaním s výkonom od 5 kW do 0,5 MW vrátane zariadení na výrobu ochranných atmosfér pri tepelnom spracúvaní a všetky spotrebiče, pri ktorých sa vyžaduje napojenie na odťah spalín, h2 spotrebu plynov spaľovaním s výkonom od 5 kW do 50 kW vrátane zariadení na výrobu ochranných atmosfér pri tepelnom spracúvaní a všetky spotrebiče, pri ktorých sa vyžaduje napojenie na odťah spalín
  (od: 01.05.2022)
zváracie práce
  (od: 01.05.2022)
vykonávanie skúšok a rozborov v chemickom laboratóriu
  (od: 01.05.2022)
zámočníctvo
  (od: 01.05.2022)
faktoring a forfaiting
  (od: 01.05.2022)
výroba a predaj demineralizovanej vody
  (od: 01.05.2022)
podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
  (od: 01.05.2022)
podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi okrem nebezpečného odpadu
  (od: 01.05.2022)
správa a údržba bytového a nebytového fondu
  (od: 01.05.2022)
vedenie účtovníctva
  (od: 01.05.2022)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby
  (od: 01.05.2022)
verejné obstarávanie
  (od: 01.05.2022)
Montáž, oprava a údržba a odborné prehliadky a skúšky elektrických zariadení
  (od: 01.05.2022)
Montáž, oprava a údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení tlakových
  (od: 01.05.2022)
Odborné prehliadky a skúšky vyhradených technických zariadení plynových
  (od: 01.05.2022)
Montáž, oprava a údržba vyhradených technických zariadení elektrických
  (od: 01.05.2022)
Revízie tlakových zariadení – kotlov
  (od: 01.05.2022)
Revízie tlakových nádob stabilných
  (od: 01.05.2022)
Revízie plynových zariadení
  (od: 01.05.2022)
Revízie vyhradených zdvíhacích zariadení
  (od: 01.05.2022)
Revízia vyhradených elektrických zariadení
  (od: 01.05.2022)
Montáž, rekonštrukcia, oprava, údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených plynových zariadení, oprava a údržba tlakových zariadení
  (od: 01.05.2022)
Prenájom hnuteľných vecí s výnimkou tých, na ktoré sa vyžaduje osobitné povolenie
  (od: 01.05.2022)
Montáž a opravy meračov tepla
  (od: 01.05.2022)
Údržba, oprava, rekonštrukcia a montáž kotlov
  (od: 01.05.2022)
Údržba, oprava, rekonštrukcia a montáž tlakových nádob stabilných
  (od: 01.05.2022)
Oprava, údržba vyhradených elektrických zariadení
  (od: 01.05.2022)
Údržba, oprava tlakových zariadení
  (od: 01.05.2022)
Oprava a údržba plynových zariadení
  (od: 01.05.2022)
Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení – tlakových
  (od: 01.05.2022)
Výroba, montáž, rekonštrukcie, opravy a údržby vyhradených elektrických zariadení a ich častí, vykonávanie ich odborných prehliadok a odborných skúšok, označovanie elektrických technických zariadení
  (od: 01.05.2022)
Oprava a údržba vyhradených technických zariadení plynových
  (od: 01.05.2022)
Prenájom nehnuteľností vrátane poskytovania základných služieb a doplnkových činností (čistiace a upratovacie práce, prenájom strojov a zariadení)
  (od: 01.05.2022)
Prenájom parkovacej plochy
  (od: 01.05.2022)
Prenájom podnikových rekreačných zariadení s poskytovaním iných ako základných služieb
  (od: 01.05.2022)
Výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu
  (od: 01.05.2022)
Výkon činnosti stavebného dozoru
  (od: 01.05.2022)
Poradenská služba v energetike
  (od: 01.05.2022)
Inžinierska činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 01.05.2022)
Uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien
  (od: 01.05.2022)
Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
  (od: 01.05.2022)
Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (od: 01.05.2022)
Obchodná činnosť v rozsahu voľných živností
  (od: 01.05.2022)
Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky
  (od: 01.05.2022)
Ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach v rozsahu voľných živností
  (od: 01.05.2022)
Diagnostika porúch na potrubných vedeniach vody a kanalizácie v rozsahu voľných živností
  (od: 01.05.2022)
Zameriavanie podzemných potrubných vedení, komunikačných a energetických vedení v rozsahu voľných živností
  (od: 01.05.2022)
Organizovanie školení
  (od: 01.05.2022)
Oprava pracovných strojov
  (od: 01.05.2022)
Zemné práce
  (od: 01.05.2022)
Finančný a operatívny leasing v rozsahu voľných živností
  (od: 01.05.2022)
Vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb
  (od: 01.05.2022)
Poskytovanie energetickej služby s garantovanou úsporou energie
  (od: 01.05.2022)
Výkon činnosti energetického audítora
  (od: 01.05.2022)
výkon činnosti stavbyvedúceho Inžinierske stavby - potrubné, energetické a iné líniové stavby.
  (od: 01.05.2022)
Poskytovanie podpornej energetickej služby
  (od: 15.07.2022)
výroba, výkup a odbyt elektrickej energie
  (od: 21.01.2002 do: 30.04.2022)
výroba, výkup, rozvod a odbyt tepelnej energie
  (od: 21.01.2002 do: 30.04.2022)
výroba, montáž, údržba a opravy zariadení pre dodávku tepla
  (od: 21.01.2002 do: 28.03.2008)
montáž a opravy meracej a regulačnej techniky
  (od: 21.01.2002 do: 30.04.2022)
úradné meranie-autorizovaná skúšobňa meračov tepla a vodomerov
  (od: 21.01.2002 do: 03.08.2009)
vykonávanie skúšok a rozborov v chemickom laboratóriu
  (od: 21.01.2002 do: 30.04.2022)
ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach vrátane prevádzkovania pohostinských činností
  (od: 21.01.2002 do: 28.03.2008)
prenájom nebytových priestorov
  (od: 21.01.2002 do: 28.03.2008)
kovoobrábanie
  (od: 21.01.2002 do: 30.04.2022)
stolárstvo
  (od: 21.01.2002 do: 22.07.2013)
zváracie práce
  (od: 21.01.2002 do: 30.04.2022)
nákladná cestná doprava
  (od: 21.01.2002 do: 28.03.2008)
prenájom náradia
  (od: 21.01.2002 do: 30.04.2022)
požičiavanie motorových vozidiel
  (od: 21.01.2002 do: 30.04.2022)
prevádzkovanie dráhy
  (od: 21.01.2002 do: 30.04.2022)
investičná výstavba energetických zariadení
  (od: 21.01.2002 do: 30.04.2022)
hospodárenie s kovovým a nekovovým odpadom
  (od: 21.01.2002 do: 28.03.2008)
výroba a predaj demineralizovanej vody
  (od: 21.01.2002 do: 30.04.2022)
oprava, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení zdvíhacích v rozsahu: - technické zariadenia zdvíhacie skupina A - technické zariadenia zdvíhacie skupina B
  (od: 29.12.2007 do: 03.08.2009)
oprava, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení elektrických v rozsahu: E1.1 technické zariadenia elektrické s napätím do 123 kV vrátane bleskozvodov E2 technické zariadenia elektrické s napätím do 1000 V vrátane bleskozvodov Triedy objektov: A objekty bez nebezpečenstva výbuchu B objekty s nebezpečenstvom výbuchu
  (od: 29.12.2007 do: 30.04.2022)
oprava, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení tlakových v rozsahu: - technické zariadenia tlakové skupina A - technické zariadenia tlakové skupina B
  (od: 29.12.2007 do: 30.04.2022)
oprava a montáž určených meradiel v rozsahu: - merače pretečeného množstva vody - na studenú vodu - merače pretečeného množstva vody - na teplú vodu - merače tepla a ich členy
  (od: 29.12.2007 do: 30.04.2022)
montáž, rekonštrukcie, údržba zdvíhacích zariadení
  (od: 29.12.2007 do: 22.07.2013)
montáž, rekonštrukcie, údržba elektrických zariadení
  (od: 29.12.2007 do: 30.04.2022)
montáž, rekonštrukcie a údržba tlakových zariadení
  (od: 29.12.2007 do: 30.04.2022)
výkon činnosti stavbyvedúceho Inžinierske stavby - potrubné, energetické a iné líniové stavby
  (od: 29.12.2007 do: 30.04.2022)
faktoring a forfaiting
  (od: 29.12.2007 do: 30.04.2022)
overovanie určených meradiel v rozsahu: merače pretečeného množstva vody, merače tepla a ich členy
  (od: 29.12.2007 do: 03.08.2009)
montáž, rekonštrukcie, údržba plynových zariadení
  (od: 18.03.2008 do: 30.04.2022)
odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických plynových zariadení v rozsahu: technické zariadenia plynové skupina A na: f znižovanie tlaku plynu so vstupným pretlakom plynu nad 0,4 MPa h spotreba plynov spaľovaním s výkonom nad 0,5 MW vrátane zariadení na výrobu ochranných atmosfér pri tepelnom spracovaní technické zariadenia plynové skupina B na: f znižovanie tlaku plynu so vstupným pretlakom plynu do 0,4 MPa g1 rozvod plynov s pretlakom plynu do 0,4 MPa vrátane g3 rozvod plynov s pretlakom plynu do 0,005 MPa h1 spotrebu plynov spaľovaním s výkonom od 5 kW do 0,5 MW vrátane zariadení na výrobu ochranných atmosfér pri tepelnom spracúvaní a všetky spotrebiče, pri ktorých sa vyžaduje napojenie na odťah spalín h2 spotrebu plynov spaľovaním s výkonom od 5 kW do 50 kW vrátane zariadení na výrobu ochranných atmosfér pri tepelnom spracúvaní a všetky spotrebiče, pri ktorých sa vyžaduje napojenie na odťah spalín
  (od: 18.03.2008 do: 30.04.2022)
zámočníctvo
  (od: 18.03.2008 do: 30.04.2022)
vodoinštalatérstvo a kúrenárstvo
  (od: 18.03.2008 do: 30.04.2022)
podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
  (od: 18.03.2008 do: 30.04.2022)
výroba, montáž, údržba a opravy zariadení pre dodávku tepla okrem vyhradených technických zariadení
  (od: 29.03.2008 do: 30.04.2022)
ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností
  (od: 29.03.2008 do: 22.07.2013)
prenájom nebytových priestorov a poskytovanie iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (od: 29.03.2008 do: 30.04.2022)
podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi okrem nebezpečného odpadu
  (od: 29.03.2008 do: 30.04.2022)
vnútroštátna nákladná cestná doprava
  (od: 29.03.2008 do: 30.04.2022)
Správa a údržba bytového fondu v rozsahu voľných živností
  (od: 12.08.2020 do: 30.04.2022)
Počítačové služby
  (od: 12.08.2020 do: 30.04.2022)
Vedenie účtovníctva
  (od: 12.08.2020 do: 30.04.2022)
Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
  (od: 12.08.2020 do: 30.04.2022)
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby
  (od: 12.08.2020 do: 30.04.2022)
Verejné obstarávanie
  (od: 24.09.2020 do: 30.04.2022)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 21.01.2002)
Ing. Miroslav Kavuľa - Predseda predstavenstva
Ružindol 525
Ružindol 919 61
Vznik funkcie: 13.04.2024
  (od: 26.04.2024)
Ing. Martin Húska - Podpredseda predstavenstva
Kupeckého 8
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 08
Vznik funkcie: 13.04.2024
  (od: 26.04.2024)
JUDr. Róbert Spál , LL. M., MBA - Člen predstavenstva
Pažitná 46
Trnava 917 01
Vznik funkcie: 25.04.2024
  (od: 04.05.2024)
Ing. Ladislav Andics - člen predstavenstva
Záhradnícka 130/21
Dunajská Streda 929 01
Vznik funkcie: 04.08.2010
  (od: 14.08.2010 do: 28.09.2010)
Ing. Ladislav Andics - člen predstavenstva
Záhradnícka 130/21
Dunajská Streda 929 01
Vznik funkcie: 04.08.2010 Skončenie funkcie: 07.09.2010
  (od: 29.09.2010 do: 28.09.2010)
Ing. Ladislav Baločko
Obchodná 16
Košice
Skončenie funkcie: 16.12.2002
  (od: 21.01.2002 do: 28.01.2003)
Ing. Vojtech Bardiovský , PhD. - člen predstavenstva
Húskova 7
Košice 040 11
Vznik funkcie: 07.09.2010
  (od: 29.09.2010 do: 21.06.2012)
Ing. Vojtech Bardiovský , PhD. - člen predstavenstva
Húskova 7
Košice 040 11
Vznik funkcie: 07.09.2010 Skončenie funkcie: 14.06.2012
  (od: 22.06.2012 do: 21.06.2012)
Ing. Martin Borovský - podpredseda predstavenstva
Nezábudkova 36
Bratislava 821 02
Vznik funkcie: 07.09.2010
  (od: 29.09.2010 do: 25.01.2011)
Ing. Martin Borovský - podpredseda predstavenstva
Nezábudkova 36
Bratislava 821 02
Vznik funkcie: 07.09.2010 Skončenie funkcie: 21.12.2010
  (od: 26.01.2011 do: 25.01.2011)
Ing. Štefan Borovský
Jilemnického 60
Michalovce 071 01
Vznik funkcie: 28.11.2003
  (od: 11.02.2004 do: 02.01.2006)
Ing. Štefan Borovský
Jilemnického 60
Michalovce 071 01
Vznik funkcie: 28.11.2003 Skončenie funkcie: 10.11.2005
  (od: 03.01.2006 do: 02.01.2006)
František Buchala
Račí potok 8
Košice 040 01
Vznik funkcie: 16.12.2002
  (od: 29.01.2003 do: 21.11.2006)
František Buchala
Račí potok 8
Košice 040 01
Vznik funkcie: 16.12.2002 Skončenie funkcie: 12.10.2006
  (od: 22.11.2006 do: 21.11.2006)
Ing. Vojtech Červenka - Člen predstavenstva
Lesná 2
Ivanka pri Dunaji 900 28
Vznik funkcie: 01.05.2022
  (od: 01.05.2022 do: 25.04.2024)
Ing. Vojtech Červenka - Člen predstavenstva
Lesná 2
Ivanka pri Dunaji 900 28
Vznik funkcie: 01.05.2022 Skončenie funkcie: 12.04.2024
  (od: 26.04.2024 do: 25.04.2024)
Ing. Pavel Deák - predseda predstavenstva
Nográdyho 561/10
Zvolen 960 01
Vznik funkcie: 21.12.2010
  (od: 26.01.2011 do: 21.02.2011)
Ing. Pavel Deák - predseda predstavenstva
Nográdyho 561/10
Zvolen 960 01
Vznik funkcie: 21.12.2010 Skončenie funkcie: 27.01.2011
  (od: 22.02.2011 do: 21.02.2011)
Ing. Vladimír Dolný
Rovníkova 9
Košice
Skončenie funkcie: 28.11.2003
  (od: 21.01.2002 do: 10.02.2004)
Ing. Ladislav Ďurík - člen predstavenstva
Čapajevova 21
Michalovce 071 01
Vznik funkcie: 10.11.2005
  (od: 03.01.2006 do: 31.10.2006)
Ing. Ladislav Ďurík - člen predstavenstva
Čapajevova 21
Michalovce 071 01
Vznik funkcie: 10.11.2005 Skončenie funkcie: 12.10.2006
  (od: 01.11.2006 do: 31.10.2006)
Ing. Pavol Faktor - člen predstavenstva
105
Stará Bystrica 023 04
Vznik funkcie: 04.08.2010
  (od: 14.08.2010 do: 28.09.2010)
Ing. Pavol Faktor - člen predstavenstva
105
Stará Bystrica 023 04
Vznik funkcie: 04.08.2010 Skončenie funkcie: 07.09.2010
  (od: 29.09.2010 do: 28.09.2010)
Ing. Ján Ferenci
Dargovská 3
Košice
Skončenie funkcie: 28.11.2003
  (od: 21.01.2002 do: 10.02.2004)
Ing. Ján Ferenci - predseda predstavenstva
Dargovská 3
Košice 040 01
Vznik funkcie: 10.11.2005
  (od: 03.01.2006 do: 31.10.2006)
Ing. Ján Ferenci - predseda predstavenstva
Dargovská 3
Košice 040 01
Vznik funkcie: 10.11.2005 Skončenie funkcie: 12.10.2006
  (od: 01.11.2006 do: 31.10.2006)
Ing. Peter Greguš - člen predstavenstva
Fibichova 13
Košice 040 01
Vznik funkcie: 12.10.2006
  (od: 01.11.2006 do: 13.08.2010)
Ing. Peter Greguš - člen predstavenstva
Fibichova 13
Košice 040 01
Vznik funkcie: 12.10.2006 Skončenie funkcie: 04.08.2010
  (od: 14.08.2010 do: 13.08.2010)
Ing. Milan Habán - člen
Ružová 31
Košice 040 11
Vznik funkcie: 14.06.2012
  (od: 22.06.2012 do: 26.08.2014)
Ing. Milan Habán - člen
Ružová 31
Košice 040 11
Vznik funkcie: 14.06.2012 Skončenie funkcie: 14.08.2014
  (od: 27.08.2014 do: 26.08.2014)
Ing. Milan Habán - člen a predseda predstavenstva
Ružová 583/31
Košice - mestská časť Západ 040 11
Vznik funkcie: 12.08.2020
  (od: 25.08.2020 do: 30.04.2022)
Ing. Milan Habán - člen a predseda predstavenstva
Ružová 583/31
Košice - mestská časť Západ 040 11
Vznik funkcie: 12.08.2020 Skončenie funkcie: 30.04.2022
  (od: 01.05.2022 do: 30.04.2022)
Mgr. Jaroslav Halas - člen
7
Beniakovce 044 42
Vznik funkcie: 14.06.2012
  (od: 22.06.2012 do: 26.08.2014)
Mgr. Jaroslav Halas - člen
7
Beniakovce 044 42
Vznik funkcie: 14.06.2012 Skončenie funkcie: 14.08.2014
  (od: 27.08.2014 do: 26.08.2014)
Ing. František Hazala - člen
Pri pošte 1257/25
Košice 040 17
Vznik funkcie: 15.05.2015
  (od: 28.05.2015 do: 17.06.2020)
Ing. František Hazala - člen
Pri pošte 1257/25
Košice 040 17
Vznik funkcie: 15.05.2015 Skončenie funkcie: 07.06.2020
  (od: 18.06.2020 do: 17.06.2020)
Ing. Karel Hirman - člen predstavenstva
Slnečná 29
Košice 040 01
Vznik funkcie: 10.11.2005
  (od: 03.01.2006 do: 31.10.2006)
Ing. Karel Hirman - člen predstavenstva
Slnečná 29
Košice 040 01
Vznik funkcie: 10.11.2005 Skončenie funkcie: 20.08.2006
  (od: 01.11.2006 do: 31.10.2006)
JUDr. Andrej Holák - člen predstavenstva
Guothova 2E
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 01
Vznik funkcie: 08.06.2020
  (od: 18.06.2020 do: 24.08.2020)
JUDr. Andrej Holák - člen predstavenstva
Guothova 2E
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 01
Vznik funkcie: 08.06.2020 Skončenie funkcie: 21.07.2020
  (od: 25.08.2020 do: 24.08.2020)
Ing. Ján Huraj - podpredseda predstavenstva
401
Ružindol 919 61
Vznik funkcie: 21.12.2010
  (od: 26.01.2011 do: 21.06.2012)
Ing. Ján Huraj - podpredseda predstavenstva
401
Ružindol 919 61
Vznik funkcie: 21.12.2010 Skončenie funkcie: 14.06.2012
  (od: 22.06.2012 do: 21.06.2012)
Ing. Drahomír Kajanovič - člen predstavenstva
Kurská 19
Košice 040 01
Vznik funkcie: 12.10.2006
  (od: 01.11.2006 do: 13.08.2010)
Ing. Drahomír Kajanovič - člen predstavenstva
Kurská 19
Košice 040 01
Vznik funkcie: 12.10.2006 Skončenie funkcie: 04.08.2010
  (od: 14.08.2010 do: 13.08.2010)
Ing. Štefan Kapusta - člen
Huncovská 17
Košice 040 01
Vznik funkcie: 14.06.2012
  (od: 22.06.2012 do: 27.05.2015)
Ing. Štefan Kapusta - člen
Huncovská 17
Košice 040 01
Vznik funkcie: 14.06.2012 Skončenie funkcie: 14.05.2015
  (od: 28.05.2015 do: 27.05.2015)
Ing. Ján Kašprišin
Štefánikova 16
Košice
Skončenie funkcie: 16.12.2002
  (od: 21.01.2002 do: 28.01.2003)
Ing. Ladislav Koch - podpredseda predstavenstva
Tomášiková 147/15
Košice 040 01
Vznik funkcie: 12.10.2006
  (od: 01.11.2006 do: 13.08.2010)
Ing. Ladislav Koch - podpredseda predstavenstva
Tomášiková 147/15
Košice 040 01
Vznik funkcie: 12.10.2006 Skončenie funkcie: 04.08.2010
  (od: 14.08.2010 do: 13.08.2010)
Ing. Ladislav Koch - predseda
Slovenskej jednoty 81/5
Košice - mestská časť Sever 040 01
Vznik funkcie: 14.06.2012
  (od: 22.06.2012 do: 30.05.2018)
Ing. Ladislav Koch - predseda
Slovenskej jednoty 81/5
Košice - mestská časť Sever 040 01
Vznik funkcie: 14.06.2012 Skončenie funkcie: 14.05.2018
  (od: 31.05.2018 do: 30.05.2018)
Ing. Ladislav Koch - predseda predstavenstva
Slovenskej jednoty 81/5
Košice - mestská časť Sever 040 01
Vznik funkcie: 14.05.2018
  (od: 31.05.2018 do: 17.06.2020)
Ing. Ladislav Koch - predseda predstavenstva
Slovenskej jednoty 81/5
Košice - mestská časť Sever 040 01
Vznik funkcie: 14.05.2018 Skončenie funkcie: 07.06.2020
  (od: 18.06.2020 do: 17.06.2020)
Ing. Igor Kozák - predseda
Palárikova 3
Košice
Vznik funkcie: 28.11.2003
  (od: 11.02.2004 do: 02.01.2006)
Ing. Igor Kozák - predseda
Palárikova 3
Košice
Vznik funkcie: 28.11.2003 Skončenie funkcie: 10.11.2005
  (od: 03.01.2006 do: 02.01.2006)
Ing. Pavol Kubáni - člen predstavenstva
Pekná 13
Košice 040 01
Vznik funkcie: 12.10.2006
  (od: 01.11.2006 do: 13.08.2010)
Ing. Pavol Kubáni - člen predstavenstva
Pekná 13
Košice 040 01
Vznik funkcie: 12.10.2006 Skončenie funkcie: 04.08.2010
  (od: 14.08.2010 do: 13.08.2010)
JUDr. Juraj Kula
Hlavná 93
Košice 040 01
Vznik funkcie: 16.12.2002 Skončenie funkcie: 28.11.2003
  (od: 29.01.2003 do: 10.02.2004)
Ing. Ladislav Lazár - predseda predstavenstva
109
Zemplínske Jastrabie 076 03
Vznik funkcie: 12.10.2006
  (od: 01.11.2006 do: 12.10.2009)
Ing. Ladislav Lazár - predseda predstavenstva
Letecká 6
Košice 040 01
Vznik funkcie: 12.10.2006
  (od: 13.10.2009 do: 13.08.2010)
Ing. Ladislav Lazár - predseda predstavenstva
Letecká 6
Košice 040 01
Vznik funkcie: 12.10.2006 Skončenie funkcie: 04.08.2010
  (od: 14.08.2010 do: 13.08.2010)
Ing. Peter Mihaľov , PhD. - člen predstavenstva
Budapeštianska 38
Košice 040 13
Vznik funkcie: 21.12.2010
  (od: 26.01.2011 do: 21.06.2012)
Ing. Peter Mihaľov , PhD. - člen predstavenstva
Budapeštianska 38
Košice 040 13
Vznik funkcie: 21.12.2010 Skončenie funkcie: 14.06.2012
  (od: 22.06.2012 do: 21.06.2012)
Ing. Peter Mihaľov , PhD. - Člen predstavenstva
Čermeľská cesta 1448/6
Košice - mestská časť Sever 040 01
Vznik funkcie: 15.12.2020
  (od: 31.12.2020 do: 31.12.2021)
Ing. Peter Mihaľov , PhD. - Člen predstavenstva
Čermeľská cesta 1448/6
Košice - mestská časť Sever 040 01
Vznik funkcie: 15.12.2020 Skončenie funkcie: 31.12.2021
  (od: 01.01.2022 do: 31.12.2021)
Ing. Peter Mihaľov , PhD. - podpredseda
Budapeštianska 38
Košice 040 13
Vznik funkcie: 14.06.2012
  (od: 22.06.2012 do: 26.08.2014)
Ing. Peter Mihaľov , PhD. - podpredseda
Budapeštianska 38
Košice 040 13
Vznik funkcie: 14.06.2012 Skončenie funkcie: 14.08.2014
  (od: 27.08.2014 do: 26.08.2014)
Ing. Peter Mihaľov , PhDr. - Člen predstavenstva
Čermeľská cesta 1448/6
Košice - mestská časť Sever 040 01
Vznik funkcie: 01.12.2020
  (od: 11.12.2020 do: 30.12.2020)
Ing. Peter Mihaľov , PhDr. - Člen predstavenstva
Čermeľská cesta 1448/6
Košice - mestská časť Sever 040 01
Vznik funkcie: 01.12.2020 Skončenie funkcie: 14.12.2020
  (od: 31.12.2020 do: 30.12.2020)
Ing. Zuzana Némethová - člen predstavenstva
Mliečno 408
Šamorín 931 01
Vznik funkcie: 10.11.2005
  (od: 03.01.2006 do: 31.10.2006)
Ing. Zuzana Némethová - člen predstavenstva
Mliečno 408
Šamorín 931 01
Vznik funkcie: 10.11.2005 Skončenie funkcie: 16.08.2006
  (od: 01.11.2006 do: 31.10.2006)
Ing. Miroslav Nosál - predseda
K lesu 895/48
Praha 4 142 00
Česká republika
Vznik funkcie: 27.01.2011
  (od: 22.02.2011 do: 21.06.2012)
Ing. Miroslav Nosál - predseda
K lesu 895/48
Praha 4 142 00
Česká republika
Vznik funkcie: 27.01.2011 Skončenie funkcie: 14.06.2012
  (od: 22.06.2012 do: 21.06.2012)
JUDr. Vladimír Pavlov
Floriánska 6
Košice 040 01
Vznik funkcie: 28.11.2003
  (od: 11.02.2004 do: 02.01.2006)
JUDr. Vladimír Pavlov
Floriánska 6
Košice 040 01
Vznik funkcie: 28.11.2003 Skončenie funkcie: 10.11.2005
  (od: 03.01.2006 do: 02.01.2006)
Mgr. Peter Pihorňa - člen predstavenstva
Cyklistická 15
Košice 040 01
Vznik funkcie: 30.08.2010
  (od: 29.09.2010 do: 25.01.2011)
Mgr. Peter Pihorňa - člen predstavenstva
Cyklistická 15
Košice 040 01
Vznik funkcie: 30.08.2010 Skončenie funkcie: 21.12.2010
  (od: 26.01.2011 do: 25.01.2011)
Ing. Ján Podhorský - predseda predstavenstva
Na Hôrke 40
Košice 040 01
Vznik funkcie: 04.08.2010
  (od: 14.08.2010 do: 28.09.2010)
Ing. Ján Podhorský - predseda predstavenstva
Na Hôrke 40
Košice 040 01
Vznik funkcie: 04.08.2010 Skončenie funkcie: 30.08.2010
  (od: 29.09.2010 do: 28.09.2010)
doc. Ing. Peter Skok , CSc. - člen predstavenstva
Jiráskova 53
Prešov 080 05
Vznik funkcie: 04.08.2010
  (od: 14.08.2010 do: 28.09.2010)
doc. Ing. Peter Skok , CSc. - člen predstavenstva
Jiráskova 53
Prešov 080 05
Vznik funkcie: 04.08.2010 Skončenie funkcie: 30.08.2010
  (od: 29.09.2010 do: 28.09.2010)
Ing. Lenka Smreková , FCCA - člen predstavenstva
Fatranská 2/C
Košice - mestská časť Západ 040 10
Vznik funkcie: 08.06.2020
  (od: 18.06.2020 do: 25.04.2024)
Ing. Lenka Smreková , FCCA - člen predstavenstva
Fatranská 2/C
Košice - mestská časť Západ 040 10
Vznik funkcie: 08.06.2020 Skončenie funkcie: 12.04.2024
  (od: 26.04.2024 do: 25.04.2024)
Ján Ščurka - člen
Zochova 49
Kežmarok 060 01
Vznik funkcie: 16.04.2004
  (od: 15.06.2004 do: 21.11.2006)
Ján Ščurka - člen
Zochova 49
Kežmarok 060 01
Vznik funkcie: 16.04.2004 Skončenie funkcie: 12.10.2006
  (od: 22.11.2006 do: 21.11.2006)
RNDr. Ján Ščurka
Zochova 49
Kežmarok 060 01
Vznik funkcie: 16.12.2002 Skončenie funkcie: 28.11.2003
  (od: 29.01.2003 do: 10.02.2004)
Ing. Pavol Šimkovič - člen a predseda predstavenstva
Žihľava 687
Cinobaňa 985 22
Vznik funkcie: 08.06.2020
  (od: 18.06.2020 do: 24.08.2020)
Ing. Pavol Šimkovič - člen a predseda predstavenstva
Žihľava 687
Cinobaňa 985 22
Vznik funkcie: 08.06.2020 Skončenie funkcie: 11.08.2020
  (od: 25.08.2020 do: 24.08.2020)
Daniel Takáč - člen predstavenstva
Moravská 70
Košice 040 01
Vznik funkcie: 12.10.2006
  (od: 01.11.2006 do: 14.09.2007)
Daniel Takáč , MBA - člen
Moravská 70
Košice 040 01
Vznik funkcie: 14.06.2012
  (od: 22.06.2012 do: 11.10.2016)
Daniel Takáč , MBA - člen
Moravská 70
Košice 040 01
Vznik funkcie: 14.06.2012 Skončenie funkcie: 22.09.2016
  (od: 12.10.2016 do: 11.10.2016)
Daniel Takáč , MBA - člen predstavenstva
Moravská 70
Košice 040 01
Vznik funkcie: 12.10.2006
  (od: 15.09.2007 do: 13.08.2010)
Daniel Takáč , MBA - člen predstavenstva
Moravská 70
Košice 040 01
Vznik funkcie: 12.10.2006 Skončenie funkcie: 04.08.2010
  (od: 14.08.2010 do: 13.08.2010)
Mgr. Katarína Urbanová - člen predstavenstva
Hroncova 19
Košice 040 01
Vznik funkcie: 04.08.2010
  (od: 14.08.2010 do: 21.06.2012)
Mgr. Katarína Urbanová - člen predstavenstva
Hroncova 19
Košice 040 01
Vznik funkcie: 04.08.2010 Skončenie funkcie: 14.06.2012
  (od: 22.06.2012 do: 21.06.2012)
Vladimír Vágási - člen predstavenstva
Česká 1
Košice 040 01
Vznik funkcie: 30.08.2010
  (od: 29.09.2010 do: 21.06.2012)
Vladimír Vágási - člen predstavenstva
Česká 1
Košice 040 01
Vznik funkcie: 30.08.2010 Skončenie funkcie: 14.06.2012
  (od: 22.06.2012 do: 21.06.2012)
Mgr. Vladimír Vágási - člen
Česká 1
Košice - mestská časť Sever 040 01
Vznik funkcie: 22.09.2016
  (od: 12.10.2016 do: 17.06.2020)
Mgr. Vladimír Vágási - člen
Česká 1
Košice - mestská časť Sever 040 01
Vznik funkcie: 22.09.2016 Skončenie funkcie: 07.06.2020
  (od: 18.06.2020 do: 17.06.2020)
Ing. Marcel Vrátný - Predseda predstavenstva
Rychvald 1967
Rychvald 735 32
Česká republika
Vznik funkcie: 01.05.2022
  (od: 01.05.2022 do: 25.04.2024)
Ing. Marcel Vrátný - Predseda predstavenstva
Rychvald 1967
Rychvald 735 32
Česká republika
Vznik funkcie: 01.05.2022 Skončenie funkcie: 12.04.2024
  (od: 26.04.2024 do: 25.04.2024)
JUDr. Štefan Zamba
Varšavská 3
Košice
Skončenie funkcie: 16.12.2002
  (od: 21.01.2002 do: 28.01.2003)
Ing. Ivan Zich - podpredseda predstavenstva
Poľnohospodárska 26
Bratislava 821 07
Vznik funkcie: 04.08.2010
  (od: 14.08.2010 do: 28.09.2010)
Ing. Ivan Zich - podpredseda predstavenstva
Poľnohospodárska 26
Bratislava 821 07
Vznik funkcie: 04.08.2010 Skončenie funkcie: 30.08.2010
  (od: 29.09.2010 do: 28.09.2010)
Ing. Ivan Zich - predseda predstavenstva
Poľnohospodárska 26
Bratislava 821 07
Vznik funkcie: 30.08.2010
  (od: 29.09.2010 do: 25.01.2011)
Ing. Ivan Zich - predseda predstavenstva
Poľnohospodárska 26
Bratislava 821 07
Vznik funkcie: 30.08.2010 Skončenie funkcie: 21.12.2010
  (od: 26.01.2011 do: 25.01.2011)
Ing. Marcel Vrátný - člen predstavenstva
Rychvald 1967
Rychvald 735 32
Česká republika
Vznik funkcie: 12.08.2020
  (od: 25.08.2020 do: 10.12.2020)
Ing. Marcel Vrátný - člen predstavenstva
Rychvald 1967
Rychvald 735 32
Česká republika
Vznik funkcie: 12.08.2020 Skončenie funkcie: 30.11.2020
  (od: 11.12.2020 do: 10.12.2020)
Ing. Marcel Vrátný - Člen predstavenstva
1967
Rychvald 735 32
Česká republika
Vznik funkcie: 01.01.2022
  (od: 01.01.2022 do: 30.04.2022)
Ing. Marcel Vrátný - Člen predstavenstva
1967
Rychvald 735 32
Česká republika
Vznik funkcie: 01.01.2022 Skončenie funkcie: 30.04.2022
  (od: 01.05.2022 do: 30.04.2022)
Konanie menom spoločnosti: 
Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení konať všetci členovia predstavenstva, pričom v mene spoločnosti podpisujú vždy dvaja členovia predstavenstva, z ktorých jeden vždy musí byť predseda predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám v predstavenstve podpisujúci pripoja svoj podpis.
  (od: 11.06.2024)
Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení konať všetci členovia predstavenstva, pričom v mene spoločnosti podpisujú vždy dvaja členovia predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám v predstavenstve podpisujúci pripoja svoj podpis.
  (od: 07.07.2022 do: 10.06.2024)
Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení konať všetci členovia predstavenstva, pričom v mene spoločnosti podpisujú vždy dvaja členovia predstavenstva, a to predseda spolu s členom predstavenstva spoločnosti. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám v predstavenstve podpisujúci pripoja svoj podpis.
  (od: 12.10.2016 do: 06.07.2022)
Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení konať všetci členovia predstavenstva, pričom v mene spoločnosti podpisujú vždy dvaja členovia predstavenstva, a to predseda spolu s členom predstavenstva spoločnosti. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám v predstavenstve podpisujúci pripoja svoj podpis.
  (od: 10.09.2014 do: 11.10.2016)
Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení konať všetci členovia predstavenstva, pričom v mene spoločnosti podpisujú vždy dvaja členovia predstavenstva, a to predseda predstavenstva spolu s podpredsedom predstavenstva, alebo predsedom predstavenstva a podpredsedom predstavenstva poverení členovia predstavenstva spoločnosti. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám v predstavenstve podpisujúci pripoja svoj podpis.
  (od: 27.08.2014 do: 09.09.2014)
Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení konať všetci členovia predstavenstva, pričom v mene spoločnosti podpisujú vždy dvaja členovia predstavenstva, a to predseda predstavenstva spolu s podpredsedom predstavenstva, alebo predsedom predstavenstva a podpredsedom predstavenstva poverení členovia predstavenstva spoločnosti. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám v predstavenstve podpisujúci pripoja svoj podpis.
  (od: 22.02.2011 do: 26.08.2014)
Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť, sú oprávnení podpisovať všetci členovia Predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisujú najmenej dvaja členovia Predstavenstva, alebo člen Predstavenstva s prokuristom, pokiaľ právny predpis neustanovuje inak. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám, podpisujúci pripoja svoj podpis.
  (od: 21.01.2002 do: 21.02.2011)
Dozorná rada: 
Ing. Stanislav Dzuričko
Levočská 1375/4
Košice - mestská časť Nad jazerom 040 12
Vznik funkcie: 05.10.2023
  (od: 09.11.2023)
Mgr. Katarína Goldbergerová
Stará Stupavská 4
Bratislava - mestská časť Rača 831 06
Vznik funkcie: 25.04.2024
  (od: 04.05.2024)
Ing. Marek Minárik
Žitná 1980/65
Chorvátsky Grob 900 25
Vznik funkcie: 25.04.2024
  (od: 04.05.2024)
Mgr. Štefan Balogh
Alžbetina 55
Košice 040 01
Vznik funkcie: 12.10.2006
  (od: 01.11.2006 do: 13.08.2010)
Mgr. Štefan Balogh
Alžbetina 55
Košice 040 01
Vznik funkcie: 12.10.2006 Skončenie funkcie: 04.08.2010
  (od: 14.08.2010 do: 13.08.2010)
Ing. Roman Bánoczay
Liptovská 42
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 09
Vznik funkcie: 28.06.2018
  (od: 11.07.2018 do: 11.09.2020)
Ing. Roman Bánoczay
Liptovská 42
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 09
Vznik funkcie: 28.06.2018 Skončenie funkcie: 01.09.2020
  (od: 12.09.2020 do: 11.09.2020)
Ing. Alexander Barna
Tr. SNP 9
Košice 040 01
Vznik funkcie: 04.08.2010
  (od: 14.08.2010 do: 31.07.2012)
Ing. Alexander Barna
Tr. SNP 9
Košice 040 01
Vznik funkcie: 04.08.2010 Skončenie funkcie: 26.06.2012
  (od: 01.08.2012 do: 31.07.2012)
Ing. František Barnáš
Mirka Nešpora 41
Prešov 080 01
Vznik funkcie: 27.06.2012
  (od: 01.08.2012 do: 26.08.2014)
Ing. František Barnáš
Mirka Nešpora 41
Prešov 080 01
Vznik funkcie: 27.06.2012 Skončenie funkcie: 14.08.2014
  (od: 27.08.2014 do: 26.08.2014)
Ing. Zoltán Bartoš
Mojmírova 6
Košice 040 01
Vznik funkcie: 12.10.2006
  (od: 01.11.2006 do: 19.06.2007)
Ing. Zoltán Bartoš
Mojmírova 6
Košice 040 01
Vznik funkcie: 12.10.2006 Skončenie funkcie: 23.05.2007
  (od: 20.06.2007 do: 19.06.2007)
Ing. Erik Blanár
Oštepová 7
Košice 040 01
  (od: 21.01.2002 do: 24.04.2007)
Ing. Erik Blanár
Oštepová 7
Košice 040 01
Skončenie funkcie: 30.10.2006
  (od: 25.04.2007 do: 24.04.2007)
Ing. Dušan Čellár
Fibichova 1
Košice 040 01
Vznik funkcie: 28.11.2003
  (od: 11.02.2004 do: 02.01.2006)
Ing. Dušan Čellár
Fibichova 1
Košice 040 01
Vznik funkcie: 28.11.2003 Skončenie funkcie: 10.11.2005
  (od: 03.01.2006 do: 02.01.2006)
Ing. Ondrej Číž
Žehrianska 3
Bratislava 851 07
Vznik funkcie: 10.11.2005
  (od: 03.01.2006 do: 31.10.2006)
Ing. Ondrej Číž
Žehrianska 3
Bratislava 851 07
Vznik funkcie: 10.11.2005 Skončenie funkcie: 12.10.2006
  (od: 01.11.2006 do: 31.10.2006)
Peter Drončko
Kurská 14
Košice 040 22
  (od: 21.01.2002 do: 23.02.2005)
Peter Drončko
Kurská 14
Košice 040 22
Skončenie funkcie: 21.01.2005
  (od: 24.02.2005 do: 23.02.2005)
Ing. Stanislav Dzuričko
Levočská 1375/4
Košice - mestská časť Nad jazerom 040 12
Vznik funkcie: 30.09.2020
  (od: 16.10.2020 do: 08.11.2023)
Ing. Stanislav Dzuričko
Levočská 1375/4
Košice - mestská časť Nad jazerom 040 12
Vznik funkcie: 30.09.2020 Skončenie funkcie: 01.10.2023
  (od: 09.11.2023 do: 08.11.2023)
Ing. Darina Franková
Mierová 192
Bratislava 821 05
Vznik funkcie: 04.08.2010
  (od: 14.08.2010 do: 28.09.2010)
Ing. Darina Franková
Mierová 192
Bratislava 821 05
Vznik funkcie: 04.08.2010 Skončenie funkcie: 30.08.2010
  (od: 29.09.2010 do: 28.09.2010)
Jozef Gábor
Kecerovské Pekľany 133
* 044 47
*
Vznik funkcie: 21.03.2014
  (od: 01.04.2014 do: 02.10.2014)
Jozef Gábor
Kecerovské Pekľany 133
* 044 47
*
Vznik funkcie: 21.03.2014 Skončenie funkcie: 25.09.2014
  (od: 03.10.2014 do: 02.10.2014)
JUDr. Roman Gorej
Hlavná 81/B
Košice 040 01
Vznik funkcie: 27.06.2012
  (od: 01.08.2012 do: 26.08.2014)
JUDr. Roman Gorej
Hlavná 81/B
Košice 040 01
Vznik funkcie: 27.06.2012 Skončenie funkcie: 14.08.2014
  (od: 27.08.2014 do: 26.08.2014)
Peter Grejták
Požiarnická 18
Prešov 080 01
Skončenie funkcie: 16.12.2002
  (od: 21.01.2002 do: 28.01.2003)
Ing. Ivo Grobauer
Jenisejská 5
Košice - mestská časť Nad jazerom 040 12
Vznik funkcie: 02.09.2020
  (od: 12.09.2020 do: 11.08.2021)
Ing. Ivo Grobauer
Jenisejská 5
Košice - mestská časť Nad jazerom 040 12
Vznik funkcie: 02.09.2020 Skončenie funkcie: 31.07.2021
  (od: 12.08.2021 do: 11.08.2021)
JUDr. Peter Hajduček
Čsl. armády 35
Košice 040 01
Vznik funkcie: 24.05.2007
  (od: 20.06.2007 do: 13.08.2010)
JUDr. Peter Hajduček
Čsl. armády 35
Košice 040 01
Vznik funkcie: 24.05.2007 Skončenie funkcie: 04.08.2010
  (od: 14.08.2010 do: 13.08.2010)
Tibor Havrilko
Hlavná 151
Úpor 076 16
Vznik funkcie: 28.11.2003
  (od: 11.02.2004 do: 02.01.2006)
Tibor Havrilko
Hlavná 151
Úpor 076 16
Vznik funkcie: 28.11.2003 Skončenie funkcie: 09.11.2005
  (od: 03.01.2006 do: 02.01.2006)
Dipl. Ing. Karel Hirman
Slnečná 29
Košice 040 01
Vznik funkcie: 07.09.2010
  (od: 29.09.2010 do: 31.07.2012)
Dipl. Ing. Karel Hirman
Slnečná 29
Košice 040 01
Vznik funkcie: 07.09.2010 Skončenie funkcie: 26.06.2012
  (od: 01.08.2012 do: 31.07.2012)
Ing. Gabriel Hreščák
Humenská 1
Michalovce 071 01
Vznik funkcie: 12.10.2006
  (od: 01.11.2006 do: 14.09.2007)
Mgr. Gabriel Hreščák
Humenská 1
Michalovce 071 01
Vznik funkcie: 12.10.2006
  (od: 15.09.2007 do: 13.08.2010)
Mgr. Gabriel Hreščák
Humenská 1
Michalovce 071 01
Vznik funkcie: 12.10.2006 Skončenie funkcie: 04.08.2010
  (od: 14.08.2010 do: 13.08.2010)
Mgr. Gabriel Hreščák
Humenská 1
Michalovce 071 01
Vznik funkcie: 27.06.2012
  (od: 01.08.2012 do: 18.11.2016)
Mgr. Gabriel Hreščák
Humenská 1
Michalovce 071 01
Vznik funkcie: 27.06.2012 Skončenie funkcie: 03.11.2016
  (od: 19.11.2016 do: 18.11.2016)
Ing. Slavko Hruška
Oštepová 3
Košice 040 01
Vznik funkcie: 17.03.2011
  (od: 02.04.2011 do: 31.03.2014)
Ing. Slavko Hruška
Oštepová 3
Košice 040 01
Vznik funkcie: 17.03.2011 Skončenie funkcie: 20.03.2014
  (od: 01.04.2014 do: 31.03.2014)
Vladimír Hudák
Humenská 18/A
Košice 040 11
Vznik funkcie: 21.01.2008
  (od: 18.03.2008 do: 01.04.2011)
Vladimír Hudák
Humenská 18/A
Košice 040 11
Vznik funkcie: 21.01.2008 Skončenie funkcie: 17.03.2011
  (od: 02.04.2011 do: 01.04.2011)
Ing. Mária Husárová
Slatinská 16
Bratislava 821 07
Skončenie funkcie: 28.11.2003
  (od: 21.01.2002 do: 10.02.2004)
Ing. Ján Jaroš
Exnárová 35
Prešov 080 01
Vznik funkcie: 17.03.2011
  (od: 02.04.2011 do: 31.03.2014)
Ing. Ján Jaroš
Exnárová 35
Prešov 080 01
Vznik funkcie: 17.03.2011 Skončenie funkcie: 20.03.2014
  (od: 01.04.2014 do: 31.03.2014)
Doc. Ing. Sylvia Jenčová , PhD.
Zemplínska 5
Prešov 080 01
Vznik funkcie: 01.08.2021
  (od: 12.08.2021 do: 30.04.2022)
Doc. Ing. Sylvia Jenčová , PhD.
Zemplínska 5
Prešov 080 01
Vznik funkcie: 01.08.2021 Skončenie funkcie: 30.04.2022
  (od: 01.05.2022 do: 30.04.2022)
Ing. Vladimír Jenčurák
153
Kendice 082 01
Vznik funkcie: 10.11.2005
  (od: 03.01.2006 do: 31.10.2006)
Ing. Vladimír Jenčurák
153
Kendice 082 01
Vznik funkcie: 10.11.2005 Skončenie funkcie: 12.10.2006
  (od: 01.11.2006 do: 31.10.2006)
Ing. Miroslav Jurašek
Záhradná 21
Prešov 080 01
Vznik funkcie: 10.11.2005
  (od: 03.01.2006 do: 31.10.2006)
Ing. Miroslav Jurašek
Záhradná 21
Prešov 080 01
Vznik funkcie: 10.11.2005 Skončenie funkcie: 12.10.2006
  (od: 01.11.2006 do: 31.10.2006)
Ing. Jozef Jurica
Sečovská 4
Bratislava 821 02
Vznik funkcie: 28.11.2003
  (od: 11.02.2004 do: 20.03.2006)
Ing. Jozef Jurica
Sečovská 4
Bratislava 821 02
Vznik funkcie: 28.11.2003 Skončenie funkcie: 31.12.2005
  (od: 21.03.2006 do: 20.03.2006)
Mgr. Jaroslav Kaifer
Fibichova 11
Košice 040 01
Vznik funkcie: 12.10.2006
  (od: 01.11.2006 do: 13.08.2010)
Mgr. Jaroslav Kaifer
Fibichova 11
Košice 040 01
Vznik funkcie: 12.10.2006 Skončenie funkcie: 04.08.2010
  (od: 14.08.2010 do: 13.08.2010)
Mgr. Michal Kapusta
Okružná 1
Banská Bystrica 974 04
Vznik funkcie: 04.08.2010
  (od: 14.08.2010 do: 28.09.2010)
Mgr. Michal Kapusta
Okružná 1
Banská Bystrica 974 04
Vznik funkcie: 04.08.2010 Skončenie funkcie: 07.09.2010
  (od: 29.09.2010 do: 28.09.2010)
Ing. Dionýz Kaszonyi
80
Veľké Raškovce 076 75
Vznik funkcie: 10.11.2005
  (od: 03.01.2006 do: 31.10.2006)
Ing. Dionýz Kaszonyi
80
Veľké Raškovce 076 75
Vznik funkcie: 10.11.2005 Skončenie funkcie: 12.10.2006
  (od: 01.11.2006 do: 31.10.2006)
Viera Keményová
Kopaničná 20
Nižná Myšľa 044 15
Vznik funkcie: 17.03.2011
  (od: 02.04.2011 do: 31.03.2014)
Viera Keményová
Kopaničná 20
Nižná Myšľa 044 15
Vznik funkcie: 17.03.2011 Skončenie funkcie: 20.03.2014
  (od: 01.04.2014 do: 31.03.2014)
Ing. Lívia Knapová
Helsinská 7
Košice 040 13
Vznik funkcie: 27.06.2012
  (od: 01.08.2012 do: 26.08.2014)
Ing. Lívia Knapová
Helsinská 7
Košice 040 13
Vznik funkcie: 27.06.2012 Skončenie funkcie: 14.08.2014
  (od: 27.08.2014 do: 26.08.2014)
Ing. Tatiana Kollárová
Belehradská 1
Košice 040 13
Vznik funkcie: 21.01.2008
  (od: 18.03.2008 do: 01.04.2011)
Ing. Tatiana Kollárová
Belehradská 1
Košice 040 13
Vznik funkcie: 21.01.2008 Skončenie funkcie: 17.03.2011
  (od: 02.04.2011 do: 01.04.2011)
Ing. Igor Kozák
Palárikova 3
Košice 040 01
Vznik funkcie: 16.12.2002 Skončenie funkcie: 28.11.2003
  (od: 29.01.2003 do: 10.02.2004)
Ing. Jaromír Kuruc
Varšavská 11
Košice 040 13
Vznik funkcie: 22.01.2005
  (od: 24.02.2005 do: 31.10.2006)
Ing. Jaromír Kuruc
Varšavská 11
Košice 040 13
Vznik funkcie: 22.01.2005 Skončenie funkcie: 23.10.2006
  (od: 01.11.2006 do: 31.10.2006)
Ing. Michal Lažo
čat. Nebiljaka 658/9
Svidník 089 01
Vznik funkcie: 04.08.2010
  (od: 14.08.2010 do: 28.03.2012)
Ing. Michal Lažo
čat. Nebiljaka 658/9
Svidník 089 01
Vznik funkcie: 04.08.2010 Skončenie funkcie: 19.01.2012
  (od: 29.03.2012 do: 28.03.2012)
Pavol Liba
Kurská 23
Košice 040 22
Vznik funkcie: 16.03.2007
  (od: 25.04.2007 do: 17.03.2008)
Pavol Liba
Kurská 23
Košice 040 22
Vznik funkcie: 16.03.2007 Skončenie funkcie: 20.01.2008
  (od: 18.03.2008 do: 17.03.2008)
Pavol Liba
Kurská 23
Košice 040 22
Vznik funkcie: 21.01.2008
  (od: 18.03.2008 do: 01.04.2011)
Pavol Liba
Kurská 23
Košice 040 22
Vznik funkcie: 21.01.2008 Skončenie funkcie: 17.03.2011
  (od: 02.04.2011 do: 01.04.2011)
Ing. Ľuboš Lopatka , PhD.
Rekreačná 6789/2
Biely Kostol 919 34
Vznik funkcie: 08.06.2020
  (od: 18.06.2020 do: 11.09.2020)
Ing. Ľuboš Lopatka , PhD.
Rekreačná 6789/2
Biely Kostol 919 34
Vznik funkcie: 08.06.2020 Skončenie funkcie: 01.09.2020
  (od: 12.09.2020 do: 11.09.2020)
Ing. Ján Marinič
Dukelských hrdinov 2200
Snina 069 01
Vznik funkcie: 28.11.2003
  (od: 11.02.2004 do: 02.01.2006)
Ing. Ján Marinič
Dukelských hrdinov 2200
Snina 069 01
Vznik funkcie: 28.11.2003 Skončenie funkcie: 10.11.2005
  (od: 03.01.2006 do: 02.01.2006)
JUDr. Peter Matta
Vihorlatská 25
Košice 040 01
Vznik funkcie: 30.08.2010
  (od: 29.09.2010 do: 31.07.2012)
JUDr. Peter Matta
Vihorlatská 25
Košice 040 01
Vznik funkcie: 30.08.2010 Skončenie funkcie: 26.06.2012
  (od: 01.08.2012 do: 31.07.2012)
Ing. Peter Melicher
Park Angelinum 11
Košice 040 01
Vznik funkcie: 24.05.2007
  (od: 20.06.2007 do: 13.08.2010)
Ing. Peter Melicher
Park Angelinum 11
Košice 040 01
Vznik funkcie: 24.05.2007 Skončenie funkcie: 04.08.2010
  (od: 14.08.2010 do: 13.08.2010)
Ing. Ján Mitterpák - predseda
Idanská 4
Košice 040 01
Vznik funkcie: 12.10.2006
  (od: 01.11.2006 do: 14.09.2007)
Ing. Marek Mitterpák , PhD.
Idanská 4
Košice - mestská časť Západ 040 11
Vznik funkcie: 04.11.2016
  (od: 19.11.2016 do: 17.06.2020)
Ing. Marek Mitterpák , PhD.
Idanská 4
Košice - mestská časť Západ 040 11
Vznik funkcie: 04.11.2016 Skončenie funkcie: 07.06.2020
  (od: 18.06.2020 do: 17.06.2020)
RSDr. Ján Mitterpák
Klimkovičova 29
Košice 040 11
Vznik funkcie: 27.06.2012
  (od: 01.08.2012 do: 18.11.2016)
RSDr. Ján Mitterpák
Klimkovičova 29
Košice 040 11
Vznik funkcie: 27.06.2012 Skončenie funkcie: 03.11.2016
  (od: 19.11.2016 do: 18.11.2016)
RSDr. Ján Mitterpák - predseda
Idanská 4
Košice 040 01
Vznik funkcie: 12.10.2006
  (od: 15.09.2007 do: 13.08.2010)
RSDr. Ján Mitterpák - predseda
Idanská 4
Košice 040 01
Vznik funkcie: 12.10.2006 Skončenie funkcie: 04.08.2010
  (od: 14.08.2010 do: 13.08.2010)
Ing. Jozef Mižák
Zupkova 12
Košice 040 22
  (od: 21.01.2002 do: 17.03.2008)
Ing. Jozef Mižák
Zupkova 12
Košice 040 22
Skončenie funkcie: 20.01.2008
  (od: 18.03.2008 do: 17.03.2008)
Jaroslav Nedoroščík
Brigádnicka 3
Košice 040 11
Vznik funkcie: 16.03.2007
  (od: 25.04.2007 do: 17.03.2008)
Jaroslav Nedoroščík
Brigádnicka 3
Košice 040 11
Vznik funkcie: 16.03.2007 Skončenie funkcie: 20.01.2008
  (od: 18.03.2008 do: 17.03.2008)
Ing. Ľuboš Pajtaš
Mudroňova 34
Košice 040 01
Vznik funkcie: 04.08.2010
  (od: 14.08.2010 do: 28.03.2012)
Ing. Ľuboš Pajtaš
Mudroňova 34
Košice 040 01
Vznik funkcie: 04.08.2010 Skončenie funkcie: 29.12.2011
  (od: 29.03.2012 do: 28.03.2012)
Mgr. Martin Pastirik
Nižná Rybnica 27
Sobrance 073 01
Vznik funkcie: 04.11.2016
  (od: 19.11.2016 do: 10.07.2018)
Mgr. Martin Pastirik
Nižná Rybnica 27
Sobrance 073 01
Vznik funkcie: 04.11.2016 Skončenie funkcie: 31.05.2017
  (od: 11.07.2018 do: 10.07.2018)
Ing. Ľuboš Pástor
Clementisova 9
Košice 040 22
Skončenie funkcie: 16.12.2002
  (od: 21.01.2002 do: 28.01.2003)
Bc. Juraj Petráš
JRD 3
Ždaňa
Vznik funkcie: 21.03.2014
  (od: 01.04.2014 do: 02.10.2014)
Bc. Juraj Petráš
JRD 3
Ždaňa
Vznik funkcie: 21.03.2014 Skončenie funkcie: 25.09.2014
  (od: 03.10.2014 do: 02.10.2014)
Ing. Juraj Petráš
JRD 3
Trstené pri Hornáde 044 11
Vznik funkcie: 28.09.2017
  (od: 12.10.2017 do: 15.10.2020)
Ing. Juraj Petráš
JRD 3
Trstené pri Hornáde 044 11
Vznik funkcie: 28.09.2017 Skončenie funkcie: 30.09.2020
  (od: 16.10.2020 do: 15.10.2020)
Ing. Jozef Petraško
Federátov 11
Prešov 080 01
Vznik funkcie: 04.08.2010
  (od: 14.08.2010 do: 28.09.2010)
Ing. Jozef Petraško
Federátov 11
Prešov 080 01
Vznik funkcie: 04.08.2010 Skončenie funkcie: 30.08.2010
  (od: 29.09.2010 do: 28.09.2010)
Ing. Ivan Pramuk
Kuzmányho 13
Košice 040 01
Skončenie funkcie: 28.11.2003
  (od: 21.01.2002 do: 10.02.2004)
Ing. Miroslav Prokopič
Karpatská 1
Košice
Vznik funkcie: 21.03.2014
  (od: 01.04.2014 do: 02.10.2014)
Ing. Miroslav Prokopič
Karpatská 1
Košice
Vznik funkcie: 21.03.2014 Skončenie funkcie: 25.09.2014
  (od: 03.10.2014 do: 02.10.2014)
Ing. Miroslav Prokopič
Karpatská 1
Košice
Vznik funkcie: 25.09.2014
  (od: 03.10.2014 do: 11.10.2017)
Ing. Miroslav Prokopič
Karpatská 1
Košice
Vznik funkcie: 25.09.2014 Skončenie funkcie: 27.09.2017
  (od: 12.10.2017 do: 11.10.2017)
doc. Ing. Peter Skok , CSc.
Jiráskova 53
Prešov 080 05
Vznik funkcie: 30.08.2010
  (od: 29.09.2010 do: 31.07.2012)
doc. Ing. Peter Skok , CSc.
Jiráskova 53
Prešov 080 05
Vznik funkcie: 30.08.2010 Skončenie funkcie: 26.06.2012
  (od: 01.08.2012 do: 31.07.2012)
Ing. Štefan Šarák
Pekinská 17
Košice 040 01
Skončenie funkcie: 16.12.2002
  (od: 21.01.2002 do: 28.01.2003)
Ing. Vladislav Ščešňák
Dulova Ves 112
Kokošovce 082 52
Vznik funkcie: 27.06.2012
  (od: 01.08.2012 do: 26.08.2014)
Ing. Vladislav Ščešňák
Dulova Ves 112
Kokošovce 082 52
Vznik funkcie: 27.06.2012 Skončenie funkcie: 14.08.2014
  (od: 27.08.2014 do: 26.08.2014)
Ing. Vladimír Šnír
Hlavná 35
Košice 040 01
Vznik funkcie: 16.12.2002
  (od: 29.01.2003 do: 02.01.2006)
Ing. Vladimír Šnír
Hlavná 35
Košice 040 01
Vznik funkcie: 16.12.2002 Skončenie funkcie: 10.11.2005
  (od: 03.01.2006 do: 02.01.2006)
Ing. Štefan Šulek
Húskova 9
Košice 040 11
Vznik funkcie: 16.12.2002
  (od: 29.01.2003 do: 31.10.2006)
Ing. Štefan Šulek
Húskova 9
Košice 040 11
Vznik funkcie: 16.12.2002 Skončenie funkcie: 12.10.2006
  (od: 01.11.2006 do: 31.10.2006)
Ing. Vladimír Turzák
Mengusovská 17
Košice 040 01
Vznik funkcie: 12.10.2006
  (od: 01.11.2006 do: 19.06.2007)
Ing. Vladimír Turzák
Mengusovská 17
Košice 040 01
Vznik funkcie: 12.10.2006 Skončenie funkcie: 23.05.2007
  (od: 20.06.2007 do: 19.06.2007)
Ing. Ján Varga
Bernolákova 2
Košice - mestská časť Západ 040 11
Vznik funkcie: 02.09.2020
  (od: 12.09.2020 do: 30.04.2022)
Ing. Ján Varga
Bernolákova 2
Košice - mestská časť Západ 040 11
Vznik funkcie: 02.09.2020 Skončenie funkcie: 30.04.2022
  (od: 01.05.2022 do: 30.04.2022)
Ing. František Zika
Štítova 5
Košice 040 01
Skončenie funkcie: 28.11.2003
  (od: 21.01.2002 do: 10.02.2004)
Ing. Juraj Krátky
Medzi Vodami 214/2
Žiar nad Hronom 965 01
Vznik funkcie: 01.05.2022 Skončenie funkcie: 24.04.2024
  (od: 04.05.2024 do: 03.05.2024)
Ing. Juraj Krátky
Medzi Vodami 214/2
Žiar nad Hronom 965 01
Vznik funkcie: 01.05.2022
  (od: 01.05.2022 do: 03.05.2024)
Ing. Peter Jurčo , MBA
Priehradná 569/21
Liptovský Mikuláš 031 01
Vznik funkcie: 01.05.2022 Skončenie funkcie: 24.04.2024
  (od: 04.05.2024 do: 03.05.2024)
Ing. Peter Jurčo , MBA
Priehradná 569/21
Liptovský Mikuláš 031 01
Vznik funkcie: 01.05.2022
  (od: 01.05.2022 do: 03.05.2024)
Prokúra: 
Ing. Peter Schwartz
Slovenskej jednoty 46
Košice
  (od: 03.05.2002 do: 28.01.2003)
Výška základného imania: 
38 210 898 EUR
  (od: 30.07.2009)
1 151 088 000 Sk
  (od: 21.01.2002 do: 29.07.2009)
Akcie: 
Počet: 1111
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na doručiteľa
Menovitá hodnota: 33 194 EUR
  (od: 30.07.2009)
Počet: 1585
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na doručiteľa
Menovitá hodnota: 34 EUR
  (od: 30.07.2009)
Počet: 38
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 33 194 EUR
  (od: 30.07.2009)
Počet: 503
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 34 EUR
  (od: 30.07.2009)
Počet: 1111
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na doručiteľa
Menovitá hodnota: 1 000 000 Sk
  (od: 21.01.2002 do: 29.07.2009)
Počet: 1585
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na doručiteľa
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 21.01.2002 do: 29.07.2009)
Počet: 38
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 000 Sk
  (od: 21.01.2002 do: 29.07.2009)
Počet: 503
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 21.01.2002 do: 29.07.2009)
Akcionár: 
MH Manažment, a. s.
Turbínová 3
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 04
  (od: 07.07.2022)
Fond národného majetku Slovenskej republiky
Trnavská cesta 100
Bratislava 821 01
  (od: 24.12.2011 do: 22.03.2016)
MH Manažment, a. s.
Trnavská cesta 100
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 01
  (od: 23.03.2016 do: 06.07.2022)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 13.12.2001 v súlade so zák.č. 513/1991 Zb. Vznikla rozdelením akciovej spoločnosti Slovenské elektrárne, a.s., so sídlom Bratislava, Hraničná 12 v súlade s § 69 ods. 4 zák.č. 513/1991 Zb. na akciové spoločnosti Slovenské elektrárne, a.s., so sídlom Bratislava, Hraničná 12, Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., so sídlom Bratislava, Miletičova 5 a Tepláreň Košice, a.s., so sídlom Košice, Teplárenská 3. Notárska zápisnica o založení akciovej spoločnosti Tepláreň Košice, a.s. zo dňa 13.12.2001. Stanovy akciovej spoločnosti podľa zák. 513/1991 Zb. Majetok, veci, práva, povinnosti a záväzky zrušenej akciovej spoločnosti v rozsahu podľa Zápisnice zo dňa 13.12.2001 prešli na Tepláreň Košice, a.s.
  (od: 21.01.2002)
Rozhodnutie predstavenstva zo dňa 28.2.2002. Deň vzniku funkcie prokuristu Ing. Petra Schwartza 28.2.2002.
  (od: 03.05.2002)
Rozhodnutie valného zhromaždenia - not. záp. č. N 1804/02 Nz 1804/02 zo dňa 16.12.2002. Rozhodnutie predstavenstva zo dňa 7.1.2003. Zánik funkcie prukuristu: Ing. Peter Schwartz, r.č. , Slovenskej jednoty 46, Košice: 7.1.2003.
  (od: 29.01.2003)
Zmluva o zlúčení zo dňa 01.04.2022.
  (od: 01.05.2022)
Právny predchodca: 
Spoločnosť zapísaná v dôsledku zlúčenia
Bratislavská teplárenská, a.s. IČO: 35 823 542
Turbínová 3
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 829 05
  (od: 01.05.2022)
Spoločnosť zapísaná v dôsledku zlúčenia
Martinská teplárenská, a.s. IČO: 36 403 016
Robotnícka 17
Martin 036 80
  (od: 01.05.2022)
Spoločnosť zapísaná v dôsledku zlúčenia
Trnavská teplárenská, a.s. IČO: 36 246 034
Coburgova 84
Trnava 917 42
  (od: 01.05.2022)
Spoločnosť zapísaná v dôsledku zlúčenia
Zvolenská teplárenská, a.s. IČO: 36 052 248
Lučenecká cesta 25
Zvolen 961 50
  (od: 01.05.2022)
Spoločnosť zapísaná v dôsledku zlúčenia
Žilinská teplárenská, a.s. IČO: 36 403 032
Košická 11
Žilina 011 87
  (od: 01.05.2022)
Predaj: 
Predaj časti podniku
Zmluva o predaji časti podniku uzatvorená medzi spoločnosťou Tepláreň Košice, a. s. so sídlom Teplárenská 3, 042 92 Košice, IČO 36 211 541 ako predávajúcim a spoločnosťou SPRAVBYTKOMFORT, a. s. Prešov so sídlom Volgogradská 88, 080 01 Prešov, IČO 31 718 523 ako kupujúcim zo dňa 21. decembra 2009.
  (od: 02.03.2010)
Dátum aktualizácie údajov:  12.06.2024
Dátum výpisu:  13.06.2024

Aktuálne zmeny | Elektronické služby Obchodného registra

Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Kontakty na registrové súdy
Legislatívne zmeny v obchodnom registri | Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR