Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Prešov
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  10939/P

Business name: 
STAVJODA, spol. s r.o.
  (from: 01/13/1998)
Registered seat: 
146
Varhaňovce 082 05
  (from: 02/15/2006)
Solivarská 16
Prešov 080 01
  (from: 01/13/1998 until: 02/14/2006)
Identification number (IČO): 
36 452 955
  (from: 01/13/1998)
Date of entry: 
01/13/1998
  (from: 01/13/1998)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 01/13/1998)
Objects of the company: 
zámočníctvo
  (from: 01/13/1998)
kovoobrábanie, frézovanie, sústruženie
  (from: 01/13/1998)
mechanické úpravy na zakázku alebo na zmluvnom základe
  (from: 01/13/1998)
prípravné práce pre stavbu, demolácia a zemné práce
  (from: 01/13/1998)
tesárstvo
  (from: 01/13/1998)
klampiarstvo, stavba strešných konštrukcií a pokrývačské práce
  (from: 01/13/1998)
štukatérske, omietkárske a obkladačské práce
  (from: 01/13/1998)
maľovanie, lakovanie a sklenárske práce
  (from: 01/13/1998)
sprostredkovanie obchodu a služieb
  (from: 01/13/1998)
čistenie budov, upratovacie práce
  (from: 01/13/1998)
reklamné činnosti a propagačná činnosť
  (from: 01/13/1998)
prenájom nehnuteľností, pokiaľ sa popri prenájme poskytujú aj iné než základné služby spojené s prenájmom
  (from: 01/13/1998)
sprostredkovanie kúpy a predaja nehnuteľností
  (from: 01/13/1998)
obchodná činnosť v rozsahu živnosti voľnej
  (from: 01/13/1998)
obchodná činnosť - potraviny, alko-nealko nápoje, ovocie, zelenina, tabakové výrobky, poľnohospodárske produkty, obilie, osivo a krmivo, kvety a sadenice, spotrebný a priemyselný tovar, elektronika a výpočtová technika, svietidlá, kancelárske potreby, sklo, porcelán, výrobky zo skla, keramika, textil, odevy, obuv, bižutéria, tovar a potreby pre domácnosť, kozmetické výrobky, drevo, stavebný materiál, výrobky z dreva, nábytok, železiarsky tovar, inštalatérstvo a vykurovacie zariadenia, stavebné a obrábacie stroje, technické potreby, stroje pre opracovanie dreva, motorové vozidlá a príslušenstvo k motorovým vozidlám, bicykle
  (from: 01/13/1998)
prieskumné a podzemné práce
  (from: 01/13/1998)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 05/15/2010)
staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
  (from: 01/13/1998 until: 05/14/2010)
Partners: 
Mária Krajčirovičová
34
Varhaňovce 082 05
Slovak Republic
  (from: 05/26/2022)
Jozef Dancák
Jiráskova 8
Prešov
Slovak Republic
  (from: 02/12/1999 until: 02/14/2006)
Jozef Dancák
Jiráskova 8
Prešov
Slovak Republic
  (from: 01/13/1998 until: 02/11/1999)
Renáta Šuťáková
146
Varhaňovce 082 05
Slovak Republic
  (from: 02/15/2006 until: 05/14/2010)
Mária Krajčirovičová
34
Varhaňovce 082 05
Slovak Republic
  (from: 05/15/2010 until: 05/25/2022)
Contribution of each member: 
Mária Krajčirovičová
  (from: 05/15/2010 until: 05/25/2022)
Mária Krajčirovičová
Amount of investment: 6 639 EUR Paid up: 6 639 EUR
  (from: 05/26/2022)
Jozef Dancák
Amount of investment: 100 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 100 000 Sk
  (from: 01/13/1998 until: 02/11/1999)
Jozef Dancák
Amount of investment: 200 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 200 000 Sk
  (from: 02/12/1999 until: 02/14/2006)
Renáta Šuťáková
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 02/15/2006 until: 05/14/2010)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 01/13/1998)
Mária Krajčirovičová
34
Varhaňovce 082 05
From: 05/11/2010
  (from: 05/15/2010)
Jozef Dancák
Jiráskova 8
Prešov
  (from: 01/13/1998 until: 02/14/2006)
Jozef Dancák
Jiráskova 8
Prešov
Until: 01/16/2006
  (from: 02/15/2006 until: 02/14/2006)
Renáta Šuťáková
146
Varhaňovce 082 05
From: 01/16/2006
  (from: 02/15/2006 until: 05/14/2010)
Renáta Šuťáková
146
Varhaňovce 082 05
From: 01/16/2006 Until: 05/11/2010
  (from: 05/15/2010 until: 05/14/2010)
Acting in the name of the company: 
Za spoločnosť koná a podpisuje konateľ samostatne. Podpisovanie sa vykoná tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí konateľ svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 01/13/1998)
Capital: 
6 639 EUR Paid up: 6 639 EUR
  (from: 05/15/2010)
200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 02/15/2006 until: 05/14/2010)
100 000 Sk
  (from: 01/13/1998 until: 02/11/1999)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice zo dňa 23.6.1997 č. N 344/97, Nz 275/97, spísanej JUDr. Evou Loumovou, notárkou v Prešove, podľa zák. č. 513/91 Zb.
  (from: 01/13/1998)
Dodatok k zakladateľskej listine spísaný vo forme notárskej zápisnice N 449/98, Nz 445/98 napísanej na Notárskom úrade v Prešove, Slovenská č. 69, notárom JUDr. Jánom Marušinom dňa 17.6.1998.
  (from: 02/12/1999)
Date of updating data in databases:  09/26/2023
Date of extract :  09/27/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person