Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Trnava
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Dr Vložka číslo:  92/T

Obchodné meno: 
Agrokombinát,Poľnohospodárske družstvo Lehnice v konkurze
  (od: 01.12.2023)
Agrokombinát,Poľnohospodárske družstvo Lehnice
  (od: 16.04.1991 do: 30.11.2023)
Sídlo: 
Lehnice
  (od: 16.04.1991)
IČO: 
00 191 540
  (od: 16.04.1991)
Deň zápisu: 
16.04.1991
  (od: 16.04.1991)
Právna forma: 
Družstvo
  (od: 16.04.1991)
Predmet činnosti: 
poľná rastlinná výroba, zeleninárstvo, vinohradníctvo, ovocinárstvo, kvetinárstvo
  (od: 29.04.1993)
chov hovädzieho dobytka, ošípaných, vrátane plemeného hocu a plemenárstých činností
  (od: 29.04.1993)
výroba potravín a nápojov
  (od: 29.04.1993)
výroba kovových výrobkov, kováčstvo, zámočníctvo, výroba nástrojov, kovoobrábanie, montáž, oprvy, rekonštrukcia, periodické služby poľn. techn. zariadení
  (od: 29.04.1993)
drevovýroba
  (od: 29.04.1993)
oprava motorových vozidiel, výroba a oprava poľnohospodárskych strojov, oprava karosérií
  (od: 29.04.1993)
poskytovanie služieb v poľnohospodárstve, nákup a predaj umelých hnojív, dodávka, montáž a prevádzkovanie zariadení na výrobu tekutých umelých hnojív
  (od: 29.04.1993)
spracovanie mäsa, výroba mäsových výrobkov, ich nákup a predaj
  (od: 29.04.1993)
prenájom výrobných prostriedkov
  (od: 29.04.1993)
výroba, inštalácia a opravy elektrických strojov a zariadení
  (od: 29.04.1993)
chemická výroba
  (od: 29.04.1993)
služby v oblasti účtovníctva, informačnej sústavy, automatizované spracovanie údajov, činnosť organizačných, ekonomických a účtovných poradcov
  (od: 29.04.1993)
obchodná činnosť - nákup, predaj a sprostredkovanie tovarov v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 29.04.1993)
cestná hromadná osobná nepravidelná doprava
  (od: 29.04.1993)
cestná nákladná doprava
  (od: 29.04.1993)
poľnohospodárska výroba, vrátane spracovania poľnohospodárskych výrobkov a surovín a výroby spracovania lesných produktov z vodných plôch a rybníkov
  (od: 16.04.1991 do: 28.04.1993)
potravinárska výroba, najmä výroba mäsových, mliečných, syrárskych a pekárenských výrobkov vína, veincolerov, sektov a vermútov, extrudovaných výrobkov z obilovín, kukurice a netradičných cereálií, džúsov a zmrzliny
  (od: 16.04.1991 do: 28.04.1993)
výroba potrieb a poskytovanie služieb pre poľnohospodárstvo, najmä výroba krmív a kŕmných zmesí, osív, vrátane ich morenia, služby pri riadnej reprodukcii hovädzieho dobytka, prevádzkovanie agrolaboratória, vrátane meristemového rozmnožovania rastlín, výroba a predaj in vitro namnožených rastlín, výroba výrobkov imunologického charakteru, dodávky, montáž a prevádzkovanie zariadení na výrobu tekutých umelých hnojív, dezinfekčné služby a spracovanie odpadových surovín, chov a rozmnožovanie dažďoviek a predaj biohumusu
  (od: 16.04.1991 do: 28.04.1993)
obchodná činnosť vrátane odbytovej, veľkoobchodnej činnosti a zahraničnoobchodnej činnosti a predaja vlastných výrobkov
  (od: 16.04.1991 do: 28.04.1993)
nepoľnohospodárska činnosť v týchto oblastiach:
  (od: 16.04.1991 do: 28.04.1993)
strojárska výroba, najmä vývoj a výroba vákuových molekulových odpariek, vrátane ich vybavenia elektronickým ovládaním
  (od: 16.04.1991 do: 28.04.1993)
elektronika, najmä výroba a motnáž detektorov spaliteľných plynov a prvkov meracej a výpočtovej techniky, vrátane kompletizácie
  (od: 16.04.1991 do: 28.04.1993)
chemická výroba, najmä výroba pesticídov, herbicídov, insekticídov a fungicídov, dezinfekčných prostriedkov, enzymov a ostatných produktov biotechnologických činností
  (od: 16.04.1991 do: 28.04.1993)
kovovýroba, najmä výroba stavebnozámočníckych prvkov, ručných sekáčov, náhradných dielov vŕtacích a pneumatických kladív typu NORSTAHL
  (od: 16.04.1991 do: 28.04.1993)
drevovýroba so zameraním na tzv. bezodpadové technológie
  (od: 16.04.1991 do: 28.04.1993)
zemné práce a stavebná činnosť
  (od: 16.04.1991 do: 28.04.1993)
pestovanie a predaj kvetín
  (od: 16.04.1991 do: 28.04.1993)
poskytovanie prác a služieb a občanom a organizáciam.
  (od: 16.04.1991 do: 28.04.1993)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 16.04.1991)
Jozef Horváth - člen
Sása 337
Lehnice
  (od: 21.06.2017)
Július Kiss - člen
68
Lehnice
  (od: 21.06.2017)
Jozef Kollár - člen
276
Lehnice
  (od: 26.01.2017)
József Kreisz - člen
322
Lehnice
  (od: 21.06.2017)
Juraj Kubik - člen
99
Lehnice
  (od: 21.06.2017)
Imrich Nagy - člen
55
Lehnice
  (od: 21.06.2017)
Alžbeta Nagyová - členka
18
Oľdza
  (od: 21.06.2017)
Dezider Rásó - člen
141
Lehnice
  (od: 21.06.2017)
Štefan Reicher - člen
266
Lehnice
  (od: 21.06.2017)
Viliam Sípos - člen
514
Lehnice
  (od: 21.06.2017)
Štefan Tóth - člen
83
Mierovo
  (od: 21.06.2017)
Ľudovít Varga - člen
262
Lehnice
  (od: 21.06.2017)
Viola Razgyelová - členka
69
Mierovo
  (od: 21.06.2017)
Arpád Bartalos - náhradník
Ružový háj 1354
Dunajská Streda
  (od: 21.06.2017)
Rozália Šuplatová - náhradník
Mierovo 92
Kvetoslavov
  (od: 21.06.2017)
Jozef Varga - náhradník
Mierovo 104
Kvetoslavov
  (od: 21.06.2017)
Ing. Imrich Karika - predseda
205
Zlaté Klasy
  (od: 26.01.2017)
Ing. Imrich Veszprémi - podpredseda
Jilemnického 234
Dunajská Streda
  (od: 21.06.2017)
Ing. František Szitási - člen
519
Lehnice
  (od: 21.06.2017)
Ing. Alexander Andrássy , CSc. - predseda
171
Veľká Paka
  (od: 16.04.1991 do: 28.04.1993)
Ing. Alexander Andrássy , CSc. - predseda
Jabloňova 30
Šamorín
  (od: 29.04.1993 do: 03.09.1995)
Árpád Bartalos - náhradník
Ružový háj 1354
Dunajská Streda
  (od: 29.04.1993 do: 25.01.2017)
Árpád Bartalos - náhradník
Ružový háj 1354
Dunajská Streda
  (od: 26.01.2017 do: 20.06.2017)
Jozef Horváth - člen
Sása 337
Lehnice
  (od: 29.04.1993 do: 25.01.2017)
Jozef Horváth - člen
Sása 337
Lehnice
  (od: 26.01.2017 do: 20.06.2017)
Ing. Imrich Karika - podpredseda
205
Zlaté Klasy
  (od: 29.04.1993 do: 03.09.1995)
Ing. Imrich Karika - predseda
205
Zlaté Klasy
  (od: 04.09.1995 do: 25.01.2017)
Július Kiss - člen
68
Lehnice
  (od: 29.04.1993 do: 25.01.2017)
Július Kiss - člen
68
Lehnice
  (od: 26.01.2017 do: 20.06.2017)
Jozef Kollár - člen
276
Lehnice
  (od: 29.04.1993 do: 25.01.2017)
Jozef Kreisz - člen
322
Lehnice
  (od: 29.04.1993 do: 25.01.2017)
Jozef Kreisz - člen
322
Lehnice
  (od: 26.01.2017 do: 20.06.2017)
Juraj Kubík - člen
99
Lehnice
  (od: 29.04.1993 do: 25.01.2017)
Juraj Kubík - člen
99
Lehnice
  (od: 26.01.2017 do: 20.06.2017)
Imrich Nagy - člen
55
Lehnice
  (od: 29.04.1993 do: 25.01.2017)
Imrich Nagy - člen
55
Lehnice
  (od: 26.01.2017 do: 20.06.2017)
Alžbeta Nagyová - členka
18
Oľdza
  (od: 29.04.1993 do: 25.01.2017)
Alžbeta Nagyová - členka
18
Oľdza
  (od: 26.01.2017 do: 20.06.2017)
Dezider Rásó - člen
141
Lehnice
  (od: 29.04.1993 do: 25.01.2017)
Dezider Rásó - člen
141
Lehnice
  (od: 26.01.2017 do: 20.06.2017)
Viola Razgyelová - členka
69
Mierovo
  (od: 29.04.1993 do: 25.01.2017)
Viola Razgyelová - členka
69
Mierovo
  (od: 26.01.2017 do: 20.06.2017)
Štefan Reicher - člen
266
Lehnice
  (od: 29.04.1993 do: 25.01.2017)
Štefan Reicher - člen
266
Lehnice
  (od: 26.01.2017 do: 20.06.2017)
Rozália Suplataová - náhradník
Mierovo 92
Kvetoslavov
  (od: 29.04.1993 do: 25.01.2017)
Rozália Suplataová - náhradník
Mierovo 92
Kvetoslavov
  (od: 26.01.2017 do: 20.06.2017)
Ing. František Szitási - člen
519
Lehnice
  (od: 04.09.1995 do: 25.01.2017)
Ing. František Szitási - člen
519
Lehnice
  (od: 26.01.2017 do: 20.06.2017)
Viliam Šípos - člen
514
Lehnice
  (od: 29.04.1993 do: 25.01.2017)
Viliam Šípos - člen
514
Lehnice
  (od: 26.01.2017 do: 20.06.2017)
Štefan Tóth - člen
83
Mierovo
  (od: 29.04.1993 do: 25.01.2017)
Štefan Tóth - člen
83
Mierovo
  (od: 26.01.2017 do: 20.06.2017)
Ing. Attila Untermayer - člen
801
Zlaté Klasy - Čenkovce
  (od: 29.04.1993 do: 03.09.1995)
Jozef Varga - náhradník
Mierovo 104
Kvetoslavov
  (od: 29.04.1993 do: 25.01.2017)
Jozef Varga - náhradník
Mierovo 104
Kvetoslavov
  (od: 26.01.2017 do: 20.06.2017)
Ľudovít Varga - člen
262
Lehnice
  (od: 29.04.1993 do: 25.01.2017)
Ľudovít Varga - člen
262
Lehnice
  (od: 26.01.2017 do: 20.06.2017)
Ing. Imrich Veszprémi - člen
Jilemnického 234
Dunajská Streda
  (od: 29.04.1993 do: 03.09.1995)
Ing. Imrich Veszprémi - podpredseda
Jilemnického 234
Dunajská Streda
  (od: 04.09.1995 do: 25.01.2017)
Ing. Imrich Veszprémi - podpredseda
Jilemnického 234
Dunajská Streda
  (od: 26.01.2017 do: 20.06.2017)
Konanie: 
Za družstvo podpisuje predseda.
  (od: 16.04.1991)
Zapisované základné imanie: 
97 000 000 Sk
  (od: 29.04.1993)
Základný členský vklad: 
20 000 Sk
  (od: 29.04.1993)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Družstvo bolo založené na ustanovujúcej členskej schôdzi konanej dňa 28.2.1991 podľa § 3 ods. 1 Zákona č. 162/1990 Zb. o poľnohospodárskom družstevníctve.
  (od: 16.04.1991)
Družstvo bolo pretransformované dňa 15.1.1993 podľa Zák. č. 42/92 Zb. Transformačný projekt bol schválený valným zhromaždením 16.12.1992 Nedeliteľný fond: 5% zaplateného členského vkladu Kontrolný orgán: Cecilia Horváthová, Mierovo 117, posta Kvetoslavov Ladislav Fekete, Oľdza 27, Zlaté Klasy Ladislav Boráros, Mierovo 121, Kvetoslavov
  (od: 29.04.1993)
Na členskej schôdzi boli dňa 23.05.1995 zmenené stanovy družstva.
  (od: 04.09.1995)
Uznesením KS v Bratislave č. k. 6K 30/99 zo dňa 31.03.1999 bol vyhlásený konkurz na majetok Agrokombinát, Poľnohospodárske družstvo Lehnice, 930 37 Lehnice, IČO: 00 191 540. Za správcu konkurznej podstaty bol ustanovený JUDr. Dušan Noskovič, komerčný právnik, Jégeho 5, 821 08 Bratislava.
  (od: 08.07.1999)
Vyhlásenie konkurzu: 
Dátum vyhlásenia konkurzu: 31.3.1999
  (od: 01.12.2023)
Dátum vyhlásenia konkurzu: 31.3.1999
  (od: 08.07.1999 do: 30.11.2023)
Správca konkurznej podstaty: 
Mgr. Peter Arendacký
Železničiarska 13
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 04
Vznik funkcie: 04.04.2018
  (od: 01.12.2023)
Dátum aktualizácie údajov:  07.12.2023
Dátum výpisu:  08.12.2023

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)