Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Banská Bystrica
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  1232/S

Business name: 
GEVORKYAN, a.s.
  (from: 05/13/2022)
Registered seat: 
Továrenská 504
Vlkanová 976 31
  (from: 05/13/2022)
Identification number (IČO): 
36 017 205
  (from: 05/13/2022)
Date of entry: 
01/20/1997
  (from: 05/13/2022)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 05/13/2022)
Objects of the company: 
Výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
  (from: 05/13/2022)
činnosť v oblasti práškovej metalurgie
  (from: 05/13/2022)
Výskum a vývoj v oblasti spoločenských a humanitných vied
  (from: 05/13/2022)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 05/13/2022)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 05/13/2022)
sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 05/13/2022)
nástrojárstvo
  (from: 05/13/2022)
tepelné spracovanie kovov
  (from: 05/13/2022)
povrchová úprava kovov
  (from: 05/13/2022)
oprava mechanických častí strojov a zariadení
  (from: 05/13/2022)
zváračské práce
  (from: 05/13/2022)
konštrukčné práce v oblasti strojárstva
  (from: 05/13/2022)
výroba zdravotníckych pomôcok
  (from: 05/13/2022)
výroba výrobkov z gumy a výrobkov z plastov
  (from: 05/13/2022)
textilná výroba
  (from: 05/13/2022)
výroba celulózy, papiera, lepenky a výrobkov z týchto materiálov
  (from: 05/13/2022)
Management body: 
Managing board
  (from: 05/13/2022)
Dipl. Ing. Artur Gevorkyan - Chairman of the Board of Directors
Nad Plážou 6873/6
Banská Bystrica 974 01
From: 05/13/2022
  (from: 05/13/2022)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti koná a podpisuje predseda predstavenstva samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k napísanému, vytlačenému alebo odtlačenému názvu spoločnosti a mene a funkcii pripojí podpisujúci svoj podpis.
  (from: 05/13/2022)
Capital: 
16 657 272 EUR Paid up: 16 657 272 EUR
  (from: 06/22/2022)
Shares: 
Number of shares: 16657272
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 EUR
Limitation of transferability of registered shares: Prevoditeľnosť akcií nie je obmedzená.
  (from: 06/22/2022)
Supervisory board: 
Ing. Andrej Bátovský
Sitnianska 13
Banská Bystrica 974 11
From: 05/13/2022
  (from: 05/13/2022)
Robert Gevorkyan
Nad plážou 6
Banská Bystrica 974 01
From: 05/13/2022
  (from: 05/13/2022)
Denisa Kvasnová
Magurská 39
Banská Bystrica 974 11
From: 05/13/2022
  (from: 05/13/2022)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená zakladateľskou listinou vyhotovenou vo forme notárskej zápisnice č. NZ 411/96, zo dňa 16.9.1996 podľa §§ 24, 57, 105 a nasl. zák. č. 513/91 Zb. Stary spis: S.r.o. 10555
  (from: 05/13/2022)
. Valné zhromaždenie, konané dňa 20.3.1997 schválilo Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve.
  (from: 05/13/2022)
. Valné zhromaždenie, konané dňa 14.07.1998 a 9.10.1998, rozhodlo o zmene spoločenskej zmluvy vo forme Dodatku č. 3 v zmysle ust. zák. č. 11/98 Z.z.
  (from: 05/13/2022)
. Na valnom zhromaždení konanom dňa 23.9.1998 bol schválený Dodatok č.2 k zakladateľskej listine.
  (from: 05/13/2022)
. Uznesením valného zhromaždenia zo dňa 24.8.2000 bola schválená zmena zakladateľskej listiny - Dodatok č.4
  (from: 05/13/2022)
. Na valnom zhromaždení konanom dňa 27.9.2001 bola schválená zmena spoločenskej zmluvy v zmysle Dodatku č. 5.
  (from: 05/13/2022)
. Konateľ dňa 5.6.2002 vyhotovil úplné znenie zakladateľ- skej listiny v súlade so zák.č. 500/2001.
  (from: 05/13/2022)
Valné zhromaždenie dňa 6.6.2003 schválilo zmeny spoločenskej zmluvy.
  (from: 05/13/2022)
Zapisujú sa zmeny podľa rozhodnutia valného zhromaždenia zo dňa 24.2.2003.
  (from: 05/13/2022)
Date of updating data in databases:  06/29/2022
Date of extract :  06/30/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person