Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  37425/B

Business name: 
GREEN KAVO, spol. s r.o. v konkurze
  (from: 12/16/2009 until: 09/05/2018)
GREEN KAVO, spol. s r.o.
  (from: 09/06/2005 until: 12/15/2009)
Registered seat: 
Zvolenská 22
Bratislava 821 09
  (from: 04/02/2009 until: 09/05/2018)
Súťažná 18
Bratislava 821 08
  (from: 03/13/2008 until: 04/01/2009)
Záhradnícka 39
Bratislava 821 08
  (from: 09/06/2005 until: 03/12/2008)
Identification number (IČO): 
35 953 314
  (from: 09/06/2005)
Date of entry: 
09/06/2005
  (from: 09/06/2005)
Person dissolved from: 
2. 7. 2018
  (from: 09/06/2018)
Date of deletion: 
09/06/2018
  (from: 09/06/2018)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 09/06/2018)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 09/06/2005)
Objects of the company: 
Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti - maloobchod
  (from: 09/06/2005 until: 09/05/2018)
Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti - veľkoobchod
  (from: 09/06/2005 until: 09/05/2018)
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 09/06/2005 until: 09/05/2018)
Reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 09/06/2005 until: 09/05/2018)
Vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 09/06/2005 until: 09/05/2018)
Marketingová činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 09/06/2005 until: 09/05/2018)
Partners: 
Stanislav Mareš
Stromková 47/6A
Plzeň 7 - Radčice 326 00
Czech Republic
  (from: 04/02/2009 until: 09/05/2018)
Stanislav Mareš
Toužimská 1718/8
Plzeň 1, Bolevec 301 65
Czech Republic
  (from: 09/06/2005 until: 04/01/2009)
Contribution of each member: 
Stanislav Mareš
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 09/06/2005 until: 03/27/2009)
Stanislav Mareš
  (from: 03/28/2009 until: 04/01/2009)
Stanislav Mareš
Amount of investment: 6 638,783775 EUR Paid up: 6 638,783775 EUR
  (from: 04/02/2009 until: 09/05/2018)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 09/06/2005 until: 09/05/2018)
Stanislav Mareš
Stromková 47/6A
Plzeň 7 - Radčice 326 00
Česká republika
From: 03/26/2009
  (from: 04/02/2009 until: 09/05/2018)
Michal Milec
Pražská 4528/33
Bratislava 811 04
From: 09/06/2005
  (from: 09/06/2005 until: 04/01/2009)
Michal Milec
Pražská 4528/33
Bratislava 811 04
From: 09/06/2005 Until: 03/26/2009
  (from: 04/02/2009 until: 04/01/2009)
Acting in the name of the company: 
Konateľ koná samostatne. K vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti sa podpíše konateľ.
  (from: 09/06/2005 until: 09/05/2018)
Capital: 
6 638,783775 EUR Paid up: 6 638,783775 EUR
  (from: 03/28/2009 until: 09/05/2018)
200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 09/06/2005 until: 03/27/2009)
Opening of bankruptcy proceedings: 
Date of the opening of bankruptcy proceedings: 11/03/2009
Uznesenie Okresného súdu Bratislava I zo dňa 28.10.2009, sp. Zn. 2K 39/09, ktoré nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 3.11.2009, ktorým súd vyhlásil konkurz na majetok dlžníka GREEN KAVO, spol. s r.o., Zvolenská 22, Bratislava, IČO : 35 953 314. Do funkcie správcu konkurznej podstaty súd ustanovil JUDr. Jozefa Griščika, so sídlom kancelárie Hviezdoslavovo nám 25, Bratislava, značka správcu S 1191.
  (from: 12/16/2009)
Bankruptcy trustee: 
JUDr. Jozef Griščik
Hviezdoslavovo nám. 25
Bratislava 811 02
From: 11/03/2009
  (from: 12/16/2009)
Other legal facts: 
Uznesením Okresného súdu Bratislava I, č. k. 3Exre/680/2017, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 02.07.2018 súd vymazal z obchodného registra obchodnú spoločnosť GREEN KAVO, spol. s r.o., Zvolenská 22, 821 09 Bratislava, IČO: 35 953 314 dňom 02.07.2017.
  (from: 09/06/2018)
Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 23.08.2005 v zmysle ust. § 105 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb.
  (from: 09/06/2005 until: 09/05/2018)
Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 15.02.2008.
  (from: 03/13/2008 until: 09/05/2018)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 26.03.2009.
  (from: 04/02/2009 until: 09/05/2018)
Uznesenie Okresného súdu Bratislava I zo dňa 10.11.2009 č.k. 34 Exe/1580/2009, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 3.12.2009.
  (from: 12/16/2009 until: 09/05/2018)
Date of updating data in databases:  04/18/2024
Date of extract :  04/19/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person