Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Banská Bystrica
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  353/S

Business name: 
O R N T H spol. s r.o.
  (from: 03/18/1992)
Registered seat: 
Osloboditeľov 27/36
Badín 976 32
  (from: 11/11/2020)
Identification number (IČO): 
31 559 956
  (from: 03/18/1992)
Date of entry: 
03/18/1992
  (from: 03/18/1992)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 03/18/1992)
Objects of the company: 
obchodná, poradenská a konzultačná činnosť v odboroch: geod. prístroje, výpočtová technika a software
  (from: 03/18/1992)
geodetické a kartografické práce
  (from: 03/13/1997)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 03/13/1997)
kúa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 03/13/1997)
sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 03/13/1997)
vydávanie periodických a neperiodických publikácií
  (from: 02/06/2013)
opravy optických prístrojov v rozsahu remeselných živností
  (from: 02/06/2013)
prípravné práce k realizácii stavby
  (from: 02/06/2013)
poskytovanie služieb súvisiacich so starostlivosťou o zvieratá
  (from: 02/06/2013)
projektovanie pozemkových úprav
  (from: 02/06/2013)
fotografické služby
  (from: 02/06/2013)
Partners: 
Ing. Lýdia Ornthová
Osloboditeľov 27/36
Badín 976 32
Slovak Republic
  (from: 11/11/2020)
Ing. Jozef Ornth
Osloboditeľov 27/36
Badín 976 32
Slovak Republic
  (from: 11/11/2020)
Bc. Ferdinand Ornth
Debnárska 232/11
Ľubietová 976 55
Slovak Republic
  (from: 11/11/2020)
Contribution of each member: 
Ing. Lýdia Ornthová
Amount of investment: 2 191 EUR Paid up: 2 191 EUR
  (from: 11/11/2020)
Ing. Jozef Ornth
Amount of investment: 2 191 EUR Paid up: 2 191 EUR
  (from: 11/11/2020)
Bc. Ferdinand Ornth
Amount of investment: 2 258 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 2 258 EUR
  (from: 11/11/2020)
Management body: 
konatelia
  (from: 03/13/1997)
Ing. Lýdia Ornthová
Osloboditeľov 27/36
Badín 976 32
From: 03/18/1992
  (from: 02/06/2013)
Ing. Jozef Ornth
Osloboditeľov 27/36
Badín 976 32
From: 02/13/1997
  (from: 02/06/2013)
Bc. Ferdinand Ornth
Debnárska 232/11
Ľubietová 976 55
From: 10/28/2015
  (from: 11/11/2020)
Acting in the name of the company: 
Za spoločnosť koná a podpisuje každý konateľ samostatne.
  (from: 11/11/2020)
Capital: 
6 640 EUR Paid up: 6 640 EUR
  (from: 02/06/2013)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným Spoločnosť bola založená zakladacou listinou vyhotovenou formou notárskej zápisnice č. NZ 76/92 zo dňa 5.3.1992 v zmysle §§ 57 ods.3 a 105 a nasl. zák. č. 513/91 Zb.
  (from: 03/18/1992)
. Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 29.5.1995 bol schválený Dodatok č. 1 k zakladateľskej listine
  (from: 06/19/1995)
. Na valnom zhromaždení konanom dňa 13.2.1997 bol schválený Dodatok č.2 k zakladateľskej listine.
  (from: 03/13/1997)
. Na valnom zhromaždení konanom dňa 28.1.1999 bol schválený Dodatok č. 3 k spoločenskej zmluve v zmysle zák. č. 11/1998 Z.z.
  (from: 04/29/1999)
. Uznesením valného zhromaždenia zo dňa 31.3.2000 bol schválený Dodatok č. 4 k zakladateľskej listine.
  (from: 04/28/2000)
. Valné zhromaždenie dňa 31.10.2001 schválilo zmenu zakladateľskej listiny - Dodatok č. 5.
  (from: 11/22/2001)
. Dňa 5.2.2004 vyhotovil konateľ úplné znenie spoločen- skej zmluvy v súlade s ust. zák.č. 500/2001 Z.z.
  (from: 02/10/2004)
Date of updating data in databases:  05/24/2024
Date of extract :  05/27/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person