Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trenčín
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  11310/R

The file was ceded by reason of local incompetence!

Business name: 
DUKOM, s.r.o.
  (from: 01/13/1999)
Registered seat: 
Novomestská 41
Myjava 907 01
  (from: 02/20/2001)
Novomestská 24
Myjava 907 01
  (from: 01/13/1999 until: 02/19/2001)
Identification number (IČO): 
36 306 401
  (from: 01/13/1999)
Date of entry: 
01/13/1999
  (from: 01/13/1999)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 01/13/1999)
Objects of the company: 
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 01/13/1999)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 01/13/1999)
sprostredkovanie činnosť
  (from: 01/13/1999)
záložne
  (from: 12/28/1999)
podnikanie v poľnohospodárskej prvovýrobe vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych výrobkov za účelom spracovania a ďalšieho predaja
  (from: 02/20/2001)
mechanizované strojné práce pre poľnohospodárske a iné účely
  (from: 02/20/2001)
prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku
  (from: 02/20/2001)
výroba surových olejov a tukov
  (from: 12/29/2003)
výroba rafinovaných olejov a tukov
  (from: 12/29/2003)
Partners: 
Pavol Duga
403
Brestovec
Slovak Republic
  (from: 11/12/2002)
Pavol Duga
403
Brestovec
Slovak Republic
  (from: 07/31/2001 until: 11/11/2002)
Pavol Duga
403
Brestovec
Slovak Republic
  (from: 12/28/1999 until: 07/30/2001)
Ing. Branislav Duga
403
Brestovec
Slovak Republic
  (from: 01/13/1999 until: 12/27/1999)
Contribution of each member: 
Pavol Duga
Amount of investment: 2 000 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 2 000 000 Sk
  (from: 11/12/2002)
Ing. Branislav Duga
Amount of investment: 200 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 200 000 Sk
  (from: 01/13/1999 until: 12/27/1999)
Pavol Duga
Amount of investment: 200 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 200 000 Sk
  (from: 12/28/1999 until: 07/30/2001)
Pavol Duga
Amount of investment: 1 000 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 1 000 000 Sk
  (from: 07/31/2001 until: 11/11/2002)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 12/28/1999)
Individual managing director
  (from: 01/13/1999 until: 12/27/1999)
Ing. Branislav Duga
121
Brestovec 907 01
From: 07/26/1999
  (from: 10/29/2004)
Pavol Duga
403
Brestovec
From: 01/13/1999
  (from: 12/29/2003)
Pavol Duga
403
Brestovec
  (from: 12/28/1999 until: 12/28/2003)
Ing. Branislav Duga
403
Brestovec
  (from: 01/13/1999 until: 12/28/2003)
Ing. Branislav Duga
403
Brestovec
From: 07/26/1999
  (from: 12/29/2003 until: 10/28/2004)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ, každý samostatne.
  (from: 12/28/1999)
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ samostatne.
  (from: 01/13/1999 until: 12/27/1999)
Capital: 
2 000 000 Sk Paid up: 2 000 000 Sk
  (from: 11/12/2002)
1 000 000 Sk
  (from: 07/31/2001 until: 11/11/2002)
200 000 Sk
  (from: 01/13/1999 until: 07/30/2001)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice N 357/98, Nz 359/98 zo dňa 5.11.1998 podľa § 105 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb.
  (from: 01/13/1999)
Valné zhromaždenie dňa 26.7.1999 a mimoriadne valné zhromaždenie dňa 4.8.1999 (notárska zápisnica N 295/99, NZ 301/99 zo dňa 6.8.1999) rozhodlo o zmene zakladateľskej listiny (dodatok č. 1), o prevode obchodného podielu a menovalo ďalšieho konateľa. Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 31.7.1999.
  (from: 12/28/1999)
Jediný spoločník vykonávajúci pôsobnosť valného zhromaždenia (notárska zápisnica N 25/2001, Nz 27/2001 zo dňa 24.1.2001 ) prijal dodatok č. 2 k zakladateľskej listine.
  (from: 02/20/2001)
Rozhodnutie jediného spoločníka o zvýšení základného imania a zmene zakladateľskej listiny (notárska zápisnica N 192/01, NZ 192/01 zo dňa 18.6.2001).
  (from: 07/31/2001)
Rozhodnutie jediného spoločníka vykonávajúceho pôsobnosť valného zhromaždenia o zmene zakladateľskej listiny spísané do notárskej zápisnice N 201/2002, Nz 182/2002 zo dňa 13.05.2002.
  (from: 11/12/2002)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 10.1.2003 (notárska zápisnica N 320/03, NZ 52987/03 zo dňa 27.6.2003) o rozšírení predmet predmetu činnosti a schválení zmeny zakladateľskej listiny. Dodatok č. 5 zo dňa 27.6.2003, ktorý je zároveň úplným znením zakladateľskej listiny.
  (from: 12/29/2003)
Date of updating data in databases:  09/28/2022
Date of extract :  09/30/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person