Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Trenčín
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  186/R

Obchodné meno: 
Považské strojárne a.s.
  (od: 22.04.1992)
Sídlo: 
Robotnícka ul.
Považská Bystrica 017 34
  (od: 22.04.1992)
IČO: 
31 561 705
  (od: 22.04.1992)
Deň zápisu: 
01.05.1992
  (od: 22.04.1992)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 22.04.1992)
Predmet činnosti: 
cestná nákladná doprava
  (od: 03.05.1993)
zmenárne
  (od: 03.05.1993)
prevádzkovanie cestovnej kancelárie
  (od: 03.05.1993)
stravovanie závodné (v tom bufety)
  (od: 03.05.1993)
verejné stravovanie (reštaurácie, vinárne, kaviarne, občerst.)
  (od: 03.05.1993)
výroba pracovaných odevov
  (od: 03.05.1993)
výroba brašnárskeho a sedlárskeho tovaru a iných výrobkov z usní a podobných hmôt
  (od: 03.05.1993)
výroba stolárska
  (od: 03.05.1993)
tlač a viazanie kníh
  (od: 03.05.1993)
rozmnožovanie nahraných nosičov magnetického záznamu pre počítač
  (od: 03.05.1993)
výroba predvalkov. plechov, drôtov a profilov a iné hutné spracovanie surového železa a ocele
  (od: 03.05.1993)
výroba drahých kovov, neželezných. vrátane ich hutn. výrobkov
  (od: 03.05.1993)
odlievanie kovov - zlievárenstvo
  (od: 03.05.1993)
vykonávanie revíznych skúšok vyhradených zdvíhacích zariadení
  (od: 03.05.1993)
skúšky a revízie vyhradených plynových zariadení
  (od: 03.05.1993)
výroba a opravy poľnophospodárskych strojov
  (od: 03.05.1993)
výroba spaľovaích motorov
  (od: 03.05.1993)
výroba traktorov pre poľnohospodárstvo a lesníctvo - prevodovky
  (od: 03.05.1993)
výroba strojov pre určité hospodárske odvetvia podľa dohody
  (od: 03.05.1993)
montáž, oprava, údržba a revízie elektrických zariadení z výroba rozvodov nízkeho napätia
  (od: 03.05.1993)
jemná mechanika
  (od: 03.05.1993)
motnáž a opravy meracej a regulačnej techniky
  (od: 03.05.1993)
činnosť v oblasti nehnuteľnosti
  (od: 03.05.1993)
prenájom strojov a prístrojov bez osluhujúceho personálu, kancelárskych strojov a zariadení vr. zariadení na spracovanie údajov
  (od: 03.05.1993)
výroba motocyklov
  (od: 03.05.1993)
klampiarstvo
  (od: 03.05.1993)
predaj, údržba a oprava motorových vozidiel
  (od: 03.05.1993)
sprostredkovanie obchodu
  (od: 03.05.1993)
skladovanie
  (od: 03.05.1993)
poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom a vyhotovenie programov na zákazku
  (od: 03.05.1993)
dodávky a poradenské služby ohľadne programov na spracovanie dát
  (od: 03.05.1993)
automatizované spracovanie dát
  (od: 03.05.1993)
databanky
  (od: 03.05.1993)
údržba a opravy kancelárskych a počítačových strojov a zariadení na spracovanie dát
  (od: 03.05.1993)
výskum a vývoj v oblasti technických a prírodných vied
  (od: 03.05.1993)
projektovanie elektrických zariadení
  (od: 03.05.1993)
sekretárske služby a preklady
  (od: 03.05.1993)
reklamné činnosti
  (od: 03.05.1993)
fotografické služby
  (od: 03.05.1993)
predškolská výchova
  (od: 03.05.1993)
ubytovacie služby - hotel s možnosťou stravovania do triedy * *
  (od: 03.05.1993)
vzdelávanie
  (od: 03.05.1993)
kurzy programovania a obsluhy personál- nych počítačov
  (od: 03.05.1993)
podľa požiadaviek
  (od: 03.05.1993)
zváračská škola
  (od: 03.05.1993)
organizovanie výuky cudzích jazykov
  (od: 03.05.1993)
kúpa a predaj tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja
  (od: 03.05.1993)
výroba kovových konštrukcií a kovosprac. výrobkov, okrem výroby strojov a zariadení
  (od: 03.05.1993)
výroba leteckého motora
  (od: 03.05.1993)
Považské strojárne a.s. odšt. závod Správa majetku a služby ----------------------------------- výroba pracovných odevov
  (od: 03.05.1993)
tlač a viazanie kníh
  (od: 03.05.1993)
vykonávanie revíznych skúšok vyhradených zdvíhacích zariadení
  (od: 03.05.1993)
skúšky a revízie vyhradených plynových zariadení
  (od: 03.05.1993)
jemná mechanika
  (od: 03.05.1993)
činnosť v oblasti nehnuteľností
  (od: 03.05.1993)
prenájom strojov a prístrojov bez obsluhujúceho personálu
  (od: 03.05.1993)
prenájom kancelárskych strojov a zariadení vrátane elektronických zariadení na spracov. údajov
  (od: 03.05.1993)
sprostredkovanie obchodu
  (od: 03.05.1993)
skladovanie
  (od: 03.05.1993)
projektovanie elektrických zariadení
  (od: 03.05.1993)
reklamné činnosti
  (od: 03.05.1993)
fotografické služby
  (od: 03.05.1993)
predškolská výchova
  (od: 03.05.1993)
poskytovanie ubytovania - HOTEL
  (od: 03.05.1993)
zmenárne
  (od: 03.05.1993)
prevádzkovanie cestovnej kancelárie
  (od: 03.05.1993)
stravovanie závodné /v tom bufety/
  (od: 03.05.1993)
verejné stravovanie /reštaurácie, vinárne, kaviarne, občerstvenie/
  (od: 03.05.1993)
pri akciovej spoločnosti: - odstraňovanie odpadu a odvod odpadových vôd - vývoj, výroba, opravy, úpravy, preprava, nákup, predaj, požičiavanie a znehodnoco- vanie zbraní a streliva
  (od: 08.10.1993)
Považské strojárne, a.s. odštepný závod ---------------------------------------Správa majetku a služby : ----------------------- obchodná činnosť s odpadmi
  (od: 17.01.1995)
obchodná činnosť so zvláštnym a nebezpečným odpadom
  (od: 20.07.1995)
Považské strojárne a.s. - výroba plynových vykurovacích zariadení
  (od: 14.05.1996)
výroba upevňovacích pásov
  (od: 14.05.1996)
ambulantná a ústavná zdravotná starostlivosť v rozsahu uvedenom v prílohe rozhodnutia MZ SR č. 735/1996-B, zo dňa 6.3.1996
  (od: 09.07.1996)
technik požiarnej ochrany
  (od: 03.11.1997)
špecialista požiarnej ochrany
  (od: 03.11.1997)
ochrana majetku a osôb
  (od: 03.11.1997)
Považské strojárne, a.s. odštepný závod 08 ------------------------------------------Letecké motory : ---------------- obchodná činnosť s odpadom
  (od: 17.01.1995 do: 30.09.1997)
likvidácia odpadu spaľovaním
  (od: 20.07.1995 do: 12.05.2004)
obchodná činnosť s odpadmi - predaj škváry a trosky z uhlia
  (od: 20.07.1995 do: 12.05.2004)
pri Odštepnom závode 09 - Energetika: - odstraňovanie odpadu a odvod odpadových vôd
  (od: 08.10.1993 do: 12.05.2004)
pri Odštepnom závode - Vývojový ústav: - vývoj, výroba, opravy, úpravy, preprava, nákup, predaj, požičiavanie a znehodnocovanie zbraní a streliva
  (od: 08.10.1993 do: 08.10.1993)
Považské strojárne a.s. odšt. závod 08 - Letecké motory -------------------------------- odlievanie kovov /zlievárenstvo/
  (od: 09.10.1993 do: 30.09.1997)
vývoj, výroba, opravy, úpravy, preprava, nákup, predaj, požičiavanie a znehodnocovanie zbraní a streliva
  (od: 09.10.1993 do: 01.01.1998)
Považské strojárne a.s. odšt. závod 10 - NÁRADIE -------------------------- výroba kovových konštukcií a kovospracujúcich výrobkov, okrem výroby strojov a zariadení
  (od: 09.10.1993 do: 01.01.1998)
Považské strojárne, a.s. odštepný závod 01 -----------------------------------------Farmet : -------- nakladanie s odpadom - výkup a úprava odpadu medi a jej zliatín /č.odpadu 35310/
  (od: 17.01.1995 do: 01.01.1998)
revízie elektrických zariadení
  (od: 03.05.1993 do: 08.10.1993)
vývoj, výroba a odbyt vo výrobných odboroch * agregáty pre letecký priemysel * polotovary farebnej metalurgie * obrábacie stroje, jednoúčelové stroje a zariadenia * prevodovky pre traktory, stavebné, cestné a poľnohospodárske stroje * špeciálne náradie * špeciálna technika * meracia technika * stroje pre nekonvenčné technológie * valivé ložiská * stacionárne benzínové motory a agregáty pre poľnohospodársku mechanizáciu * mopedy a motocykle
  (od: 22.04.1992 do: 02.05.1993)
výkon vyšších dodávateľských funkcií
  (od: 22.04.1992 do: 02.05.1993)
projektová činnosť v rozsahu udeleného oprávnenia
  (od: 22.04.1992 do: 02.05.1993)
obchodná činnosť a poskytovanie služieb vč. stavebných prác
  (od: 22.04.1992 do: 02.05.1993)
zahraničná obchodná činnosť, kooperačná a ostatné podnikateľské činnosti
  (od: 22.04.1992 do: 02.05.1993)
maloobchodná činnosť
  (od: 22.04.1992 do: 02.05.1993)
Považské strojárne a.s. odšt. závod - Vývojový ústav ---------------------------- - výroba kovových konštrukcií a kovosprac. výrobkov, okrem výroby strojov a zariadení
  (od: 03.05.1993 do: 01.01.1998)
výroba strojov pre určité hospod. odvetvie podľa dohody
  (od: 03.05.1993 do: 01.01.1998)
sprostredkovanie obchodu
  (od: 03.05.1993 do: 01.01.1998)
výskum a vývoj v oblasti prírodných vied a technických vied
  (od: 03.05.1993 do: 01.01.1998)
sekretárske služby a preklady
  (od: 03.05.1993 do: 01.01.1998)
výroba leteckého motora
  (od: 03.05.1993 do: 30.09.1997)
výroba kovových konštrukcií a kovospracujúcich výrobkov okrem výroby stojov a zariadení
  (od: 03.05.1993 do: 30.09.1997)
Považské strojárne a.s. odst. závod 01 - Farmet ------------------------ výroba predvalkov, plechov, drôtov a profilov
  (od: 03.05.1993 do: 01.01.1998)
výroba drahých a ostatných kovov neželez- ných vrátane ich hutných výrobkov
  (od: 03.05.1993 do: 01.01.1998)
odlievanie kovov /zlievárenstvo/
  (od: 03.05.1993 do: 01.01.1998)
výroba kov. konštrukcií a kovosprac. výrobkov, okrem výroby strojov a zariadení
  (od: 03.05.1993 do: 01.01.1998)
výroba strojov pre určité hospod. odvetvie podľa dohody
  (od: 03.05.1993 do: 01.01.1998)
výskum a vývoj v oblasti prírodných a tech. vied
  (od: 03.05.1993 do: 01.01.1998)
cestná nákladná doprava
  (od: 03.05.1993 do: 01.01.1998)
Považské strojárne a.s. odšt. závod 02 - výroba strojov a zariadení ------------------------------------------- - výroba stolárska
  (od: 03.05.1993 do: 07.10.1993)
výroba kovových konštrukcií a kovospracujúcich výrobkov, okrem výroby strojov a zariadení
  (od: 03.05.1993 do: 07.10.1993)
vykonávanie revíznych skúšok vyhradených zdvíhacích zariadení
  (od: 03.05.1993 do: 07.10.1993)
výroba strojov pre určité hospod. odvetvie podľa dohody
  (od: 03.05.1993 do: 07.10.1993)
montáž, opravy, údržba a revízie alektrických zariadení a výroba rozvodov nízkeho napätia
  (od: 03.05.1993 do: 07.10.1993)
montáž a opravy meracej a regulačnej techniky
  (od: 03.05.1993 do: 07.10.1993)
klampiarstvo
  (od: 03.05.1993 do: 07.10.1993)
výroba brašnárskeho a sedlárskeho tovaru a iných výrobkov z usní a podobných hmôt
  (od: 03.05.1993 do: 07.10.1993)
Považské strojárne a.s. odšt. závod 03 - Valož ---------------------- výroba kov. konštrukcií a kovosprac. výrobkov, okrem výroby strojov a zariadení
  (od: 03.05.1993 do: 21.05.1995)
prenájom strojov a prístrojov bez obsluhujúceho personálu
  (od: 03.05.1993 do: 21.05.1995)
sprostredkovanie obchodu
  (od: 03.05.1993 do: 21.05.1995)
Považské strojárne a.s. odšt. závod 05 - Polnotech -------------------------- - výroba kovových konštrukcií a kovosprac. výrobkov, okrem výroby strojov a zariadení
  (od: 03.05.1993 do: 01.01.1998)
výroba a opravy poľnohospod. strojov
  (od: 03.05.1993 do: 01.01.1998)
výroba spaľovacích motorov
  (od: 03.05.1993 do: 01.01.1998)
predaj, údržba a oprava motor. vozidiel
  (od: 03.05.1993 do: 01.01.1998)
výroba traktorov pre poľnohospod. a les- níctvo - prevodovky
  (od: 03.05.1993 do: 01.01.1998)
Považské strojárne a.s. odšt. závod 08 - Letecké motory a náradie ------------------------------------------ odlievanie kovov /zlievárenstvo/
  (od: 03.05.1993 do: 08.10.1993)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 09.07.1996)
predstavenstvo
  (od: 22.04.1992 do: 08.07.1996)
Ing. Peter Ondro - Predseda a člen
Štummerova 1838
Topoľčany
  (od: 16.05.2022)
Ing. Igor Gubala - podpredseda a člen
Tulská 1684/4
Žilina
  (od: 16.05.2022)
Ing. Gejza Böhm - člen
Budyšínska 14
Bratislava
  (od: 12.12.1996)
Ing. Vladimír Sako - člen
343/50
Veľké Rovné
  (od: 16.05.2022)
Ing. Tibor Ďurajka - člen
Lúčna 1014
Bytča
  (od: 16.05.2022)
Ing. Viktor Birnstein - člen
Farského 16
Bratislava
  (od: 16.05.2022)
PhDr. Benjamín Luknár - člen
Rustaveliho 3
Bratislava
  (od: 16.05.2022)
Ing. Štefan B l a š k o - člen
Malobytčianska 82
Bytča
  (od: 22.04.1992 do: 14.07.1993)
Ing. Rudolf C h o v a n č í k - člen
Štúrova 42/15
Považská Bystrica
  (od: 22.04.1992 do: 14.07.1993)
Ing. Igor Gubala - podpredseda
Tulská 1684/4
Žilina
  (od: 02.01.1998 do: 12.05.2004)
Ing. Jaroslav H a r v á n e k - Podpredseda
Sídlisko 1016/27
Bytča
  (od: 15.07.1993 do: 10.02.1994)
Ing. Jaroslav H a r v á n e k - predseda
Sídlisko 9.mája 1016/27
Bytča
  (od: 22.04.1992 do: 14.07.1993)
Ing. Jaroslav Harvánek
ul. Brezová 1016/27
Bytča
  (od: 17.10.1995 do: 14.05.1996)
Ing. Jaroslav Harvánek - člen
ul. Brezová 1016/27
Bytča
  (od: 15.05.1996 do: 11.12.1996)
Ing. Jozef Janošec - Člen
Popradská 4/3
Žilina
  (od: 15.07.1993 do: 05.04.1994)
Ing. Jozef Janošec - Predseda
Popradská 4/3
Žilina
  (od: 06.04.1994 do: 10.10.1994)
Ing. Jozef Janošec , CSc. - člen
Popradská 4/3
Žilina
  (od: 11.10.1994 do: 06.02.1995)
Ing. Miroslav Janza
Mládežnícka 318/3
Považská Bystrica
  (od: 06.04.1994 do: 10.10.1994)
Ing. Miroslav Janza - člen
Mládežnícka 318/3
Považská Bystrica
  (od: 11.10.1994 do: 14.05.1996)
Ing. Miroslav Janza - člen
Mládežnícka 318/3
Považská Bystrica
  (od: 15.05.1996 do: 11.12.1996)
Ing. Milan K r a j č í - člen
Stred 57-50/14
Považská Bystrica
  (od: 22.04.1992 do: 14.07.1993)
Ing. Jozef Káan - člen
L. Sáru 9
Brezno
  (od: 12.12.1996 do: 01.01.1998)
Ing. Martin Kožányi - člen
Svätovojtešská 24
Bratislava
  (od: 12.12.1996 do: 02.11.1997)
Ing. Milan Krajčí - člen
Stred 57-50/14
Považská Bystrica
  (od: 15.07.1993 do: 10.02.1994)
Ing. Miloš Kraus - Podpredseda
Mládežnícka 329/l4
Považská Bystrica
  (od: 06.04.1994 do: 06.02.1995)
Ing. Miloš Kraus - Predseda
Mládežnícka 329/l4
Považská Bystrica
  (od: 15.07.1993 do: 05.04.1994)
Ing. Juraj Lovíšek - Podpredseda
Jesenského 278/31
Považská Bystrica
  (od: 07.02.1995 do: 14.05.1996)
Ing. Juraj Lovíšek - Podpredseda
Jesenského 278/31
Považská Bystrica
  (od: 15.05.1996 do: 11.12.1996)
PhDr. Benjamín Luknár - Podpredseda
Rustaveliho 3
Bratislava
  (od: 03.11.1997 do: 01.01.1998)
JUDr. Alojz M a j s t r í k - člen
Sídlisko 9.mája 1015/52
Bytča
  (od: 22.04.1992 do: 14.07.1993)
Ing. Peter Ondro - Predseda
D. Jurkoviča 2362/2
Topoľčany
  (od: 12.12.1996 do: 12.05.2004)
Ing. Ján P a u č i n - člen
SNP 1449/54/9
Považská Bystrica
  (od: 22.04.1992 do: 17.06.1993)
Ing. Ján P i r i č - 1. podpredseda
Smrekova 20
Žilina
  (od: 22.04.1992 do: 14.07.1993)
Ing. Anton P r a ž e n i c a - člen
Kuzmányho 923/27
Považská Bystrica
  (od: 22.04.1992 do: 14.07.1993)
Ing. Ján Pirič - člen
Smrekova 20
Žilina
  (od: 11.02.1994 do: 10.10.1994)
Ing. Anton Praženica - člen
Kuzmányho 923/27
Považská Bystrica
  (od: 15.07.1993 do: 06.02.1995)
Ing. Juraj Rečka - Podpredseda
Vajanského 71/2
Poprad
  (od: 12.12.1996 do: 02.11.1997)
Ing. Alfréd Richter - Predseda
I. Krasku 252/6
Považská Bystrica
  (od: 11.10.1994 do: 14.05.1996)
Ing. Alfréd Richter - Predseda
I. Krasku 252/6
Považská Bystrica
  (od: 15.05.1996 do: 11.12.1996)
Ing. Ivan Sivák - člen
Švantnerova 5
Bratislava
  (od: 12.12.1996 do: 02.11.1997)
Ing. Ján Š p i a k - člen
Dedovec 1796/314
Považská Bystrica
  (od: 22.04.1992 do: 14.07.1993)
Ing. Ladislav V r b i c a - 2. podpredseda
Hliny 1360/183
Považská Bystrica
  (od: 22.04.1992 do: 14.07.1993)
Jozef Z e m a n č í k - člen
SNP 1473/120
Považská Bystrica
  (od: 22.04.1992 do: 14.07.1993)
Jozef Zemančík - člen
1. mája 972/1
Považská Bystrica
  (od: 15.05.1996 do: 11.12.1996)
Jozef Zemančík - člen
ul. 1. mája 972/1
Považská Bystrica
  (od: 07.02.1995 do: 14.05.1996)
Ing. Peter Ondro - Predseda a člen
Štummerova 1838
Topoľčany
  (od: 13.05.2004 do: 15.05.2022)
Ing. Igor Gubala - podpredseda a člen
Tulská 1684/4
Žilina
  (od: 13.05.2004 do: 15.05.2022)
Ing. Vladimír Sako - člen
343/50
Veľké Rovné
  (od: 03.11.1997 do: 15.05.2022)
Ing. Tibor Ďurajka - člen
Lúčna 1014
Bytča
  (od: 03.11.1997 do: 15.05.2022)
Ing. Viktor Birnstein - člen
Farského 16
Bratislava
  (od: 03.11.1997 do: 15.05.2022)
PhDr. Benjamín Luknár - člen
Rustaveliho 3
Bratislava
  (od: 02.01.1998 do: 15.05.2022)
Konanie menom spoločnosti: 
Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, pričom je potrebný podpis vždy dvoch členov predstavenstva, z ktorých jeden je vždy predseda predstavenstva alebo podpredseda predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti a funkcie podpisujúcich pripája podpisujúci svoj podpis.
  (od: 09.07.1996)
Spoločnosť navonok zastupujú všetci členovia predstavenstva, a to i každý samostatne Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, pričom je potrebný podpis vždy dvoch členov predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti a funkcie podpisujúcich pripoja podpisujúci svoj podpis.
  (od: 22.04.1992 do: 08.07.1996)
Odštepný závod: 
Názov: 
Považské strojárne a.s. odštepný závod SPRÁVA MAJETKU A SLUŽBY
  (od: 28.06.1993)
Sídlo: 
Považská Bystrica
  (od: 28.06.1993)
Vedúci: 
Ing. Jozef Polačko
Dedovec 1833/351
Považská Bystrica
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 16.05.2022)
Ing. Jozef Polačko
Dedovec 1833/351
Považská Bystrica
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 28.06.1993 do: 15.05.2022)
 
 
Názov: 
Považské strojárne a.s. odštepný závod O9 - Energetika
  (od: 14.05.1996 do: 12.05.2004)
Sídlo: 
Považská Bystrica
  (od: 14.05.1996 do: 12.05.2004)
Vedúci: 
Oliver Gajdoš
ul. I.Krasku 251/5-24
Považská Bystrica
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 14.05.1996 do: 12.05.2004)
 
 
Názov: 
Považské strojárne a.s. odštepný závod O1 - F A R M E T
  (od: 14.05.1996 do: 01.01.1998)
Sídlo: 
Považská Bystrica
  (od: 14.05.1996 do: 01.01.1998)
Vedúci: 
Ing. Rudolf Pernis CSc.
SNP 1480/133
Považská Bystrica
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 14.05.1996 do: 01.01.1998)
 
 
Názov: 
Považské strojárne a.s. odštepný závod 10 - NÁRADIE
  (od: 20.07.1995 do: 01.01.1998)
Sídlo: 
Považská Bystrica
  (od: 20.07.1995 do: 01.01.1998)
Vedúci: 
Ing. Jaroslav Dubec
151
Klieština
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 20.07.1995 do: 01.01.1998)
 
 
Názov: 
Považské strojárne, a.s. odštepný závod 07 - POVZBROJ
  (od: 14.10.1996 do: 30.09.1997)
Sídlo: 
Považská Bystrica
  (od: 14.10.1996 do: 30.09.1997)
Vedúci: 
Ing. Pavol Sárinec
Stred 54/33-15
Považská Bystrica
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 14.10.1996 do: 30.09.1997)
 
 
Názov: 
Považské strojárne a.s. odštepný závod 08 - LETECKÉ MOTORY
  (od: 20.04.1995 do: 30.09.1997)
Sídlo: 
Považská Bystrica
  (od: 20.04.1995 do: 30.09.1997)
Vedúci: 
Ing. Pavol Ando
SNP 1459/82-1
Považská Bystrica
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 20.04.1995 do: 30.09.1997)
 
 
Názov: 
Považské strojárne, a.s. odštepný závod 07 - POVZBROJ
  (od: 20.07.1995 do: 13.10.1996)
Sídlo: 
Považská Bystrica
  (od: 20.07.1995 do: 13.10.1996)
Vedúci: 
Ing. Dušan Melioris
SNP 1470/112-1
Považská Bystrica
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 20.07.1995 do: 13.10.1996)
 
 
Názov: 
Považské strojárne a.s. odštepný závod - Vývojový ústav
  (od: 20.04.1995 do: 13.05.1996)
Sídlo: 
Považská Bystrica
  (od: 20.04.1995 do: 13.05.1996)
Vedúci: 
Ing. Milan Riško
SNP 1459/83
Považská Bystrica
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 20.04.1995 do: 13.05.1996)
 
 
Názov: 
Považské strojárne a.s. odštepný závod O1 - F A R M E T
  (od: 20.04.1995 do: 13.05.1996)
Sídlo: 
Považská Bystrica
  (od: 20.04.1995 do: 13.05.1996)
Vedúci: 
Ing. Jozef Rolinčin
SNP 1459/82-7
Považská Bystrica
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 20.04.1995 do: 13.05.1996)
 
 
Názov: 
Považské strojárne a.s. odštepný závod O9 - Energetika
  (od: 22.04.1992 do: 13.05.1996)
Sídlo: 
Považská Bystrica
  (od: 22.04.1992 do: 13.05.1996)
Vedúci: 
Ing. Ľubomír Frollo
Mládežnícka 8
Považská Bystrica
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 22.04.1992 do: 13.05.1996)
 
 
Názov: 
Považské strojárne a.s. odštepný závod 10 - NÁRADIE
  (od: 07.02.1995 do: 19.07.1995)
Sídlo: 
Považská Bystrica
  (od: 07.02.1995 do: 19.07.1995)
Vedúci: 
Ing. Jozef Gardian
Dedovec 179
Považská Bystrica
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 07.02.1995 do: 19.07.1995)
 
 
Názov: 
Považské strojárne a.s. odštepný závod O3 - V A L O Ž
  (od: 22.04.1992 do: 21.05.1995)
Sídlo: 
Považská Bystrica
  (od: 22.04.1992 do: 21.05.1995)
Vedúci: 
Ing. Štefan Blaško
Malobytčianska 82
Bytča
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 22.04.1992 do: 21.05.1995)
 
 
Názov: 
Považské strojárne a.s. odštepný závod - Vývojový ústav
  (od: 09.10.1993 do: 19.04.1995)
Sídlo: 
Považská Bystrica
  (od: 09.10.1993 do: 19.04.1995)
 
 
Názov: 
Považské strojárne a.s. odštepný závod O1 - F A R M E T
  (od: 06.04.1994 do: 19.04.1995)
Sídlo: 
Považská Bystrica
  (od: 06.04.1994 do: 19.04.1995)
Vedúci: 
Ing. Jozef Kvasnička
Mládežnícka ul. 328/10
Považská Bystrica
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 06.04.1994 do: 19.04.1995)
 
 
Názov: 
Považské strojárne a.s. odštepný závod 08 - LETECKÉ MOTORY
  (od: 15.07.1994 do: 19.04.1995)
Sídlo: 
Považská Bystrica
  (od: 15.07.1994 do: 19.04.1995)
Vedúci: 
Ing. Ján Čičman
Zakvašov 1522/34
Považská Bystrica
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 15.07.1994 do: 19.04.1995)
 
 
Názov: 
Považské strojárne a.s. odštepný závod 05-POĽNOTECH
  (od: 07.02.1995 do: 19.04.1995)
Sídlo: 
Považská Bystrica
  (od: 07.02.1995 do: 19.04.1995)
Vedúci: 
Anton Valient
412
Považská Teplá
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 07.02.1995 do: 19.04.1995)
 
 
Názov: 
Považské strojárne a.s. odštepný závod 10 - NÁRADIE
  (od: 15.07.1994 do: 06.02.1995)
Sídlo: 
Považská Bystrica
  (od: 15.07.1994 do: 06.02.1995)
Vedúci: 
Ing. Juraj Lovíšek
Jesenského 278/31
Považská Bystrica
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 15.07.1994 do: 06.02.1995)
 
 
Názov: 
Považské strojárne a.s. odštepný závod 05-POĽNOTECH
  (od: 15.07.1994 do: 06.02.1995)
Sídlo: 
Považská Bystrica
  (od: 15.07.1994 do: 06.02.1995)
Vedúci: 
Ing. Jaroslav Dubec
Stred 43/21
Považská Bystrica
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 15.07.1994 do: 06.02.1995)
 
 
Názov: 
Považské strojárne a.s. odštepný závod 10 - NÁRADIE
  (od: 09.10.1993 do: 14.07.1994)
Sídlo: 
Robotnícka ul.
Považská Bystrica
  (od: 09.10.1993 do: 14.07.1994)
Vedúci: 
Ing. Ľuboš Dubec
Hliny 1417/19-11
Považská Bystrica
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 09.10.1993 do: 14.07.1994)
 
 
Názov: 
Považské strojárne a.s. odštepný závod 08 - LETECKÉ MOTORY
  (od: 09.10.1993 do: 14.07.1994)
Sídlo: 
Považská Bystrica
  (od: 09.10.1993 do: 14.07.1994)
 
 
Názov: 
Považské strojárne a.s. odštepný závod O5 - POLNOTECH
  (od: 10.09.1992 do: 14.07.1994)
Sídlo: 
Považská Bystrica
  (od: 10.09.1992 do: 14.07.1994)
Vedúci: 
Ing. Ľubomír Dobias
ČSSD 925/1-26
Považská Bystrica
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 10.09.1992 do: 14.07.1994)
 
 
Názov: 
Považské strojárne a.s. odštepný závod O1 - F A R M E T
  (od: 07.02.1994 do: 05.04.1994)
Sídlo: 
Považská Bystrica
  (od: 07.02.1994 do: 05.04.1994)
Vedúci: 
Vladimír Vávra
Nemocničná 989/5-8
Považská Bystrica
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 07.02.1994 do: 05.04.1994)
 
 
Názov: 
Považské strojárne a.s. odštepný závod O1 - F A R M E T
  (od: 22.04.1992 do: 06.02.1994)
Sídlo: 
Považská Bystrica
  (od: 22.04.1992 do: 06.02.1994)
Vedúci: 
Ing. Ján Špiak
Dedovec 1796/314
Považská Bystrica
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 22.04.1992 do: 06.02.1994)
 
 
Názov: 
Považské strojárne a.s. odštepný závod O8 LETECKÉ MOTORY A NÁRADIE
  (od: 22.04.1992 do: 08.10.1993)
Sídlo: 
Považská Bystrica
  (od: 22.04.1992 do: 08.10.1993)
Vedúci: 
Ing. Ján Pirič
Smrekova 20
Žilina
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 22.04.1992 do: 14.07.1994)
 
 
Názov: 
Považské strojárne a.s. odštepný závod Vývojový ústav
  (od: 22.04.1992 do: 08.10.1993)
Sídlo: 
Považská Bystrica
  (od: 22.04.1992 do: 08.10.1993)
Vedúci: 
Ing. Dušan Melioris
SNP 170/113-1
Považská Bystrica
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 22.04.1992 do: 19.04.1995)
 
 
Názov: 
Považské strojárne a.s. odštepný závod O2 VÝROBA STROJOV A ZARIADENÍ
  (od: 22.04.1992 do: 07.07.1993)
Sídlo: 
Považská Bystrica
  (od: 22.04.1992 do: 07.07.1993)
Vedúci: 
Ing. Rudolf Chovančík
Štúrova 42/15
Považská Bystrica
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 22.04.1992 do: 07.07.1993)
 
 
Názov: 
Považské strojárne a.s. odštepný závod SPRÁVA MAJETKU A SLUŽBY
  (od: 22.04.1992 do: 27.06.1993)
Sídlo: 
Považská Bystrica
  (od: 22.04.1992 do: 27.06.1993)
Vedúci: 
Ing. Ján Paučin
SNP 1449/54-9
Považská Bystrica
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 22.04.1992 do: 27.06.1993)
 
 
Základné imanie: 
3 994 018 000 Sk
  (od: 19.03.1993)
3 994 018 000 Kčs
  (od: 22.04.1992 do: 18.03.1993)
Akcie: 
Počet: 3994018
Forma: akcie na doručiteľa
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 09.07.1996)
Počet: 3994018
Druh: na majiteľa
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 19.03.1993 do: 08.07.1996)
Počet: 3874198
Druh: na majiteľa
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 22.04.1992 do: 18.03.1993)
Počet: 119820
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 22.04.1992 do: 18.03.1993)
Správca konkurznej podstaty: 
JUDr. Peter Herceg
Štefánikova 5
Bratislava 1 811 05
  (od: 17.10.2003)
Dozorná rada: 
Pavol Šujak - člen
SNP 1459/83
Považská Bystrica
  (od: 16.05.2022)
Ing. Pavol Mikuš - člen
Rozkvet 2031/63-55
Považská Bystrica
  (od: 09.07.1996)
Pavol Bohunský - člen
Stred 49-15/20
Považská Bystrica
  (od: 09.07.1996)
Dr. Eduard Horváth - predseda
Jasovská 17
Bratislava
  (od: 02.01.1998)
Ladislav Štica - člen
Jadrova 9
Bratislava
  (od: 16.05.2022)
Ing. Mikuláš Andris - člen
Líščie Nivy 10
Bratislava
  (od: 16.05.2022)
JUDr. Ladislav Kružlík - člen
Znievska 6
Bratislava
  (od: 16.05.2022)
JUDr. Peter Zelenay - člen
Hrobáková 13
Bratislava
  (od: 16.05.2022)
Ing. Dana Haľamová - člen
Saratovská 16
Bratislava
  (od: 16.05.2022)
Ing. Jozef A l m á š i - člen
SNP 1472/119-7
Považská Bystrica
  (od: 22.04.1992 do: 14.07.1993)
Ing. Jozef Almáši
SNP 1472/119-7
Považská Bystrica
  (od: 07.02.1995 do: 19.07.1995)
Ing. Jozef Almáši - člen
SNP 1472/119-7
Považská Bystrica
  (od: 20.07.1995 do: 08.07.1996)
Ing. Vladimír Blaškovič - člen
Jasovská 9
Bratislava
  (od: 15.05.1996 do: 01.01.1998)
RNDr. Martin Blaškovič - Predseda
Jasovská 9
Bratislava
  (od: 15.05.1996 do: 01.01.1998)
Ing. Martin Dorčák - člen
SNP 1473/121
Považská Bystrica
  (od: 15.07.1993 do: 19.07.1995)
Ing. Ľubomír F r o l l o - člen
Mládežnícka 8
Považská Bystrica
  (od: 22.04.1992 do: 14.07.1993)
Dr. Ing. Pavel H r o c h , CSc. - podpredseda
ČSSD 932/17-44
Považská Bystrica
  (od: 22.04.1992 do: 18.03.1993)
Dr. Ing. Pavel H r o c h , CSc. - Podpredseda
Lánska 932/17-44
Považská Bystrica
  (od: 15.07.1993 do: 10.02.1994)
Dr. Ing. Pavel H r o c h , CSc. - Predseda
Lánska 932/17-44
Považská Bystrica
  (od: 19.03.1993 do: 14.07.1993)
Ing. Michal Hirjak - člen
Klenova 5
Bratislava
  (od: 15.05.1996 do: 01.01.1998)
Doc. Dr. Ing. Pavel Hroch , CSc. - Predseda
Lánska 932/17-44
Považská Bystrica
  (od: 11.10.1994 do: 19.07.1995)
Dr. Ing. Pavel Hroch , CSc. - Podpredseda
Lánska 932/17-44
Považská Bystrica
  (od: 11.02.1994 do: 10.10.1994)
Ing. Stanislav K a l i v o d a - člen
Hliny 1421/23-12
Považská Bystrica
  (od: 22.04.1992 do: 14.07.1993)
Ing. Michal K r a j č o v i č , CSc. - člen
Košická 39
Bratislava
  (od: 22.04.1992 do: 14.07.1993)
Ing. Jozef Kniebügl - člen
Ľ. Podjavorinskej 30
Zlaté Moravce
  (od: 20.07.1995 do: 14.05.1996)
Ing. Juraj L o v í š e k - predseda
Jesenského 278/31
Považská Bystrica
  (od: 22.04.1992 do: 18.03.1993)
Ing. Pavol Ľupták - člen
Partizánska 83
Trenčianske Teplice
  (od: 20.07.1995 do: 14.05.1996)
Ing. Juraj Ondriš - Podpredseda
Romanova 33
Bratislava
  (od: 15.05.1996 do: 01.01.1998)
Ing. Pavol Ondriš - člen
Segnáre 78
Bratislava
  (od: 15.05.1996 do: 01.01.1998)
Ing. Vladimír Ondriš
Segnáre 78
Bratislava
  (od: 09.07.1996 do: 01.01.1998)
Ing. Jozef R i z m a n - člen
Paračka 1027
Likavka
  (od: 22.04.1992 do: 14.07.1993)
Ing. Vladimír Rajčák - člen
Strečnianska 5
Bratislava
  (od: 15.07.1993 do: 14.05.1996)
Ing. Alfréd Richter - Predseda
I.Krasku 252/6
Považská Bystrica
  (od: 15.07.1993 do: 10.10.1994)
Juraj S e n k o
Hliníky 750/63
Považská Bystrica
  (od: 19.03.1993 do: 14.07.1993)
genmjr. Ing. Andrej Sabol - člen
Inovecká 7
Trenčín
  (od: 11.02.1994 do: 19.07.1995)
Juraj Senko - člen
Hliníky 750/63
Považská Bystrica
  (od: 15.07.1993 do: 08.07.1996)
RNDr. Ladislav Skalák , CSc. - člen
7l8
Dunajská Lužná
  (od: 15.07.1993 do: 10.02.1994)
Štefan Š p r o c h a - člen
Rozkvet 2031/60-8
Považská Bystrica
  (od: 22.04.1992 do: 18.03.1993)
Štefan Š p r o c h a - Podpredseda
Rozkvet 2031/60-8
Považská Bystrica
  (od: 19.03.1993 do: 14.07.1993)
Ing. Ivan Šobáň - člen
Nobelova 20
Bratislava
  (od: 20.07.1995 do: 14.05.1996)
Štefan Šprocha - člen
Rozkvet 2031/60
Považská Bystrica
  (od: 15.05.1996 do: 08.07.1996)
Štefan Šprocha - člen
Rozkvet 2031/60-8
Považská Bystrica
  (od: 15.07.1993 do: 10.10.1994)
Štefan Šprocha - člen
Rozkvet 2031/61-8
Považská Bystrica
  (od: 11.10.1994 do: 16.01.1995)
Štefan Šprocha - Podpredseda
Rozkvet 2031/60
Považská Bystrica
  (od: 11.10.1994 do: 14.05.1996)
Ing. Stanislav Švec - člen
SNP 1463/94-5
Považská Bystrica
  (od: 20.07.1995 do: 14.05.1996)
Jozef T a m á š i - člen
171
Plevník
  (od: 22.04.1992 do: 14.07.1993)
Ing. Ladislav Vaškovič - člen
Dunajská 24
Bratislava
  (od: 15.07.1993 do: 19.07.1995)
Ing. Ladislav Vaškovič , CSC. - Predseda
Dunajská 24
Bratislava
  (od: 20.07.1995 do: 14.05.1996)
Jozef Zemančík - člen
SNP 1473/120
Považská Bystrica
  (od: 15.07.1993 do: 06.02.1995)
Pavol Šujak - člen
SNP 1459/83
Považská Bystrica
  (od: 09.07.1996 do: 15.05.2022)
Ladislav Štica - člen
Jadrova 9
Bratislava
  (od: 02.01.1998 do: 15.05.2022)
Ing. Mikuláš Andris - člen
Líščie Nivy 10
Bratislava
  (od: 02.01.1998 do: 15.05.2022)
JUDr. Ladislav Kružlík - člen
Znievska 6
Bratislava
  (od: 02.01.1998 do: 15.05.2022)
JUDr. Peter Zelenay - člen
Hrobáková 13
Bratislava
  (od: 02.01.1998 do: 15.05.2022)
Ing. Dana Haľamová - člen
Saratovská 16
Bratislava
  (od: 02.01.1998 do: 15.05.2022)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Odštepné závody boli zriadené rozhodnutím predstavenstva a.s. č. 1/1992 zo dňa 18.5.1992 a č. 2/1992 zo dňa 29.6.1992. Stary spis: Sa 335 Spoločnosť bola založená zakl. zmluvou zo dňa 13.4.1992 a rozh. zakladateľa podľa § 154, 172 a nasl. zák.č. 513/91 Zb. prijatím stanov v súlade s ustanovením zák. č. 92/91 Zb.
  (od: 22.04.1992)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 11.2.1993 bola schválená zmena stanov. Stary spis: Sa 335
  (od: 19.03.1993)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa l8.6.l993 bola schválená zmena stanov. Stary spis: Sa 335
  (od: 15.07.1993)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 14.1.1994 bola schválená zmena stanov. Stary spis: Sa 335
  (od: 11.02.1994)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 28.6.1995 bola schválená zmena stanov. Stary spis: Sa 335
  (od: 20.07.1995)
Na valnom zhromaždení konanom dňa 6.6.1996 bola schválená zmena stanov Stary spis: Sa 335
  (od: 09.07.1996)
Valné zhromaždenie (notárska zápisnica N 122/97, NZ 127/97 zo dňa 20.08.1997) rozhodlo o zmene stanov a.s.
  (od: 03.11.1997)
Valné zhromaždenie dňa 10.10.1997 rozhodlo o zmenách v dozornej rade.
  (od: 02.01.1998)
Na valnom zhromaždení konanom dňa 10.7.1998 /notárska zápisnica N 183/98, NZ 184/98/ bola schválená zmena stanov spoločnosti.
  (od: 06.08.1998)
Krajský súd v Bratislave uznesením č.k. 8K 288/99-150 zo dňa 22.5.2000, ktoré nadobudlo právoplatnosť 14.6.2000 vyhláseil konkurz na majetok Považské strojárne a.s., Robotnícka ul., 017 34 Považská Bystrica, IČO 31 561 705. Za správcu konkurznej podstaty bol ustanovený JUDr. Peter Herceg, Štefánikova 5, 811 05 Bratislava 1.
  (od: 17.10.2003)
Dátum aktualizácie údajov:  02.02.2023
Dátum výpisu:  04.02.2023

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)