Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Trenčín
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  226/R

Obchodné meno: 
PS Manet, a.s.
  (od: 30.04.2001 do: 27.02.2006)
Považské strojárne MANET, a.s.
  (od: 07.02.1995 do: 29.04.2001)
PS MOTOR MANET, a.s.
  (od: 10.03.1994 do: 06.02.1995)
Sídlo: 
Robotnícka ul.
Považská Bystrica 017 01
  (od: 10.03.1994 do: 27.02.2006)
IČO: 
31 602 614
  (od: 10.03.1994)
Deň zápisu: 
10.03.1994
  (od: 10.03.1994)
Deň výmazu: 
28.02.2006
  (od: 28.02.2006)
Dôvod výmazu: 
ex offo výmaz
Uznesením sp. zn. 2K 227/00 zo dňa 03.12.2002, ktoré nadobudlo právoplatnosť 23.01.2003, Krajský súd v Bratislave zrušil konkurz na majetok úpadcu Považské strojárne MANET a.s., Robotnícka ul., Považská Bystrica, IČO 31 602 614 pre nedostatok predpokladov pre konkurz.
  (od: 28.02.2006)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 10.03.1994)
Predmet činnosti: 
výroba a predaj motocyklov, náhradných dielov a príslušenstva
  (od: 10.03.1994 do: 27.02.2006)
kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj
  (od: 10.03.1994 do: 27.02.2006)
sprostredkovanie obchodu
  (od: 10.03.1994 do: 27.02.2006)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 30.04.2001 do: 27.02.2006)
predstavenstvo
  (od: 10.03.1994 do: 29.04.2001)
Ing. Viliam Andrašík - Podpredseda
Zakvášov 1517/47-11
Považská Bystrica
  (od: 07.02.1995 do: 12.06.1997)
Ing. Juraj Augustín - predseda
Pražská 10
Košice
  (od: 24.06.1998 do: 21.12.1999)
Ing. Ľubomír Dobias - Člen
Lánska 925/1-26
Považská Bystrica
  (od: 10.03.1994 do: 06.02.1995)
Ing. Peter Jankejech - Člen
Rozkvet 2031/612
Považská Bystrica
  (od: 07.02.1995 do: 17.06.1996)
Ing. Miloš Kraus - Predseda
Mládežnícka 329/14
Považská Bystrica
  (od: 10.03.1994 do: 06.02.1995)
Ing. Juraj Lovíšek - Predseda
Jesenského 278/31
Považská Bystrica
  (od: 07.02.1995 do: 23.06.1998)
Ing. Pavol Mikuš - Člen
Rozkvet 2031/63-55
Považská Bystrica
  (od: 18.06.1996 do: 12.06.1997)
Ing. Pavol Mikuš - Podpredseda
Rozkvet 2031/63-55
Považská Bystrica
  (od: 13.06.1997 do: 23.06.1998)
Ing. Marián Pilátik - Podpredseda
795
Papradno
  (od: 10.03.1994 do: 06.02.1995)
Jozef Tamaši - Člen
Rozkvet 2030/59-61
Považská Bystrica
  (od: 13.06.1997 do: 23.06.1998)
Jozef Tamáši - Člen
Rozkvet 2030/59-61
Považská Bystrica
  (od: 24.06.1998 do: 21.12.1999)
Ing. Karol Rožánek - člen
Hlinská 18
Žilina
  (od: 24.06.1998 do: 27.02.2006)
Dušan Krajčí - predseda
Dubová 13
Žilina
  (od: 22.12.1999 do: 27.02.2006)
Ing. František Herzáň - člen
Jána Milca 15
Žilina
  (od: 22.12.1999 do: 27.02.2006)
Konanie menom spoločnosti: 
Spoločnosť zastupujú všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva, z kotýrch je jeden vždy predseda predstavenstva, prípadne ďalšie osoby písomne splnomocnené. Podpisovanie sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja podpisujúci svoj podpis.
  (od: 30.04.2001 do: 27.02.2006)
Spoločnosť zastupujú všetci členovia pred- stavenstva, každý samostatne. Podpisovať za spoločnosť sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, pričom je potrebný podpis vždy dvoch členov predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti a funkcie podpisujúcich pripoja podpisujúci svoj podpis.
  (od: 10.03.1994 do: 29.04.2001)
Základné imanie: 
97 000 000 Sk
  (od: 09.01.1998 do: 27.02.2006)
96 745 000 Sk
  (od: 18.06.1996 do: 08.01.1998)
90 227 000 Sk
  (od: 04.09.1995 do: 17.06.1996)
Akcie: 
Počet: 970
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 100 000 Sk
  (od: 30.04.2001 do: 27.02.2006)
Počet: 97000
Forma: akcie na doručiteľa
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 09.01.1998 do: 29.04.2001)
Počet: 96745
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 18.06.1996 do: 08.01.1998)
Počet: 90227
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 04.09.1995 do: 17.06.1996)
Počet: 78227
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 10.03.1994 do: 03.09.1995)
Dozorná rada: 
Ing. Viktor Birstein - predseda
Farského 16
Bratislava
  (od: 09.01.1998 do: 29.04.2001)
Miroslav Bubák - Člen
Šoltésovej 371/53
Považská Bystrica
  (od: 07.02.1995 do: 29.04.2001)
Ing. Jozef Káan - Podpredseda
L.Sáru 9
Brezno
  (od: 13.06.1997 do: 29.04.2001)
Ing. Jozef Mitošinka - Predseda
Hliny 1420/20-7
Považská Bystrica
  (od: 10.03.1994 do: 06.02.1995)
Ing. Peter Mravčák - Predseda
Hanulová 17
Bratislava
  (od: 13.06.1997 do: 08.01.1998)
Ing. Alfréd Richter - Predseda
I. Krasku 252/6
Považská Bystrica
  (od: 07.02.1995 do: 12.06.1997)
Ing. Július Takáč - Členovia
Hliníky 713/26
Považská Bystrica
  (od: 10.03.1994 do: 06.02.1995)
Jozef Zemančík
SNP 1473/120
Považská Bystrica
  (od: 10.03.1994 do: 06.02.1995)
Jozef Zemančík - Člen
SNP 1473/120
Považská Bystrica
  (od: 07.02.1995 do: 12.06.1997)
Ladislav Štica - predseda
Jadrová 9
Bratislava
  (od: 30.04.2001 do: 27.02.2006)
Ing. Ivona Vavrová - člen
Jasovská 9
Bratislava
  (od: 30.04.2001 do: 27.02.2006)
Dr. Martin Blaškovič - člen
Hlaváčikova 41
Bratislava
  (od: 30.04.2001 do: 27.02.2006)
PhDr. Benjamín Luknár - člen
Rustaveliho 3
Bratislava
  (od: 30.04.2001 do: 27.02.2006)
Anton Čerňan - člen
Šoltésovej 1665/167
Považská Bystrica
  (od: 30.04.2001 do: 27.02.2006)
Miroslav Bubák - člen
Šoltésovej 371/53
Považská Bystrica
  (od: 30.04.2001 do: 27.02.2006)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 01. 03. 1994 a rozhodnutím zakladateľa podľa § 154 a nasl. zák. č. 513/91 Zb. prijatím stanov. Starý spis: Sa 619 Základné imanie: predstavuje ................... 78.227.000,- Sk pozostávajúci z nepeňažného vkladu, oceneného znaleckým posudkom Doc. Ing. Júliusa Veselku, CSc., zo dňa 28. 02. 1994 pod čís. 8/94 znal. denníka č. 1 v celkovej sume 90.648.370,- Sk, z ktorého sa na nepeňažný vklad započítava 77.727.000,- Sk a peňažného vkladu ........... 500.000,- Sk
  (od: 10.03.1994 do: 27.02.2006)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 9.1.1995 bola schválená zmena stanov. Stary spis: Sa 619
  (od: 07.02.1995 do: 27.02.2006)
Zapisuje sa Dodatok č. 2 k Stanovám schvále- ný dňa 26.5.1995 Valným zhromaždením Stary spis: Sa 619
  (od: 04.09.1995 do: 27.02.2006)
Na zasadnutí Valného zhromaždenia konanom dňa 24.04.1996 bola schválená zmena stanov. Stary spis: Sa 619
  (od: 18.06.1996 do: 27.02.2006)
Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 17.02.1997 rozhodlo o zmenách v orgánoch spoločnosti.
  (od: 13.06.1997 do: 27.02.2006)
Valné zhromaždenie dňa 12.09.1997 /notárska zápisnica N 144/97, NZ 150/97 zo dňa 23.09. 1997/ rozhodlo o zmene stanov (dodatok č.4).
  (od: 09.01.1998 do: 27.02.2006)
Valné zhromaždenie dňa 01.12.1997 /notárska zápisnica N 626/97, NZ 625/97 / rozhodlo o zmene stanov (úplné znenie).
  (od: 10.01.1998 do: 27.02.2006)
Mimoriadne valné zhromaždenie /notárska zápisnica N 34/98, NZ 33/98/ zo dňa 26.01. 1998 rozhodlo o zmenách stanov (úplné znenie)
  (od: 24.06.1998 do: 27.02.2006)
Mimoriadne valné zhromaždnie /notárska zápisnica N 264/98, NZ 263/98 zo dňa 20. 05. 1998/ rozhodlo o zmene stanov /úplné znenie/.
  (od: 11.01.1999 do: 27.02.2006)
Na zasadnutí dozornej rady dňa 3.8.1999 boli odvolaní členovia predstavenstva a zvolení noví členovia predstavenstva. Na zasadnutí predstavenstva dňa 4.8.1999 bol zvolený predseda predstavenstva.
  (od: 22.12.1999 do: 27.02.2006)
Valné zhromaždenie dňa 29.11.1999 schválilo zmenu stanov a.s. (osvedčenie o priebehu spísanej do notárskej zápisnice NZ 191/99 zo dňa 30.11.1999 a jej doplnením dodatkom č.1 NZ 62/01 zo dňa 19.3.2001). Zmena obchodného mena z pôvodného Považské strojárne MANET, a.s. na PS Manet, a.s.
  (od: 30.04.2001 do: 27.02.2006)
Uznesením Krajského súdu Bratislava zo dňa 6.4.2001 sp. zn. 2 K 227/00 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu PS Manet, a.s., Robotnícka ul., Považská Bystrica, IČO 31 602 614 (pôvodné obchodné meno Považské strojárne MANET, a.s.). Za správcu konkurznej podstaty bola ustanovená JUDr. Soňa Baginová, komerčná právnička, ul. Royova 806, 020 01 Púchov.
  (od: 22.05.2001 do: 27.02.2006)
Dátum aktualizácie údajov:  02.02.2023
Dátum výpisu:  04.02.2023

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)