Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Trenčín
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  155/R

Obchodné meno: 
M - GUM a.s. - v likvidácii
  (od: 06.02.2009 do: 31.03.2010)
MATADOR a.s.
  (od: 22.07.1993 do: 05.02.2009)
Gumárne Barum, a.s.
  (od: 29.03.1991 do: 21.07.1993)
Sídlo: 
Streženická cesta 45
Púchov 020 01
  (od: 30.07.2008 do: 31.03.2010)
Terézie Vansovej 1054
Púchov 020 01
  (od: 10.07.2002 do: 29.07.2008)
Terézie Vansovej 1054/45
Púchov 020 01
  (od: 29.03.1991 do: 09.07.2002)
IČO: 
00 152 820
  (od: 29.03.1991)
Deň zápisu: 
01.07.1990
  (od: 29.03.1991)
Deň výmazu: 
01.04.2010
  (od: 01.04.2010)
Dôvod výmazu: 
dobrovoľný výmaz
ukončenie likvidácie
  (od: 01.04.2010)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 29.03.1991)
Predmet činnosti: 
vnútroštátne zasielateľstvo
  (od: 16.06.1994 do: 09.01.2008)
výroba gumových pneumatík
  (od: 26.04.1995 do: 09.01.2008)
protektorovanie a opravy gumových pneumatík
  (od: 26.04.1995 do: 09.01.2008)
výroba rôznych gumových výrobkov
  (od: 26.04.1995 do: 09.01.2008)
veľkoobchod s gumovými výrobkami a surovinami
  (od: 26.04.1995 do: 21.07.2004)
výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
  (od: 26.04.1995 do: 09.01.2008)
stredné odborné učilište
  (od: 26.04.1995 do: 09.01.2008)
maloobchod s gumovými výrobkami
  (od: 26.04.1995 do: 21.07.2004)
výroba gumových a plastikových produktov
  (od: 26.04.1995 do: 09.01.2008)
servis gumových pneumatík a ostatných gumárenských výrobkov
  (od: 26.04.1995 do: 09.01.2008)
služby motoristom s výnimkou opráv motorových vozidiel
  (od: 26.04.1995 do: 09.01.2008)
výroba pneumatík a ďaľších výrobkov gumárenského priemyslu, výroba strojov a zariadení pre gumárenský a plastikársky priemysel, vývoj a výskum v odbore, nákup a predaj výrobkov gumárenského a plastikárskeho priemyslu a gumárenských surovín, poskytovanie služieb s tým súvisiacich i nepriamo s výrobnou činnosťou spoločnosti
  (od: 29.03.1991 do: 21.01.1993)
zahranično-obchodná činnosť v zmysle rozhodnutia FMZO č. 13/11156/KU/90, zo dňa 21.11.1990
  (od: 29.03.1991 do: 21.01.1993)
výroba gumových pneumatík
  (od: 22.01.1993 do: 25.04.1995)
protektorovanie a opravy gumových pneumatík
  (od: 22.01.1993 do: 25.04.1995)
výroba rôznych gumových výrobkov
  (od: 22.01.1993 do: 25.04.1995)
veľkoobchod s gumovými výrobkami a surovinami
  (od: 22.01.1993 do: 25.04.1995)
výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
  (od: 22.01.1993 do: 25.04.1995)
stredné odborné učilište
  (od: 22.01.1993 do: 25.04.1995)
maloobchod s gumovými výrobkami
  (od: 22.01.1993 do: 25.04.1995)
výroba platní, fólií, hadíc a progilov z plastov
  (od: 21.06.1995 do: 09.01.2008)
výroba obalov z plastov
  (od: 21.06.1995 do: 21.07.2004)
výroba výrobkov z plastov pre stavebníctvo
  (od: 21.06.1995 do: 21.07.2004)
ostatný spracovateľský priemysel - sušenie dreva
  (od: 21.06.1995 do: 21.07.2004)
veľkoobchod s drevom a stavebným materiálom
  (od: 21.06.1995 do: 21.07.2004)
veľkoobchod s výrobkami z plastov
  (od: 21.06.1995 do: 21.07.2004)
spracovanie druhotných surovín
  (od: 21.06.1995 do: 09.01.2008)
inžinierska činnosť v investičnej výstavbe
  (od: 21.06.1995 do: 21.07.2004)
vykonávanie priemyselných stavieb
  (od: 21.06.1995 do: 21.07.2004)
vykonávanie inžinierskych stavieb /vrátane vybav. sídl. celkov/
  (od: 21.06.1995 do: 21.07.2004)
vykonávanie bytových a občianskych stavieb
  (od: 21.06.1995 do: 21.07.2004)
poskytovanie liečebno-preventívnej starostlivosti v neštátnom zdravotníckom zariadení v zmysle rozhodnutia MZ SR čísl. 6395/1994-B, zo dňa 3.1.1995
  (od: 21.06.1995 do: 21.07.2004)
montáž meračov tepla a vodomerov na teplú a studenú vodu
  (od: 05.09.1996 do: 09.01.2008)
úprava vody, rozvod a predaj upravenej vody
  (od: 05.09.1996 do: 09.01.2008)
úprava vzduchu, rozvod a predaj pre technické účely
  (od: 05.09.1996 do: 09.01.2008)
nakladanie s odpadmi /zhromažďovanie, zber, výkup, skladovanie a preprava ojazdených plášťov/
  (od: 05.09.1996 do: 09.01.2008)
nakladanie s odpadmi - zber a recyklácia PE-fólie
  (od: 05.09.1996 do: 09.01.2008)
výroba produktov z plastov
  (od: 02.07.1997 do: 09.01.2008)
výroba kovových konštrukcií a ich častí
  (od: 02.07.1997 do: 09.01.2008)
mechanické úpravy na zákazku alebo na zmluvnom základe
  (od: 02.07.1997 do: 09.01.2008)
výroba obuvi
  (od: 02.07.1997 do: 21.07.2004)
výroba a opravy výrobkov z pogumových textilií
  (od: 02.07.1997 do: 21.07.2004)
výroba brašnárskeho a sedlárskeho tovaru vrátane výrobkov z koženej galantérie
  (od: 02.07.1997 do: 21.07.2004)
ochrana majetku a osôb
  (od: 02.07.1997 do: 21.07.2004)
nakladanie s odpadmi - recyklácia ojazdených plášťov a zvulkanizovaného gumového odpadu
  (od: 02.07.1997 do: 09.01.2008)
výroba účelových strojov hlavne pre gumárenskú výrobu
  (od: 26.04.1995 do: 09.01.2008)
opravy chemicko-technologických zariadení
  (od: 26.04.1995 do: 09.01.2008)
vulkanizácia-pogumovanie kovových výrobkov
  (od: 05.09.1996 do: 21.07.2004)
výroba potravinárskych prípravkov - polotovary a hotové jedlá
  (od: 05.09.1996 do: 21.07.2004)
technik požiarnej ochrany
  (od: 24.05.1999 do: 09.01.2008)
špecialista požiarnej ochrany
  (od: 24.05.1999 do: 09.01.2008)
poskytovanie služieb v environmentálnej oblasti v rozsahu voľných živností
  (od: 24.05.1999 do: 09.01.2008)
upratovacie a čistiace služby
  (od: 24.05.1999 do: 21.07.2004)
testovanie zmesí a komponentov na výrobu pneumatík a ostatných výrobkov z gumy
  (od: 24.05.1999 do: 09.01.2008)
zriaďovanie a prevádzkovanie jednotky požiarnej ochrany
  (od: 03.11.1999 do: 21.07.2004)
výroba tepla, výroba elektriny, rozvod elektriny, rozvod tepla, rozvod plynu
  (od: 27.06.2000 do: 09.01.2008)
rekonštrukcia, oprava a údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky plynových zariadení
  (od: 25.06.2001 do: 09.01.2008)
montáž, oprava a údržba tlakových zariadení
  (od: 25.06.2001 do: 09.01.2008)
montáž, oprava a údržba, odborné prehliadky a skúšky elektrických zariadení
  (od: 25.06.2001 do: 09.01.2008)
nepravidelná neverejná osobná cestná doprava
  (od: 25.06.2001 do: 09.01.2008)
výroba foriem pre lisovanie pneumatík
  (od: 22.07.2004 do: 09.01.2008)
služby v oblasti programovania CNC strojov
  (od: 22.07.2004 do: 09.01.2008)
ubytovacia a pohostinská činnosť
  (od: 16.06.1994 do: 31.03.2010)
závodné stravovanie
  (od: 16.06.1994 do: 31.03.2010)
zmenárenská činnosť
  (od: 16.06.1994 do: 31.03.2010)
podnikateľské poradenstvo
  (od: 26.04.1995 do: 31.03.2010)
faktoring
  (od: 26.04.1995 do: 31.03.2010)
forfaiting
  (od: 26.04.1995 do: 31.03.2010)
sprostredkovanie obchodu a služieb
  (od: 26.04.1995 do: 31.03.2010)
vybavovanie colno-deklaračnej agendy
  (od: 26.04.1995 do: 31.03.2010)
poriadanie veľtrhov a výstav
  (od: 26.04.1995 do: 31.03.2010)
reklamná činnosť
  (od: 26.04.1995 do: 31.03.2010)
maloobchod okrem koncesovaných živností
  (od: 26.04.1995 do: 31.03.2010)
veľkoobchod okrem koncesovaných živností
  (od: 26.04.1995 do: 31.03.2010)
prenájom strojov a strojných zariadení
  (od: 26.04.1995 do: 31.03.2010)
prenájom nehnuteľností spojených so sprostredkovaním služieb
  (od: 26.04.1995 do: 31.03.2010)
činnosť organizačných a ekonomických poradcov
  (od: 21.06.1995 do: 31.03.2010)
spracovanie dát a súvisiace činnosti
  (od: 05.09.1996 do: 31.03.2010)
vzdelávanie, rekvalifikácia, odborné kurzy a dlhodobé štúdijné aktivity
  (od: 05.09.1996 do: 31.03.2010)
zabezpečenie colného dlhu zárukou
  (od: 29.06.1998 do: 31.03.2010)
školenie pracovníkov v oblasti BOZP vrátane poskytovania služieb v tejto oblasti
  (od: 24.05.1999 do: 31.03.2010)
vedenie účtovníctva
  (od: 24.05.1999 do: 31.03.2010)
poskytovanie služieb v personálnej a sociálnej oblasti
  (od: 24.05.1999 do: 31.03.2010)
služby v oblasti logistiky
  (od: 24.05.1999 do: 31.03.2010)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 10.07.2002 do: 31.03.2010)
predstavenstvo
  (od: 27.06.2000 do: 09.07.2002)
predstavenstvo
  (od: 02.07.1997 do: 26.06.2000)
predstavenstvo
  (od: 22.07.1993 do: 01.07.1997)
predstavenstvo
  (od: 29.03.1991 do: 21.07.1993)
Ing. Emil Dubec - člen
  (od: 29.03.1991 do: 08.11.1992)
Ing. Emil Dubec - člen
Nám. Slobody 1405
Púchov
  (od: 09.11.1992 do: 29.03.1994)
Ing. Emil Dubec - člen
Nám. Slobody 1405
Púchov
  (od: 30.03.1994 do: 15.06.1994)
Ing. Ján Ducký - podpredseda
Bajzova 12
Bratislava
  (od: 09.11.1992 do: 29.03.1994)
Ing. Ján Ducký - predseda
  (od: 29.03.1991 do: 08.11.1992)
Ing. Andrej Franko - člen
Rozkvet 2033/71
Považská Bystrica
  (od: 06.12.2000 do: 24.06.2001)
Ing. Ján Guniš - člen
  (od: 29.03.1991 do: 04.06.1992)
Ing. Gejza Hanták - člen
  (od: 05.06.1992 do: 08.11.1992)
Ing. Gejza Hanták - člen
Vodárenská 10
Púchov
  (od: 09.11.1992 do: 29.03.1994)
Ing. Gejza Hanták - člen
Vodárenská 10
Púchov
  (od: 30.03.1994 do: 04.09.1996)
Ing. Gejza Hanták - podpredseda
Vodárenská 1362/10
Púchov
  (od: 05.09.1996 do: 04.06.1997)
Ing. Gejza Hanták - podpredseda
Vodárenská 1362/10
Púchov
Vznik funkcie: 05.06.1997 Skončenie funkcie: 08.06.2002
  (od: 05.06.1997 do: 09.07.2002)
Ing. Marian Hanták , PhD - člen
Sadová 607/19
Púchov - Horné Kočkovce 020 01
Vznik funkcie: 18.06.2005
  (od: 08.07.2005 do: 29.07.2008)
Ing. Marian Hanták , PhD - člen
Sadová 607/19
Púchov - Horné Kočkovce 020 01
Vznik funkcie: 18.06.2005 Skončenie funkcie: 28.06.2008
  (od: 30.07.2008 do: 29.07.2008)
Ing. Marián Hanták , PhD. - člen
Sadová 607/19
Púchov - Horné Kočkovce
Vznik funkcie: 08.06.2002
  (od: 10.07.2002 do: 07.07.2005)
Ing. Marián Hanták , PhD. - člen
Sadová 607/19
Púchov - Horné Kočkovce
Vznik funkcie: 08.06.2002 Skončenie funkcie: 18.06.2005
  (od: 08.07.2005 do: 07.07.2005)
Ing. František Hromadík - člen
Mládežnícka 1431/6
Púchov
Vznik funkcie: 27.06.2000 Skončenie funkcie: 08.06.2002
  (od: 27.06.2000 do: 09.07.2002)
Ing. Jaroslav Kubečka - člen
  (od: 29.03.1991 do: 08.11.1992)
Ing. Libor Mišák - člen
Okružná 1421
Púchov
  (od: 16.06.1994 do: 04.09.1996)
Ing. Libor Mišák - člen
Okružná 1421
Púchov
  (od: 05.09.1996 do: 27.05.1998)
Ing. Libor Mišák - člen
Okružná 1421
Púchov
  (od: 28.05.1998 do: 09.07.2002)
Ing. Libor Mišák - člen
Okružná 1421
Púchov
Vznik funkcie: 08.06.2002
  (od: 10.07.2002 do: 10.02.2003)
Ing. Anton Praženica - člen
Kuzmányho 932/27-7
Považská Bystrica
  (od: 09.11.1992 do: 29.03.1994)
Ing. Anton Praženica - člen
Kuzmányho 932/27-7
Považská Bystrica
  (od: 30.03.1994 do: 04.09.1996)
Ing. Anton Praženica - člen
Kuzmányho 932/27-7
Považská Bystrica
  (od: 05.09.1996 do: 01.07.1997)
Ing. Štefan Prekop - člen
Komenského 1626/3
Púchov
Vznik funkcie: 27.06.2000 Skončenie funkcie: 08.06.2002
  (od: 27.06.2000 do: 09.07.2002)
Ing. Štefan Prekop - člen
Ružová 1773/3
Púchov
Vznik funkcie: 08.06.2002
  (od: 10.07.2002 do: 22.05.2003)
Ing. Štefan Prekop , PhD. - podpredseda
Ružová 1773/3
Púchov - Horné Kočkovce 020 01
Vznik funkcie: 08.06.2002
  (od: 23.05.2003 do: 07.07.2005)
Ing. Štefan Prekop , PhD. - podpredseda
Ružová 1773/3
Púchov - Horné Kočkovce 020 01
Vznik funkcie: 08.06.2002 Skončenie funkcie: 18.06.2005
  (od: 08.07.2005 do: 07.07.2005)
Ing. Štefan Rosina - člen
  (od: 29.03.1991 do: 08.11.1992)
Ing. Štefan Rosina - člen
J. Kráľa 1068/4
Púchov
  (od: 27.04.1995 do: 04.09.1996)
Ing. Štefan Rosina - člen
J. Kráľa 1068/4
Púchov
  (od: 05.09.1996 do: 27.05.1998)
Ing. Štefan Rosina - člen
J. Kráľa 1068/4
Púchov
  (od: 28.05.1998 do: 26.06.2000)
Ing. Štefan Rosina - generálny riaditeľ
Vodárenská 1243/6
Púchov
  (od: 29.03.1991 do: 08.11.1992)
Ing. Štefan Rosina - predseda
Vajanského 163
Púchov
  (od: 05.06.1997 do: 26.06.2000)
Ing. Štefan Rosina - predseda, generálny riaditeľ
Vajanského 163
Púchov
  (od: 05.09.1996 do: 04.06.1997)
Ing. Štefan Rosina - predseda, generálny riaditeľ
Vodárenská 1243/6
Púchov
  (od: 09.11.1992 do: 04.09.1996)
Ing. Štefan Rosina , PhD. - podpredseda
J. Kráľa 1068/4
Púchov
  (od: 27.06.2000 do: 05.12.2000)
JUDr. Michal Rosina - člen
  (od: 29.03.1991 do: 04.06.1992)
Doc. Ing. Štefan Rosina , PhD - podpredseda
J. Kráľa 1064/8
Púchov 020 01
Vznik funkcie: 18.06.2005
  (od: 08.07.2005 do: 29.07.2008)
Doc. Ing. Štefan Rosina , PhD - podpredseda
J. Kráľa 1064/8
Púchov 020 01
Vznik funkcie: 18.06.2005 Skončenie funkcie: 28.06.2008
  (od: 30.07.2008 do: 29.07.2008)
Doc. Ing. Štefan Rosina , PhD - podpredseda
J. Kráľa 1064/8
Púchov 020 01
Vznik funkcie: 28.06.2008
  (od: 30.07.2008 do: 05.02.2009)
Doc. Ing. Štefan Rosina , PhD - podpredseda
J. Kráľa 1064/8
Púchov 020 01
Vznik funkcie: 28.06.2008 Skončenie funkcie: 01.01.2009
  (od: 06.02.2009 do: 05.02.2009)
Ing. Miroslav Rosina , PhD - predseda
Vodárska 1361/6
Púchov 020 01
Vznik funkcie: 18.06.2005
  (od: 08.07.2005 do: 29.07.2008)
Ing. Miroslav Rosina , PhD - predseda
Vodárska 1361/6
Púchov 020 01
Vznik funkcie: 18.06.2005 Skončenie funkcie: 28.06.2008
  (od: 30.07.2008 do: 29.07.2008)
Ing. Miroslav Rosina , PhD - predseda
Vodárska 1361/6
Púchov 020 01
Vznik funkcie: 28.06.2008
  (od: 30.07.2008 do: 05.02.2009)
Ing. Miroslav Rosina , PhD - predseda
Vodárska 1361/6
Púchov 020 01
Vznik funkcie: 28.06.2008 Skončenie funkcie: 01.01.2009
  (od: 06.02.2009 do: 05.02.2009)
Ing. Miroslav Rosina , PhD. - podpredseda
Vodárska 1361/6
Púchov
Vznik funkcie: 08.06.2002
  (od: 10.07.2002 do: 07.07.2005)
Ing. Miroslav Rosina , PhD. - podpredseda
Vodárska 1361/6
Púchov
Vznik funkcie: 08.06.2002 Skončenie funkcie: 18.06.2005
  (od: 08.07.2005 do: 07.07.2005)
Ing. Štefan Rosina , PhD - predseda
J. Kráľa 1064/8
Púchov
Vznik funkcie: 08.06.2002
  (od: 10.07.2002 do: 07.07.2005)
Ing. Štefan Rosina , PhD - predseda
J. Kráľa 1064/8
Púchov
Vznik funkcie: 08.06.2002 Skončenie funkcie: 18.06.2005
  (od: 08.07.2005 do: 07.07.2005)
Ing. Martin Rusnák
517
Lysá pod Makytou
Vznik funkcie: 30.01.2003
  (od: 11.02.2003 do: 19.08.2003)
Ing. Martin Rusnák - člen
Strelenka 514
Lysá pod Makytou
Vznik funkcie: 30.01.2003
  (od: 20.08.2003 do: 07.07.2005)
Ing. Martin Rusnák - člen
Strelenka 514
Lysá pod Makytou
Vznik funkcie: 30.01.2003 Skončenie funkcie: 18.06.2005
  (od: 08.07.2005 do: 07.07.2005)
Ing. František Sieklik - člen
  (od: 29.03.1991 do: 08.11.1992)
Ing. František Sieklik , CSc. - podpredseda
Pribinova 1171/1
Púchov
  (od: 09.11.1992 do: 29.03.1994)
Ing. František Sieklik , CSc. - podpredseda
Pribinova 1171/1
Púchov
  (od: 30.03.1994 do: 04.09.1996)
Ing. Juraj Sirotný - člen
Obrancov mieru 1150
Púchov
  (od: 27.04.1995 do: 04.09.1996)
Ing. Juraj Sirotný - člen
Partizánska 82
Trenčianske Teplice
  (od: 05.09.1996 do: 27.05.1998)
Ing. Juraj Sirotný - člen
Partizánska 82
Trenčianske Teplice
  (od: 28.05.1998 do: 31.03.1999)
Ing. Vladimír Somora - člen
Sadová 617/39
Púchov
Vznik funkcie: 27.06.2000 Skončenie funkcie: 08.06.2002
  (od: 27.06.2000 do: 09.07.2002)
Ing. Vladimír Somora - podpredseda
Sadová 617/39
Púchov - Horné Kočkovce
Vznik funkcie: 08.06.2002
  (od: 10.07.2002 do: 07.07.2005)
Ing. Vladimír Somora - podpredseda
Sadová 617/39
Púchov - Horné Kočkovce
Vznik funkcie: 08.06.2002 Skončenie funkcie: 18.06.2005
  (od: 08.07.2005 do: 07.07.2005)
Ferdinand Šlesár - člen
  (od: 29.03.1991 do: 08.11.1992)
Ferdinand Šlesár - člen
88
Horenická Hôrka
  (od: 09.11.1992 do: 29.03.1994)
Ferdinand Šlesár - člen
88
Horenická Hôrka
  (od: 30.03.1994 do: 04.09.1996)
Ferdinand Šlesár - člen
88
Horenická Hôrka
  (od: 05.09.1996 do: 01.07.1997)
Ing. Michal Štubňa - člen
237
Nimnica
  (od: 25.06.2001 do: 09.07.2002)
Ing. Michal Štubňa - člen
237
Nimnica
Vznik funkcie: 08.06.2002
  (od: 10.07.2002 do: 07.07.2005)
Ing. Michal Štubňa - člen
237
Nimnica
Vznik funkcie: 08.06.2002 Skončenie funkcie: 18.06.2005
  (od: 08.07.2005 do: 07.07.2005)
Ing. Jozef Troják , CSc. - člen
  (od: 29.03.1991 do: 04.06.1992)
Ing. Jozef Vozár - podpredseda
115
Horovce
  (od: 30.03.1994 do: 04.09.1996)
Ing. Jozef Vozár - podpredseda
115
Horovce
  (od: 05.09.1996 do: 04.06.1997)
Ing. Jozef Vozár - podpredseda
115
Horovce
  (od: 05.06.1997 do: 27.05.1998)
Ing. Jozef Vozár - podpredseda
115
Horovce
  (od: 28.05.1998 do: 26.06.2000)
Ing. Jozef Vozár - predseda
115
Horovce
Vznik funkcie: 27.06.2000 Skončenie funkcie: 08.06.2002
  (od: 27.06.2000 do: 09.07.2002)
Ing. Jozef Vozár - člen
115
Horovce 020 62
Vznik funkcie: 18.06.2005
  (od: 08.07.2005 do: 29.07.2008)
Ing. Jozef Vozár - člen
115
Horovce 020 62
Vznik funkcie: 18.06.2005 Skončenie funkcie: 28.06.2008
  (od: 30.07.2008 do: 29.07.2008)
Ing. Jozef Vozár - člen
115
Horovce 020 62
Vznik funkcie: 28.06.2008
  (od: 30.07.2008 do: 05.02.2009)
Ing. Jozef Vozár - člen
115
Horovce 020 62
Vznik funkcie: 28.06.2008 Skončenie funkcie: 01.01.2009
  (od: 06.02.2009 do: 05.02.2009)
Ing. Jozef Vozár - podpredseda
115
Horovce
Vznik funkcie: 08.06.2002
  (od: 10.07.2002 do: 07.07.2005)
Ing. Jozef Vozár - podpredseda
115
Horovce
Vznik funkcie: 08.06.2002 Skončenie funkcie: 18.06.2005
  (od: 08.07.2005 do: 07.07.2005)
Ing. Jozef Vozár - predseda
115
Horovce 020 62
Vznik funkcie: 01.01.2009
  (od: 06.02.2009 do: 31.03.2010)
Ing. Vladislav Hennel - podpredseda
Nemocničná 989/4
Považská Bystrica 017 01
Vznik funkcie: 01.01.2009
  (od: 06.02.2009 do: 31.03.2010)
JUDr. Vojtech Agner - člen
Grösslingerova 63
Bratislava 811 09
Vznik funkcie: 01.01.2009
  (od: 06.02.2009 do: 31.03.2010)
Konanie menom spoločnosti: 
V mene spoločnosti koná a podpisuje predstavenstvo tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti a k označeniu funkcie pripojí svoj vlastnoručný podpis: - predseda predstavenstva samostatne, alebo - podpredseda predstavenstva samostatne, alebo - člen predstavenstva s predsedom predstavenstva alebo podpredsedom predstavenstva spolu.
  (od: 08.07.2005 do: 31.03.2010)
V mene spoločnosti koná a podpisuje predstavenstvo tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti a k označeniu funkcie pripojí svoj vlastnoručný podpis: - predseda predstavenstva samostatne, alebo - dvaja podpredsedovia predstavenstva spolu, alebo - podpredseda predstavenstva s členom predstavenstva spolu.
  (od: 10.07.2002 do: 07.07.2005)
Podpisovať za spoločnosť a teda zaväzovať ju sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, pričom je potrebný podpis dvoch členov predstavenstva spolu.
  (od: 27.06.2000 do: 09.07.2002)
Podpisovať za spoločnosť sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, pričom je potrebný podpis predsedu predstavenstva samostatne, alebo dvoch členov predstavenstva spolu.
  (od: 02.07.1997 do: 26.06.2000)
Podpisovať za spoločnosť sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, pričom je potrebný podpis predsedu predstavenstva samostatne, alebo dvoch členov predstavenstva spolu alebo generálneho riaditeľa samostatne, v rozsahu udelenej plnej moci.
  (od: 22.07.1993 do: 01.07.1997)
Za spoločnosť vykonávajú podpisovanie určení členovia predstavenstva, riaditeľ spoločnosti a jeho zástupcovia v rozsahu stanovenom organizačným poriadkom. Podpisovanie za spoločnosť sa uskutoční tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti pripoja svoj podpis určení členovia predstavenstva, riaditeľ alebo jeho zástupcovia.
  (od: 29.03.1991 do: 21.07.1993)
Prokúra: 
JUDr. Pavol Jakubík
Pred poľom 12
Trenčín
  (od: 05.06.1992 do: 08.11.1992)
Odštepný závod: 
Názov: 
MATADOR a.s., odštepný závod
  (od: 01.12.2006 do: 24.09.2008)
Sídlo: 
Terézie Vansovej 1054
Púchov 020 01
  (od: 01.12.2006 do: 24.09.2008)
Vedúci: 
Ing. Miroslav Rosina PhD.
Vodárska 1361/6
Púchov 020 01
Vznik funkcie: 1.12.2006
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 01.12.2006 do: 24.09.2008)
Ing. Miroslav Rosina PhD.
Vodárska 1361/6
Púchov 020 01
Vznik funkcie: 1.12.2006 Skončenie funkcie: 4.9.2008
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 25.09.2008 do: 24.09.2008)
Predmet činnosti: 
výroba gumových pneumatík
  (od: 01.12.2006 do: 24.09.2008)
výroba rôznych gumových výrobkov
  (od: 01.12.2006 do: 24.09.2008)
výroba gumových a plastikových produktov
  (od: 01.12.2006 do: 24.09.2008)
servis gumových pneumatík a ostatných gumárenských výrobkov
  (od: 01.12.2006 do: 24.09.2008)
protektorovanie a opravy gumových pneumatík
  (od: 01.12.2006 do: 24.09.2008)
výroba účelových strojov hlavne pre gumárenskú výrobu
  (od: 01.12.2006 do: 24.09.2008)
výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
  (od: 01.12.2006 do: 24.09.2008)
ubytovacia a pohostinská činnosť
  (od: 01.12.2006 do: 24.09.2008)
závodné stravovanie
  (od: 01.12.2006 do: 24.09.2008)
zmenárenská činnosť
  (od: 01.12.2006 do: 24.09.2008)
vnútroštátne zasielateľstvo
  (od: 01.12.2006 do: 24.09.2008)
stredné odborné učilište
  (od: 01.12.2006 do: 24.09.2008)
služby motoristom s výnimkou opráv motorových vozidiel
  (od: 01.12.2006 do: 24.09.2008)
podnikateľské poradenstvo
  (od: 01.12.2006 do: 24.09.2008)
faktoring
  (od: 01.12.2006 do: 24.09.2008)
forfaiting
  (od: 01.12.2006 do: 24.09.2008)
sprostredkovanie obchodu a služieb
  (od: 01.12.2006 do: 24.09.2008)
vybavovanie colno-deklaračnej agendy
  (od: 01.12.2006 do: 24.09.2008)
poriadanie veľtrhov a výstav
  (od: 01.12.2006 do: 24.09.2008)
reklamná činnosť
  (od: 01.12.2006 do: 24.09.2008)
maloobchod okrem koncesovaných živností
  (od: 01.12.2006 do: 24.09.2008)
veľkoobchod okrem koncesovaných živností
  (od: 01.12.2006 do: 24.09.2008)
opravy chemicko-technologických zariadení
  (od: 01.12.2006 do: 24.09.2008)
prenájom strojov a strojných zariadení
  (od: 01.12.2006 do: 24.09.2008)
spracovanie druhotných surovín
  (od: 01.12.2006 do: 24.09.2008)
výroba platní, fólií, hadíc a progilov z plastov
  (od: 01.12.2006 do: 24.09.2008)
prenájom nehnuteľností spojených so sprostredkovaním služieb
  (od: 01.12.2006 do: 24.09.2008)
činnosť organizačných a ekonomických poradcov
  (od: 01.12.2006 do: 24.09.2008)
úprava vzduchu, rozvod a predaj pre technické účely
  (od: 01.12.2006 do: 24.09.2008)
spracovanie dát a súvisiace činnosti
  (od: 01.12.2006 do: 24.09.2008)
montáž meračov tepla a vodomerov na teplú a studenú vodu
  (od: 01.12.2006 do: 24.09.2008)
úprava vody, rozvod a predaj upravenej vody
  (od: 01.12.2006 do: 24.09.2008)
nakladanie s odpadmi - recyklácia ojazdených plášťov a zvulkanizovaného gumového odpadu
  (od: 01.12.2006 do: 24.09.2008)
zabezpečenie colného dlhu zárukou
  (od: 01.12.2006 do: 24.09.2008)
školenie pracovníkov v oblasti BOZP vrátane poskytovania služieb v tejto oblasti
  (od: 01.12.2006 do: 24.09.2008)
testovanie zmesí a komponentov na výrobu pneumatík a ostatných výrobkov z gumy
  (od: 01.12.2006 do: 24.09.2008)
výroba produktov z plastov
  (od: 01.12.2006 do: 24.09.2008)
výroba tepla, výroba elektriny, rozvod elektriny, rozvod tepla, rozvod plynu
  (od: 01.12.2006 do: 24.09.2008)
vedenie účtovníctva
  (od: 01.12.2006 do: 24.09.2008)
výroba kovových konštrukcií a ich častí
  (od: 01.12.2006 do: 24.09.2008)
rekonštrukcia, oprava a údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky plynových zariadení
  (od: 01.12.2006 do: 24.09.2008)
poskytovanie služieb v enviromentálnej oblasti v rozsahu voľných živností
  (od: 01.12.2006 do: 24.09.2008)
mechanické úpravy na zákazku alebo na zmluvnom základe
  (od: 01.12.2006 do: 24.09.2008)
montáž, oprava a údržba tlakových zariadení
  (od: 01.12.2006 do: 24.09.2008)
poskytovanie služieb v personálnej a sociálnej oblasti
  (od: 01.12.2006 do: 24.09.2008)
služby v oblasti logistiky
  (od: 01.12.2006 do: 24.09.2008)
nakladanie s odpadmi - zber a recyklácia PE-fólie
  (od: 01.12.2006 do: 24.09.2008)
špecialista požiarnej ochrany
  (od: 01.12.2006 do: 24.09.2008)
služby v oblasti programovania CNC strojov
  (od: 01.12.2006 do: 24.09.2008)
technik požiarnej ochrany
  (od: 01.12.2006 do: 24.09.2008)
nepravidelná neverejná osobná cestná doprava
  (od: 01.12.2006 do: 24.09.2008)
nakladanie s odpadmi /zhromažďovanie, zber, výkup, skladovanie a preprava ojazdených plášťov/
  (od: 01.12.2006 do: 24.09.2008)
vzdelávanie, rekvalifikácia, odborné kurzy a dlhodobé štúdijné aktivity
  (od: 01.12.2006 do: 24.09.2008)
montáž, oprava a údržba, odborné prehliadky a skúšky elektrických zariadení
  (od: 01.12.2006 do: 24.09.2008)
výroba foriem pre lisovanie pneumatík
  (od: 01.12.2006 do: 24.09.2008)
 
 
Základné imanie: 
73 964 611,99 EUR Rozsah splatenia: 73 964 611,99 EUR
  (od: 06.02.2009 do: 31.03.2010)
2 228 521 000 Sk Rozsah splatenia: 2 228 521 000 Sk
  (od: 23.10.2002 do: 05.02.2009)
2 403 121 000 Sk Rozsah splatenia: 2 403 121 000 Sk
  (od: 10.07.2002 do: 22.10.2002)
2 403 121 000 Sk
  (od: 06.12.2001 do: 09.07.2002)
3 542 675 000 Sk
  (od: 24.05.1999 do: 05.12.2001)
1 771 337 500 Sk
  (od: 29.06.1998 do: 23.05.1999)
1 746 337 500 Sk
  (od: 21.06.1995 do: 28.06.1998)
1 746 037 500 Sk
  (od: 27.04.1995 do: 20.06.1995)
726 730 000 Sk
  (od: 22.01.1993 do: 26.04.1995)
1 617 700 000 Sk
  (od: 23.09.1992 do: 21.01.1993)
Akcie: 
Počet: 2228521
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 33,19 EUR
Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: akcie na meno možno previesť iba s písomným predchádzajúcim súhlasom predstavenstva spoločnosti v zmysle článku 5 stanov (odseky 14-20)
  (od: 06.02.2009 do: 31.03.2010)
Počet: 2228521
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: akcie na meno možno previesť iba s písomným predchádzajúcim súhlasom predstavenstva spoločnosti v zmysle článku 5 stanov (odseky 14-20)
  (od: 10.01.2008 do: 05.02.2009)
Počet: 2228521
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na doručiteľa
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 23.10.2002 do: 09.01.2008)
Počet: 2403121
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na doručiteľa
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 10.07.2002 do: 22.10.2002)
Počet: 174600
Druh: zamestnanecké
Podoba: listinné
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 03.11.1999 do: 09.07.2002)
Počet: 2228521
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na doručiteľa
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 06.12.2001 do: 09.07.2002)
Počet: 3368075
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na doručiteľa
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 03.11.1999 do: 05.12.2001)
Počet: 12182
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 100 000 Sk
  (od: 23.09.1992 do: 02.11.1999)
Počet: 10903
Forma: akcie na doručiteľa
Menovitá hodnota: 12 500 Sk
  (od: 05.09.1996 do: 02.11.1999)
Počet: 13182
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 25 000 Sk
  (od: 29.06.1998 do: 02.11.1999)
Počet: 34920
Druh: zamestnanecké
Menovitá hodnota: 5 000 Sk
  (od: 24.05.1999 do: 02.11.1999)
Počet: 1547750
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 24.05.1999 do: 02.11.1999)
Počet: 272575
Forma: akcie na doručiteľa
Menovitá hodnota: 500 Sk
  (od: 24.05.1999 do: 02.11.1999)
Počet: 34920
Druh: zamestnanecké
Menovitá hodnota: 2 500 Sk
  (od: 21.06.1995 do: 23.05.1999)
Počet: 12182
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 25 000 Sk
  (od: 26.04.1995 do: 28.06.1998)
Počet: 10903
Druh: na majiteľa
Menovitá hodnota: 12 500 Sk
  (od: 26.04.1995 do: 04.09.1996)
Počet: 34800
Druh: zamestnanecké
Menovitá hodnota: 2 500 Sk
  (od: 27.04.1995 do: 20.06.1995)
Počet: 27077
Druh: zamestnanecké
Menovitá hodnota: 2 500 Sk
  (od: 26.04.1995 do: 26.04.1995)
Počet: 3995
Druh: zamestnanecké
Menovitá hodnota: 100 000 Sk
  (od: 23.09.1992 do: 25.04.1995)
Počet: 10903
Druh: na majiteľa
Menovitá hodnota: 10 000 Sk
  (od: 22.01.1993 do: 25.04.1995)
Dozorná rada: 
JUDr. Oliver Baláž - člen
  (od: 05.06.1992 do: 08.11.1992)
Ing. Peter Bielik - člen
  (od: 05.06.1992 do: 08.11.1992)
Ing. Gejza Hanták - podpredseda
Vodárenská 1362/10
Púchov
Vznik funkcie: 08.06.2002
  (od: 10.07.2002 do: 07.07.2005)
Ing. Gejza Hanták - podpredseda
Vodárenská 1362/10
Púchov
Vznik funkcie: 08.06.2002 Skončenie funkcie: 18.06.2005
  (od: 08.07.2005 do: 07.07.2005)
Ing. Marian Hanták , CSc. - člen
Pribinova 1171
Púchov
  (od: 27.04.1995 do: 04.09.1996)
Ing. Marián Hanták , CSc. - člen
Pribinova 1171
Púchov
Vznik funkcie: 05.09.1996 Skončenie funkcie: 08.06.2002
  (od: 05.09.1996 do: 09.07.2002)
JUDr. Alica Harišová - člen
47
Plevník - Drienové
  (od: 09.11.1992 do: 04.09.1996)
JUDr. Alica Harišová - člen
47
Plevník - Drienové
  (od: 05.09.1996 do: 12.01.1998)
Ján Chovanec - člen
144
Mestečko
  (od: 05.06.1992 do: 21.07.1993)
JUDr. Pavol Jakubík - člen
Pred poľom 12
Trenčín
  (od: 09.11.1992 do: 04.09.1996)
JUDr. Pavol Jakubík - člen
Pred poľom 12
Trenčín
  (od: 05.09.1996 do: 01.07.1997)
Ing. Ján Kaššovic - člen
  (od: 05.06.1992 do: 08.11.1992)
Ing. Jozef Magula - člen
  (od: 05.06.1992 do: 08.11.1992)
JUDr. Milan Mikolášik - člen
Pod Zábrehom 1595
Púchov
  (od: 27.06.2000 do: 09.07.2002)
JUDr. Milan Mikolášik - člen
Pod Zábrehom 1595
Púchov
Vznik funkcie: 27.06.2000
  (od: 10.07.2002 do: 07.07.2005)
JUDr. Milan Mikolášik - člen
Pod Zábrehom 1595
Púchov
Vznik funkcie: 27.06.2000 Skončenie funkcie: 20.04.2005
  (od: 08.07.2005 do: 07.07.2005)
Ing. Ľubomír Orgoň - člen
Osloboditeľov 1405/1
Púchov
  (od: 09.11.1992 do: 04.09.1996)
Ing. Ľubomír Orgoň - člen
Osloboditeľov 1405/1
Púchov
  (od: 05.09.1996 do: 01.07.1997)
Ing. Anton Praženica - člen
  (od: 05.06.1992 do: 08.11.1992)
Ing. Miroslav Rosina , CSc. - predseda
Vodárska 1361/6
Púchov
  (od: 05.09.1996 do: 26.06.2000)
Ing. Miroslav Rosina , PhD. - podpredseda
Vodárska 1361/6
Púchov
Vznik funkcie: 27.06.2000 Skončenie funkcie: 08.06.2002
  (od: 27.06.2000 do: 09.07.2002)
Ing. Štefan Rosina - predseda
Vajanského 163/37
Púchov
  (od: 27.06.2000 do: 05.12.2000)
Ing. Štefan Rosina , PhD. - predseda
J.Kráľa 1068/4
Púchov
Vznik funkcie: 06.12.2000 Skončenie funkcie: 08.06.2002
  (od: 06.12.2000 do: 09.07.2002)
Ing. Rudolf Rusnák - člen
518
Lysá pod Makytou
Vznik funkcie: 13.01.1998 Skončenie funkcie: 08.06.2002
  (od: 13.01.1998 do: 09.07.2002)
Ing. Rudolf Rusnák - predseda
518
Lysá pod Makytou
Vznik funkcie: 08.06.2002
  (od: 10.07.2002 do: 07.07.2005)
Ing. Rudolf Rusnák - predseda
518
Lysá pod Makytou
Vznik funkcie: 08.06.2002 Skončenie funkcie: 18.06.2005
  (od: 08.07.2005 do: 07.07.2005)
Ing. Rudolf Rusnák - predseda
518
Lysá pod Makytou, Strelenka 020 54
Vznik funkcie: 18.06.2005
  (od: 08.07.2005 do: 30.07.2007)
Ing. Ondrej Rusňák - člen
346
Lysá pod Makytou
  (od: 05.06.1992 do: 26.04.1995)
Ing. Ondrej Rusňák - predseda
346
Lysá pod Makytou
  (od: 27.04.1995 do: 04.09.1996)
Ing. Juraj Sirotný - člen
  (od: 05.06.1992 do: 08.11.1992)
Ing. Juraj Sirotný - predseda
Obrancov mieru 1150
Púchov
  (od: 09.11.1992 do: 26.04.1995)
Ing. Jozef Valach - člen
Rajecká 8
Bratislava
  (od: 22.07.1993 do: 04.09.1996)
Ing. Jozef Valach - člen
Rajecká 8
Bratislava
  (od: 05.09.1996 do: 01.07.1997)
Ing. Jaroslav Zigo - člen
142
Lúky
Vznik funkcie: 27.06.2000 Skončenie funkcie: 08.06.2002
  (od: 27.06.2000 do: 09.07.2002)
Ing. Rudolf Rusnák - predseda
Riečna 1842/91
Púchov - Hrabovka
Vznik funkcie: 18.06.2005
  (od: 31.07.2007 do: 31.03.2010)
JUDr. Milan Mikolášik
Pod Zábrehom 1595/83
Púchov 020 01
Vznik funkcie: 24.06.2005 Skončenie funkcie: 06.12.2007
  (od: 10.01.2008 do: 09.01.2008)
Ing. Vladimír Somora
Sadová 617/39
Púchov - Horné Kočkovce 020 01
Vznik funkcie: 18.06.2005 Skončenie funkcie: 07.12.2007
  (od: 10.01.2008 do: 09.01.2008)
Ing. Jaroslav Zigo
Moyzesova 1744/3
Púchov 020 01
Vznik funkcie: 18.06.2005 Skončenie funkcie: 07.12.2007
  (od: 10.01.2008 do: 09.01.2008)
Ing. Miroslav Útlý
Mládežnícka 1431/10
Púchov 020 01
Vznik funkcie: 18.06.2005
  (od: 08.07.2005 do: 31.03.2010)
Vladimír Seko
Okružná 1420/28
Púchov 020 01
Vznik funkcie: 24.06.2005 Skončenie funkcie: 06.12.2007
  (od: 10.01.2008 do: 09.01.2008)
Ing. Ján Šibík
SNP 1448/52-8
Považská Bystrica 017 07
Vznik funkcie: 07.12.2007
  (od: 10.01.2008 do: 31.03.2010)
Ing. Vladimír Somora
Sadová 617/39
Púchov - Horné Kočkovce 020 01
Vznik funkcie: 18.06.2005
  (od: 08.07.2005 do: 09.01.2008)
Ing. Jaroslav Zigo
Moyzesova 1744/3
Púchov 020 01
Vznik funkcie: 18.06.2005
  (od: 08.07.2005 do: 09.01.2008)
JUDr. Milan Mikolášik
Pod Zábrehom 1595/83
Púchov 020 01
Vznik funkcie: 24.06.2005
  (od: 08.07.2005 do: 09.01.2008)
Vladimír Seko
Okružná 1420/28
Púchov 020 01
Vznik funkcie: 24.06.2005
  (od: 08.07.2005 do: 09.01.2008)
Likvidácia: 
Dátum vstupu do likvidácie: 1.1.2009
  (od: 06.02.2009)
 Likvidátor:
Ing. Jozef Vozár
115
Horovce 020 62
Vznik funkcie: 01.01.2009 Skončenie funkcie: 01.04.2010
  (od: 06.02.2009)
Spôsob konania likvidátora v mene spoločnosti: Likvidátor koná v mene spoločnosti pri výkone svojej pôsobnosti samostatne.
  (od: 06.02.2009)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Spoločnosť bola založená rozhodnutím Ministerstva priemyslu SR, čís. 91/1990, zo dňa 27.6.1990, ktorým vykonal podľa § 63 zák. č. 104/90 Zb. právo valného zhromaždenia. Zakladateľ schválil formou notárskej zápisnice Nz 565/92 zmeny stanov v č.l. 5.
  (od: 23.09.1992 do: 31.03.2010)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 23.l2.l992 bola schválená zmena stanov v zmysle zák.č.5l3/9l Zb. Stary spis: Sa 24
  (od: 22.01.1993 do: 31.03.2010)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 29.6.l993 bola schválená zmena stanov. Stary spis: Sa 24
  (od: 22.07.1993 do: 31.03.2010)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 14.5.1994 bola schválená zmena stanov.
  (od: 26.04.1995 do: 31.03.2010)
Na mimoriadnom valnom zhromaždení konanom dňa 11.2.1995 bolo rozhodnuté o zlúčení spoločnosti s Matador-Z, a.s. Púchov, T. Vansovej 1054/45 s tým, že majetok, práva a záväzky prechádzajú v plnom rozsahu na MATADOR, a.s. Púchov. Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 11.2.1995 bola schválená zmena stanov.
  (od: 27.04.1995 do: 31.03.2010)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 31.5.1995 bola schválená zmena stanov. Valné zhromaždenie konané dňa 31.5.1995 schválilo zlúčenie spoločnosti REPLAST, s.r.o. Púchov a Matador-stav, s.r.o. Púchov so spoločnosťou MATADOR, a.s. Púchov s tým, že majetok, práva a záväzky prechádzajú v plnom rozsahu na Matador, a.s. Púchov dňom 21.6.1995.
  (od: 21.06.1995 do: 31.03.2010)
Na valnom zhromaždení konanom dňa 17.5.1996 bola schválená zmena stanov.
  (od: 05.09.1996 do: 31.03.2010)
Na Valnom zhromaždení konanom dňa 14.6.1997 bola schválená zmena stanov a.s. (notárska zápisnica N 163/97, NZ 158/97 zo dňa 14.6.1997).
  (od: 02.07.1997 do: 31.03.2010)
Valné zhromaždenie /notárska zápisnica N 157/98, NZ 165/98 zo dňa 15.5.1998/ rozhodlo o zmene stanov - doplnok č. 9.
  (od: 29.06.1998 do: 31.03.2010)
Valné zhromaždenie /notárska zápisnica N 152/99, Nz 150/99 zo dňa 24.4.1999/ rozhodlo o zmene stanov - dodatok č. 10.
  (od: 24.05.1999 do: 31.03.2010)
Na valnom zhromaždení dňa 16.10.1999 bola schválená zmena stanov a.s. (notárska zápisnica N 412/99, Nz 399/99 zo dňa 16.10.1999).
  (od: 03.11.1999 do: 31.03.2010)
Na valnom zhromaždení dňa 15.4.2000 bola schválená zmena stanov a.s. (notárska zápisnica N 151/00, Nz 148/00 zo dňa 15.4.2000).
  (od: 27.06.2000 do: 31.03.2010)
Na Valnom zhromaždení dňa 28.4.2001 bolo rozhodnuté o znížení základného imania z 3.542.675.000,- Sk na 2.403.121.000,- Sk, o zmene stanov a.s. a o zmene člena predstavenstva a.s. (notárska zápisnica N 169/2001, Nz 146/2001 zo dňa 28.4.2001).
  (od: 25.06.2001 do: 31.03.2010)
Riadne Valné zhromaždenie dňa 28.4.2001 schválilo dňom 1.7.2001 zlúčenie s obchodnými spoločnosťami REMEDIA Púchov, a.s. , IČO 36 315 559 a MBS Púchov, a.s., IČO 36 315 095, prevzatie ich majetku, práv, záväzkov a pohľadávok ako ich univerzálny právny nástupca.
  (od: 31.12.2001 do: 31.03.2010)
Valné zhromaždenie schválilo (N 270/2002, Nz 245/2002 zo dňa 10.6.2002) zmenu stanov spoločnosti a výmenu zamestnaneckých akcií.
  (od: 10.07.2002 do: 31.03.2010)
Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 21.9.2002 schválilo zníženie základného imania z 2.403.121.000,- Sk na 2.228.521.000,- Sk a zmenu stanov a.s. (notárska zápisnica N 451/2002, Nz 392/2002 zo dňa 21.9.2002).
  (od: 23.10.2002 do: 31.03.2010)
Zmluva o zlúčení spoločnosti MATADOR, a.s., Terézie Vansovej 1054, Púchov, IČO 00 152 820 so spoločnosťou Scarme, a.s., ul. T.Vansovej 1054/45, Púchov, IČO 30 224 241 zo dňa 10.10.2002, uzavretá v súlade s ust. § 218k, ods. 1 Obch. zák. Obchodná spoločnosť MATADOR, a.s., Terézie Vansovej 1054, Púchov, IČO 00 152 820 je univerzálnym právnym nástupcom spoločnosti Scarme, a.s., ul. T.Vansovej 1054/45, Púchov, IČO 30 224 241, preberá všetky jej práva a povinnosti i majetok.
  (od: 23.01.2003 do: 31.03.2010)
Predstavenstvo na zasadnutí dňa 30.4.2003 zvolilo podpredsedu predstavenstva.
  (od: 23.05.2003 do: 31.03.2010)
Spoločnosť bola založená rozhodnutím Ministerstva priemyslu SR, čís. 91/1990, zo dňa 27.6.1990, ktorým vykonal podľa § 63 zák. č. 104/90 Zb. právo valného zhromaždenia. Základný kapitál: bude odvodený z hodnoty štátneho podniku Gumárne 1. mája Púchov podľa súvahy Úč. 2A-02 k 30.6.1990.
  (od: 29.03.1991 do: 22.09.1992)
Dátum aktualizácie údajov:  17.03.2023
Dátum výpisu:  21.03.2023

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)