Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trenčín
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  183/R

Business name: 
Mestské kultúrne stredisko, spol. s r.o.
  (from: 07/01/1994)
Registered seat: 
J. Matušku 766/19
Bánovce nad Bebravou 957 01
  (from: 04/27/2011)
Farská 7
Bánovce nad Bebravou 957 01
  (from: 07/01/1994 until: 04/26/2011)
Identification number (IČO): 
34 103 775
  (from: 07/01/1994)
Date of entry: 
07/01/1994
  (from: 07/01/1994)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 07/01/1994)
Objects of the company: 
poriadanie diskoték a tanečných zábav
  (from: 07/01/1994)
inzertné služby
  (from: 07/01/1994)
nákup, predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 07/01/1994)
predaj na trhoch
  (from: 07/01/1994)
organizovanie kurzov
  (from: 07/01/1994)
požičiavanie športových potrieb a zabezpečenie činností súborov a kolektívov záujmovej činnosti
  (from: 07/01/1994)
organizovanie trhov, búrz, kontraktačná činnosť
  (from: 07/01/1994)
prenájom nehnuteľností a ostatného hmotného majetku
  (from: 07/01/1994)
sprostredkovanie obchodu okrem komodít vyžadujúcich zvláštne povolenie
  (from: 07/01/1994)
požičiavanie videokaziet
  (from: 07/01/1994)
predaj nenahratých nosičov zvukových a zvukovo-obrazových záznamov
  (from: 07/01/1994)
činnosť knižníc
  (from: 07/01/1994)
projekcia s veľkoplošným obrazom
  (from: 07/01/1994)
propagačná a reklamná činnosť, aranžérstvo a písmomaliarske práce
  (from: 07/01/1994)
vydávanie periodickej a neperiodickej tlače
  (from: 07/01/1994)
kopírovacie práce
  (from: 07/01/1994)
poriadanie divadelných, filmových a iných audiovizuálnych predstavení, koncertov, hudobných a tanečných vystúpení, výstav výtvarných diel, úžitkového umenia a prác ľudovej výtvarnej tvorivosti, festivalov a prehliadok v oblasti kultúry a umenia
  (from: 06/30/1995)
výroba propagačných a reklamných videoprogramov a televíznych šotov
  (from: 06/30/1995)
nákup a predaj na priamu komzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, vína a destilátov, výčapov
  (from: 11/10/1995)
nákup a predaj na priamu komzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh, ako aj bezmäsitých jedál, ak ich priamej konzumácii nie je k dispozícii viac ako 8 miest
  (from: 11/10/1995)
lokálne televízne vysielanie v zmysle Licencie č. T/227 zo dňa 02.12.2008 vydanej Radou SR pre rozhlasové a televízne vysielanie
  (from: 04/27/2011)
služby správcu digitálnej siete
  (from: 04/27/2011)
cestná motorová doprava vykonávaná osobnými vozidlami do 9 miest na sedenie
  (from: 04/27/2011)
nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
  (from: 04/27/2011)
bufety
  (from: 04/27/2011)
vedenie účtovníctva
  (from: 03/23/2012)
administratívne služby
  (from: 03/23/2012)
prevádzkovanie výdajne stravy
  (from: 03/23/2012)
poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu
  (from: 03/23/2012)
činnosť informačných kancelárii
  (from: 03/23/2012)
lokálne televízne vysielanie v zmysle LICENCIE T/71 zo dňa 16.9.1996 vydanej Radou SR pre rozhlasové a televízne vysielanie
  (from: 06/28/2002 until: 04/26/2011)
sprostredkovanie nákupu a predaja nehnuteľností
  (from: 09/22/2005 until: 04/26/2011)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby
  (from: 09/22/2005 until: 04/26/2011)
poradenská činnosť v oblasti stavebníctva, nákupu a predaja
  (from: 09/22/2005 until: 04/26/2011)
inžinierska, sprostredkovateľská a poradenská činnosť v investičnej výstavbe
  (from: 09/22/2005 until: 04/26/2011)
výroba a predaj oceľových drôtov, výrobkov z oceľových drôtov, oceľových kordov a výrobkov z oceľových kordov
  (from: 09/22/2005 until: 04/26/2011)
pohostinská činnosť
  (from: 07/01/1994 until: 11/09/1995)
prevádzkovanie cestovnej kancelárie
  (from: 07/01/1994 until: 06/09/1998)
Partners: 
Mesto Bánovce nad Bebravou IČO: 00 310 182
Námestie Ľudovíta Štúra 1
Bánovce nad Bebravou 957 01
Slovak Republic
  (from: 06/10/2022)
Mesto Bánovce nad Bebravou
  (from: 07/01/1994 until: 06/09/1998)
Mesto Bánovce nad Bebravou
  (from: 06/10/1998 until: 06/09/2022)
Contribution of each member: 
Mesto Bánovce nad Bebravou
  (from: 11/24/2009 until: 06/09/2022)
Mesto Bánovce nad Bebravou
Amount of investment: 13 277,57 EUR Paid up: 13 277,57 EUR
  (from: 06/10/2022)
Mesto Bánovce nad Bebravou
Amount of investment: 100 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 100 000 Sk
  (from: 07/01/1994 until: 06/09/1998)
Mesto Bánovce nad Bebravou
Amount of investment: 200 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 200 000 Sk
  (from: 06/10/1998 until: 09/21/2005)
Mesto Bánovce nad Bebravou
Amount of investment: 400 000 Sk Paid up: 400 000 Sk
  (from: 09/22/2005 until: 11/23/2009)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 01/24/2008)
konatelia
  (from: 06/10/1998 until: 01/23/2008)
Individual managing director
  (from: 07/01/1994 until: 06/09/1998)
Martin Tuchyňa
Clementisova 1946/31B
Bánovce nad Bebravou 957 01
From: 12/01/2023
  (from: 12/12/2023)
Mgr. Zuzana Janáčová
Husitská 1231/5
Bánovce nad Bebravou 957 04
From: 04/15/2011
  (from: 03/12/2014 until: 03/16/2023)
Mgr. Zuzana Janáčová
Husitská 1231/5
Bánovce nad Bebravou 957 04
From: 04/15/2011 Until: 03/02/2023
  (from: 03/17/2023 until: 03/16/2023)
Mgr. Ladislav Kuchta
Nám. Ľ. Štúra 3/3
Bánovce nad Bebravou 957 01
From: 01/07/2008
  (from: 01/24/2008 until: 04/26/2011)
Mgr. Ladislav Kuchta
Nám. Ľ. Štúra 3/3
Bánovce nad Bebravou 957 01
From: 01/07/2008 Until: 04/15/2011
  (from: 04/27/2011 until: 04/26/2011)
Bohumil Miko
Rastislavova 1298/2
Bánovce nad Bebravou
  (from: 06/10/1998 until: 11/07/1999)
Mgr. Zuzana Mikušová
Husitská 1231/5
Bánovce nad Bebravou 957 04
From: 04/15/2011
  (from: 04/27/2011 until: 03/11/2014)
Ing. Stanislav Vavro
časť Malé Chlievany 65
Bánovce nad Bebravou
  (from: 07/01/1994 until: 01/23/2008)
Ing. Stanislav Vavro
časť Malé Chlievany 65
Bánovce nad Bebravou
Until: 01/07/2008
  (from: 01/24/2008 until: 01/23/2008)
Ing. Michal Kapuš
Strážovská 1171/15
Bánovce nad Bebravou 957 01
From: 03/02/2023 Until: 12/01/2023
  (from: 12/12/2023 until: 12/11/2023)
Ing. Michal Kapuš
Strážovská 1171/15
Bánovce nad Bebravou 957 01
From: 03/02/2023
  (from: 03/17/2023 until: 12/11/2023)
Acting in the name of the company: 
Menom spoločnosti samostatne koná konateľ.
  (from: 06/10/1998)
Menom spoločnosti samostatne koná konateľ.
  (from: 07/01/1994 until: 06/09/1998)
Capital: 
13 277,57 EUR Paid up: 13 277,57 EUR
  (from: 11/24/2009)
400 000 Sk Paid up: 400 000 Sk
  (from: 09/22/2005 until: 11/23/2009)
200 000 Sk
  (from: 06/10/1998 until: 09/21/2005)
100 000 Sk
  (from: 07/01/1994 until: 06/09/1998)
Supervisory board: 
Mgr. Zuzana Rýdziová
Pribinova 1074/16
Bánovce nad Bebravou 957 01
From: 01/09/2020
  (from: 01/30/2020)
Ing. Mária Peťovská
Inovecká 980/11
Bánovce nad Bebravou 957 01
From: 01/09/2020
  (from: 01/30/2020)
Ing. Mária Hajšová , PhD.
Za kaštieľom 1948/6
Bánovce nad Bebravou 957 01
From: 01/09/2020
  (from: 01/30/2020)
Ing. Pavol Koreň
Horné Ozorovce 251
Bánovce nad Bebravou 957 03
From: 03/02/2023
  (from: 03/17/2023)
Ing. Vladimír Bartík
K priehrade 789/24
Bánovce nad Bebravou
Until: 08/05/2003
  (from: 07/01/1994 until: 10/21/2003)
Ing. Marián Bódi
Partizánska 447/9
Bánovce nad Bebravou
  (from: 11/29/2001 until: 11/23/2007)
Ing. Marián Bódi
Partizánska 447/9
Bánovce nad Bebravou
Until: 06/27/2007
  (from: 11/24/2007 until: 11/23/2007)
Mgr. Peter Bulík
Novomeského 1322/16
Bánovce nad Bebravou 957 01
From: 08/06/2003
  (from: 10/22/2003 until: 11/23/2007)
Mgr. Peter Bulík
Novomeského 1322/16
Bánovce nad Bebravou 957 01
From: 08/06/2003 Until: 06/27/2007
  (from: 11/24/2007 until: 11/23/2007)
PaedDr. Peter Grman
Trenčianska 597/22
Bánovce nad Bebravou 957 01
From: 06/27/2007
  (from: 11/24/2007 until: 04/26/2011)
PaedDr. Peter Grman
Trenčianska 597/22
Bánovce nad Bebravou 957 01
From: 06/27/2007 Until: 04/15/2011
  (from: 04/27/2011 until: 04/26/2011)
Ing. Mária Hajšová
Textilná 898/1
Bánovce nad Bebravou 957 01
From: 06/27/2007
  (from: 11/24/2007 until: 04/26/2011)
Ing. Mária Hajšová
Textilná 898/1
Bánovce nad Bebravou 957 01
From: 06/27/2007 Until: 04/15/2011
  (from: 04/27/2011 until: 04/26/2011)
Mgr. Miroslav Libič
K priehrade 786/5
Bánovce nad Bebravou 957 01
From: 06/27/2007
  (from: 11/24/2007 until: 04/26/2011)
Mgr. Miroslav Libič
K priehrade 786/5
Bánovce nad Bebravou 957 01
From: 06/27/2007 Until: 04/15/2011
  (from: 04/27/2011 until: 04/26/2011)
Ing. Richard Makýš
J. G. Tajovského 1104/2
Bánovce nad Bebravou 957 01
From: 04/15/2011
  (from: 04/27/2011 until: 01/29/2020)
Ing. Richard Makýš
J. G. Tajovského 1104/2
Bánovce nad Bebravou 957 01
From: 04/15/2011 Until: 01/09/2020
  (from: 01/30/2020 until: 01/29/2020)
Ing. Ingrid Mozolová
5. apríla 1022/27
Bánovce nad Bebravou 957 01
From: 04/15/2011
  (from: 04/27/2011 until: 01/29/2020)
Ing. Ingrid Mozolová
5. apríla 1022/27
Bánovce nad Bebravou 957 01
From: 04/15/2011 Until: 01/09/2020
  (from: 01/30/2020 until: 01/29/2020)
PhDr. PeadDr. Rudolfa Novotná
Partizánska 258/17
Bánovce nad Bebravou 957 01
From: 04/15/2011
  (from: 04/27/2011 until: 01/29/2020)
PhDr. PeadDr. Rudolfa Novotná
Partizánska 258/17
Bánovce nad Bebravou 957 01
From: 04/15/2011 Until: 01/09/2020
  (from: 01/30/2020 until: 01/29/2020)
Ing. Gustáv Palúš
Sládkovičova 1172/34
Bánovce nad Bebravou
Until: 08/05/2003
  (from: 07/01/1994 until: 10/21/2003)
Juraj Pastorek
Cyrila a Metoda 1310/10
Bánovce nad Bebravou 957 01
From: 06/27/2007
  (from: 11/24/2007 until: 04/26/2011)
Juraj Pastorek
Cyrila a Metoda 1310/10
Bánovce nad Bebravou 957 01
From: 06/27/2007 Until: 04/15/2011
  (from: 04/27/2011 until: 04/26/2011)
Ing. Roman Paul
Pribinova 1068/10
Bánovce nad Bebravou 957 01
From: 08/06/2003
  (from: 10/22/2003 until: 11/23/2007)
Ing. Roman Paul
Pribinova 1068/10
Bánovce nad Bebravou 957 01
From: 08/06/2003 Until: 06/27/2007
  (from: 11/24/2007 until: 11/23/2007)
Bc. Zuzana Rýdziová
Pribinova 1074/16
Bánovce nad Bebravou 957 01
From: 04/15/2011
  (from: 04/27/2011 until: 01/29/2020)
Bc. Zuzana Rýdziová
Pribinova 1074/16
Bánovce nad Bebravou 957 01
From: 04/15/2011 Until: 01/09/2020
  (from: 01/30/2020 until: 01/29/2020)
Ing. Stanislav Šuhajda
9.mája 593/20
Bánovce nad Bebravou
  (from: 07/01/1994 until: 11/28/2001)
Martina Balážová
Horné Ozorovce 286
Bánovce nad Bebravou 957 03
From: 01/09/2020 Until: 03/02/2023
  (from: 03/17/2023 until: 03/16/2023)
Martina Balážová
Horné Ozorovce 286
Bánovce nad Bebravou 957 03
From: 01/09/2020
  (from: 01/30/2020 until: 03/16/2023)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 14.12.1993 jej Dodatkom č.1 zo dňa 10.03.1994 a Dodatkom č.2 zo dňa 11.05.1994 podľa §§ 56 až 75 a §§105 až 153 Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb. Stary spis: S.r.o. 1054
  (from: 07/01/1994)
Notárska zápisnica N 88/95, Nz 98/95 zo dňa 8.5.1995. Stary spis: S.r.o. 1054
  (from: 06/30/1995)
Zmena zakladateľskej listiny, spísaná do notárskej zápisnice č. N 254/95, Nz 290/95 dňa 24.10.1995. Stary spis: S.r.o. 1054
  (from: 11/10/1995)
Notárskou zápisnicou N 207/98, NZ 195/98 zo dňa 12.05.1998 bol prijatý dodatok č. 3 k zakladateľskej listine.
  (from: 06/10/1998)
Valné zhromaždenie schválilo Dodatok č.4 k zakladateľskej listine vo forme notárskej zápisnice N 190/99, Nz 184/99 zo dňa 21.9.1999.
  (from: 11/08/1999)
Dodatok č. 4 k zakladateľskej listine vo forme notárskej zápisnice N 93/01, Nz 95/01 zo dňa 11.6.2001.
  (from: 11/29/2001)
Rozhodnutie jediného spoločníka (notárska zápisnica N 55/02, Nz 54/02 zo dňa 27.3.2002) o zmene zakladateľskej listiny.
  (from: 06/28/2002)
Jediný spoločník vykonávajúci pôsobnosť valného zhromaždenia rozhodol dňa 5.8.2003 o zmenách v dozornej rade.
  (from: 10/22/2003)
Spoločnosť je v dôsledku zlúčenia právnym nástupcom spoločnosti GOLDEN WIRE, s.r.o., Nám. Ľ. Štúra 1/1, 957 01 Bánovce nad Bebravou, IČO 36 312 801.
  (from: 09/22/2005)
Date of updating data in databases:  06/18/2024
Date of extract :  06/19/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person