Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  3692/B

Business name: 
Slovanet, a. s.
  (from: 04/01/2015)
SNET a.s.
  (from: 09/17/2005 until: 03/31/2015)
Registered seat: 
Záhradnícka 151
Bratislava 821 08
  (from: 09/17/2005)
Identification number (IČO): 
35 954 612
  (from: 09/17/2005)
Date of entry: 
09/17/2005
  (from: 09/17/2005)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 09/17/2005)
Objects of the company: 
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
  (from: 09/17/2005)
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 09/17/2005)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 09/17/2005)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 09/17/2005)
automatizované spracovanie dát
  (from: 09/17/2005)
inštalácia a konfigurácia operačných systémov, programov (software) a ich servis
  (from: 06/22/2007)
navrhovanie počítačových a dátových sietí a informačných systémov
  (from: 06/22/2007)
montáž, opravy a údržba kancelárskej a výpočtovej techniky v rozsahu bezpečného napätia
  (from: 06/22/2007)
poskytovanie verejne dostupných informácií v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 06/22/2007)
poskytovanie softwaru - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
  (from: 06/22/2007)
prenájom aplikačného programového vybavenia na základe zmluvy s autorom
  (from: 06/22/2007)
školiace činnosti v oblasti výpočtovej techniky
  (from: 06/22/2007)
prenájom motorových vozidiel, strojov a zariadení
  (from: 06/22/2007)
činnosť organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 06/22/2007)
poradenská činnosť v oblasti hardware a komunikačných technológií
  (from: 06/22/2007)
faktoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 06/22/2007)
prieskum trhu
  (from: 06/22/2007)
vedenie účtovníctva
  (from: 06/22/2007)
inžinierska činnosť - obstarávateľské služby v stavebníctve
  (from: 06/22/2007)
poradenská, konzultačná činnosť v stavebníctve
  (from: 06/22/2007)
sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)
  (from: 06/22/2007)
obstarávanie služieb spojených so správou nehnuteľností
  (from: 06/22/2007)
obstarávanie služieb spojených so správou bytov a nebytových priestorov
  (from: 06/22/2007)
nákup, predaj a montáž optoelektronických, optotechnologických a elektronických prvkov a zariadení
  (from: 06/22/2007)
montáž káblových rozvodov v rozsahu bezpečného napätia
  (from: 06/22/2007)
montáž štruktúrovanej kabeláže
  (from: 06/22/2007)
zemné výkopové práce
  (from: 06/22/2007)
poradenstvo v obchodovaní v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 04/01/2015)
usporadúvanie výstav a veľtrhov
  (from: 04/01/2015)
vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 04/01/2015)
elektroinštalačné práce
  (from: 04/01/2015)
výroba, kompletovanie a inštalácia zariadení výpočtovej a kancelárskej techniky
  (from: 04/01/2015)
zriaďovanie a prevádzkovanie pevnej verejnej telekomunikačnej siete
  (from: 04/01/2015)
poskytovanie verejnej telefónnej služby prostredníctvom pevnej verejnej telekomunikačnej siete
  (from: 04/01/2015)
poskytovanie telekomunikačnej dátovej služby
  (from: 04/01/2015)
zriaďovanie a prevádzkovanie rádiových zariadení
  (from: 04/01/2015)
poskytovanie certifikačných služieb v zmysle zákona č. 215/2002 Z.z., § 2 písm. q) zákona o elektronickom podpise v znení neskorších predpisov
  (from: 04/01/2015)
výroba mechanických prístrojov vláknovej optiky a optoelektroniky
  (from: 04/01/2015)
výroba laserových komponentov používaných na meranie vo vláknovej optike
  (from: 04/01/2015)
prenájom hnuteľného majetku v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 04/01/2015)
prenájom nehnuteľností s poskytovaním doplnkových služieb - obstarávateľská činnosť
  (from: 04/01/2015)
leasingová činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 04/01/2015)
poskytovanie úverov z vlastných zdrojov nebankovým spôsobom
  (from: 04/01/2015)
retransmisia prostredníctvom káblového distribučného systému a prostredníctvom inernetu
  (from: 04/01/2015)
výskum a vývoj v oblasti spoločenských a humanitných vied
  (from: 04/01/2015)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 04/01/2015)
výkon činnosti stavbyvedúceho s odborným zameraním Inžinierske stavby
  (from: 04/01/2015)
výkon činnosti stavebného dozoru s odborným zameraním Inžinierske stavby
  (from: 04/01/2015)
výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
  (from: 04/01/2015)
vykonávanie odborných činností vo výstavbe podľa zákona SNR č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov ako autorizovaný stavebný inžinier v kategórii Technické, technologické a energetické vybavenie stavieb s rozsahom oprávnenia Elektrotechnické zariadenia
  (from: 04/24/2015)
vykonávanie odborných činností vo výstavbe podla zákona SNR č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov ako autorizovaný stavebný inžinier v kategórii Komplexné architektonické a inžinierske služby a súvisiace technické poradenstvo
  (from: 04/24/2015)
poskytovanie technických služieb na ochranu majetku a osôb zahŕňajúcich projektovanie, montáž, údržbu, revíziu alebo opravu zabezpečovacích alebo poplachových systémov a systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a konania osoby v chránenom objekte, na chránenom mieste alebo v ich okolí
  (from: 05/26/2015)
Počítačové služby
  (from: 07/04/2015)
Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
  (from: 07/04/2015)
Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
  (from: 01/30/2021)
vykonávanie odborných činností vo výstavbe podľa zákona SNR č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov ako autorizovaný stavebný inžinier v kategórii Technické, technologické a energetické vybavenie stavieb s rozsahom oprávnenia Elektrotechnické zariadenia vykonávanie odborných činností vo výstavbe podľa zákona SNR č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov ako autorizovaný stavebný inžinier v kategórii Komplexné architektonické a inžinierske služby a súvisiace technické poradenstvo
  (from: 04/01/2015 until: 04/23/2015)
Management body: 
Managing board
  (from: 09/17/2005)
Ing. Ivan Kostelný - Vice-chairman of the Board of Directors
Staničná 21
Trenčín - Zlatovce 911 05
From: 10/16/2019 Until: 10/16/2024
  (from: 02/19/2020)
Ing. Peter Máčaj - Chairman of the Board of Directors
Lipová 15
Ivanka pri Dunaji 900 28
From: 10/16/2019 Until: 10/16/2024
  (from: 02/19/2020)
Ing. Peter Tomášek - Member of the Board of Directors
Lipová 2530/37
Ivanka pri Dunaji 900 28
From: 10/16/2019 Until: 10/16/2024
  (from: 02/19/2020)
Ing. Juraj Kováčik - člen predstavenstva
Lipová 5
Ivanka pri Dunaji 900 28
From: 10/16/2019 Until: 10/16/2024
  (from: 02/19/2020)
Ing. Ivan Kostelný - podpredseda predstavenstva
Staničná 21
Trenčín - Zlatovce 911 05
From: 09/17/2005
  (from: 09/17/2005 until: 02/18/2020)
Ing. Ivan Kostelný - podpredseda predstavenstva
Staničná 21
Trenčín - Zlatovce 911 05
From: 09/17/2005 Until: 10/15/2019
  (from: 02/19/2020 until: 02/18/2020)
Ing. Juraj Kováčik - člen
Lipová 5
Ivanka pri Dunaji 900 28
From: 10/15/2014
  (from: 10/17/2014 until: 02/18/2020)
Ing. Juraj Kováčik - člen
Lipová 5
Ivanka pri Dunaji 900 28
From: 10/15/2014 Until: 10/15/2019
  (from: 02/19/2020 until: 02/18/2020)
Ing. Erik Lehotský - predseda predstavenstva
Partizánska cesta 19
Valaská 976 46
From: 09/17/2005
  (from: 09/17/2005 until: 10/16/2014)
Ing. Erik Lehotský - predseda predstavenstva
Partizánska cesta 19
Valaská 976 46
From: 09/17/2005 Until: 10/15/2014
  (from: 10/17/2014 until: 10/16/2014)
Ing. Peter Máčaj - člen
Lipová 15
Ivanka pri Dunaji 900 28
From: 05/21/2007
  (from: 06/22/2007 until: 10/16/2014)
Ing. Peter Máčaj - predseda
Lipová 15
Ivanka pri Dunaji 900 28
From: 05/21/2007
  (from: 10/17/2014 until: 02/18/2020)
Ing. Peter Máčaj - predseda
Lipová 15
Ivanka pri Dunaji 900 28
From: 05/21/2007 Until: 10/15/2019
  (from: 02/19/2020 until: 02/18/2020)
Ing. Marta Rošteková - člen
Dobšinského 2381/20
Ivanka pri Dunaji 900 28
From: 05/21/2007
  (from: 06/22/2007 until: 10/16/2014)
Ing. Marta Rošteková - člen
Dobšinského 2381/20
Ivanka pri Dunaji 900 28
From: 05/21/2007 Until: 10/15/2014
  (from: 10/17/2014 until: 10/16/2014)
Ing. Peter Tomášek - Člen
Lipová 2530/37
Ivanka pri Dunaji 900 28
From: 10/15/2014
  (from: 10/17/2014 until: 02/18/2020)
Ing. Peter Tomášek - Člen
Lipová 2530/37
Ivanka pri Dunaji 900 28
From: 10/15/2014 Until: 10/15/2019
  (from: 02/19/2020 until: 02/18/2020)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti konajú a podpisujú vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne. Za spoločnosť podpisujú tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripoja svoje meno a svoj podpis.
  (from: 06/22/2007)
V mene spoločnosti koná a podpisuje predseda a podpredseda predstavenstva samostatne a bez obmedzenia. Za spoločnosť podpisujú tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripoja svoje meno, svoj podpis a dodatok označujúci ich funkciu.
  (from: 09/17/2005 until: 06/21/2007)
Capital: 
6 369 514 EUR Paid up: 6 369 514 EUR
  (from: 07/15/2017)
3 820 748 EUR Paid up: 3 820 748 EUR
  (from: 07/08/2014 until: 07/14/2017)
33 200 EUR Paid up: 33 200 EUR
  (from: 01/27/2009 until: 07/07/2014)
1 000 000 Sk Paid up: 1 000 000 Sk
  (from: 09/17/2005 until: 01/26/2009)
Shares: 
Number of shares: 100
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 332 EUR
Limitation of transferability of registered shares: Akcie na meno je možné previesť len po predchádzajúcom súhlase valného zhromaždenia spoločnosti.
  (from: 04/01/2015)
Number of shares: 3787548
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 EUR
Limitation of transferability of registered shares: Akcie na meno je možné previesť len po predchádzajúcom súhlase valného zhromaždenia spoločnosti.
  (from: 04/01/2015)
Number of shares: 1
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 2 548 766 EUR
Limitation of transferability of registered shares: Akcie na meno je možné previesť len po predchádzajúcom súhlase valného zhromaždenia spoločnosti.
  (from: 07/15/2017)
Number of shares: 100
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 332 EUR
  (from: 01/27/2009 until: 03/31/2015)
Number of shares: 3787548
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 EUR
  (from: 07/08/2014 until: 03/31/2015)
Number of shares: 100
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 09/17/2005 until: 01/26/2009)
Stockholder: 
SNET GROUP a.s.
Záhradnícka 151
Bratislava 821 08
  (from: 09/23/2014)
Supervisory board: 
Ing. Erik Lehotský
Partizánska cesta 19
Valaská 976 46
From: 10/15/2014
  (from: 10/17/2014)
Ing. Marta Rošteková , PhD.
Dobšinského 2381/20
Ivanka pri Dunaji 900 28
From: 10/15/2014
  (from: 10/17/2014)
Ing. Silvester Gál
Krásna 1091/47
Galanta 924 01
From: 06/25/2018
  (from: 09/05/2018)
Ing. Juraj Kováčik
Hany Meličkovej 11
Bratislava 841 05
From: 05/21/2007
  (from: 06/22/2007 until: 12/12/2008)
Ing. Juraj Kováčik
Lipová 5
Ivanka pri Dunaji 900 28
From: 05/21/2007
  (from: 12/13/2008 until: 10/16/2014)
Ing. Juraj Kováčik
Lipová 5
Ivanka pri Dunaji 900 28
From: 05/21/2007 Until: 10/15/2014
  (from: 10/17/2014 until: 10/16/2014)
Ing. Peter Roštek
Cabanova 38
Bratislava 841 02
From: 05/21/2007
  (from: 06/22/2007 until: 03/31/2015)
Ing. Peter Roštek
Cabanova 38
Bratislava 841 02
From: 05/21/2007 Until: 03/31/2015
  (from: 04/01/2015 until: 03/31/2015)
Ing. Marta Rošteková
Cabanova 38
Bratislava 841 02
From: 09/17/2005
  (from: 09/17/2005 until: 06/21/2007)
Ing. Marta Rošteková
Cabanova 38
Bratislava 841 02
From: 09/17/2005 Until: 05/21/2007
  (from: 06/22/2007 until: 06/21/2007)
JUDr. Anton Staněk
Mamateyova 15
Bratislava 851 04
From: 09/17/2005
  (from: 09/17/2005 until: 06/21/2007)
JUDr. Anton Staněk
Mamateyova 15
Bratislava 851 04
From: 09/17/2005 Until: 05/21/2007
  (from: 06/22/2007 until: 06/21/2007)
Ing. Peter Tomášek
Lipová 2530/37
Ivanka pri Dunaji 900 28
From: 09/17/2005
  (from: 09/17/2005 until: 10/16/2014)
Ing. Peter Tomášek
Lipová 2530/37
Ivanka pri Dunaji 900 28
From: 09/17/2005 Until: 10/15/2014
  (from: 10/17/2014 until: 10/16/2014)
Marek Engler
Tatranská 57
Banská Bystrica 974 11
From: 04/01/2015 Until: 06/24/2018
  (from: 09/05/2018 until: 09/04/2018)
Marek Engler
Tatranská 57
Banská Bystrica 974 11
From: 04/01/2015
  (from: 04/01/2015 until: 09/04/2018)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou dňa 08.09.2005 vo forme notárskej zápisnice N 471/2005, Nz 41620/2005, NCRls 41050/2005 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
  (from: 09/17/2005)
Zápisnica z valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 21.05.2007 - zmena predmetu podnikania (činnosti), menovanie členov predstavenstva, odvolanie a menovanie členov dozornej rady, zmena v spôsobe konania štatutárneho orgánu spoločnosti. Živnostenský list zo dňa 05.06.2007.
  (from: 06/22/2007)
Notárska zápisnica - Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia - N 1436/2014, Nz 24954/2014, NCRls 25440/2014 zo dňa 01.07.2014.
  (from: 07/08/2014)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 15.10.2014.
  (from: 10/17/2014)
Zmluva o zlúčení spísaná vo forme notárskej zápisnice č. N 590/2015, Nz 7916/2015, NCRls 8168/2015 zo dňa 10.03.2015.
  (from: 04/01/2015)
Notárska zápisnica - Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 10.03.2015
  (from: 05/26/2015)
Notárska zápisnica N 461/2015, Nz 21011/2015, NCRls 21589/2015 zo dňa 17.06.2015 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára.
  (from: 07/04/2015)
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 1017/2017, Nz 22961/2017, NCRls 23452/2017 zo dňa 30.06.2017.
  (from: 07/15/2017)
Zmluva o zlúčení.
  (from: 04/07/2018)
Zmluva o zlúčení.
  (from: 04/12/2018)
Zmluva o zlúčení zo dňa 19.06.2019 vo forme notárskej zápisnice č. N 637/2019, Nz 19452/2019, NCRls 19903/2019.
  (from: 07/18/2019)
Merger or division: 
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia
  (from: 04/01/2015)
Company ceased to exist by (way of) a merger or a division: 
ADC NET DS, s.r.o.
Bratislavská cesta 919/4
Dunajská Streda 929 01
  (from: 07/18/2019)
AmiTel, s.r.o.
Záhradnícka 151
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 08
  (from: 04/07/2018)
CARISMA, spol. s r.o.
Okružná 31
Dvory nad Žitavou 941 31
  (from: 02/09/2021)
DKD PLUS, s.r.o.
Bratislavská 4
Dunajská Streda 929 01
  (from: 07/18/2019)
EURONET DS, s.r.o.
Bratislavská cesta 919/4
Dunajská Streda 929 01
  (from: 07/18/2019)
Flexicomm s.r.o.
J. Kozáčeka 2
Zvolen 960 01
  (from: 03/20/2021)
GLOBALNET DS, s.r.o.
Bratislavská cesta 919/4
Dunajská Streda 929 01
  (from: 07/18/2019)
IvankaNet Home s.r.o.
Dlhá 9
Ivanka pri Dunaji 900 28
  (from: 03/12/2020)
MadNet, a.s.
Záhradnícka 151
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 08
  (from: 04/12/2018)
NT COM s. r. o.
Koceľova 8
Nitra 949 01
  (from: 10/01/2016)
PRIMANET DS, s.r.o.
Bratislavská cesta 919/4
Dunajská Streda 929 01
  (from: 07/18/2019)
PRONET SK, s.r.o.
Bratislavská cesta 919/4
Dunajská Streda 929 01
  (from: 07/18/2019)
RealNet, s.r.o.
Bratislavská 4
Dunajská Streda 929 01
  (from: 07/18/2019)
RENET DS, s.r.o.
Bratislavská cesta 919/4
Dunajská Streda 929 01
  (from: 07/18/2019)
Slovanet, a.s.
Záhradnícka 151
Bratislava 821 08
  (from: 04/01/2015)
Date of updating data in databases:  07/22/2021
Date of extract :  07/25/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person