Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  3887/B

Business name: 
POSONIUM s.r.o.
  (from: 02/07/2006)
Registered seat: 
Súmračná 27
Bratislava 821 02
  (from: 02/07/2006)
Identification number (IČO): 
31 337 031
  (from: 12/01/1992)
Date of entry: 
12/01/1992
  (from: 12/01/1992)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 12/01/1992)
Objects of the company: 
vykonávanie agentúrnej činnosti k televíznym a filmovým dielam v SR a v zahraničí sprostredkovávaním autorských práv televíznym a filmovým spoločnostiam vrátane predaja a získavania autorských práv k televíznym a filmovým dielam
  (from: 09/10/1998)
ochrana autorských práv autorov televíznych a filmových diel v SR a v zahraničí
  (from: 09/10/1998)
sprostredkovávanie vyrobených televíznych a filmových diel v spolupráci so zahraničnými agentúrami v SR a v zahraničí
  (from: 09/10/1998)
výroba audiovizuálnych záznamov
  (from: 09/10/1998)
vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 09/10/1998)
reklamná činnosť
  (from: 09/10/1998)
predaj na priamu konzumáciu nealkoholických nápojov, piva, vína a destilátov
  (from: 06/14/2006)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti (veľkoobchod)
  (from: 06/14/2006)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti (maloobchod)
  (from: 06/14/2006)
sprostredkovanie v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 06/14/2006)
prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
  (from: 09/25/2008)
prevádzkovanie športových zariadení
  (from: 09/25/2008)
čistiace a upratovacie služby
  (from: 09/25/2008)
organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí
  (from: 09/25/2008)
Partners: 
Ján Glváč
Hrnčiarska 67
Pezinok 902 01
Slovak Republic
  (from: 05/24/2022)
Soňa Chanečková
Rázusova 50
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 902 01
Slovak Republic
  (from: 11/24/2022)
Contribution of each member: 
Ján Glváč
Amount of investment: 3 320 EUR Paid up: 3 320 EUR
  (from: 05/24/2022)
Soňa Chanečková
Amount of investment: 3 320 EUR Paid up: 3 320 EUR
  (from: 11/24/2022)
Management body: 
konatelia
  (from: 12/01/1992)
Ján Glváč
Hrnčiarska 67
Pezinok 902 01
  (from: 05/24/2022)
Soňa Chanečková
Tupého 23
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 01
From: 01/27/2006
  (from: 11/24/2022)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti konajú navonok a podpisujú konatelia, každý samostatne.
  (from: 12/01/1992)
Capital: 
6 640 EUR Paid up: 6 640 EUR
  (from: 10/07/2009)
Other legal facts: 
Spoločenská zmluva zo dňa 22.10.1992 v zmysle ustanovení Zák. č. 513/91 Zb. Stary spis: S.r.o. 7960
  (from: 12/01/1992)
Zmena o prevode obchodného podielu z 15.1. 1993, uznesenie z rokovania Valného zhromaždenia spoločnosti z 15.1.1993, dodatok č. 1 zo dňa 15.1.1993 k spoločenskej zmluve zo dňa 22.10.1993 v zmysle ustanovení Zák.č. 513/91 Zb. Stary spis: S.r.o. 7960
  (from: 06/01/1993)
Uznesením valného zhromaždenia zo dňa 8.11. 1993 a dodatkom k spoločenskej zmuve sa mení sídlo spoločnosti. Stary spis: S.r.o. 7960
  (from: 11/11/1993)
Prevod obchodného podielu odsúhlasený na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 25.3.1994. Zmena spoločenskej zmluvy zo dňa 6.4.1994. Stary spis: S.r.o. 7960
  (from: 10/28/1994)
Zmluvy o prevode obchodných podielov zo dňa 27.7.1998 a 6.8.1998. Zmena spoločenskej zmluvy osvedčená do notárskej zápisnice č. N 298/98, Nz 292/98 fňa 5.8.1998, ktorou sa upravuje do súladu s ustanoveniami Zák. č. 11/98 Z.z.
  (from: 09/10/1998)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 28.10.1999, na ktorom bol schválený prevod celého obchodného podielu a zmena spoločenskej zlmuvy v zmysle zák.č.127/99 Zz.
  (from: 11/05/1999)
Notárska zápisnica č. N 754/02, Nz 739/02 z 27.12.2002 - zmena Spoločenskej zmluvy.
  (from: 04/22/2003)
Rozhodnutie jediného spoločníka vo forme notárskej zápisnici N 32/2006, Nz 3108/2006, NCRls 3075/2006 spísanej dňa 27.1.2006. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 27.1.2006.
  (from: 02/07/2006)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 14.06.2006.
  (from: 06/14/2006)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 28.08.2008.
  (from: 09/25/2008)
Date of updating data in databases:  11/29/2023
Date of extract :  11/30/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person