Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  37618/B

Business name: 
SOITRON, s.r.o.
  (from: 01/18/2013)
SOITRON SK, s.r.o.
  (from: 09/23/2005 until: 01/17/2013)
Registered seat: 
Plynárenská 5
Bratislava 829 75
  (from: 09/23/2005)
Identification number (IČO): 
35 955 678
  (from: 09/23/2005)
Date of entry: 
09/23/2005
  (from: 09/23/2005)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 09/23/2005)
Objects of the company: 
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
  (from: 09/23/2005)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 09/23/2005)
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 09/23/2005)
kompletizácia počítačových sietí a hardwaru s výnimkou zásahu do vyhradených technických zariadení
  (from: 09/23/2005)
automatizované spracovanie dát
  (from: 09/23/2005)
poskytovanie softwaru, predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
  (from: 09/23/2005)
inštalácia výpočtovej techniky, zariadení a informačných technológií (s výnimkou zásahu do vyhradených technických zariadení) a poskytovanie s tým spojených konzultačných služieb
  (from: 09/23/2005)
poradenská a konzultačná činnosť v oblasti informačných technológií
  (from: 09/23/2005)
prenájom strojov, prístrojov a zariadení výpočtovej techniky
  (from: 09/23/2005)
poradenstvo v oblasti výpočtovej techniky vrátane systémovej údržby softwaru
  (from: 09/23/2005)
organizovanie školení, seminárov a vzdelávacích podujatí
  (from: 09/23/2005)
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 12/19/2012)
vedenie účtovníctva
  (from: 12/19/2012)
počítačové služby
  (from: 12/19/2012)
služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
  (from: 12/19/2012)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 12/19/2012)
poradenská činnosť v oblasti fyzickej a objektovej bezpečnosti a bezpečnostných systémov v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 12/19/2012)
montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení - elektrických
  (from: 12/19/2012)
výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied
  (from: 10/13/2016)
Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
  (from: 08/22/2019)
Partners: 
SOITRON Group SE IČO: 35 871 636
Plynárenská 5
Bratislava - mestská časť Ružinov 829 75
Slovak Republic
  (from: 09/17/2022)
SOITRON Group, a.s.
Plynárenská 5
Bratislava 829 75
Slovak Republic
  (from: 01/18/2013 until: 12/11/2015)
SOITRON, a.s.
Plynárenská 5
Bratislava 829 75
Slovak Republic
  (from: 09/23/2005 until: 01/17/2013)
TRONET, a.s.
Plynárenská 5
Bratislava 829 75
Slovak Republic
  (from: 09/23/2005 until: 12/18/2012)
SOITRON Group SE
Plynárenská 5
Bratislava 829 75
Slovak Republic
  (from: 12/12/2015 until: 09/16/2022)
Contribution of each member: 
SOITRON Group SE
  (from: 10/02/2019 until: 09/16/2022)
SOITRON Group SE
Amount of investment: 30 000 000 EUR Paid up: 30 000 000 EUR
Lien: Na základe zmluvy o zriadení záložného práva bolo zriadené záložné právo na celý obchodný podiel spoločníka v prospech záložného veriteľa Tatra banka, a.s. IČO: 00686930 so sídlom Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava 1.
  (from: 09/17/2022)
SOITRON, a.s.
Amount of investment: 170 000 Sk Paid up: 170 000 Sk
  (from: 09/23/2005 until: 10/28/2009)
TRONET, a.s.
Amount of investment: 30 000 Sk Paid up: 30 000 Sk
  (from: 09/23/2005 until: 10/28/2009)
SOITRON, a.s.
Amount of investment: 5 643 EUR Paid up: 5 643 EUR
  (from: 10/29/2009 until: 12/18/2012)
TRONET, a.s.
Amount of investment: 996 EUR Paid up: 996 EUR
  (from: 10/29/2009 until: 12/18/2012)
SOITRON, a.s.
Amount of investment: 6 639 EUR Paid up: 6 639 EUR
  (from: 12/19/2012 until: 01/04/2013)
SOITRON, a.s.
  (from: 01/05/2013 until: 01/17/2013)
SOITRON Group, a.s.
  (from: 01/18/2013 until: 12/11/2015)
SOITRON Group SE
Amount of investment: 47 484 349 EUR Paid up: 47 484 349 EUR
  (from: 12/12/2015 until: 04/27/2016)
SOITRON Group SE
Amount of investment: 30 000 000 EUR Paid up: 30 000 000 EUR
  (from: 04/28/2016 until: 10/01/2019)
Management body: 
konatelia
  (from: 09/23/2005)
Ing. Ondrej Smolár
Kĺzavá 31/B
Bratislava 831 02
From: 09/23/2005
  (from: 09/23/2005)
Ing. Marián Skákala
Miloslavov 498
Miloslavov 900 42
From: 09/23/2005
  (from: 09/23/2005)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti koná každý konateľ samostatne a to tak,že k vytlačenému alebo napísanému menu obchodnej spoločnosti pripojí svoj podpis.
  (from: 09/23/2005)
Capital: 
30 000 000 EUR Paid up: 30 000 000 EUR
  (from: 04/28/2016)
47 484 349 EUR Paid up: 47 484 349 EUR
  (from: 01/05/2013 until: 04/27/2016)
6 639 EUR Paid up: 6 639 EUR
  (from: 10/29/2009 until: 01/04/2013)
200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 09/23/2005 until: 10/28/2009)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 13.9.2005 a dodatkom č. 1 k spoločenskej zmluve zo dňa 19.9.2005 v zmysle §§ 105 - 153 Zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
  (from: 09/23/2005)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 03.12.2012.
  (from: 12/19/2012)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 21.12.2012.
  (from: 01/05/2013)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 09.01.2013.
  (from: 01/18/2013)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 30.11.2015
  (from: 04/28/2016)
Sale of an enterprise: 
Predaj časti podniku
Zmluva o predaji časti podniku zo dňa 24.09.2020 medzi spoločnosťou void SOC, s. r. o. sídlo: Plynárenská 5, 829 75 Bratislava, IČO: 46 957 545, zapísaná do obch. reg. OS BA I. Oddiel: Sro., vložka č.: 86322/B ako nadobúdateľom a spoločnosťou SOITRON s.r.o., sídlo: Plynárenská 5, 829 75 Bratislava, IČO: 359 55 678, zapísaná do obch. reg. OS BA I. Oddiel: Sro., vložka č.: 37618/B ako prevodcom
  (from: 12/03/2020)
Date of updating data in databases:  12/08/2022
Date of extract :  12/10/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person