Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Košice I
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Dr Vložka číslo:  668/V

Obchodné meno: 
Poľnohospodárske družstvo Leles
  (od: 06.12.1993 do: 08.10.2019)
Podielnícke družstvo poľnohospodárske
  (od: 03.04.1993 do: 05.12.1993)
Poľnohospodárske družstvo LELES
  (od: 15.01.1991 do: 02.04.1993)
Sídlo: 
Leles 076 84
  (od: 03.04.1993 do: 08.10.2019)
Leles
  (od: 15.01.1991 do: 02.04.1993)
IČO: 
00 206 253
  (od: 15.01.1991)
Deň zápisu: 
15.01.1991
  (od: 15.01.1991)
Deň výmazu: 
09.10.2019
  (od: 09.10.2019)
Dôvod výmazu: 
ex offo výmaz
  (od: 09.10.2019)
Právna forma: 
Družstvo
  (od: 15.01.1991)
Predmet činnosti: 
poľnohospodárska výroba
  (od: 15.01.1991 do: 02.04.1993)
hospodárenie v lesoch, spracovanie lesných surovín a ich predaj
  (od: 15.01.1991 do: 02.04.1993)
spracovanie poľnohospodárskych surovín a výroba potravinárskych výrobkov
  (od: 15.01.1991 do: 02.04.1993)
oprava alternátorov a štartérov
  (od: 15.01.1991 do: 02.04.1993)
práce a služby špeciálnej poľnohospodárskej techniky v stavebnej a údržbárskej činnosti
  (od: 15.01.1991 do: 02.04.1993)
výpomoc a spolupráca so súkromnohospodáriacimi roľníkmi a členmi družstva pri individuálnej poľnohospodárskej činnosti
  (od: 15.01.1991 do: 02.04.1993)
obchodná činnosť s vlastnou produkciou
  (od: 15.01.1991 do: 02.04.1993)
výroba a predaj nespracovaných poľnohospodárskych výrobkov najmä rastlinných a živočíšnych
  (od: 03.04.1993 do: 08.10.2019)
poskytovanie prác a služieb súkromne hospodáriacim roľníkom a členom družstva pri individuálnej poľnohospodárskej činnosti
  (od: 03.04.1993 do: 08.10.2019)
sprostredkovanie obchodu, veľkoobchod poľnohospodárske produkty a živé zvieratá
  (od: 03.04.1993 do: 08.10.2019)
reklamná a propagačná činnosť
  (od: 03.04.1993 do: 08.10.2019)
cestná nákladná doprava
  (od: 03.04.1993 do: 08.10.2019)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 03.04.1993 do: 08.10.2019)
Ladislav André - člen
501
Leles
  (od: 03.04.1993 do: 25.06.1996)
Ladislav Bajusz - člen
170
Leles
  (od: 06.12.1993 do: 25.06.1996)
Alžbeta Birkeová - člen
222
Leles
  (od: 03.04.1993 do: 05.12.1993)
Zoltán Bodnár - člen
19
Leles
  (od: 06.12.1993 do: 25.06.1996)
Benjamín Compoly - člen
156
Leles
  (od: 03.04.1993 do: 05.12.1993)
Juraj Dobos - podpredseda
245
Leles
  (od: 03.04.1993 do: 25.06.1996)
Ladislav Dóczy - člen
478
Leles
  (od: 03.04.1993 do: 25.06.1996)
Vojtech Hornák - člen
22
Leles
  (od: 03.04.1993 do: 05.12.1993)
Július Korcsmáros - predseda
462
Leles
  (od: 03.04.1993 do: 25.06.1996)
Július Korcsmáros - predseda družstva
  (od: 15.01.1991 do: 02.04.1993)
Elena Kuliová - člen
712
Leles
  (od: 06.12.1993 do: 25.06.1996)
Eva Palágyiová - člen
138
Leles
  (od: 03.04.1993 do: 25.06.1996)
František Rapcsák - člen
394
Leles
  (od: 06.12.1993 do: 25.06.1996)
Ladislav Štofko - člen
295
Leles
  (od: 03.04.1993 do: 25.06.1996)
Ing. Peter Takáč - člen
13
Drahňov
  (od: 03.04.1993 do: 05.12.1993)
Andrej Türk - člen
192
Leles
  (od: 03.04.1993 do: 25.06.1996)
Július Korcsmáros - predseda
462
Leles
  (od: 26.06.1996 do: 08.10.2019)
Juraj Dobos - podpredseda
245
Leles
  (od: 26.06.1996 do: 08.10.2019)
Ladislav André - člen
501
Leles
  (od: 26.06.1996 do: 08.10.2019)
Eva Palágyiová - člen
138
Leles
  (od: 26.06.1996 do: 08.10.2019)
Ladislav Stofko - člen
295
Leles
  (od: 26.06.1996 do: 08.10.2019)
Ladislav Bajusz - člen
170
Leles
  (od: 26.06.1996 do: 08.10.2019)
Zoltán Bodnár - člen
Kapoňa 19
Leles
  (od: 26.06.1996 do: 08.10.2019)
Vojtech Hornyák - člen
Kapoňa 22
Leles
  (od: 26.06.1996 do: 08.10.2019)
František Palágyi - člen
Kapoňa 34
Leles
  (od: 26.06.1996 do: 08.10.2019)
Konanie: 
Za družstvo koná navonok predseda družstva, v jeho neprítomnosti podpredseda družstva. Listiny o právnych úkonoch, kde je predpísaná písomná forma podpisuje aj ďalší jeden člen predstavenstva.
  (od: 03.04.1993 do: 08.10.2019)
Písomnosti, ktoré zakladajú práva a povinnosti družstva podpisuje predseda, v jeho neprítomnosti podpredseda a to tak, že k písanému alebo tlačenému názvu družstva pripoja svoj vlastnoručný podpis.
  (od: 15.01.1991 do: 02.04.1993)
Zapisované základné imanie: 
57 826 000 Sk
  (od: 26.06.1996 do: 08.10.2019)
59 300 000 Sk
  (od: 03.04.1993 do: 25.06.1996)
Základný členský vklad: 
20 000 Sk
  (od: 03.04.1993 do: 25.06.1996)
10 000 Sk
  (od: 26.06.1996 do: 08.10.2019)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Spoločnosť bola vymazaná na základe uznesenia Krajského súdu v Košiciach, č.k. 2K/93/1997 zo dňa 29. novembra 2018.
  (od: 09.10.2019)
Poľnohospodárske družstvo bolo založené na ustanovujúcej členskej schôdzi konanej dňa 27.9.1990 na základe zákona 162/90 Zb.o poľnohospodárskom družstevníctve. Družstvo sa riadi stanovami prijatými na ustanovujúcej členskej schôdzi.
  (od: 15.01.1991 do: 08.10.2019)
Zmeny boli vykonané na základe transformačného projektu schváleného dňa 11.12.1992 valným zhromaždením a zmenených stanov družstva schválených členskou schôdzou 11.12.1992 v súlade so zák. č. 42/92 a § 765 zák. č. 513/91 Zb.
  (od: 03.04.1993 do: 08.10.2019)
Zmeny v zápise vykonané na základe zápisnice a uznesenia z členskej schôdze zo dňa 5.4.1993.
  (od: 06.12.1993 do: 08.10.2019)
Zápisnica z ČS družstva zo dňa 29.3.1996.
  (od: 26.06.1996 do: 08.10.2019)
Krajský súd v Košiciach uznesením sp. zn. 2 K 93/97 zo dňa 7.2.2000 vyhlásil konkurz na na majetok dlžníka: Poľnohospodárske družstvo Leles, 076 84 Leles,IČO: 00 206 253 a ustanovil správcu podstaty: Ing. Ľuboša Rusnáka, Bokšanská 1337/4, Stropkov.
  (od: 27.07.2000 do: 08.10.2019)
Krajský súd v Košiciach uznesením sp. zn. 2K 93/97 zo dňa 10.10.2000 zbavil Ing. Ľuboša Rusnáka, Bokšanská č. 1337/4, Stropkov funkcie správcu podstaty a ustanovil Ing. Daniela Fabiána, Záhradná 1198, Sečovce do funkcie nového správcu podstaty.
  (od: 19.04.2001 do: 08.10.2019)
Krajský súd v Košiciach uznesením č. k. 2K 93/97-197 zo dňa 13.3.2003, ktoré nadobudlo právolatnosť dňa 15.4.2003, zbvavil Ing. Daniela Fabiána, Sečovce, Záhradná 1198, funkcie správcu konkurznej podstaty a dopĺňacím uznesením č. k. 2K 93/97-199, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 3.5.2003, ustanovil nového správcu JUDr. Igora Vargu, advokáta, so sídlom v Trebišove, Štefánikova 206, do funkcie nového správcu podstaty.
  (od: 15.09.2010 do: 08.10.2019)
Krajský súd v Košiciach unesením sp. zn. 2K/93/1997-478 zo dňa 29.11.2018, ktoré nadobudlo právoplatnosť 05.01.2019 zrušil konkurz vyhlásený na majetok úpadcu Poľnohospodárske družstvo Leles, 076 84 Leles, IČO: 00 206 253 a zbavil JUDr. Igora Vargu funkcie správcu konkurznej podstaty.
  (od: 09.03.2019 do: 08.10.2019)
Vyhlásenie konkurzu: 
Dátum vyhlásenia konkurzu: 27.7.2000
  (od: 09.03.2019)
Dátum vyhlásenia konkurzu: 27.7.2000
  (od: 15.09.2010 do: 08.03.2019)
Dátum vyhlásenia konkurzu: 27.7.2000
  (od: 27.07.2000 do: 14.09.2010)
Správca konkurznej podstaty: 
Ing. Daniel Fabián
Záhradná 1198
Sečovce
  (od: 19.04.2001 do: 14.09.2010)
Ing. Daniel Fabián
Záhradná 1198
Sečovce
Skončenie funkcie: 15.04.2003
  (od: 15.09.2010 do: 14.09.2010)
Ing. Ľuboš Rusnák
Bokšanská 1337/4
Stropkov
  (od: 27.07.2000 do: 18.04.2001)
JUDr. Igor Varga
Cukrovarská 2956
Trebišov 075 01
Vznik funkcie: 03.05.2003
  (od: 15.09.2010 do: 08.03.2019)
JUDr. Igor Varga
Cukrovarská 2956
Trebišov 075 01
Vznik funkcie: 03.05.2003 Skončenie funkcie: 05.01.2019
  (od: 09.03.2019 do: 08.03.2019)
Ukončenie konkurzného konania: 
Dátum ukončenia konkurzného konania: 5.1.2019
  (od: 09.03.2019)
Dátum aktualizácie údajov:  04.08.2021
Dátum výpisu:  06.08.2021

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)