Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Trnava
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  125/T

Obchodné meno: 
SPARTAN, akciová spoločnosť
  (od: 24.05.1993 do: 30.08.1999)
SPARTAN, účastinná spoločnosť
  (od: 28.12.1989 do: 23.05.1993)
Sídlo: 
Nitrianska cesta 4
Trnava 918 30
  (od: 23.11.1993 do: 30.08.1999)
Nitrianska cesta 8
Trnava 918 30
  (od: 19.11.1992 do: 22.11.1993)
Nitrianska cesta 8
Trnava
  (od: 28.12.1989 do: 18.11.1992)
IČO: 
00 598 216
  (od: 28.12.1989)
Deň zápisu: 
01.01.1990
  (od: 28.12.1989)
Deň výmazu: 
31.08.1999
  (od: 31.08.1999)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 28.12.1989)
Predmet činnosti: 
výroba nábytku a bytových doplnkov, ako aj servisná činnosť vykonávaná za týmto účelom
  (od: 28.12.1989 do: 23.05.1993)
vykonávanie komerčných aktivít súvisiacich s vlastnou výrobou
  (od: 28.12.1989 do: 23.05.1993)
veľkoobchod s drevom a nábytkom
  (od: 24.05.1993 do: 30.08.1999)
montovanie a kompletizácia nábytku a bytových doplnkov z dreva
  (od: 24.05.1993 do: 30.08.1999)
výroba nábytku a bytových doplnkov
  (od: 24.05.1993 do: 30.08.1999)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 30.08.1995 do: 30.08.1999)
predstavenstvo
  (od: 19.11.1992 do: 29.08.1995)
predstavenstvo
  (od: 13.08.1992 do: 18.11.1992)
predstavenstvo
  (od: 28.12.1989 do: 12.08.1992)
Ing. Ľudovít Melo - predseda
Hrebíčkova 4060
Topoľčany
  (od: 28.12.1989 do: 12.08.1992)
Ing. Ľubomír Nemec
Lachova 18
Bratislava
  (od: 30.08.1995 do: 21.04.1996)
Ing. Ľubomír Nemec
Lachova 18
Bratislava 851 03
  (od: 22.04.1996 do: 16.02.1998)
Ing. Ľubomír Nemec
Lachova 18
Bratislava 851 03
  (od: 17.02.1998 do: 30.08.1999)
Ing. Stanislav Susedka
Záhradná 6
Brestovany
  (od: 28.12.1989 do: 12.08.1992)
Štefan Sústrik
Palackého 16
Bratislava
  (od: 13.08.1992 do: 29.08.1995)
Ing. Štefan Sústrik
Jána Stanislava 25
Bratislava 841 05
  (od: 17.02.1998 do: 30.08.1999)
Ing. Štefan Sústrik
Palackého 16
Bratislava
  (od: 30.08.1995 do: 21.04.1996)
Ing. Štefan Sústrik
Palackého 16
Bratislava 811 01
  (od: 22.04.1996 do: 16.02.1998)
Ing. Dezider Šturdík
Budovateľská 16
Bratislava
  (od: 28.12.1989 do: 12.08.1992)
Vojtech Višváder
Heydukova 7
Bratislava
  (od: 28.12.1989 do: 12.08.1992)
Kent Peter Olof Berntsson
Danielslundsgatan 29
Ängelholm
Švédske kráľovstvo
dlhodobý pobyt na území SR :
Ostrovská 3753/3
Bratislava 811 04
  (od: 17.02.1998 do: 30.08.1999)
Lars Göran Ehnhage
Skeabergsv 3
Halmstad
Švédske kráľovstvo
dlhodobý pobyt na území SR :
Ostravská 3735/3
Bratislava
  (od: 30.08.1995 do: 21.04.1996)
Lars Goran Ehnhage
Skeabergsv 3
Halmstad
Švédske kráľovstvo
dlhodobý pobyt na území SR :
Ostravská 3735/3
Bratislava
  (od: 22.04.1996 do: 16.02.1998)
Stig Holmquist
Maloertswaegen 9
Vejbystrand
Švédske kráľovstvo
  (od: 13.08.1992 do: 29.08.1995)
Niels Kjeldsen
Bykvaenget
Kokkedal
Dánske kráľovstvo
dlhodobý pobyt na území SR :
Demänová 227
Liptovský Mikuláš
  (od: 30.08.1995 do: 21.04.1996)
Arve Knut Ohlsson
Birger Sjobergsgatan 43
Helsingborg
Švédske kráľovstvo
dlhodobý pobyt na území SR :
Ostravská 37535/3
Bratislava 811 04
  (od: 17.02.1998 do: 30.08.1999)
Hannu Ryoeppoenen
Sandbjergvej 50
Vedbäk
Dánske kráľovstvo
  (od: 13.08.1992 do: 29.08.1995)
Christer Thordson
Carl Zwillingstrasse 17/2
Mödling
Rakúska republika
  (od: 13.08.1992 do: 29.08.1995)
Kurt Wirland
Vinsterstavägen 7
Växjö
Švédske kráľovstvo
  (od: 28.12.1989 do: 12.08.1992)
Kurt Wirland
Wienerbrückstrasse 39
Maria Enzersdorf-Südstadt
Rakúska republika
  (od: 13.08.1992 do: 29.08.1995)
Konanie menom spoločnosti: 
Za spoločnosť podpisujú dvaja členovia predstavenstva spoločne, alebo jeden člen predstavenstva spolu s prokuristom.
  (od: 30.08.1995 do: 30.08.1999)
Za spoločnosť sú oprávnení podpisovať Štefan Sústrik, Palackého 16, Bratislava, Ľubomír Nemec, Lachova č.18, Bratislava, Enar Sven Martin Martinsson, bytom Ramsövägen 1, 352 44 Växjö, Sweden a to tak, že podpisovať budú vždy dvaja spoločne a nerozdielne.
  (od: 19.11.1992 do: 29.08.1995)
Účastinnú spoločnosť zastupuje a za účastinnú spoločnosť podpisuje Štefan Sústrik, bytom Palackého 16, Bratislava, člen predstavenstva.
  (od: 13.08.1992 do: 18.11.1992)
Za účastinnú spoločnosť podpisuje predseda predstavenstva.
  (od: 28.12.1989 do: 12.08.1992)
Prokúra: 
Peter Becker
Ekgatan PL 520
Noor 243 34
Švédske kráľovstvo
dlhodobý pobyt na území SR :
Ostravská 3735/3
Bratislava
  (od: 30.08.1995 do: 13.06.1999)
Per Olof Riese
Droltningvägen 42 E
Tidaholm
Švédske kráľovstvo
dlhodobý pobyt na území SR :
Na hrebienku 19
Bratislava
  (od: 14.06.1999 do: 30.08.1999)
Základné imanie: 
100 000 000 Sk
  (od: 28.12.1989 do: 30.08.1999)
Akcie: 
Počet: 1000
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 100 000 Sk
  (od: 30.08.1995 do: 30.08.1999)
Dozorná rada: 
Jozef Šavel
Jahodová 2021
Topoľčany 955 01
  (od: 19.11.1992 do: 29.08.1995)
Jozef Šavel
Jahodová 2021
Topoľčany 955 01
  (od: 30.08.1995 do: 30.08.1999)
Kent Peter Olof Berntson
Danielslundsgatan 29
Ängelholm
Švédske kráľovstvo
  (od: 19.11.1992 do: 29.08.1995)
Lars Göran Ehnhage
Skeabergsvägen 3
Halmstad
Švédske kráľovstvo
  (od: 19.11.1992 do: 29.08.1995)
Stig Erik Lennart Holmqvist
Malortsvagen 9
Vejbystrand
Švédske kráľovstvo
  (od: 30.08.1995 do: 30.08.1999)
N.A. Bruno Winborg
N. Kustvagen 3
Helsingborg
Švédske kráľovstvo
  (od: 30.08.1995 do: 30.08.1999)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Valné zhromaždenie spoločnosti konané dňa 30.06.1999, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou N 140/99, Nz 138/99 rozhodlo o zrušení spoločnosti SPARTAN, akciová spoločnosť bez likvidácie podľa § 69 ods. 3 Obchodného zákonníka jej zlúčením so spoločnosťou SWEDWOOD SLOVAKIA, spol. s r.o. Všetky práva, povinnosti a záväzky (i neznáme) SPARTAN, akciová spoločnosť prechádzajú na jej právneho nástupcu: SWEDWOOD SLOVAKIA, spol. s r.o. IČO: 31 354 572, so sídlom 811 04 Bratislava, Ostravská 3 a, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, v odd. Sro, vložka č. 5427/B. So súhlasom správcu dane sa dňom 31.08.1999 z obchodného registra Okresného súdu Trnava v odd. Sa, vložka č. 125/T pri subjekte: Obchodné meno: SPARTAN, akciová spoločnosť Sídlo: Trnava, Nitrianska cesta 4 IČO: 00 598 216 vymazuje celý zápis.
  (od: 31.08.1999)
Účastinná spoločnosť bola založená na ustanovujúcom valnom zhromaždení dňa 07.09.1989 podľa zákona číslo 243/1949 Zb. o účastinných spoločnostiach a podľa zákona číslo 173/1988 Zb. o podniku so zahraničnou majetkovou účasťou. Ministerstvo lesného a vodného hospodárstva a drevospracujúceho priemyslu SSR rozhodnutím zo dňa 26.05.1989 číslo 489/150-1989 udelilo povolenie na uzavretie zmluvy, udelilo štátne povolenie pre vznik účastinnej spoločnosti a schválilo stanovy spoločnosti.
  (od: 28.12.1989 do: 30.08.1999)
Zmena akcionárov: SWEDWOOD Czechoslovakia, ktorý odkúpil akcie ZNZ a.s. v hodnote 89 100 000,- Kčs a Transakty Praha a.s. v hodnote 6 000 000,- Kčs akcionármi akciovej spoločnosti sú: SWEDWOOD Csechoslovakia B.V. so sídlom v Amsterdame a IKANO Holding B.V. so sídlom v Amsterdame.
  (od: 13.08.1992 do: 30.08.1999)
Notárska zápisnica zo dňa 29.04.1993 č. N 86/93, Nz 86/93, ktorou bolo osvedčené konanie valného zhromaždenia a prijatá zmena názvu akcionára IKANO na INGKA PRO HOLDING B.V. s ručením obmedzeným v zmysle výpisu z obchodného registra obchodnej a priemyselnej komory v Amsterdame, Holandsko zo dňa 14.05.1993.
  (od: 23.11.1993 do: 30.08.1999)
Zmena stanov spoločnosti schválená na mimoriadnom valnom zhromaždení spoločnosti dňa 07.02.1995 - notárska zápisnica č. N 56/95, Nz 54/95.
  (od: 30.08.1995 do: 30.08.1999)
Valné zhromaždenie konané dňa 18.08.1997 (priebeh osvedčený notárskou zápisnicou č. N 85/97, Nz 69/97) schválilo zmenu stanov.
  (od: 17.02.1998 do: 30.08.1999)
Dátum aktualizácie údajov:  21.09.2023
Dátum výpisu:  23.09.2023

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)