Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Banská Bystrica
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sro Vložka číslo:  366/S

Obchodné meno: 
RANSAN spol. s r.o. "v likvidácii", „v konkurze“
  (od: 04.10.2011)
RANSAN spol. s r.o. "v likvidácii"
  (od: 09.11.2010 do: 03.10.2011)
RANSAN spol. s r.o.
  (od: 24.03.1992 do: 08.11.2010)
Sídlo: 
Antolská 16
Banská Štiavnica 969 01
  (od: 24.03.1992)
IČO: 
31 560 172
  (od: 24.03.1992)
Deň zápisu: 
24.03.1992
  (od: 24.03.1992)
Právna forma: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným
  (od: 24.03.1992)
Predmet činnosti: 
výroba pleteného tovaru a s tým spojená obchodná činnosť
  (od: 24.03.1992)
Spoločníci: 
Ing. Vítězslav Lazar
Vodárenská 2
Banská Štiavnica 969 01
  (od: 01.02.2008)
Ing. Marcel Ličko
Dolná 37
Banská Štiavnica
  (od: 08.07.1999)
Ing. Zdenko Gálik
Učiteľská 8
Banská Štiavnica
  (od: 08.07.1999)
Daniel Jackuliak
Ludvíka Svobodu 2
Banská Štiavnica
  (od: 08.07.1999)
Ing. Ján Kovár
J. Horáka 1
Banská Štiavnica
  (od: 08.07.1999)
Ing. Ján Čamaj
Bernolákova 15
Banská Štiavnica
  (od: 08.07.1999)
Ing. Ján Čamaj
Bernolákova 15
Banská Štiavnica
  (od: 23.07.1998 do: 07.07.1999)
Ing. Ján Čamaj
Bernolákova 15
Banská Štiavnica
  (od: 24.03.1992 do: 22.07.1998)
Ing. Zdenko Gálik
Kňažická 93
Zlaté Moravce
  (od: 23.07.1998 do: 07.07.1999)
Ing. Zdenko Gálik
Kňažická 93
Zlaté Moravce
  (od: 24.03.1992 do: 22.07.1998)
Daniel Jackuliak
Ludvíka Svobodu 2
Banská Štiavnica
  (od: 23.07.1998 do: 07.07.1999)
Daniel Jackuliak
Ludvíka Svobodu 2
Banská Štiavnica
  (od: 24.03.1992 do: 22.07.1998)
Ing. Ján Kovár
1. mája 9/18
Banská Štiavnica
  (od: 23.07.1998 do: 07.07.1999)
Ing. Ján Kovár
1. mája 9/18
Banská Štiavnica
  (od: 24.03.1992 do: 22.07.1998)
Ing. Vítězslav Lazar
Učiteľská 8
Banská Štiavnica
  (od: 08.07.1999 do: 31.01.2008)
Ing. Vítězslav Lazar
Učiteľská 8
Banská Štiavnica
  (od: 23.07.1998 do: 07.07.1999)
Ing. Vítězslav Lazar
Učiteľská 8
Banská Štiavnica
  (od: 24.03.1992 do: 22.07.1998)
Ing. Marcel Ličko
Dolná 37
Banská Štiavnica
  (od: 23.07.1998 do: 07.07.1999)
Ing. Marcel Ličko
Dolná 37
Banská Štiavnica
  (od: 24.03.1992 do: 22.07.1998)
Výška vkladu každého spoločníka: 
Ing. Vítězslav Lazar
Vklad: 1 162 EUR Splatené: 1 162 EUR
  (od: 04.02.2010)
Ing. Marcel Ličko
Vklad: 1 162 EUR Splatené: 1 162 EUR
  (od: 04.02.2010)
Ing. Zdenko Gálik
Vklad: 1 162 EUR Splatené: 1 162 EUR
  (od: 04.02.2010)
Daniel Jackuliak
Vklad: 1 162 EUR Splatené: 1 162 EUR
  (od: 04.02.2010)
Ing. Ján Kovár
Vklad: 1 162 EUR Splatené: 1 162 EUR
  (od: 04.02.2010)
Ing. Ján Čamaj
Vklad: 1 162 EUR Splatené: 1 162 EUR
  (od: 04.02.2010)
Ing. Vítězslav Lazar
Vklad: 20 000 Sk Splatené: 20 000 Sk
  (od: 24.03.1992 do: 22.07.1998)
Ing. Marcel Ličko
Vklad: 20 000 Sk Splatené: 20 000 Sk
  (od: 24.03.1992 do: 22.07.1998)
Ing. Zdenko Gálik
Vklad: 20 000 Sk Splatené: 20 000 Sk
  (od: 24.03.1992 do: 22.07.1998)
Daniel Jackuliak
Vklad: 20 000 Sk Splatené: 20 000 Sk
  (od: 24.03.1992 do: 22.07.1998)
Ing. Ján Kovár
Vklad: 20 000 Sk Splatené: 20 000 Sk
  (od: 24.03.1992 do: 22.07.1998)
Ing. Ján Čamaj
Vklad: 20 000 Sk Splatené: 20 000 Sk
  (od: 24.03.1992 do: 22.07.1998)
Ing. Vítězslav Lazar
Vklad: 35 000 Sk Splatené: 35 000 Sk
  (od: 23.07.1998 do: 07.07.1999)
Ing. Marcel Ličko
Vklad: 35 000 Sk Splatené: 35 000 Sk
  (od: 23.07.1998 do: 07.07.1999)
Ing. Zdenko Gálik
Vklad: 35 000 Sk Splatené: 35 000 Sk
  (od: 23.07.1998 do: 07.07.1999)
Daniel Jackuliak
Vklad: 35 000 Sk Splatené: 35 000 Sk
  (od: 23.07.1998 do: 07.07.1999)
Ing. Ján Kovár
Vklad: 35 000 Sk Splatené: 35 000 Sk
  (od: 23.07.1998 do: 07.07.1999)
Ing. Ján Čamaj
Vklad: 35 000 Sk Splatené: 35 000 Sk
  (od: 23.07.1998 do: 07.07.1999)
Ing. Vítězslav Lazar
  (od: 08.07.1999 do: 31.01.2008)
Ing. Vítězslav Lazar
Vklad: 35 000 Sk Splatené: 35 000 Sk
  (od: 01.02.2008 do: 03.02.2010)
Ing. Marcel Ličko
Vklad: 35 000 Sk Splatené: 35 000 Sk
  (od: 08.07.1999 do: 03.02.2010)
Ing. Zdenko Gálik
Vklad: 35 000 Sk Splatené: 35 000 Sk
  (od: 08.07.1999 do: 03.02.2010)
Daniel Jackuliak
Vklad: 35 000 Sk Splatené: 35 000 Sk
  (od: 08.07.1999 do: 03.02.2010)
Ing. Ján Kovár
Vklad: 35 000 Sk Splatené: 35 000 Sk
  (od: 08.07.1999 do: 03.02.2010)
Ing. Ján Čamaj
Vklad: 35 000 Sk Splatené: 35 000 Sk
  (od: 08.07.1999 do: 03.02.2010)
Štatutárny orgán: 
konatelia
  (od: 08.07.1999)
konatelia
  (od: 24.03.1992 do: 07.07.1999)
Vítězslav Lazar
Vodárenská 2
Banská Štiavnica 969 01
Vznik funkcie: 01.01.2008
  (od: 01.02.2008)
Zdenko Gálik
Učiteľská 8
Banská Štiavnica 969 01
Vznik funkcie: 01.01.2008
  (od: 01.02.2008)
Ing. Ján Kovár
1. mája 9/18
Banská Štiavnica
  (od: 24.03.1992 do: 07.07.1999)
Ing. Ján Kovár
J. Horáka 1
Banská Štiavnica
  (od: 08.07.1999 do: 31.01.2008)
Ing. Ján Kovár
J. Horáka 1
Banská Štiavnica
Skončenie funkcie: 31.12.2007
  (od: 01.02.2008 do: 31.01.2008)
Ing. Marcel Ličko
Dolná 37
Banská Štiavnica
  (od: 24.03.1992 do: 07.07.1999)
Ing. Marcel Ličko
Dolná 37
Banská Štiavnica
  (od: 08.07.1999 do: 31.01.2008)
Ing. Marcel Ličko
Dolná 37
Banská Štiavnica
Skončenie funkcie: 31.12.2007
  (od: 01.02.2008 do: 31.01.2008)
Konanie menom spoločnosti: 
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia, každý samostatne.
  (od: 08.07.1999)
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia, každý samostatne.
  (od: 24.03.1992 do: 07.07.1999)
Základné imanie: 
6 972 EUR Rozsah splatenia: 6 972 EUR
  (od: 04.02.2010)
210 000 Sk
  (od: 23.07.1998 do: 03.02.2010)
120 000 Sk
  (od: 24.03.1992 do: 22.07.1998)
Vyhlásenie konkurzu: 
Dátum vyhlásenia konkurzu: 24.5.2011
Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica č. k. 2K 24/2011-88 zo dňa 17. 05. 2011, právoplatným dňa 09. 06. 2011 a vykonateľným dňa 24. 05. 2011 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka RANSAN spol. s r.o. „v likvidácii“, Antolská 16, 969 01 Banská Štiavnica, IČO: 31 560 172 a ustanovený správca konkurznej podstaty JUDr. Pavel Vrška, so sídlom kancelárie M. R. Štefánika 2, 990 01 Veľký Krtíš.
  (od: 04.10.2011)
Správca konkurznej podstaty: 
JUDr. Pavel Vrška
M. R. Štefánika 2
Veľký Krtíš 990 01
Vznik funkcie: 24.05.2011
  (od: 04.10.2011)
Likvidácia: 
Dátum vstupu do likvidácie: 1.10.2010
  (od: 09.11.2010)
 Likvidátor:
Ing. Ján Kovár
J. Horáka 1
Banská Štiavnica 969 01
Vznik funkcie: 01.10.2010
  (od: 09.11.2010)
Spôsob konania likvidátora v mene spoločnosti: Samostatne.
  (od: 09.11.2010)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 13.3.1992, v zmysle § 105 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb.
  (od: 24.03.1992)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 7.12.1994 bol schválený Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve.
  (od: 28.02.1995)
Zapisujú sa zmeny v zmysle uznesenia Valného zhromaždenia zo dňa 02.04.1998 a Dodatok č.2 v súlade s ust. zák. č. 11/98 Z.z.
  (od: 23.07.1998)
Uznesením valného zhromaždenia zo dňa 20.4.1999 bol schválený Dodatok č.3.
  (od: 08.07.1999)
Dátum aktualizácie údajov:  01.06.2023
Dátum výpisu:  03.06.2023

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)