Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Banská Bystrica
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  366/S

Business name: 
RANSAN spol. s r.o. "v likvidácii", „v konkurze“
  (from: 10/04/2011)
RANSAN spol. s r.o. "v likvidácii"
  (from: 11/09/2010 until: 10/03/2011)
RANSAN spol. s r.o.
  (from: 03/24/1992 until: 11/08/2010)
Registered seat: 
Antolská 16
Banská Štiavnica 969 01
  (from: 03/24/1992)
Identification number (IČO): 
31 560 172
  (from: 03/24/1992)
Date of entry: 
03/24/1992
  (from: 03/24/1992)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 03/24/1992)
Objects of the company: 
výroba pleteného tovaru a s tým spojená obchodná činnosť
  (from: 03/24/1992)
Partners: 
Ing. Vítězslav Lazar
Vodárenská 2
Banská Štiavnica 969 01
Slovak Republic
  (from: 02/01/2008)
Ing. Marcel Ličko
Dolná 37
Banská Štiavnica
Slovak Republic
  (from: 07/08/1999)
Ing. Zdenko Gálik
Učiteľská 8
Banská Štiavnica
Slovak Republic
  (from: 07/08/1999)
Daniel Jackuliak
Ludvíka Svobodu 2
Banská Štiavnica
Slovak Republic
  (from: 07/08/1999)
Ing. Ján Kovár
J. Horáka 1
Banská Štiavnica
Slovak Republic
  (from: 07/08/1999)
Ing. Ján Čamaj
Bernolákova 15
Banská Štiavnica
Slovak Republic
  (from: 07/08/1999)
Ing. Ján Čamaj
Bernolákova 15
Banská Štiavnica
Slovak Republic
  (from: 07/23/1998 until: 07/07/1999)
Ing. Ján Čamaj
Bernolákova 15
Banská Štiavnica
Slovak Republic
  (from: 03/24/1992 until: 07/22/1998)
Ing. Zdenko Gálik
Kňažická 93
Zlaté Moravce
Slovak Republic
  (from: 07/23/1998 until: 07/07/1999)
Ing. Zdenko Gálik
Kňažická 93
Zlaté Moravce
Slovak Republic
  (from: 03/24/1992 until: 07/22/1998)
Daniel Jackuliak
Ludvíka Svobodu 2
Banská Štiavnica
Slovak Republic
  (from: 07/23/1998 until: 07/07/1999)
Daniel Jackuliak
Ludvíka Svobodu 2
Banská Štiavnica
Slovak Republic
  (from: 03/24/1992 until: 07/22/1998)
Ing. Ján Kovár
1. mája 9/18
Banská Štiavnica
Slovak Republic
  (from: 07/23/1998 until: 07/07/1999)
Ing. Ján Kovár
1. mája 9/18
Banská Štiavnica
Slovak Republic
  (from: 03/24/1992 until: 07/22/1998)
Ing. Vítězslav Lazar
Učiteľská 8
Banská Štiavnica
Slovak Republic
  (from: 07/08/1999 until: 01/31/2008)
Ing. Vítězslav Lazar
Učiteľská 8
Banská Štiavnica
Slovak Republic
  (from: 07/23/1998 until: 07/07/1999)
Ing. Vítězslav Lazar
Učiteľská 8
Banská Štiavnica
Slovak Republic
  (from: 03/24/1992 until: 07/22/1998)
Ing. Marcel Ličko
Dolná 37
Banská Štiavnica
Slovak Republic
  (from: 07/23/1998 until: 07/07/1999)
Ing. Marcel Ličko
Dolná 37
Banská Štiavnica
Slovak Republic
  (from: 03/24/1992 until: 07/22/1998)
Contribution of each member: 
Ing. Vítězslav Lazar
Amount of investment: 1 162 EUR Paid up: 1 162 EUR
  (from: 02/04/2010)
Ing. Marcel Ličko
Amount of investment: 1 162 EUR Paid up: 1 162 EUR
  (from: 02/04/2010)
Ing. Zdenko Gálik
Amount of investment: 1 162 EUR Paid up: 1 162 EUR
  (from: 02/04/2010)
Daniel Jackuliak
Amount of investment: 1 162 EUR Paid up: 1 162 EUR
  (from: 02/04/2010)
Ing. Ján Kovár
Amount of investment: 1 162 EUR Paid up: 1 162 EUR
  (from: 02/04/2010)
Ing. Ján Čamaj
Amount of investment: 1 162 EUR Paid up: 1 162 EUR
  (from: 02/04/2010)
Ing. Vítězslav Lazar
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 03/24/1992 until: 07/22/1998)
Ing. Marcel Ličko
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 03/24/1992 until: 07/22/1998)
Ing. Zdenko Gálik
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 03/24/1992 until: 07/22/1998)
Daniel Jackuliak
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 03/24/1992 until: 07/22/1998)
Ing. Ján Kovár
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 03/24/1992 until: 07/22/1998)
Ing. Ján Čamaj
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 03/24/1992 until: 07/22/1998)
Ing. Vítězslav Lazar
Amount of investment: 35 000 Sk Paid up: 35 000 Sk
  (from: 07/23/1998 until: 07/07/1999)
Ing. Marcel Ličko
Amount of investment: 35 000 Sk Paid up: 35 000 Sk
  (from: 07/23/1998 until: 07/07/1999)
Ing. Zdenko Gálik
Amount of investment: 35 000 Sk Paid up: 35 000 Sk
  (from: 07/23/1998 until: 07/07/1999)
Daniel Jackuliak
Amount of investment: 35 000 Sk Paid up: 35 000 Sk
  (from: 07/23/1998 until: 07/07/1999)
Ing. Ján Kovár
Amount of investment: 35 000 Sk Paid up: 35 000 Sk
  (from: 07/23/1998 until: 07/07/1999)
Ing. Ján Čamaj
Amount of investment: 35 000 Sk Paid up: 35 000 Sk
  (from: 07/23/1998 until: 07/07/1999)
Ing. Vítězslav Lazar
  (from: 07/08/1999 until: 01/31/2008)
Ing. Vítězslav Lazar
Amount of investment: 35 000 Sk Paid up: 35 000 Sk
  (from: 02/01/2008 until: 02/03/2010)
Ing. Marcel Ličko
Amount of investment: 35 000 Sk Paid up: 35 000 Sk
  (from: 07/08/1999 until: 02/03/2010)
Ing. Zdenko Gálik
Amount of investment: 35 000 Sk Paid up: 35 000 Sk
  (from: 07/08/1999 until: 02/03/2010)
Daniel Jackuliak
Amount of investment: 35 000 Sk Paid up: 35 000 Sk
  (from: 07/08/1999 until: 02/03/2010)
Ing. Ján Kovár
Amount of investment: 35 000 Sk Paid up: 35 000 Sk
  (from: 07/08/1999 until: 02/03/2010)
Ing. Ján Čamaj
Amount of investment: 35 000 Sk Paid up: 35 000 Sk
  (from: 07/08/1999 until: 02/03/2010)
Management body: 
konatelia
  (from: 07/08/1999)
konatelia
  (from: 03/24/1992 until: 07/07/1999)
Vítězslav Lazar
Vodárenská 2
Banská Štiavnica 969 01
From: 01/01/2008
  (from: 02/01/2008)
Zdenko Gálik
Učiteľská 8
Banská Štiavnica 969 01
From: 01/01/2008
  (from: 02/01/2008)
Ing. Ján Kovár
1. mája 9/18
Banská Štiavnica
  (from: 03/24/1992 until: 07/07/1999)
Ing. Ján Kovár
J. Horáka 1
Banská Štiavnica
  (from: 07/08/1999 until: 01/31/2008)
Ing. Ján Kovár
J. Horáka 1
Banská Štiavnica
Until: 12/31/2007
  (from: 02/01/2008 until: 01/31/2008)
Ing. Marcel Ličko
Dolná 37
Banská Štiavnica
  (from: 03/24/1992 until: 07/07/1999)
Ing. Marcel Ličko
Dolná 37
Banská Štiavnica
  (from: 07/08/1999 until: 01/31/2008)
Ing. Marcel Ličko
Dolná 37
Banská Štiavnica
Until: 12/31/2007
  (from: 02/01/2008 until: 01/31/2008)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia, každý samostatne.
  (from: 07/08/1999)
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia, každý samostatne.
  (from: 03/24/1992 until: 07/07/1999)
Capital: 
6 972 EUR Paid up: 6 972 EUR
  (from: 02/04/2010)
210 000 Sk
  (from: 07/23/1998 until: 02/03/2010)
120 000 Sk
  (from: 03/24/1992 until: 07/22/1998)
Opening of bankruptcy proceedings: 
Date of the opening of bankruptcy proceedings: 05/24/2011
Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica č. k. 2K 24/2011-88 zo dňa 17. 05. 2011, právoplatným dňa 09. 06. 2011 a vykonateľným dňa 24. 05. 2011 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka RANSAN spol. s r.o. „v likvidácii“, Antolská 16, 969 01 Banská Štiavnica, IČO: 31 560 172 a ustanovený správca konkurznej podstaty JUDr. Pavel Vrška, so sídlom kancelárie M. R. Štefánika 2, 990 01 Veľký Krtíš.
  (from: 10/04/2011)
Bankruptcy trustee: 
JUDr. Pavel Vrška
M. R. Štefánika 2
Veľký Krtíš 990 01
From: 05/24/2011
  (from: 10/04/2011)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 10/01/2010
  (from: 11/09/2010)
 Liquidators:
Ing. Ján Kovár
J. Horáka 1
Banská Štiavnica 969 01
From: 10/01/2010
  (from: 11/09/2010)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: Samostatne.
  (from: 11/09/2010)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 13.3.1992, v zmysle § 105 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb.
  (from: 03/24/1992)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 7.12.1994 bol schválený Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve.
  (from: 02/28/1995)
Zapisujú sa zmeny v zmysle uznesenia Valného zhromaždenia zo dňa 02.04.1998 a Dodatok č.2 v súlade s ust. zák. č. 11/98 Z.z.
  (from: 07/23/1998)
Uznesením valného zhromaždenia zo dňa 20.4.1999 bol schválený Dodatok č.3.
  (from: 07/08/1999)
Date of updating data in databases:  09/21/2023
Date of extract :  09/24/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person