Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Prešov
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  11141/P

Business name: 
STATIC STUDIO, s.r.o.
  (from: 05/07/1998)
Registered seat: 
Baštová 3166/45
Prešov 080 01
  (from: 05/18/2012)
Levočská 69
Prešov 080 01
  (from: 06/26/2000 until: 05/17/2012)
Masarykova 16
Prešov 080 01
  (from: 05/07/1998 until: 06/25/2000)
Identification number (IČO): 
36 455 202
  (from: 05/07/1998)
Date of entry: 
05/07/1998
  (from: 05/07/1998)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 05/07/1998)
Objects of the company: 
Činnosť autorizovaného stavebného inžiniera v kategórii Inžinier pre statiku stavieb
  (from: 05/03/2013)
statické výpočty nosných konštrukcií stavieb
  (from: 05/07/1998)
vykonávanie bytových, občianskych, inžinierských a priemyselných stavieb
  (from: 05/07/1998)
inžinierska činnosť v stavebníctve (okrem vybraných činností vo výstavbe)
  (from: 05/07/1998)
sprostredkovanie obchodu a služieb
  (from: 05/07/1998)
prenájom nehnuteľností, pokiaľ sa popri prenájme poskytujú aj iné než základné služby spojené s prenájmom
  (from: 05/07/1998)
prípravné práce pre stavbu
  (from: 05/07/1998)
prenájom strojov a zariadení
  (from: 05/07/1998)
podnikateľské poradenstvo v projekčnej a stavebnej činnosti
  (from: 05/07/1998)
obchodná činnosť v rozsahu živnosti voľnej
  (from: 05/07/1998)
vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb
  (from: 12/02/2011)
činnosť autorizovaného stavebného inžiniera v kategórii Statika stavieb - Pozemné stavby
  (from: 12/02/2011 until: 05/02/2013)
Partners: 
Ing. Jozef Polák
Holländerova 13089/6
Prešov 080 01
Slovak Republic
  (from: 05/26/2022)
Ing. Dušan Bodnár
Ondavská 14064/28B
Prešov 080 05
Slovak Republic
  (from: 05/07/1998 until: 04/12/2017)
Ing. Jozef Polák
Holländerova 13089/6
Prešov 080 01
Slovak Republic
  (from: 05/07/1998 until: 05/25/2022)
Contribution of each member: 
Ing. Jozef Polák
  (from: 04/13/2017 until: 05/25/2022)
Ing. Jozef Polák
Amount of investment: 6 640 EUR Paid up: 6 640 EUR
  (from: 05/26/2022)
Ing. Dušan Bodnár
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 05/07/1998 until: 12/06/2010)
Ing. Jozef Polák
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 05/07/1998 until: 12/06/2010)
Ing. Dušan Bodnár
Amount of investment: 3 320 EUR Paid up: 3 320 EUR
  (from: 12/07/2010 until: 04/12/2017)
Ing. Jozef Polák
Amount of investment: 3 320 EUR Paid up: 3 320 EUR
  (from: 12/07/2010 until: 04/12/2017)
Management body: 
konatelia
  (from: 05/07/1998)
Ing. Jozef Polák
Holländerova 13089/6
Prešov 080 01
From: 05/07/1998
  (from: 05/26/2022)
Ing. Dušan Bodnár
Levočská 69
Prešov
  (from: 05/07/1998 until: 02/29/2004)
Ing. Dušan Bodnár
Levočská 69
Prešov
From: 05/07/1998
  (from: 03/01/2004 until: 05/02/2013)
Ing. Dušan Bodnár
Ondavská 14064/28B
Prešov 080 05
From: 05/07/1998
  (from: 05/03/2013 until: 04/12/2017)
Ing. Dušan Bodnár
Ondavská 14064/28B
Prešov 080 05
From: 05/07/1998 Until: 03/10/2017
  (from: 04/13/2017 until: 04/12/2017)
Ing. Jozef Polák
Mukačevská 17
Prešov
  (from: 05/07/1998 until: 02/29/2004)
Ing. Jozef Polák
Holländerova 13089/6
Prešov 080 01
From: 05/07/1998
  (from: 03/01/2004 until: 05/25/2022)
Acting in the name of the company: 
Za spoločnosť koná a podpisuje každý z konateľov samostatne a to tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 05/07/1998)
Capital: 
6 640 EUR Paid up: 6 640 EUR
  (from: 12/07/2010)
200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 03/01/2004 until: 12/06/2010)
200 000 Sk
  (from: 05/07/1998 until: 02/29/2004)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 4.3.1998 podľa § 105 a nasl. ust. zák. č. 513/91 Zb. v znení zák. č. 11/98 Z.z.
  (from: 05/07/1998)
Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve zo dňa 10.4.2000.
  (from: 06/26/2000)
Date of updating data in databases:  06/13/2024
Date of extract :  06/16/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person