Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Trenčín
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  300/R

Obchodné meno: 
ZDRAVIE, a.s. v konkurze
  (od: 22.10.2008 do: 22.10.2008)
ZDRAVIE, a.s.
  (od: 24.01.1996 do: 21.10.2008)
Sídlo: 
Pod Lachovcom 1727/55
Púchov 020 01
  (od: 11.03.1997 do: 22.10.2008)
Štefánikova 821/21
Púchov 020 01
  (od: 24.01.1996 do: 10.03.1997)
IČO: 
31 643 566
  (od: 24.01.1996)
Deň zápisu: 
24.01.1996
  (od: 24.01.1996)
Deň výmazu: 
23.10.2008
  (od: 23.10.2008)
Dôvod výmazu: 
ex offo výmaz
Súd vykonal výmaz spoločnosti v zmysle ust. § 68 ods. 4 zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
  (od: 23.10.2008)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 24.01.1996)
Predmet činnosti: 
poskytovanie zdravotnej starostlivosti v odbore lekárenstvo v zmysle rozhodnutia Krajského úradu v Trenčíne č. Zdrav. 97/00181-2 zo dňa 14.05.1997
  (od: 03.02.1998 do: 16.12.1999)
maloobchod okrem koncesovaných živností
  (od: 24.01.1996 do: 22.10.2008)
veľkoobchod okrem koncesovaných živností
  (od: 24.01.1996 do: 22.10.2008)
nákup a predaj nehnuteľností
  (od: 24.01.1996 do: 22.10.2008)
sprostredkovanie obchodu a služieb
  (od: 24.01.1996 do: 22.10.2008)
poskytovanie zdravotnej starostlivosti v neštátnom zdravotníckom zariadení v poliklinike v zmysle rozhodnutia Ministerstva zdravotníctva SR č.5147/1996 - B zo dňa 10.04.1997
  (od: 02.05.1997 do: 22.10.2008)
poskytovanie zdravotnej starostlivosti v neštátnom zdravotníckom zariadení - v poliklinike v zmysle rozhodnutia Ministerstva zdravotníctva SR o zmene povolenia na poskytovanie zdravotnej starostlivosti v neštátnom zdravotníckom zariadení č. 1119/1997-B k č. 5147/1997-B zo dňa 16.10.1997
  (od: 03.02.1998 do: 22.10.2008)
poskytovanie zdravotnej starostlivosti v neštátnom zdravotníckom zariadení - nemocnice s poliklinikou I. typu v zmysle rozhodnutia Ministerstva zdravotníctva SR o zmene povolenia na poskytovanie zdravotnej starostlivosti v neštátnom zdravotníckom zariadení č. 936/1997-B zo dňa 25.11. 1997, č.k. 1119/1997-B a č. 5147/1996-B.
  (od: 05.05.1998 do: 22.10.2008)
poskytovanie zdravotníckej starostlivosti v neštátnom zdravotníckom zariadení - poliklinike v zmysle rozhodnutia Ministerstva zdravotníctva SR o zmene povolenia na poskytovanie zdravotnej starostlivosti v neštátnom zdravotníckom zariadení č. 1815/1997-B zo dňa 14.01.1998, č.k. 1119/1997-B, č. 936/1997-B a č. 5147/1996-B.
  (od: 05.05.1998 do: 22.10.2008)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 24.01.1996 do: 22.10.2008)
Ing. Mária Babčanová - člen
Moravská 1629/43
Púchov
  (od: 24.01.1996 do: 05.04.1997)
JUDr. Vladimír Balogh
Líščie údolie 180
Bratislava
  (od: 11.03.1997 do: 02.11.1997)
JUDr. Vladimír Balogh - člen
Líščie údolie 180
Bratislava
  (od: 03.11.1997 do: 16.12.1999)
Ing. Jana Blažejová - Podpredseda
nám. Slobody 1657/15
Púchov
  (od: 24.01.1996 do: 02.11.1997)
MUDr Gabriel Grnáč - člen
Ul. Svätoplukova 4 4
Piešťany
  (od: 08.03.1999 do: 01.10.2000)
MUDr. Eduard Kováč - člen
Kláštorská 33
Bratislava
  (od: 24.01.1996 do: 10.03.1997)
Ing. Magdaléna Kvasnicová
Zábreh 1543/87
Púchov
  (od: 06.04.1997 do: 02.11.1997)
Ing. Magdaléna Kvasnicová - člen
Zábreh 1543/87
Púchov
  (od: 03.11.1997 do: 07.03.1999)
Ing. Miroslav Macák
Clementisa 997/7
Beluša
  (od: 11.03.1997 do: 02.11.1997)
Ing. Miroslav Macák - člen
Clementisa 997/7
Beluša
  (od: 03.11.1997 do: 29.09.1999)
Ing. František Sieklik , CSc. - Predseda
Pribinova 1171
Púchov
  (od: 24.01.1996 do: 02.11.1997)
Ing. Anna Strečková - člen
Záhumenská 682
Ilava
  (od: 24.01.1996 do: 10.03.1997)
Ing. Ján Štrbáň - Predseda
Okružná 1429/44
Púchov
  (od: 03.11.1997 do: 22.10.2008)
Ing. Jana Blažejová - Podpredseda
nám. Slobody 1657/15
Púchov
  (od: 03.11.1997 do: 22.10.2008)
Ing. Ladislav Vozárik - člen
Mojmírova 1163/3
Púchov
  (od: 30.09.1999 do: 22.10.2008)
MUDr. Pavol Ušiak - člen
Okružná 1427/52
Púchov
  (od: 17.12.1999 do: 22.10.2008)
MUDr. Stanislav Pirošík - člen
Horný Šianec 13
Trenčín
  (od: 02.10.2000 do: 22.10.2008)
Konanie menom spoločnosti: 
Spoločnosť zastupujú všetci členovia predstavenstva. Podpisovať za spoločnosť sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, pričom je potrebný podpis dvoch členov predstavenstva spoločne.
  (od: 24.01.1996 do: 22.10.2008)
Základné imanie: 
77 370 000 Sk
  (od: 24.03.2000 do: 22.10.2008)
64 370 000 Sk
  (od: 02.09.1997 do: 23.03.2000)
54 370 000 Sk
  (od: 24.01.1996 do: 01.09.1997)
Akcie: 
Počet: 6437
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 10 000 Sk
  (od: 24.03.2000 do: 22.10.2008)
Počet: 13000
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 24.03.2000 do: 22.10.2008)
Počet: 6437
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 10 000 Sk
  (od: 02.09.1997 do: 23.03.2000)
Počet: 5437
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 10 000 Sk
  (od: 24.01.1996 do: 01.09.1997)
Správca konkurznej podstaty: 
JUDr. Jarmila Lipovská
Záhradnícka 39
Bratislava
  (od: 26.03.2002 do: 22.10.2008)
JUDr. Jarmila Lipovská
Záhradnícka 39
Bratislava
Skončenie funkcie: 22.05.2007
  (od: 23.10.2008 do: 22.10.2008)
Ukončenie konkurzného konania: 
Dátum ukončenia konkurzného konania: 22. 5. 2007
Uznesením Krajského súdu v Bratislave č.k. 7K 349/01-429 zo dňa 13.04.2007, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 22.05.2007 bol zrušený konkurz vyhlásený na majetok spoločnosti ZDRAVIE, a.s., Pod Lachovcom 1727/55, Púchov, IČO 31 643 566 po splnení rozvrhového uznesenia.
  (od: 23.10.2008)
Dozorná rada: 
Anna Hachlincová - člen
Mládežnícka 1425/5
Púchov
  (od: 24.01.1996 do: 27.12.2001)
Ing. Stanislav Hlúbik - člen
Komenského 1625
Púchov
  (od: 24.01.1996 do: 16.12.1999)
Ing. Vladimír Somora - Predseda
Okružná 1419/4
Púchov
  (od: 24.01.1996 do: 16.12.1999)
Ing. Libor Mišák - predseda
Okružná 1421
Púchov
  (od: 17.12.1999 do: 22.10.2008)
MUDr. Oto Smatana - člen
Kukučínova 691
Ilava
  (od: 03.11.1997 do: 22.10.2008)
Ing. Vladimír Somora - člen
Okružná 1419/4
Púchov
  (od: 17.12.1999 do: 22.10.2008)
Ing. Mária Capáková
Námestie Slobody 1404/46
Púchov
  (od: 28.12.2001 do: 22.10.2008)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 12.1.1996, rozhodnutím zakladateľa podľa ust. § 154 a nasl. zák. č. 513/91 Zb. jednorázovo a prijatím stanov. Stary spis: Sa 986
  (od: 24.01.1996 do: 22.10.2008)
Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 27.09.1996 schválilo dodatok č.1 k stanovám. - notárska zápisnica N 319/96 zo dňa 27.09. 1996
  (od: 11.03.1997 do: 22.10.2008)
Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 10.02.1997 rozhodlo o zmene členov predstavenstva. /notárska zápisnica N 30/97, NZ 28/97 zo dňa 10.02.1997/.
  (od: 06.04.1997 do: 22.10.2008)
Valné zhromaždenie (notárska zápisnica N 97/97, NZ 91/97 zo dňa 11.04.1997) schválilo dodatok č.2 k stanovám.
  (od: 02.05.1997 do: 22.10.2008)
Valné zhromaždenie dňa 23.06.1997 prijalo dodatok č. 3 k stanovám. (Notárska zápisnica N 177/97, NZ 179/97 zo dňa 23.06.1997).
  (od: 02.09.1997 do: 22.10.2008)
Valné zhromaždenie dňa 28.06.1997 rozhodlo o zmene v orgánoch spoločnosti.
  (od: 03.11.1997 do: 22.10.2008)
Valné zhromaždenie dňa 11.11.1998 rozhodlo o zmene štatutárneho orgánu.
  (od: 08.03.1999 do: 22.10.2008)
Valné zhromaždenie dňa 19.5.1998 (notárska zápisnica N 161/98, NZ 169/98) schválilo zmenu stanov - dodatok č. 4 k stanovám a.s.
  (od: 30.09.1999 do: 22.10.2008)
Riadne valné zhromaždenie dňa 29.4.1999 (notárska zápisnica N 158/99, NZ 154/99) schválilo zmenu stanov a.s.
  (od: 17.12.1999 do: 22.10.2008)
Predstavenstvo spoločnosti rozhodlo dňa 24.9.1999 o zvýšení základného imania (notárska zápisnica N 371/99, Nz 359/99 zo dňa 24.9.1999).
  (od: 24.03.2000 do: 22.10.2008)
Valné zhromaždenie dňa 30.5.2000 schválilo zmenu štatutárneho orgánu spoločnosti.
  (od: 02.10.2000 do: 22.10.2008)
Riadne valné zhromaždenie dňa 30.5.2001 schválilo zmenu členov dozornej rady.
  (od: 28.12.2001 do: 22.10.2008)
Krajský súd v Bratislave uznesením č.k. 7K 349/01-160 zo dňa 14.3.2002 vyhlásil konkurz na majetok ZDRAVIE, a.s., Pod Lachovcom 1727/55, Púchov, IČO 31 643 566. Za správcu konkurznej podstaty bola ustanovená JUDr. Jarmila Lipovská, Záhradnícka 39, Bratislava.
  (od: 26.03.2002 do: 22.10.2008)
Dátum aktualizácie údajov:  22.02.2024
Dátum výpisu:  24.02.2024

Aktuálne zmeny | Elektronické služby Obchodného registra

Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Kontakty na registrové súdy
Legislatívne zmeny v obchodnom registri | Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR