Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trenčín
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  11420/R

Business name: 
NVK - spoločnosť s ručením obmedzeným - s.r.o.
  (from: 05/19/2021)
Registered seat: 
Gen. Svobodu 1
Trenčín 911 01
  (from: 04/25/2000)
Identification number (IČO): 
36 307 386
  (from: 03/18/1999)
Date of entry: 
03/18/1999
  (from: 03/18/1999)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 03/18/1999)
Objects of the company: 
reštauračná činnosť
  (from: 03/18/1999)
verejné stravovanie
  (from: 03/18/1999)
kúpa tovaru za účelom predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľných ohlasovacích živností
  (from: 03/18/1999)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľných ohlasovacích živností
  (from: 03/18/1999)
skladovanie (s výnimkou verejného skladu)
  (from: 03/18/1999)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 03/18/1999)
leasing strojov a prístrojov
  (from: 03/18/1999)
leasing spojený s financovaním
  (from: 03/18/1999)
faktoring a forfaiting
  (from: 03/18/1999)
podnikateľské poradenstvo (s výnimkou činnosti ekonomických, účtovných a organizačných poradcov)
  (from: 03/18/1999)
organizovanie kurzov a školení
  (from: 03/18/1999)
prenájom strojov a prístrojov bez obsluhujúceho personálu
  (from: 03/18/1999)
poriadanie výstav a veľtrhov
  (from: 03/18/1999)
vydávanie neperiodických publikácií
  (from: 03/18/1999)
reklamné činnosti
  (from: 03/18/1999)
sprostredkovanie nákupu a predaja nehnuteľností
  (from: 03/18/1999)
spracovanie dát a súvisiacej činnosti
  (from: 03/18/1999)
výskum trhu a verejnej mienky
  (from: 03/18/1999)
prekladateľské a tlmočnícke služby
  (from: 03/18/1999)
uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien
  (from: 10/28/2002)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 10/28/2002)
prípravné stavebné práce
  (from: 10/28/2002)
demolácia a zemné práce
  (from: 10/28/2002)
poriadanie tanečných zábav pre verejnosť a iných akcií v oblasti spoločenskej zábavy
  (from: 10/28/2002)
zabezpečovanie služieb potrebných na prevádzku objektov, zariadení a budov
  (from: 10/28/2002)
Partners: 
Roman Brutenič
Švantnerova 3419/2A
Bratislava - mestská časť Dúbravka 841 02
Slovak Republic
  (from: 05/19/2021)
Ing. Ivan Nemečkay
Pod Juhom 3154/8
Trenčín 911 01
Slovak Republic
  (from: 05/19/2021)
Róbert Tomaschek
Štefánikova 1772/5
Ivánka pri Dunaji 900 28
Slovak Republic
  (from: 05/19/2021)
Contribution of each member: 
Ing. Ivan Nemečkay
Amount of investment: 1 064 EUR Paid up: 1 064 EUR
  (from: 05/19/2021)
Róbert Tomaschek
Amount of investment: 1 064 EUR Paid up: 1 064 EUR
  (from: 05/19/2021)
Roman Brutenič
Amount of investment: 4 522 EUR Paid up: 4 522 EUR
  (from: 05/19/2021)
Management body: 
konatelia
  (from: 05/20/2005)
Acting in the name of the company: 
Za spoločnosť konajú konatelia samostatne a podpisujú vždy dvaja konatelia spoločne.
  (from: 12/01/2005)
Capital: 
6 650 EUR Paid up: 6 650 EUR
  (from: 05/19/2021)
Voluntary liquidation: 
15.12.2020
  (from: 05/19/2021)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločnskou zmluvou zo dňa 10.02.1999 podľa § 105 a nasl. zák.č. 513/1991 Zb. Obch. zákonníka.
  (from: 03/18/1999)
Valné zhromaždenie dňa 10.10.1999 schválilo zmenu spoločenskej zmluvy - Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve.
  (from: 04/25/2000)
Valné zhromaždenie zo dňa 1.8.2000, na ktorom bol schválený prevod obchodného podielu a Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve.
  (from: 01/19/2001)
Rozhodnutie jediného spoločníka vykonávajúceho pôsobnosť valného zhromaždenia zo dňa 25.7.2002 o doplnení predmetu činnosti.
  (from: 10/28/2002)
Date of updating data in databases:  06/23/2022
Date of extract :  06/25/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person