Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Trenčín
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  97/R

Obchodné meno: 
DMD holding, a.s. " v likvidácií"
  (od: 11.01.2006)
Sídlo: 
Kožušnícka 4
Trenčín 911 50
  (od: 15.05.1997)
IČO: 
34 129 421
  (od: 26.10.1995)
Deň zápisu: 
26.10.1995
  (od: 26.10.1995)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 26.10.1995)
Predmet činnosti: 
vývoj, výroba, opravy, úpravy a znehodnocovanie zbraní
  (od: 26.10.1995)
nákup, predaj, požičiavanie zbraní
  (od: 26.10.1995)
vývoj, výroba streliva
  (od: 26.10.1995)
nákup, predaj streliva
  (od: 26.10.1995)
výroba, oprava, úprava, nákup a predaj strojov, prístrojov a zariadení pre všeobecné účely
  (od: 26.10.1995)
výskum a vývoj v oblasti technických a prírodných vied
  (od: 26.10.1995)
inžinierska činnosť
  (od: 26.10.1995)
leasing strojov a zariadení
  (od: 26.10.1995)
leasing spojený s financovaním
  (od: 26.10.1995)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľných ohlasovacích živností
  (od: 26.10.1995)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľných ohlasovacích živností
  (od: 26.10.1995)
faktoring a forfaiting
  (od: 26.10.1995)
prenájom strojov a prístrojov bez obsluhujúceho personálu
  (od: 26.10.1995)
podnikateľské poradenstvo
  (od: 26.10.1995)
ostatné vzdelávanie - organizovanie kurzov a školení
  (od: 26.10.1995)
poriadanie výstav a veľtrhov
  (od: 26.10.1995)
vydávanie neperiodických publikácií
  (od: 26.10.1995)
reklamné činnosti
  (od: 26.10.1995)
sprostredkovateľská činnosť
  (od: 26.10.1995)
činnosť v oblasti nehnuteľností
  (od: 26.10.1995)
skladovanie
  (od: 26.10.1995)
činnosť organizačných a ekonomických poradcov vrátane manageringu a marketingu
  (od: 26.10.1995)
obchodovanie s vojenským materiálom v rozsahu povolenia vydaného podľa zákona NR SR čís. 179/1998 Z.z.
  (od: 15.05.2002)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 29.07.2004)
Miklóš Fehér
Vodná 20/5
Komárno 645 01
Vznik funkcie: 11.04.2003
  (od: 26.09.2003)
Ing. Peter Huňor
Beniakova 5/A
Bratislava 841 04
Vznik funkcie: 11.04.2003
  (od: 26.09.2003)
Konanie menom spoločnosti: 
Členovia predstavenstva konajú a podpisujú za spoločnosť tak, že v mene spoločnosti je oprávnený konať a podpisovať každý člen predstavenstva samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo inak napísanému názvu spoločnosti pripojí svoj podpis predseda, resp. člen predstavenstva.
  (od: 29.07.2004)
Základné imanie: 
199 543 285,079029 EUR Rozsah splatenia: 199 543 285,079029 EUR
  (od: 15.12.2009)
Akcie: 
Počet: 500
Druh: prioritné na meno
Podoba: listinné
Menovitá hodnota: 331,939189 EUR
  (od: 15.12.2009)
Počet: 547750
Druh: kmeňové na meno
Podoba: zaknihované
Menovitá hodnota: 331,939189 EUR
  (od: 15.12.2009)
Počet: 528941
Druh: kmeňové, na meno
Podoba: zaknihované
Menovitá hodnota: 33,193919 EUR
  (od: 15.12.2009)
Dozorná rada: 
Ing. Jozef Mihalik
Klincová 7
Bratislava 821 08
Vznik funkcie: 11.04.2003
  (od: 03.05.2005)
Mgr. Tibor Papp
Poštová 297
Kravany nad Dunajom 946 36
Vznik funkcie: 11.04.2003
  (od: 26.09.2003)
Ing. Darina Krajčovičová
177
Vlčkovce 919 23
Vznik funkcie: 12.12.2005
  (od: 11.01.2006)
Likvidácia: 
Dátum vstupu do likvidácie: 1.1.2006
  (od: 11.01.2006)
Spôsob konania likvidátora v mene spoločnosti: Likvidátor robí v mene spoločnosti úkony smerujúce k likvidácií spoločnosti samostatne.
  (od: 11.01.2006)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľsou listinou zo dňa 27.09.1995 podľa §§ 56 až 75 a §§ 105 až 153 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. Stary spis: Sa 423
  (od: 26.10.1995)
Rozhodnutie valného zhromaždenia spoločnosti o zvýšení základného imania zo dňa 6.11.1995, priebeh ktorého bol spísaný do notárskej zápisnice č. N 335/95, Nz 327/95. Stary spis: Sa 423
  (od: 05.02.1996)
Zmena stanov schválená valným zhromaždením spoločnosti dňa 13.6.1996. Stary spis: Sa 423
  (od: 24.09.1996)
Zmena stanov schválená valnými zhromaždeniami dňa 26.09.1996 a 11.10.1996. Stary spis: Sa 423
  (od: 20.12.1996)
Zmena stanov schválená Valným zhromaždením dňa 12.03.1997
  (od: 16.04.1997)
Valné zhromaždenie dňa 17.04.1997 schválilo o zmene stanov a zvýšení základného imania (notárska zápisnica N 80/97, NZ 81/97 zo dňa 17.4.1997)
  (od: 12.05.1997)
Valné zhromaždenie (notárska zápisnica N 127/97, NZ 127/97 zo dňa 02.06.1997) rozhodlo o zmene stanov - dodatok č. ll.
  (od: 11.09.1997)
Valné zhromaždenie (notárska zápisnica N 135/97, NZ 133/97 zo dňa 12.06.1997) rozhodlo o zmene stanov - dodatok č. 12
  (od: 12.09.1997)
Valné zhromaždenie /notárska zápisnica N 211/ 97, NZ 215/97 zo dňa 17.09.1997/ rozhodlo o zmene stanov - dodatok č. 13.
  (od: 03.11.1997)
Valné zhromaždenie (notárska zápisnica N 294/97, NZ 300/97 zo dňa 29.12.1997) rozhodlo o zmene Stanov - dodatok č. 14.
  (od: 10.03.1998)
Zmena členov dozornej rady schválená mimoriadnym valným zhromaždením dňa 9.6.l998.
  (od: 24.08.1998)
Valné zhromaždenie (notárska zápisnica N 270/98, Nz 259/98 zo dňa 10.9.1998) rozhodlo o novom znení Stanov.
  (od: 29.10.1998)
Valné zhromaždenie (notárska zápisnica N 34/99, NZ 36/99 zo dňa 02.02.1999) schválilo zmenu stanov - dodatok č. 1.
  (od: 08.03.1999)
Valné zhromaždenie dňa 02.07.1999 rozhodlo o zmene dozornej rady (notárska zápisnica N 222/99, Nz 221/99 zo dňa 02.07.1999).
  (od: 25.08.1999)
Zmena zápisu na základe zákona č. 127/99 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/91 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a podľa čl. 9 ods. 3 platných Stanov a.s.
  (od: 21.12.1999)
Valné zhromaždenie /notárska zápisnica N 451/99, Nz 435/99 zo dňa 3.12.1999/ rozhodlo o novom znení Stanov.
  (od: 14.06.2000)
Zmena členov dozornej rady schválená mimoriadnym valným zhromaždením konaným dňa 18.2.2000.
  (od: 31.08.2000)
Valné zhromaždenie (notárska zápisnica N 145/2000, Nz 149/2000 zo dňa 25.5.2000) rozhodlo o zmene stanov - Dodatok č. 1.
  (od: 22.01.2001)
Valné zhromaždenie dňa 29.6.2001 (notárska zápisnica N 166/2001, Nz 168/2001) schválilo zmenu stanov - dodatok č. 2.
  (od: 15.05.2002)
Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 19.12.2001 (notárska zápisnica N 338/01, Nz 343/01 zo dňa 19.12.2001 a zo dňa 14.6.2002) schválilo zmenu stanov - Dodatok č.2.
  (od: 27.06.2002)
Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 19.4.2002 (notárska zápisnica N 128/2002, Nz 128/2002 zo dňa 19.4.2002) schválilo nové znenie stanov spoločnosti a schválilo zmenu v predstavenstve a dozornej rade a.s. Dozorná rada dňa 23.4.2002 (zápisnica č. 05/2002) zvolila nového predsedu dozornej rady a.s.
  (od: 02.07.2002)
Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 27.09.2002 (notárska zápisnica N 618/02, NZ 588/02 zo dňa 27.09.2002 schválilo zlúčenie spoločnosti DMD holding, a.s., Kožušnícka 4, Trenčín, IČO 34 129 421 so spoločnosťami DMD INVEST, a.s., Kožušnícka 4, Trenčín, IČO 36 300 713, DMD STROJÁR, a.s., Kožušnícka 4, Trenčín, IČO 31 637 175 a DMD PROGRES, a.s., Kožušnícka 4, Trenčín, IČO 36 304 964, prevzatie ich majetku, všetkých ich práv a záväzkov. Spoločnosť DMD holding, a.s., Kožušnícka 4, Trenčín, IČO 34 129 421 je právnym nástupcom zaniknutých spoločností DMD INVEST, a.s., Kožušnícka 4, Trenčín, IČO 36 300 713, DMD STROJÁR, a.s., Kožušnícka 4, Trenčín, IČO 31 637 175 a DMD PROGRES, a.s., Kožušnícka 4, Trenčín, IČO 36 304 964.
  (od: 23.01.2003)
Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 11.04.2003 rozhodlo o zmene členov predstavenstva a dozornej rady a.s. (notárska zápisnica N 123/2003, NZ 27341/2003 zo dňa 11.04.2003).
  (od: 26.09.2003)
Riadne valné zhromaždenie dňa 18.6.2003 (notárska zápisnica N 197/03, Nz 49676/03 zo dňa 18.6.2003) schválilo dodatkom č. 2 zmenu stanov spoločnosti.
  (od: 26.04.2004)
Dátum aktualizácie údajov:  17.01.2022
Dátum výpisu:  19.01.2022

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)