Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Banská Bystrica
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  373/S

Business name: 
URSPED s.r.o.
  (from: 03/27/1992)
Registered seat: 
Sládkovičova 52A
Banská Bystrica 974 05
  (from: 01/19/2004)
Identification number (IČO): 
31 560 521
  (from: 03/27/1992)
Date of entry: 
03/27/1992
  (from: 03/27/1992)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 03/27/1992)
Objects of the company: 
poskytovanie softwaru
  (from: 03/27/1992)
logistika-vykonávanie poradenskej činnosti v oblasti marketingu špedície, dopravy a výpočtovej techniky
  (from: 03/27/1992)
služby colného deklaranta
  (from: 06/08/1999)
poskytovanie záruk na zabezpečenie colného dlhu v colnom konaní
  (from: 06/08/1999)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 02/27/2001)
cestná motorová doprava: vnútroštátna nákladná doprava
  (from: 03/18/2005)
cestná motorová doprava: vnútroštátna osobná taxislužba
  (from: 03/18/2005)
cestná motorová doprava: vnútroštátna nepravidelná autobusová doprava
  (from: 03/18/2005)
zasielateľstvo
  (from: 03/18/2005)
obchodná a sprostredkovateľská činnosť mimo riadnej prevádzky v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 03/18/2005)
Partners: 
Ing. Dušan Sedilek
Podlavická cesta 77
Banská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 01/25/2020)
Peter Halaj
77
Horné Pršany
Slovak Republic
  (from: 04/03/1996)
Contribution of each member: 
Ing. Dušan Sedilek
Amount of investment: 3 320 EUR Paid up: 3 320 EUR
  (from: 01/25/2020)
Peter Halaj
Amount of investment: 3 320 EUR Paid up: 3 320 EUR
  (from: 06/17/2009)
Management body: 
konatelia
  (from: 03/27/1992)
Ing. Dušan Sedilek
Podlavická cesta 77
Banská Bystrica
From: 03/27/1992
  (from: 01/25/2020)
Peter Halaj
77
Horné Pršany
From: 03/27/1992
  (from: 07/16/2002)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia, každý samostatne.
  (from: 03/27/1992)
Capital: 
6 640 EUR Paid up: 6 640 EUR
  (from: 06/17/2009)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 11.3.1992 podľa § 105 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb.
  (from: 03/27/1992)
. Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 3.2.1994 bol schválený Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve. Stary spis: S.r.o. 1412
  (from: 02/28/1994)
. Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 24.5.1994 bol schválený Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve.
  (from: 07/06/1994)
. Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 1.6.1995 bol schválený Dodatok č. 3 k spoločenskej zmluve.
  (from: 06/13/1995)
. Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 28.3.1996 bol schválený Dodatok č. 4 k spoločenskej zmluve.
  (from: 04/03/1996)
. Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 18.3.1998 bol schválený Dodatok č. 5 k spoločenskej zmluve.
  (from: 03/31/1998)
. Na zasadnutí valného zhromaždenia spoločnosti konanom dňa 11.3.1999 bol schválený Dodatok č.6 k spoločen- skej zmluve.
  (from: 06/08/1999)
. Na zasadnutí valného zhromaždenia spoločnosti ko- nanom dňa 23.9.1999 bol schválený Dodatok č. 7 k spoločenskej zmluve.
  (from: 10/08/1999)
. Uznesením valného zhromaždenia zo dňa 16.2.2001 bola schválená zmena spoločenskej zmluvy - Dodatok č.8
  (from: 02/27/2001)
. Valné zhromaždenie konané 27.6.2002 schválilo úplné znenie spoločenskej zmluvy.
  (from: 07/16/2002)
. Zapisuje sa zmena v zmysle uznesenia valného zhromaždenia, zo dňa 11.12.2003 a úplné znenie spoločenskej zmluvy.
  (from: 01/19/2004)
Date of updating data in databases:  06/11/2021
Date of extract :  06/14/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person