Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Nitra
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  10310/N

Business name: 
Regionálna správa a údržba ciest Levice a.s.
  (from: 10/30/2005 until: 12/31/2012)
Registered seat: 
Nádražný rad 27
Levice 934 80
  (from: 10/30/2005 until: 12/31/2012)
Identification number (IČO): 
35 960 787
  (from: 10/30/2005)
Date of entry: 
10/30/2005
  (from: 10/30/2005)
Date of deletion: 
01/01/2013
  (from: 01/01/2013)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 01/01/2013)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 10/30/2005)
Capital: 
33 190 EUR Paid up: 33 190 EUR
  (from: 09/29/2009 until: 12/31/2012)
Other legal facts: 
Rozhodnutie valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 30.10.2012 o zrušení spoločností: 1/ Regionálna správa a údržba ciest Levice a.s., so sídlom Nádražný rad 27, 934 80 Levice, IČO: 35 960 787 bez likvidácie, 2/ Regionálna správa a údržba ciest Nové Zámky a.s., so sídlom Bešeňovská cesta 2, 940 92 Nové Zámky, IČO: 35 960 825 bez likvidácie, 3/ Regionálna správa a údržba ciest Komárno a.s., so sídlom Bašta IV. Okružná cesta, 945 01 Komárno, IČO: 35 960 809 bez likvidácie, 4/ Regionálna správa a údržba ciest Topoľčany a.s., so sídlom Pod kalváriou 2003, 955 87 Topoľčany, IČO: 35 960 817 bez likvidácie zlúčením s nástupníckou spoločnosťou Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s., so sídlom Štúrova č. 147, 949 65 Nitra, IČO: 35 960 736 zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka č. 10309/N. Z Obchodného registra Okresného súdu Nitra, sa v y m a z á v a dňom 01.01.2013 obchodná spoločnosť: 1/ Regionálna správa a údržba ciest Levice a.s., so sídlom Nádražný rad 27, 934 80 Levice, IČO: 35 960 787, zapísaná v Obchodnom registri OS Nitra, oddiel: Sa, vložka číslo: 10310/N, 2/ Regionálna správa a údržba ciest Nové Zámky a.s., so sídlom Bešeňovská cesta 2, 940 92 Nové Zámky, IČO: 35 960 825, zapísaná v Obchodnom registri OS Nitra, oddiel: Sa, vložka číslo: 10313/N, 3/ Regionálna správa a údržba ciest Komárno a.s., so sídlom Bašta IV. Okružná cesta, 945 01 Komárno, IČO: 35 960 809, zapísaná v Obchodnom registri OS Nitra, oddiel: Sa, vložka číslo: 10311/N, 4/ Regionálna správa a údržba ciest Topoľčany a.s., so sídlom Pod kalváriou 2003, 955 87 Topoľčany, IČO: 35 960 817, zapísaná v Obchodnom registri OS Nitra, oddiel: Sa, vložka číslo 10312/N, ktoré boli zrušené bez likvidácie zlúčením s obchodnou spoločnosťou Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s., so sídlom Štúrova č. 147, 949 65 Nitra, IČO: 35 960 736 zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka č. 10309/N na základe zmluvy o zlúčení obchodných spoločností zo dňa 03.12.2012 vo forme notárskej zápisnice č. N 819/2012, Nz 49108/2012, NCRls 49944/2012, ktorá je právnym nástupcom zanikajúcich obchodných spoločností a preberá všetky ich práva a záväzky ku dňu 01.01.2013.
  (from: 01/01/2013)
Merger or division: 
Spoločnosť zanikla v dôsledku zlúčenia
  (from: 01/01/2013)
Legal successor: 
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.
Štúrova 147
Nitra 949 65
  (from: 01/01/2013)
Date of updating data in databases:  08/11/2022
Date of extract :  08/13/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person