Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  4092/B

Business name: 
sanofi-aventis Slovakia s.r.o.
  (from: 01/05/2006)
Registered seat: 
Einsteinova 24
Bratislava 851 01
  (from: 01/01/2010)
Identification number (IČO): 
31 339 450
  (from: 01/05/1993)
Date of entry: 
01/05/1993
  (from: 01/05/1993)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 01/05/1993)
Objects of the company: 
nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 01/05/1993)
nákup a predaj farmaceutických prípravkov /veľkoobchod s farmaceutickými prípravkami/
  (from: 01/05/1993)
nákup a predaj poľnohospodársko-potravinárskych výrobkov
  (from: 01/05/1993)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 07/07/1997)
poradenská činnosť v oblasti nákupu, predaja tovarov a výkonu služieb
  (from: 07/07/1997)
prieskum trhu
  (from: 07/07/1997)
veľkodistribúcia liekov
  (from: 12/29/2004)
marketingová činnosť
  (from: 12/29/2004)
automatizované spracovanie dát
  (from: 12/29/2004)
výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
  (from: 12/29/2004)
konzultačná činnosť ohľadom farmácie
  (from: 07/10/2020)
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 07/10/2020)
Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
  (from: 08/04/2021)
Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 08/04/2021)
Prenájom hnuteľných vecí
  (from: 08/04/2021)
Administratívne služby
  (from: 08/04/2021)
Partners: 
SANOFI-AVENTIS PARTICIPATIONS
82 Avenue Raspail
Gentilly 942 50
French Republic
Other identification number : 440 646 982
  (from: 08/19/2022)
Contribution of each member: 
SANOFI-AVENTIS PARTICIPATIONS
Amount of investment: 848 670 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 848 670 EUR
  (from: 08/19/2022)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 08/19/2022)
Peter Naumann
An der Au 12
Bad Vilbel 611 18
Nemecká spolková republika
From: 08/01/2021
  (from: 08/04/2021)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť má jediného alebo viacerých konateľov. Ak je konateľov viac, každý z nich zastupuje spoločnosť samostatne.
  (from: 12/12/2018)
Procuration: 
Petr Novák
Blatouchová (Srbín) 206
Mukařov 251 62
Česká republika
From: 06/28/2023
  (from: 06/28/2023)
Spoločnosť má jediného alebo viacerých prokuristov. Ak je prokuristov viac, každý z nich zastupuje spoločnosť samostatne.
  (from: 12/13/2018)
Capital: 
848 670 EUR Paid up: 848 670 EUR
  (from: 07/01/2020)
Other legal facts: 
Zmena zakladateľskej listiny vo forme notárskej zápisnice N 171/94, Nz 162/94, napísanou dňa 28.7.1994 notárom JUDr. Danielou Šikutovou. Stary spis: S.r.o. 8390
  (from: 08/11/1994)
Rozhodnutie jediného spoločníka o zmene konateľa spoločnosti zo dňa 23.9.1996. Stary spis: S.r.o. 8390
  (from: 02/07/1997)
Zmena zakladateľskej listiny vo forme notárskej zápisnice N 9/97, Nz 9/97 zo dňa 10.1.1997. Stary spis: S.r.o. 8390
  (from: 04/22/1997)
Zmena zakladateľskej listiny vo forme notárskej zápisnice N 492/96, Nz 466/96 zo dňa 6.11.1996 spísanej notárom JUDr. Romanom Blahom. Stary spis: S.r.o. 8390
  (from: 07/07/1997)
Zmena zakladateľskej listiny vo forme notárskej zápisnice N 114/98, Nz 113/98 spísanej dňa 7.4.1998 notárom JUDr. Romanom Blahom v súlade s ustanoveniami Zák. č. 11/1998 Z.z.
  (from: 07/24/1998)
Zmena zakladateľskej listiny vo forme notárskej zápisnice N 599/98, Nz 486/98 spísanej dňa 30.12.1998.
  (from: 04/06/1999)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 31.12.1998 o zmene konateľa.
  (from: 06/04/1999)
Zmena zakladateľskej listiny vo forme notárskej zápisnice N 255/99, Nz 180/99 zo dňa 6.9.1999 a zmena zakladateľskej listiny vo forme notárskej zápisnice N 300/99, Nz 219/99 zo dňa 5.10.1999, zmena obchodného mena z SANOFI SLOVAKIA s.r.o.
  (from: 10/20/1999)
Rozhodnutie jediného spoločníka o menovaní ďalšieho konateľa spoločnosti zo dňa 30.6.2000.
  (from: 09/04/2000)
Zmena zakladateľskej listiny vo forme notárskej zápisnici N 314/03, Nz 45026/03 napísanej dňa 6.6.2003 notárom JUDr. Polakovičovou.
  (from: 07/08/2003)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 6.4.2004 o odvolaní Dr.Ladislava Udvarosa z funkcie konateľa.
  (from: 04/17/2004)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 30.6.2004.
  (from: 07/07/2004)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 13.4.2005.
  (from: 06/29/2005)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 16.09.2005. Funkcia konateľa H.Dahmsa skončila 01.10.2005.
  (from: 10/19/2005)
Na základe zmluvy o predaji časti podniku zo dňa 20.12.2005, uzavretou medzi spoločnosťou SANOFI-SYNTHELABO Slovakia, s.r.o. a Aventis Pharma, s.r.o., so sídlom Nám. slobody 11, 811 06 Bratislava, IČO: 35 686 049, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., odd. Sro, vložka č. 106058/B, došlo k predaju časti podniku spoločnosti SANOFI-SYNTHELABO Slovakia, s.r.o.
  (from: 01/05/2006)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 16.12.2008.
  (from: 01/20/2009)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 10.12.2009.
  (from: 01/01/2010)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 03.10.2011
  (from: 11/09/2011)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 12.12.2011.
  (from: 12/30/2011)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 18.12.2015.
  (from: 01/23/2016)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 06.11.2018.
  (from: 12/12/2018)
Merger or division: 
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia
  (from: 07/01/2020)
Company ceased to exist by (way of) a merger or a division: 
sanofi- aventis Pharma Slovakia s.r.o.
Einsteinova 24
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 01
  (from: 07/01/2020)
Sale of an enterprise: 
Predaj časti podniku
Na základe zmluvy o vklade časti podniku uzatvorenej dňa 23. júna 2021 medzi sanofi-aventis Slovakia s.r.o., IČO: 31 339 450, ako prevodcom a Opella Healthcare Slovakia s. r. o., IČO: 53 238 770, ako nadobúdateľom, došlo s účinnosťou ku dňu 1. júla 2021 k vkladu časti podniku prevodcu do základného imania nadobúdateľa.
  (from: 07/29/2021)
Date of updating data in databases:  09/26/2023
Date of extract :  09/27/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person