Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Trnava
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  46/T

Obchodné meno: 
ŽOS Trnava, a.s.
  (od: 03.10.1994)
Sídlo: 
Koniarekova 19
Trnava 917 21
  (od: 03.10.1994)
IČO: 
34 108 513
  (od: 03.10.1994)
Deň zápisu: 
03.10.1994
  (od: 03.10.1994)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 03.10.1994)
Predmet podnikania (činnosti): 
údržba a opravy dopravných prostriedkov, výroba, údržba a opravy špeciálnych strojov, zariadení a materiálu vrátane revízií a diagnostiky
  (od: 03.10.1994)
metrologické výkony a defektoskopia, diagnostika a meranie fyzikálnych veličín
  (od: 03.10.1994)
výroba, montáž, oprava a rekonštrukcia elektrických a elektronických zariadení vrátane revízií a diagnostiky
  (od: 03.10.1994)
ubytovacie služby - ubytovňa
  (od: 02.08.1995)
verejné stravovanie - reštaurácia
  (od: 02.08.1995)
závodná jedáleň
  (od: 02.08.1995)
pohostinká činnosť - bufet
  (od: 02.08.1995)
cestná motorová doprava - verejná cestná nákladná doprava
  (od: 03.11.1995)
výroba, montáž, opravy, údržba, rekonštrukcie, prevádzkové úpravy, modernizácia a prestavba určených technických dopravných zariadení - koľajových vozidiel
  (od: 03.11.1995)
zváranie koľajových vozidiel
  (od: 03.11.1995)
defektoskopické kontroly
  (od: 03.11.1995)
vedenie účtovníctva
  (od: 03.11.1995)
činnosť organizačného a ekonomického poradcu
  (od: 03.11.1995)
prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
  (od: 03.11.1995)
masérske služby
  (od: 03.11.1995)
prenájom nebytových a skladových priestorov vrátane poskytovania základných služieb a doplnkových činností
  (od: 03.11.1995)
prenájom strojného zariadenia
  (od: 03.11.1995)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 03.11.1995)
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 03.11.1995)
podnikateľské a obchodné poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 03.11.1995)
opravy motorových vozidiel
  (od: 03.11.1995)
cestná motorová doprava - nepravidelná autobusová doprava
  (od: 03.11.1999)
šitie pracovných odevov
  (od: 03.11.1999)
rozvod plynu
  (od: 28.12.2000)
výroba tepla, rozvod elektriny
  (od: 28.12.2000)
podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi
  (od: 22.06.2001)
prevádzkovanie autoumyvárne
  (od: 02.12.2002)
prevádzkovanie detského ihriska a zábavného parku
  (od: 01.03.2004)
predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, piva, vína a destilátov
  (od: 01.03.2004)
výroba, montáž a zváranie kovových konštrukcií
  (od: 04.03.2004)
organizovanie spoločenských, kultúrnych, prezentačných a športových podujatí
  (od: 15.11.2006)
organizovanie veľtrhov a výstav
  (od: 15.11.2006)
obstarávanie služieb a činností spojených so zabezpečovaním riadnej prevádzky nehnuteľností
  (od: 15.11.2006)
vykonávanie technických prehliadok a skúšok určených technických zariadení na území Českej republiky
  (od: 10.11.2010)
výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
  (od: 18.02.2015)
Čistenie a servis nádrží a rozvodov od ropných produktov
  (od: 26.02.2020)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 09.10.1997)
PhDr. Vladimír Poór - predseda
Leoša Janáčka 6811/34
Trnava 917 01
Vznik funkcie: 10.03.2021
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 15.04.2021)
Ing. Miloš Kyselica - podpredseda, generálny riaditeľ
Bajanova 16
Skalica 909 01
Vznik funkcie: 10.03.2021
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 15.04.2021)
Ing. Martin Poór - člen
Adama Štrekára 41
Trnava 917 08
Vznik funkcie: 10.03.2021
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 15.04.2021)
Ing. JUDr. Natália Horváthová - člen
Leoša Janáčka 6811/34
Trnava 917 01
Vznik funkcie: 10.03.2021
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 15.04.2021)
Konanie menom spoločnosti: 
Menom spoločnosti konajú spoločne predseda a podpredseda predstavenstva.
  (od: 09.10.1997)
Dozorná rada: 
Michal Pethö
Sereďská 304
Sládkovičovo 925 21
Vznik funkcie: 10.03.2021
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 15.04.2021)
JUDr. Rudolf Trella
Dvořákovo nábrežie 10/B
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 02
Vznik funkcie: 10.03.2021
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 15.04.2021)
Daniela Náhliková
Hlavná 11/6
Šurovce 919 25
Vznik funkcie: 01.01.2020
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 04.12.2019)
Ing. Marek Piaček
Ulica Hadriána Radvániho 9239/27
Trnava 917 01
Vznik funkcie: 10.03.2021
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 15.04.2021)
Mgr. Tomáš Horváth
Leoša Janáčka 6811/34
Trnava 917 01
Vznik funkcie: 10.03.2021
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 15.04.2021)
JUDr. Marta Rovenská
Bernolákova 57
Cífer 919 43
Vznik funkcie: 10.03.2021
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 15.04.2021)
JUDr. Róbert Spál
Na Pažiiti 976/6A
Špačince 919 51
Vznik funkcie: 10.03.2021
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 15.04.2021)
JUDr. Peter Sopko
Vančurova 25
Trnava 917 01
Vznik funkcie: 10.03.2021
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 15.04.2021)
Mgr. Rastislav Brezovský
J.Slottu 41
Trnava 917 01
Vznik funkcie: 27.05.2021
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 01.07.2022)
Beata Cepková
Saleziánska 6732/36
Trnava 917 01
Vznik funkcie: 04.03.2022
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 01.07.2022)
Marián Drgoň
Trakovice 215
Trakovice 919 33
Vznik funkcie: 27.05.2021
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 01.07.2022)
Výška základného imania: 
15 758 711,57 EUR Rozsah splatenia: 15 758 711,57 EUR
  (od: 10.12.2009)
Akcie: 
Počet: 161417
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 33,19 EUR
  (od: 10.12.2009)
Počet: 156693
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na doručiteľa
Menovitá hodnota: 33,19 EUR
  (od: 10.12.2009)
Počet: 156693
Druh: prioritné na doručiteľa
Podoba: zaknihované
Menovitá hodnota: 33,19 EUR
  (od: 10.12.2009)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 21.09.1994 podľa Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. a zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby. Akciová spoločnosť vzniká v súlade s rozhodnutím o privatizácii časti podniku Železnice Slovenskej republiky, odštepný závod ŽOS Trnava, ktoré vydalo Ministerstvo pre správu a privatizáciu národného majetku SR pod č. KM-222/1994 zo dňa 21.06.1994.
  (od: 03.10.1994)
Na valnom zhromaždení spoločnosti boli dňa 30.05.1995 schválené nové stanovy spoločnosti.
  (od: 02.08.1995)
Zmena stanov čl. III odst. 1, 2, 3, schválená na mimoriadnom valnom zhromaždení spoločnosti dňa 27.12.1995.
  (od: 01.02.1996)
Na valnom zhromaždení boli dňa 22.09.1995 zmenené stanovy spoločnosti.
  (od: 06.08.1996)
Zmena stanov spoločnosti schválená na zasadnutí mimoriadneho valného zhromaždenia dňa 27.02.1997. Zmena stanov spoločnosti schválená na zasadnutí mimoriadneho valného zhromaždenia dňa 09.09.1997.
  (od: 09.10.1997)
Zmena stanov spoločnosti schválená na zasadnutí mimoriadneho VZ dňa 24.11.1998, ktorého priebeh bol osvedčený not. zápisnicou č. N 14O/98, Nz 132/98 a na zasadnutí VZ dňa 12.05.1999, ktorého priebeh bol osvedčený zápisnicou č. N 168/99, Nz 152/99.
  (od: 03.11.1999)
Zmena stanov spoločnosti schválená na zasadnutí VZ dňa 25.05.2000, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou č. N 67/2000, Nz 65/2000.
  (od: 28.12.2000)
Zmena stanov spoločnosti schválená na zasadnutí mimoriadneho VZ dňa 16.11.2000, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou č. N 148/2000, NZ 146/2000.
  (od: 22.06.2001)
Zmena stanov spoločnosti schválená na zasadnutí mimoriadneho VZ dňa 13.12.2001 ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou č. N 539/01, NZ 531/01.
  (od: 11.02.2002)
Zmena stanov spoločnosti schválená na zasadnutí riadneho valného zhromaždenia dňa 15.5.2002.
  (od: 17.09.2002)
Nové úplné znenie stanov zo dňa 21.08.2002.
  (od: 02.12.2002)
Úplné znenie stanov zo dňa 17.12.2002 schválené na zasadnutí VZ, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou č. N 529/02, NZ 525/02.
  (od: 20.05.2003)
Nové úplné znenie stanov schválené na zasadnutí mimoriadneho VZ dňa 26.11.2003, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou č. N 524/03, Nz 110360/03.
  (od: 01.03.2004)
Notárska zápisnica N 23/04, Nz 7989/04 z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 30.01.2004 o zmene stanov akciovej spoločnosti - doplnenie predmetu činnosti.
  (od: 04.03.2004)
Právny predchodca: 
Spoločnosť zapísaná v dôsledku zlúčenia
KAPPA TRADE, spol. s r.o. IČO: 31 367 577
Prievozská 38
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 05
  (od: 12.01.2023)
Spoločnosť zapísaná v dôsledku zlúčenia
PN Invest, a.s. IČO: 36 265 705
Koniarekova 19
Trnava 917 21
  (od: 22.12.2020)
Spoločnosť zapísaná v dôsledku zlúčenia
Železničná preprava, a.s. IČO: 34 140 549
Koniarekova 19
Trnava 917 00
  (od: 16.11.2022)
Dátum aktualizácie údajov:  11.04.2024
Dátum výpisu:  14.04.2024

Aktuálne zmeny | Elektronické služby Obchodného registra

Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Kontakty na registrové súdy
Legislatívne zmeny v obchodnom registri | Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR