Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Mestského súdu Bratislava III
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  3721/B

Obchodné meno: 
Penta Hospitals SK, a. s.
  (od: 01.10.2023)
Sídlo: 
Digital Park II, Einsteinova 25
Bratislava 851 01
  (od: 05.07.2013)
IČO: 
35 960 884
  (od: 26.10.2005)
Deň zápisu: 
26.10.2005
  (od: 26.10.2005)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 26.10.2005)
Predmet podnikania (činnosti): 
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 26.10.2005)
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 26.10.2005)
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 26.10.2005)
reklamná, propagačná a inzertná činnosť
  (od: 26.10.2005)
leasingová činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 26.10.2005)
faktoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 26.10.2005)
podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 26.10.2005)
administratívne služby
  (od: 26.10.2005)
sekretárske služby
  (od: 26.10.2005)
prenájom nehnuteľností s poskytovaním doplnkových služieb
  (od: 26.10.2005)
prenájom spotrebného a priemyselného tovaru
  (od: 26.10.2005)
poskytovanie úverov z vlastných zdrojov (nebanková činnosť)
  (od: 26.10.2005)
doprava do zdravotníckeho zariadenia alebo zo zdravotníckeho zariadenia
  (od: 16.01.2007)
vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 21.03.2007)
organizovanie a zabezpečovanie školení, kurzov, seminárov, kultúrnych, vzdelávacích a spoločenských podujatí v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 21.03.2007)
obstarávanie služieb spojených so správou a prenájmom nehnuteľností
  (od: 21.03.2007)
požičiavanie a prenájom prístrojov, mechanizmov a motorových vozidiel
  (od: 21.03.2007)
vedenie účtovníctva
  (od: 03.02.2010)
ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností
  (od: 31.12.2014)
pohostinská činnosť a výroba hotových jedál pre výdajne
  (od: 31.12.2014)
upratovacie práce
  (od: 31.12.2014)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (od: 10.12.2015)
prípravné práce k realizácii stavby
  (od: 10.12.2015)
dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
  (od: 10.12.2015)
prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia: všeobecná nemocnica
  (od: 26.01.2018)
poskytovanie ústavnej zdravotnej starostlivosti
  (od: 26.01.2018)
poskytovanie ambulantnej zdravotnej starostlivosti
  (od: 26.01.2018)
Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
  (od: 30.12.2021)
Výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied
  (od: 30.12.2021)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 26.10.2005)
Ing. Tomáš Valaška - člen
Malá Pažiť 1124/35
Veľký Kýr 941 07
Vznik funkcie: 21.01.2020
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 26.03.2020)
MUDr. Radoslav Čuha , MBA, MPH - Predseda predstavenstva
Ďumbierska 34
Prešov 080 01
Vznik funkcie: 01.04.2021
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 01.04.2021)
MUDr. Igor Pramuk , MPH - člen
Kuzmányho 5
Košice - mestská časť Staré Mesto 040 01
Vznik funkcie: 01.11.2021
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 13.01.2022)
Konanie menom spoločnosti: 
V mene spoločnosti sú oprávnení konať všetci členovia predstavenstva, pričom právne úkony v mene spoločnosti sa uskutočňujú súhlasným prejavom vôle aspoň dvoch členov predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, menu a funkcii podpisujúci pripojí svoj podpis.
  (od: 22.09.2012)
Dozorná rada: 
Martin Krchňavý
Jaseňová 3623/10
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 04
Vznik funkcie: 01.05.2022
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 24.05.2022)
MUDr. Václav Jirků
Nobelova 811/1
Praha 6 160 00
Česká republika
Vznik funkcie: 01.05.2022
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 24.05.2022)
MUDr. Radovan Barila , PhD.
Martina Rázusa 1
Michalovce 071 01
Vznik funkcie: 01.05.2022
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 24.05.2022)
Mgr. Ján Janovčík
Bernolákova 3
Košice - mestská časť Západ 040 11
Vznik funkcie: 01.05.2022
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 24.05.2022)
Výška základného imania: 
8 292 910 EUR Rozsah splatenia: 8 292 910 EUR
  (od: 07.08.2014)
Akcie: 
Počet: 1
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 3 319 EUR
  (od: 17.04.2012)
Počet: 78
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 3 320 EUR
  (od: 22.02.2013)
Počet: 1
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 360 EUR
  (od: 22.02.2013)
Počet: 78
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 100 000 EUR
  (od: 07.08.2014)
Počet: 49
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 3 319 EUR
  (od: 07.08.2014)
Počet: 49
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 360 EUR
  (od: 07.08.2014)
Akcionár: 
Penta Hospitals International a. s.
Digital Park II, Einsteinova 25
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 01
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 30.12.2021)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou spísanou vo forme notárskej zápisnice dňa 17.10.2005 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
  (od: 26.10.2005)
Rozhodnutie jediného akcionára osvedčené do notárskej zápisnice č. N 278/2006, Nz 44353/2006, NCRls 44112/2006 zo dňa 08.11.2006.
  (od: 05.12.2006)
Notárska zápisnica č. N 323/2006, Nz 56928/2006, NCRls 56591/2006 zo dňa 15.12.2006.
  (od: 16.01.2007)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 24.09.2007.
  (od: 29.09.2007)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 01.01.2009 a zo dňa 07.04.2009. forma not. zápisnica N 121/2009 Nz 11144/2009
  (od: 16.04.2009)
Notárska zápisnica N 1373/2009, Nz 47304/2009 zo dňa 07.12.2009 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára.
  (od: 13.01.2010)
Notárska zápisnica N 57/2010, Nz 1345/2010, NCRls 1374/2010 zo dňa 18.1.2010.
  (od: 03.02.2010)
Rozhodnutie jediného akcuionára zo dňa 5.10.2011.
  (od: 25.10.2011)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 21.10.2011.
  (od: 27.10.2011)
Rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti zo dňa 16.01. 2012.
  (od: 03.02.2012)
Rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti zo dňa 3.4.2012 o zlúčení so spoločnosťou Vranovská investičná s.r.o., so sídlom Palisády 36, 811 06 Bratislava, IČO: 36 509 523, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č. 76966/B, ktorá bola zrušená bez likvidácie. Obchodná spoločnosť Svet zdravia, a.s., so sídlom Palisády 36, 811 06 Bratislava, IČO : 35 960 884, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka č. 3721/B, sa na základe zmluvy o zlúčení spísanej vo forme notárskej zápisnice č. N 73/2012, Nz 11799/2012 dňa 03.04.2012 stáva právnym nástupcom spoločnosti Vranovská investičná s.r.o. a preberá všetky jej práva a záväzky.
  (od: 17.04.2012)
Rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti zo dňa 19.09.2012.
  (od: 22.09.2012)
Rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti spísané vo forme notárskej zápisnice N 198/2012, Nz 33332/2012, NCRls 34033/2012 zo dňa 19.09.2012.
  (od: 22.09.2012)
Zmluva o zlúčení zo dňa 05.02.2013 vo forme notárskej zápisnice N 36/2013, Nz 3788/2013, NCRIs 3888/2013.
  (od: 22.02.2013)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 31.01.2012 a 18.03.2013.
  (od: 10.04.2013)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 09.05.2013
  (od: 04.06.2013)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 20.06.2013 v forme notárskej zápisnice N 664/2013, Nz 20820/2013.
  (od: 05.07.2013)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 16.05.2014.
  (od: 30.05.2014)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 18.06.2014.
  (od: 07.08.2014)
Notárska zápisnica N 379/2014, Nz 56606/2014, NCRls 57839/2014 zmluva o zlúčení zo dňa 12.12.2014.
  (od: 31.12.2014)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 27.02.2015.
  (od: 14.03.2015)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 25.11.2015.
  (od: 10.12.2015)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 31.03.2017.
  (od: 10.05.2017)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 10.01.2018 a zo dňa 01.02.2018.
  (od: 08.03.2018)
Právny predchodca: 
Spoločnosť zapísaná v dôsledku zlúčenia
Estate Consult, s.r.o. IČO: 36 367 303
Račianska 87
Bratislava 831 02
  (od: 22.02.2013)
Spoločnosť zapísaná v dôsledku zlúčenia
NaP Holding, a. s. IČO: 47 633 123
Šulekova 2
Bratislava 811 06
  (od: 31.12.2014)
Spoločnosť zapísaná v dôsledku zlúčenia
Nemocnice a polikliniky ZH, s.r.o. IČO: 36 641 341
Sládkovičova 11
Žiar nad Hronom 965 01
  (od: 31.12.2014)
Spoločnosť zapísaná v dôsledku zlúčenia
Nemocnice a polikliniky, a. s. IČO: 36 641 260
Záhradnícka 46
Bratislava 821 08
  (od: 31.12.2014)
Spoločnosť zapísaná v dôsledku zlúčenia
Vranovská investičná s.r.o. IČO: 36 509 523
Palisády 36
Bratislava 811 06
  (od: 17.04.2012)
Predaj: 
Predaj časti podniku
1. Zmluva o predaji časti podniku "Laboratórium klinickej mikrobiológie v Žiari nad Hronom" zo dňa 26.02.2015 uzavretá medzi Svet zdravia, a.s. a Alpha Medical, s.r.o., so sídlom Záborského 2, 036 01 Martin, IČO: 31 647 758. 2. Zmluva o predaji časti podniku "Laboratórium klinickej biológie a hematológie v Rimavskej Sobote" zo dňa 26.02.2015 uzavretá medzi Svet zdravia, a.s. a Alpha Medical, s.r.o., so sídlom Záborského 2, 036 01 Martin, IČO: 31 647 758. 3. Zmluva o predaji časti podniku "Laboratórium klinickej mikrobiológie v Rimavskej Sobote" zo dňa 26.02.2015 uzavretá medzi Svet zdravia, a.s. a Alpha Medical, s.r.o., so sídlom Záborského 2, 036 01 Martin, IČO: 31 647 758.
  (od: 14.03.2015)
Predaj časti podniku
Zmluvou o predaji časti podniku uzavretou dňa 22.09.2022 v znení jej dodatku č. 1 zo dňa 18.10.2022 boli predané časti podniku a to Všeobecná nemocnica Žiar nad Hronom a Banská Štiavnica kupujúcemu Nemocnica Žiar nad Hronom a Banská Štiavnica, s.r.o., so sídlom: Bratská 17, 969 01 Banská Štiavnica, IČO: 54 588 952, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro, vložka č.: 43754/S. Predaj časti podniku nadobudol účinky dňa 01.12.2022.
  (od: 28.03.2023)
Dátum aktualizácie údajov:  24.07.2024
Dátum výpisu:  25.07.2024

Aktuálne zmeny | Elektronické služby Obchodného registra

Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Kontakty na registrové súdy
Legislatívne zmeny v obchodnom registri | Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR