Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Prešov
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Dr Insert No.:  68/P

Business name: 
Poľnohospodárske družstvo podielnikov Kurov
  (from: 05/16/2002)
Poľnohospodárske družstvo podielnikov Kurov - Gerlachov
  (from: 10/06/1998 until: 05/15/2002)
Poľnohospodárske družstvo podielníkov Kurov-Gerlachov
  (from: 04/03/1993 until: 10/05/1998)
Poľnohospodárske družstvo Kurov-Gerlachov
  (from: 01/01/1991 until: 04/02/1993)
Registered seat: 
Kurov 086 04
  (from: 04/03/1993)
Gerlachov
  (from: 01/01/1991 until: 04/02/1993)
Identification number (IČO): 
00 691 194
  (from: 01/01/1991)
Date of entry: 
01/01/1991
  (from: 01/01/1991)
Legal form: 
Cooperative
  (from: 01/01/1991)
Objects of the company: 
poľnohospodárska výroba vrátane predaja poľnohospodárskych výrobkov a plodov, za účelom ich ďalšieho spracovania alebo ďalšieho predaja
  (from: 04/03/1993)
prenájom výrobných prostriedkov členom družstva a iným subjektom
  (from: 04/03/1993)
poskytovanie služieb obchodných, ekonomických, technologických a iných pre vlastných členov
  (from: 04/03/1993)
murárstvo
  (from: 04/03/1993)
zámočníctvo a zváračské práce
  (from: 04/03/1993)
pohostinská činnosť - verejné stravovanie, pohostinstvo
  (from: 04/03/1993)
poľnohospodárska prvovýroba
  (from: 01/01/1991 until: 04/02/1993)
služby členom družstva
  (from: 01/01/1991 until: 04/02/1993)
kovovýroba, sústružníctvo, zámočníctvo
  (from: 01/01/1991 until: 04/02/1993)
stavebné a údržbárske práce
  (from: 01/01/1991 until: 04/02/1993)
lešenárske práce
  (from: 01/01/1991 until: 04/02/1993)
zemné a výkopové práce
  (from: 01/01/1991 until: 04/02/1993)
natieračské práce
  (from: 01/01/1991 until: 04/02/1993)
krajčírske práce
  (from: 01/01/1991 until: 04/02/1993)
drevárske práce
  (from: 01/01/1991 until: 04/02/1993)
Management body: 
Managing board
  (from: 04/03/1993)
Managing board
  (from: 01/01/1991 until: 04/02/1993)
Milan Pituch - predseda
Kurov 108
Kurov 086 04
From: 03/28/2017
  (from: 06/21/2017)
Vladislav Pituch - podpredseda
Kurov 76
Kurov 086 04
From: 03/28/2017
  (from: 06/21/2017)
Vladimír Host - člen
Kurov 36
Kurov 086 04
From: 03/28/2017
  (from: 06/21/2017)
Ján Piter - člen
Gerlachov 13
Gerlachov 086 04
From: 03/28/2017
  (from: 06/21/2017)
Milan Špirko - člen
Kurov 145
Kurov 086 04
From: 03/28/2017
  (from: 06/21/2017)
Ján Bujda - člen
1
Kurov
  (from: 04/03/1993 until: 10/05/1998)
Ján Bujda - člen
1
Kurov
Until: 03/19/2002
  (from: 10/06/1998 until: 05/15/2002)
Jozef Bujda - člen
125
Kurov
Until: 03/19/2002
  (from: 10/06/1998 until: 05/15/2002)
Ing. Anna Čegiňová - člen
41
Rokytov
  (from: 10/06/1998 until: 06/20/2017)
Ing. Anna Čegiňová - člen
41
Rokytov
Until: 03/28/2017
  (from: 06/21/2017 until: 06/20/2017)
Ing. Anna Čupová - člen
41
Rokytov
  (from: 04/03/1993 until: 10/05/1998)
Ondrej Havír - člen
Gorkého 5
Bardejov
Until: 03/19/2002
  (from: 05/02/1996 until: 05/15/2002)
Ondrej Havír - predseda
Gorkého 5
Bardejov
  (from: 04/03/1993 until: 05/01/1996)
Ondrej Havír - predseda družstva
  (from: 01/01/1991 until: 04/02/1993)
Jozef Hnatko - člen
14
Gerlachov
  (from: 10/06/1998 until: 06/20/2017)
Jozef Hnatko - člen
14
Gerlachov
Until: 03/28/2017
  (from: 06/21/2017 until: 06/20/2017)
Vladimír Host - člen
36
Kurov
From: 03/19/2002
  (from: 05/16/2002 until: 06/20/2017)
Vladimír Host - člen
36
Kurov
From: 03/19/2002 Until: 03/28/2017
  (from: 06/21/2017 until: 06/20/2017)
Kveta Hostová - člen
94
Kurov
  (from: 04/03/1993 until: 05/01/1996)
Ing. Melánia Mirdaliková - člen
56
Kurov
  (from: 05/02/1996 until: 06/20/2017)
Ing. Melánia Mirdaliková - člen
56
Kurov
Until: 03/28/2017
  (from: 06/21/2017 until: 06/20/2017)
Ján Piter - člen
13
Gerlachov
  (from: 04/03/1993 until: 10/05/1998)
Ján Piter - člen
13
Gerlachov
  (from: 10/06/1998 until: 05/15/2002)
Ján Piter - podpredseda
13
Gerlachov
From: 03/19/2002
  (from: 05/16/2002 until: 06/20/2017)
Ján Piter - podpredseda
13
Gerlachov
From: 03/19/2002 Until: 03/28/2017
  (from: 06/21/2017 until: 06/20/2017)
Milan Pituch - podpredseda
109
Kurov
  (from: 04/03/1993 until: 05/01/1996)
Milan Pituch - predseda
108
Kurov
  (from: 11/19/2009 until: 06/20/2017)
Milan Pituch - predseda
108
Kurov
Until: 03/28/2017
  (from: 06/21/2017 until: 06/20/2017)
Milan Pituch - predseda
109
Kurov
  (from: 05/02/1996 until: 11/18/2009)
Vladislav Pituch - člen
76
Kurov
  (from: 10/06/1998 until: 06/20/2017)
Vladislav Pituch - člen
76
Kurov
Until: 03/28/2017
  (from: 06/21/2017 until: 06/20/2017)
Ján Rojko - člen
141
Kurov
  (from: 04/03/1993 until: 10/05/1998)
Ján Trucka - člen
Gaboltov
  (from: 04/03/1993 until: 10/05/1998)
Jozef Ždiňák - člen
48
Gerlachov
  (from: 04/03/1993 until: 10/05/1998)
Acting: 
Za družstvo koná a podpisuje predseda, v jeho neprítomnosti podpredseda a jeden člen predstavenstva spoločne, a to tak, že k obchodnému menu pripoja svoje vlastnoručné podpisy.
  (from: 07/05/2017)
Za družstvo koná navonok predseda družstva, v jeho neprítomnosti podpredseda družstva. Listiny o právnych úkonoch kde je predpísaná písomná forma podpisuje aj ďalší jeden člen predstavenstva.
  (from: 04/03/1993 until: 07/04/2017)
Za družstvo podpisuje jeho predseda a to tak, že k písanému alebo tlačenému názvu družstva pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 01/01/1991 until: 04/02/1993)
Supervisory board: 
Jozef Blaňár
Kurov 31
Kurov 086 04
From: 03/28/2017
  (from: 06/21/2017)
Marek Pangrác
Kurov 87
Kurov 086 04
From: 03/28/2017
  (from: 06/21/2017)
Milan Špirko
Kurov 71
Kurov 086 04
From: 03/28/2017
  (from: 06/21/2017)
Registered capital: 
16 597 EUR
  (from: 11/19/2009)
500 000 Sk
  (from: 08/06/1996 until: 11/18/2009)
3 000 000 Sk
  (from: 04/03/1993 until: 08/05/1996)
Basic member contribution: 
332 EUR základný členský vklad
  (from: 11/19/2009)
10 000 Sk základný členský vklad
  (from: 04/03/1993 until: 11/18/2009)
Other legal facts: 
Zmeny v zápise boli urobené na základe transformačného projeku schváleného valným zhromaždením 28.11.1992 a zmenených stanov družstva schválených členskou schôdzou dňa 10.12.1992. v súlade so zák.č. 42/92 Zb. a § 765 zák.č. 513/91 Zb. Stary spis: Dr 656
  (from: 04/03/1993)
Zmena stanov družstva schválených členskou schôdzou dňa 27.5.1996. Stary spis: Dr 656
  (from: 08/06/1996)
Zmena stanov družstva schválených členskou schôdzou dňa 19.3.2002.
  (from: 05/16/2002)
Poľnohospodárske družstvo bolo založené na ustanovujúcej členskej schôdzi konanej dňa 29.6.1990 rozdelením JRD Kružľov podľa zák.č. 162/90 Zb. o poľnohospodárskom družstevníctve. Družstvo sa riadi stanovami schválenými na ustanovujúcej členskej schôdzi.
  (from: 01/01/1991 until: 04/02/1993)
Date of updating data in databases:  07/23/2024
Date of extract :  07/25/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person