Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Nitra
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Insert No.:  86/N

Business name: 
Slovenská autobusová doprava Nové Zámky, štátny podnik skrátene: SAD Nové Zámky, š.p.
  (from: 01/04/1996 until: 12/31/2001)
Registered seat: 
Považská ul. 2
Nové Zámky 940 14
  (from: 01/04/1996 until: 12/31/2001)
Identification number (IČO): 
34 005 480
  (from: 01/04/1996)
Date of entry: 
01/04/1996
  (from: 01/04/1996)
Date of deletion: 
01/01/2002
  (from: 12/28/2001)
Legal form: 
State(-owned) enterprise
  (from: 01/04/1996)
Objects of the company: 
verejná cestná hromadná doprava osobná pravidelná
  (from: 01/04/1996 until: 12/31/2001)
verejná cestná hromadná doprava osobná nepravidelná
  (from: 01/04/1996 until: 12/31/2001)
cestná nákladná doprava
  (from: 01/04/1996 until: 12/31/2001)
vykonávanie odťahovej služby
  (from: 01/04/1996 until: 12/31/2001)
neverejná cestná osobná doprava
  (from: 01/04/1996 until: 12/31/2001)
výroba a opravy motorových a ostatných dopravných prostriedkov
  (from: 01/04/1996 until: 12/31/2001)
výroba kovových výrobkov
  (from: 01/04/1996 until: 12/31/2001)
stolárstvo
  (from: 01/04/1996 until: 12/31/2001)
automatizované spracovanie údajov
  (from: 01/04/1996 until: 12/31/2001)
poskytovanie softwaru (predaj hotových programov na základe zmluvy s autormi alebo vyhotovovanie programov na zákazku)
  (from: 01/04/1996 until: 12/31/2001)
dodávky a poradenské služby ohľadne programov na spracovanie dát
  (from: 01/04/1996 until: 12/31/2001)
školiaca činnosť a vedenie kurzov
  (from: 01/04/1996 until: 12/31/2001)
vyučovanie vedenia motorových vozidiel
  (from: 01/04/1996 until: 12/31/2001)
prevádzkovanie strediska praktického vyučovania
  (from: 01/04/1996 until: 12/31/2001)
prenájom hnuteľných vecí, najmä kancelárskych strojov a zariadení na spracovanie dát a iných strojov a prístrojov
  (from: 01/04/1996 until: 12/31/2001)
prenájom nehnuteľností a poskytovanie iných než základných služieb spojených s prenájmom, správa budov
  (from: 01/04/1996 until: 12/31/2001)
sprostredkovanie obchodu
  (from: 01/04/1996 until: 12/31/2001)
veľkoobchod a maloobchod, nákup a predaj tovaru (najmä dopravných prostriedkov, motorových vozidiel, základných prostriedkov, náhradných dielov, železiarskeho tovaru, farieb, pohonných hmôt, mazív a olejov, spotrebného tovaru a priemyselných výrobkov, stavebného materiálu, reexpedícia štrkopieskov a kameňa), okrem prípadov, na ktoré sa vyžaduje osobitné povolenie
  (from: 01/04/1996 until: 12/31/2001)
predaj poškodených a opustených prepravovaných vecí
  (from: 01/04/1996 until: 12/31/2001)
prenájom dopravných prostriedkov a skladovacích priestorov
  (from: 01/04/1996 until: 12/31/2001)
poskytovanie fotografických, kopírovacích a reprodukčných služieb a reklamná činnosť
  (from: 01/04/1996 until: 12/31/2001)
predaj cestovných lístkov a miesteniek, príjem a úschova tovaru a batožín
  (from: 01/04/1996 until: 12/31/2001)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 01/04/1996 until: 12/31/2001)
montáž a opravy výrobkov a zariadení spotrebnej elektroniky do autobusov
  (from: 01/04/1996 until: 12/31/2001)
vulkanizácia-pneuservis, výmena, opravy a lepenie pneumatík
  (from: 12/07/1999 until: 12/31/2001)
čalúnictvo
  (from: 12/07/1999 until: 12/31/2001)
prenájom a predpredaj nebytových plôch na reklamnú činnosť
  (from: 12/07/1999 until: 12/31/2001)
nákup a predaj cenín, kolkov, cestovných lístkov a miesteniek
  (from: 12/07/1999 until: 12/31/2001)
umývanie motorových vozidiel
  (from: 12/07/1999 until: 12/31/2001)
zasielateľstvo
  (from: 12/07/1999 until: 12/31/2001)
vykonávanie kontrol technického stavu cestných motorových a ich prípojných vozidiel
  (from: 12/07/1999 until: 12/31/2001)
ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach v kategóriách chatová osada bez pohostinských činností po triedu ***
  (from: 12/07/1999 until: 12/31/2001)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti úverových systémov tankovania a úverových systémov poskytovania servisných služieb dopravných prostriedkov
  (from: 12/07/1999 until: 12/31/2001)
činnosť autobazáru
  (from: 12/07/1999 until: 12/31/2001)
Management body: 
Ing. Anton Morvay - poverený výkonom funkcie riaditeľa
Bezručova 15
Nové Zámky
  (from: 01/04/1996 until: 12/06/1999)
Ing. Anton Morvay - riaditeľ
Bezručova 15
Nové Zámky
  (from: 12/07/1999 until: 12/31/2001)
Representation: 
Štatutárny orgán zastupuje štátny podnik a je oprávnený konať vo všetkých veciach v jeho mene.
  (from: 01/04/1996 until: 12/31/2001)
Branch of the enterprise: 
Name: 
Slovenská autobusová doprava Nové Zámky, štátny podnik, Odštepný závod Levice (v skratke: SAD Nové Zámky, š.p., OZ Levice)
  (from: 12/07/1999 until: 12/31/2001)
Registered seat: 
Kpt.Nálepku 1
Levice 934 30
  (from: 12/07/1999 until: 12/31/2001)
Head: 
Ing. Ivan Zajačko
Mochovská 32/134
Levice
  (from: 12/07/1999 until: 12/31/2001)
Scope of business activity: 
verejná cestná hromadná doprava osobná pravidelná
  (from: 12/07/1999 until: 12/31/2001)
verejná cestná hromadná doprava osobná nepravidelná
  (from: 12/07/1999 until: 12/31/2001)
cestná nákladná doprava
  (from: 12/07/1999 until: 12/31/2001)
vykonávanie odťahovej služby
  (from: 12/07/1999 until: 12/31/2001)
neverejná cestná osobná doprava
  (from: 12/07/1999 until: 12/31/2001)
výroba a opravy motorových a ostatných dopravných prostriedkov
  (from: 12/07/1999 until: 12/31/2001)
výroba kovových výrobkov
  (from: 12/07/1999 until: 12/31/2001)
stolárstvo
  (from: 12/07/1999 until: 12/31/2001)
automatizované spracovanie údajov
  (from: 12/07/1999 until: 12/31/2001)
poskytovanie softwaru (predaj hotových programov na základe zmluvy s autormi alebo vyhotovovanie programov na zákazku)
  (from: 12/07/1999 until: 12/31/2001)
dodávky a poradenské služby ohľadne programov na spracovanie dát
  (from: 12/07/1999 until: 12/31/2001)
školiaca činnosť a vedenie kurzov
  (from: 12/07/1999 until: 12/31/2001)
vyučovanie vedenia motorových vozidiel
  (from: 12/07/1999 until: 12/31/2001)
prevádzkovanie strediska praktického vyučovania
  (from: 12/07/1999 until: 12/31/2001)
prenájom hnuteľných vecí, najmä kancelárskych strojov a zariadení na spracovanie dát
  (from: 12/07/1999 until: 12/31/2001)
prenájom nehnuteľností a poskytovanie iných než základných služieb spojených s prenájmom, správa budov
  (from: 12/07/1999 until: 12/31/2001)
sprostredkovanie obchodu
  (from: 12/07/1999 until: 12/31/2001)
veľkoobchod a maloobchod, nákup a predaj tovaru (najmä dopravných prostriedkov, motorových vozidiel, základných prostriedkov
  (from: 12/07/1999 until: 12/31/2001)
predaj poškodených a opustených prepravovaných vecí
  (from: 12/07/1999 until: 12/31/2001)
prenájom dopravných prostriedkov a skladovacích priestorov
  (from: 12/07/1999 until: 12/31/2001)
poskytovanie fotografických, kopírovacích a reprodukčných služieb a reklamná činnosť
  (from: 12/07/1999 until: 12/31/2001)
predaj cestovných lístkov a miesteniek, príjem a úschova tovaru a batožín
  (from: 12/07/1999 until: 12/31/2001)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 12/07/1999 until: 12/31/2001)
montáž a opravy výrobkov a zariadení spotrebnej elektroniky do autobusov
  (from: 12/07/1999 until: 12/31/2001)
vulkanizácia-pneuservis, výmena, opravy a lepenie pneumatík
  (from: 12/07/1999 until: 12/31/2001)
čalúnictvo
  (from: 12/07/1999 until: 12/31/2001)
prenájom a predpredaj nebytových plôch na reklamnú činnosť
  (from: 12/07/1999 until: 12/31/2001)
nákup a predaj cenín, kolkov, cestovných lístkov a miesteniek
  (from: 12/07/1999 until: 12/31/2001)
umývanie motorových vozidiel
  (from: 12/07/1999 until: 12/31/2001)
zasielateľstvo
  (from: 12/07/1999 until: 12/31/2001)
ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach v kategóriách chatová osada bez pohostinských činností po triedu ***
  (from: 12/07/1999 until: 12/31/2001)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti úverových systémov tankovania a úverových systémov poskytovania servisných služieb dopravných prostriedkov
  (from: 12/07/1999 until: 12/31/2001)
činnosť autobazáru
  (from: 12/07/1999 until: 12/31/2001)
 
 
Name: 
Slovenská autobusová doprava Nové Zámky, štátny podnik, Odštepný závod Komárno (v skratke: SAD Nové Zámky, š.p., OZ Komárno)
  (from: 12/27/2001 until: 12/31/2001)
Registered seat: 
Bratislavská cesta
Komárno 945 44
  (from: 12/27/2001 until: 12/31/2001)
Head: 
Ing. Marián Mikláš
Družstevná 3/75
Komárno
  (from: 12/27/2001 until: 12/31/2001)
Scope of business activity: 
verejná cestná hromadná doprava osobná pravidelná
  (from: 12/27/2001 until: 12/31/2001)
verejná cestná hromadná doprava osobná nepravidelná
  (from: 12/27/2001 until: 12/31/2001)
cestná nákladná doprava
  (from: 12/27/2001 until: 12/31/2001)
vykonávanie odťahovej služby
  (from: 12/27/2001 until: 12/31/2001)
neverejná cestná osobná doprava
  (from: 12/27/2001 until: 12/31/2001)
výroba a opravy motorových a ostatných dopravných prostriedkov
  (from: 12/27/2001 until: 12/31/2001)
výroba kovových výrobkov
  (from: 12/27/2001 until: 12/31/2001)
stolárstvo
  (from: 12/27/2001 until: 12/31/2001)
automatizované spracovanie údajov
  (from: 12/27/2001 until: 12/31/2001)
poskytovanie softwaru (predaj hotových programov na základe zmluvy s autormi alebo vyhotovovanie programov na zákazku)
  (from: 12/27/2001 until: 12/31/2001)
dodávky a poradenské služby ohľadne programov na spracovanie dát
  (from: 12/27/2001 until: 12/31/2001)
školiaca činnosť a vedenie kurzov
  (from: 12/27/2001 until: 12/31/2001)
vyučovanie vedenia motorových vozidiel
  (from: 12/27/2001 until: 12/31/2001)
prevádzkovanie strediska praktického vyučovania
  (from: 12/27/2001 until: 12/31/2001)
prenájom hnuteľných vecí, najmä kancelárskych strojov a zariadení na spracovanie dát
  (from: 12/27/2001 until: 12/31/2001)
prenájom nehnuteľností a poskytovanie iných než základných služieb spojených s prenájmom, správa budov
  (from: 12/27/2001 until: 12/31/2001)
sprostredkovanie obchodu
  (from: 12/27/2001 until: 12/31/2001)
veľkoobchod a maloobchod, nákup a predaj tovaru (najmä dopravných prostriedkov, motorových vozidiel, základných prostriedkov
  (from: 12/27/2001 until: 12/31/2001)
predaj poškodených a opustených prepravovaných vecí
  (from: 12/27/2001 until: 12/31/2001)
prenájom dopravných prostriedkov a skladovacích priestorov
  (from: 12/27/2001 until: 12/31/2001)
poskytovanie fotografických, kopírovacích a reprodukčných služieb a reklamná činnosť
  (from: 12/27/2001 until: 12/31/2001)
predaj cestovných lístkov a miesteniek, príjem a úschova tovaru a batožín
  (from: 12/27/2001 until: 12/31/2001)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 12/27/2001 until: 12/31/2001)
montáž a opravy výrobkov a zariadení spotrebnej elektroniky do autobusov
  (from: 12/27/2001 until: 12/31/2001)
vulkanizácia-pneuservis, výmena, opravy a lepenie pneumatík
  (from: 12/27/2001 until: 12/31/2001)
čalúnictvo
  (from: 12/27/2001 until: 12/31/2001)
prenájom a predpredaj nebytových plôch na reklamnú činnosť
  (from: 12/27/2001 until: 12/31/2001)
nákup a predaj cenín, kolkov, cestovných lístkov a miesteniek
  (from: 12/27/2001 until: 12/31/2001)
umývanie motorových vozidiel
  (from: 12/27/2001 until: 12/31/2001)
zasielateľstvo
  (from: 12/27/2001 until: 12/31/2001)
vykonávanie kontrol technického stavu cestných motorových a ich prípojných vozidiel
  (from: 12/27/2001 until: 12/31/2001)
ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach v kategóriách chatová osada bez pohostinských činností po triedu ***
  (from: 12/27/2001 until: 12/31/2001)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti úverových systémov tankovania a úverových systémov poskytovania servisných služieb dopravných prostriedkov
  (from: 12/27/2001 until: 12/31/2001)
činnosť autobazáru
  (from: 12/27/2001 until: 12/31/2001)
 
 
Name: 
Slovenská autobusová doprava Nové Zámky, štátny podnik, Odštepný závod Komárno (v skratke: SAD Nové Zámky, š.p., OZ Komárno)
  (from: 12/07/1999 until: 12/26/2001)
Registered seat: 
Bratislavská cesta
Komárno 945 44
  (from: 12/07/1999 until: 12/26/2001)
Head: 
Dpt. Oldřich Dolana
Budovateľská 40/25
Komárno
  (from: 12/07/1999 until: 12/26/2001)
Scope of business activity: 
verejná cestná hromadná doprava osobná pravidelná
  (from: 12/07/1999 until: 12/26/2001)
verejná cestná hromadná doprava osobná nepravidelná
  (from: 12/07/1999 until: 12/26/2001)
cestná nákladná doprava
  (from: 12/07/1999 until: 12/26/2001)
vykonávanie odťahovej služby
  (from: 12/07/1999 until: 12/26/2001)
neverejná cestná osobná doprava
  (from: 12/07/1999 until: 12/26/2001)
výroba a opravy motorových a ostatných dopravných prostriedkov
  (from: 12/07/1999 until: 12/26/2001)
výroba kovových výrobkov
  (from: 12/07/1999 until: 12/26/2001)
stolárstvo
  (from: 12/07/1999 until: 12/26/2001)
automatizované spracovanie údajov
  (from: 12/07/1999 until: 12/26/2001)
poskytovanie softwaru (predaj hotových programov na základe zmluvy s autormi alebo vyhotovovanie programov na zákazku)
  (from: 12/07/1999 until: 12/26/2001)
dodávky a poradenské služby ohľadne programov na spracovanie dát
  (from: 12/07/1999 until: 12/26/2001)
školiaca činnosť a vedenie kurzov
  (from: 12/07/1999 until: 12/26/2001)
vyučovanie vedenia motorových vozidiel
  (from: 12/07/1999 until: 12/26/2001)
prevádzkovanie strediska praktického vyučovania
  (from: 12/07/1999 until: 12/26/2001)
prenájom hnuteľných vecí, najmä kancelárskych strojov a zariadení na spracovanie dát
  (from: 12/07/1999 until: 12/26/2001)
prenájom nehnuteľností a poskytovanie iných než základných služieb spojených s prenájmom, správa budov
  (from: 12/07/1999 until: 12/26/2001)
sprostredkovanie obchodu
  (from: 12/07/1999 until: 12/26/2001)
veľkoobchod a maloobchod, nákup a predaj tovaru (najmä dopravných prostriedkov, motorových vozidiel, základných prostriedkov
  (from: 12/07/1999 until: 12/26/2001)
predaj poškodených a opustených prepravovaných vecí
  (from: 12/07/1999 until: 12/26/2001)
prenájom dopravných prostriedkov a skladovacích priestorov
  (from: 12/07/1999 until: 12/26/2001)
poskytovanie fotografických, kopírovacích a reprodukčných služieb a reklamná činnosť
  (from: 12/07/1999 until: 12/26/2001)
predaj cestovných lístkov a miesteniek, príjem a úschova tovaru a batožín
  (from: 12/07/1999 until: 12/26/2001)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 12/07/1999 until: 12/26/2001)
montáž a opravy výrobkov a zariadení spotrebnej elektroniky do autobusov
  (from: 12/07/1999 until: 12/26/2001)
vulkanizácia-pneuservis, výmena, opravy a lepenie pneumatík
  (from: 12/07/1999 until: 12/26/2001)
čalúnictvo
  (from: 12/07/1999 until: 12/26/2001)
prenájom a predpredaj nebytových plôch na reklamnú činnosť
  (from: 12/07/1999 until: 12/26/2001)
nákup a predaj cenín, kolkov, cestovných lístkov a miesteniek
  (from: 12/07/1999 until: 12/26/2001)
umývanie motorových vozidiel
  (from: 12/07/1999 until: 12/26/2001)
zasielateľstvo
  (from: 12/07/1999 until: 12/26/2001)
vykonávanie kontrol technického stavu cestných motorových a ich prípojných vozidiel
  (from: 12/07/1999 until: 12/26/2001)
ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach v kategóriách chatová osada bez pohostinských činností po triedu ***
  (from: 12/07/1999 until: 12/26/2001)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti úverových systémov tankovania a úverových systémov poskytovania servisných služieb dopravných prostriedkov
  (from: 12/07/1999 until: 12/26/2001)
činnosť autobazáru
  (from: 12/07/1999 until: 12/26/2001)
 
 
Founder: 
Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky
  (from: 01/04/1996 until: 12/31/2001)
Ordinary capital: 
171 159 000 Sk
  (from: 12/07/1999 until: 12/31/2001)
54 546 000 Sk
  (from: 07/07/1998 until: 12/06/1999)
54 629 000 Sk
  (from: 04/29/1998 until: 07/06/1998)
55 592 000 Sk
  (from: 04/28/1998 until: 04/28/1998)
56 651 000 Sk
  (from: 10/11/1996 until: 04/27/1998)
Other legal facts: 
Rozhodnutím Ministra dopravy, pôšt a telekomunikácií SR, č. 90 z 21.11.2001 bolo rozhodnuté o zrušení štátneho podniku bez likvidácie dňom 31.12.2001. Všetok majetok zrušeného štátneho podniku, práva, povinnosti a záväzky (i neznáme) prechádzajú podľa zák. č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov dňom 1.1.2002 na Fond národného majetku SR, ktorý to vloží do obchodnej spoločnosti Slovenská autobusová doprava Nové Zámky, akciová spoločnosť. Z obchodného registra Okresného súdu v Nitre, odd. Pš vl. č. 86/N v y m a z u j e s a dňom 1.1.2002 Slovenská autobusová doprava Nové Zámky, štátny podnik, IČO: 34 005 480, so sídlom: Považská 2, Nové Zámky.
  (from: 01/01/2002)
Štátny podnik bol založený zakladacou listinou Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR zo dňa 16.11.1995 číslo 5746/M - 95 podľa ustanovenia § 12 ods.1 a § 13 zákona č. 11/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov. Na štátny podnik Slovenská autobusová doprava Nové Zámky prechádzajú v plnom rozsahu všetky práva, povinnosti, pohľadávky a záväzky vyplývajúce z obchodnoprávnych,pracovnoprávnych, občianskoprávnych a iných právnych a majetkových vzťahov a práva, povinnosti, pohľadávky a záväzky z oblasti priemyselných práv, ktoré vznikli podniku Slovenská autobusová doprava, štátny podnik Bratislava a súviseli s činnosťou Odštepného závodu 808 Nové Zámky. Stary spis: Pš 220
  (from: 01/04/1996 until: 12/31/2001)
Zakladacia listina štátneho podniku bola doplnená rozhodnutím ministra dopravy, pôšt a telekomunikácií SR číslo 93/96 zo dňa 19.09.1996. Stary spis: Pš 220
  (from: 10/11/1996 until: 12/31/2001)
Zakladacia listina štátneho podniku bola doplnená rozhodnutím Ministra dopravy, pôšt a telekomunikácií SR č. 8/97, zo dňa 24.1.1997.
  (from: 04/28/1998 until: 12/31/2001)
Zakladacia listina štátneho podniku bola doplnená rozhodnutím Ministra dopravy, pôšt a telekomunikácií SR, č. 17/98, zo dňa 19.2.1998.
  (from: 04/29/1998 until: 12/31/2001)
Zakladacia listina štátneho podniku bola zmenená rozhodnutím ministra dopravy, pôšt a telekomunikácií SR č.68/98 zo dňa 22.06.1998.
  (from: 07/07/1998 until: 12/31/2001)
So štátnym podnikom sa dňom 01.01.2000 zlučujú: a/ Slovenská autobusová doprava Komárno, štátny podnik so sídlom Bratislavská cesta, Komárno, IČO: 34 005 455, ktorý je zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu v Nitre, odd. Pš 79/N, b/ Slovenská autobusová doprava Šahy, štátny podnik so sídlom SNP 62, Šahy, IČO: 34 017 887, ktorý je zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu v Nitre, odd. Pš 85/N, c/ Slovenská autobusová doprava Levice, štátny podnik so sídlom Kpt.Nálepku 1, Levice, IČO: 34 005 463, ktorý je zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu v Nitre, odd. Pš 80/N. Na štátny podnik prechádzajú dňom 01.01.2000 všetky práva aj záväzky (aj neznáme) zaniknutých štátnych podnikov Slovenská autobusová doprava Komárno, štátny podnik, Slovenská autobusová doprava Šahy, štátny podnik a Slovenská autobusová doprava Levice, štátny podnik. So štátnym podnikom sa dňom 01.01.2000 zlučuje Dopravný závod Šaľa, ktorý bol súčasťou štátneho podniku Slovenská autobusová doprava Galanta, štátny podnik so sídlom Matúškovská 606, Galanta, IČO: 34 005 447, ktorý je zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu v Trnave, odd. Pš 62/T. Na štátny podnik prechádzajú dňom 01.01.2000 všetky práva aj záväzky (aj neznáme) Dopravného závodu Šaľa.
  (from: 12/07/1999 until: 12/31/2001)
Date of updating data in databases:  10/02/2023
Date of extract :  10/04/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person