Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  4149/B

Business name: 
DCS, s.r.o. v likvidácii
  (from: 08/28/2010 until: 07/06/2011)
DCS, s.r.o.
  (from: 01/19/1993 until: 08/27/2010)
Registered seat: 
Prievozská 6/A
Bratislava 821 09
  (from: 04/05/2001 until: 07/06/2011)
Kukučínova 32
Bratislava 831 02
  (from: 06/19/1997 until: 04/04/2001)
Šulekova 13
Bratislava 811 06
  (from: 01/19/1993 until: 06/18/1997)
Identification number (IČO): 
31 340 075
  (from: 01/19/1993)
Date of entry: 
01/19/1993
  (from: 01/19/1993)
Date of deletion: 
07/07/2011
  (from: 07/07/2011)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 07/07/2011)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 01/19/1993)
Objects of the company: 
nákup a predaj výpočtovej techniky a elektroniky
  (from: 01/19/1993 until: 07/06/2011)
montáž, inštalácia hardwaru, počítačových a dátových sietí
  (from: 01/19/1993 until: 07/06/2011)
inštalácia softwaru
  (from: 01/19/1993 until: 07/06/2011)
servis hardwaru a softwaru
  (from: 01/19/1993 until: 07/06/2011)
projektovanie počítačových a dátových sietí a informačných systémov
  (from: 01/19/1993 until: 07/06/2011)
konzultačná a školiaca činnosť v horeuvedených oblastiach
  (from: 01/19/1993 until: 07/06/2011)
factoring a forfaiting okrem súdneho vymáhania pohľadávok
  (from: 03/06/2000 until: 07/06/2011)
prenájom motorových vozidiel
  (from: 03/06/2000 until: 07/06/2011)
činnosť účtovných poradcov
  (from: 09/27/2000 until: 07/06/2011)
činnosť organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 09/27/2000 until: 07/06/2011)
nepravidelná neverejná cestná osobná doprava
  (from: 04/30/2002 until: 07/06/2011)
prevádzkovanie vozového parku
  (from: 04/30/2002 until: 07/06/2011)
upratovacie práce a čistiace služby okrem deratizácie, dezinfekcie a dezinsekcie
  (from: 04/30/2002 until: 07/06/2011)
Partners: 
DITEC a.s., IČO: 31 385 401
Kukučínova 32
Bratislava 831 02
Slovak Republic
  (from: 03/06/2000 until: 09/19/2001)
DITEC a.s.,
Železničiarska 16
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 02/16/1998 until: 03/05/2000)
LUKI 83 Holding A.G.,
Avenue Jean-Pierre Pescatore 4
L-2324
Luxemburg
  (from: 02/16/1998 until: 03/05/2000)
DITEC a.s.,
Železničiarska 16
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 01/14/1997 until: 02/15/1998)
DITEC, s.r.o.
Šulekova 13
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 01/19/1993 until: 01/13/1997)
DITEC a.s., IČO: 31 385 401
Kukučínova 32
Bratislava 831 02
Slovak Republic
  (from: 09/20/2001 until: 08/22/2007)
Pavel Čičák
Bzovícka 30
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 01/19/1993 until: 01/13/1997)
DITEC a.s., IČO: 31 385 401
Plynárenská 7/C
Bratislava 821 09
Slovak Republic
  (from: 08/23/2007 until: 07/06/2011)
Contribution of each member: 
Pavel Čičák
Amount of investment: 25 000 Sk Paid up: 25 000 Sk
  (from: 01/19/1993 until: 01/13/1997)
DITEC, s.r.o.
Amount of investment: 75 000 Sk Paid up: 75 000 Sk
  (from: 01/19/1993 until: 01/13/1997)
DITEC a.s.,
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 01/14/1997 until: 02/15/1998)
DITEC a.s.,
Amount of investment: 500 000 Sk Paid up: 500 000 Sk
  (from: 02/16/1998 until: 03/05/2000)
LUKI 83 Holding A.G.,
Amount of investment: 500 000 Sk Paid up: 500 000 Sk
  (from: 02/16/1998 until: 03/05/2000)
DITEC a.s.,
Amount of investment: 2 000 000 Sk Paid up: 2 000 000 Sk
  (from: 03/06/2000 until: 09/19/2001)
DITEC a.s.,
  (from: 09/20/2001 until: 08/22/2007)
DITEC a.s.,
Amount of investment: 10 000 000 Sk Paid up: 10 000 000 Sk
  (from: 08/23/2007 until: 08/25/2010)
DITEC a.s.,
Amount of investment: 331 940 EUR Paid up: 331 940 EUR
  (from: 08/26/2010 until: 07/06/2011)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 02/16/1998 until: 07/06/2011)
Individual managing director
  (from: 01/19/1993 until: 02/15/1998)
Pavel Čičák
Bzovícka 30
Bratislava
  (from: 01/19/1993 until: 01/13/1997)
Ing. Peter Lukeš
Tichá 28
Bratislava 811 02
From: 08/17/2007
  (from: 08/23/2007 until: 08/27/2010)
Ing. Peter Lukeš
Tichá 28
Bratislava 811 02
From: 08/17/2007 Until: 08/01/2010
  (from: 08/28/2010 until: 08/27/2010)
Pavol Tarina
Pavla Horova 21/42
Bratislava 841 07
  (from: 01/14/1997 until: 04/29/2002)
Ing. Pavol Tarina
Pavla Horova 21/42
Bratislava 841 07
From: 11/29/1994
  (from: 04/30/2002 until: 08/22/2007)
Ing. Pavol Tarina
Pavla Horova 21/42
Bratislava 841 07
From: 11/29/1994 Until: 08/17/2007
  (from: 08/23/2007 until: 08/22/2007)
Acting in the name of the company: 
Konateľ koná v mene spoločnosti vo všetkých veciach samostatne.
  (from: 08/23/2007 until: 07/06/2011)
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konateľ a prokurista, každý samostatne.
  (from: 02/16/1998 until: 08/22/2007)
V mene spoločnosti koná navonok a podpisuje konateľ.
  (from: 01/19/1993 until: 02/15/1998)
Procuration: 
Ing. Peter Lukeš
Šulekova 13
Bratislava 811 06
  (from: 02/16/1998 until: 08/22/2007)
Ing. Peter Lukeš
Šulekova 13
Bratislava 811 06
Until: 08/17/2007
  (from: 08/23/2007 until: 08/22/2007)
Prokurista podpisuje tým spôsobom, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí dodatok "p.p.a." a svoj podpis.
  (from: 02/16/1998 until: 08/22/2007)
Capital: 
331 940 EUR Paid up: 331 940 EUR
  (from: 08/26/2010 until: 07/06/2011)
10 000 000 Sk Paid up: 10 000 000 Sk
  (from: 04/30/2002 until: 08/25/2010)
10 000 000 Sk
  (from: 09/20/2001 until: 04/29/2002)
2 000 000 Sk
  (from: 03/06/2000 until: 09/19/2001)
1 000 000 Sk
  (from: 02/16/1998 until: 03/05/2000)
100 000 Sk
  (from: 01/19/1993 until: 02/15/1998)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 08/01/2010
  (from: 07/07/2011)
Date of entry into voluntary liquidation: 08/01/2010
  (from: 08/28/2010 until: 07/06/2011)
 Liquidators:
Mgr. Lehel Patassy
Brančská 11
Bratislava 851 05
From: 08/01/2010 Until: 07/07/2011
  (from: 08/28/2010)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: Likvidátor robí v mene spoločnosti len úkony smerujúce k likvidácii spoločnosti.
  (from: 08/28/2010)
Date of completion of voluntary liquidation: 05/10/2011
  (from: 07/07/2011)
Other legal facts: 
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 10.05.2011, na ktorom bola schválená účtovná závierka ku dňu skončenia likvidácie, konečná správa likvidátora o priebehu likvidácie a návrh na rozdelenie likvidačného zostatku. Obchodná spoločnosť DCS, s. r. o. v likvidácii, so sídlom Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava, IČO: 31 340 075, zapísaná v odd. Sro, vl. č. 4149/B sa z obchodného registra v y m a z u j e v celom rozsahu.
  (from: 07/07/2011)
Spoločenská zmluva zo dňa 25.11.1992 v zmysle ustanovení zákona číslo 513/91 Zb. Stary spis: S.r.o. 8504
  (from: 01/19/1993 until: 07/06/2011)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 25.11.1994, na ktorom bol odsúhlasený prevod obchodného podielu. Zmena spoločenskej zmluvy vo forme notárskej zápisnice N 274/96, Nz 274/96 zo dňa 6.12.1996. Stary spis: S.r.o. 8504
  (from: 01/14/1997 until: 07/06/2011)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 2.4.1997. Dodatok k zakladateľskej listine vo forme notárskej zápisnice N 50/97, Nz 50/97 zo dňa 4.4.1997. Stary spis: S.r.o. 8504
  (from: 06/19/1997 until: 07/06/2011)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 3. 11. 1997, na ktorom bolo schválené zvýšenie základného imania novými peňažnými vkladmi a postúpením spoločníka. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 7. 11. 1997, na ktorom bol vymenovaný proku- rista. Spoločenská zmluva zo dňa 7. 11. 1997. Stary spis: S.r.o. 8504
  (from: 02/16/1998 until: 07/06/2011)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 7.12.1999, na ktorom bol schválený prevod obchodného podielu. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 8.12.1999, na ktorom bolo schválené zvýšenie základného imania a rozšírenie predmetu činnosti. Zakladateľská listina vo forme notárskej zápisnice N 369/99, Nz 369/99 spísanej dňa 8.12.1999 notárkou JUDr. Dagmar Rojkovou.
  (from: 03/06/2000 until: 07/06/2011)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia dňa 12.3.2001. Dodatok k zakladateľskej listine vo forme notárskej zápisnice N 31/01, Nz 31/01 napísanej dňa 12.3.2001 notárom JUDr. Ravlukovou.
  (from: 04/05/2001 until: 07/06/2011)
Zvýšenie základného imania schválená na valnom zhromaždení dňa 28.6.2001. Zmena zakladateľskej listiny vo forme notárskej zápisnice Nz 444/2001 zo dňa 2.8.2001.
  (from: 09/20/2001 until: 07/06/2011)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 11.1.2002. Notárska zápisnica č. Nz 33/2002 zo dňa 17.1.2002. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia z 30.1.2002. Notárska zápisnica č. Nz 147/2002 zo dňa 4.2.2002. Funkcia prokuristu Ing. Petra Lukeša vzniká dňa 7.11.1997.
  (from: 04/30/2002 until: 07/06/2011)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 17.08.2007 - odvolanie konateľa a menovanie nového, odvolanie prokuristu.
  (from: 08/23/2007 until: 07/06/2011)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 1.8.2010.
  (from: 08/28/2010 until: 07/06/2011)
Date of updating data in databases:  10/23/2021
Date of extract :  10/25/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person