Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  38150/B

Business name: 
BAA, s.r.o. v likvidácii
  (from: 02/03/2009 until: 09/24/2014)
Registered seat: 
Grösslingová 51
Bratislava 811 09
  (from: 05/12/2007 until: 09/24/2014)
Identification number (IČO): 
35 962 526
  (from: 11/09/2005)
Date of entry: 
11/09/2005
  (from: 11/09/2005)
Date of deletion: 
09/25/2014
  (from: 09/25/2014)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 09/25/2014)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 11/09/2005)
Capital: 
6 640 EUR Paid up: 6 640 EUR
  (from: 01/29/2009 until: 09/24/2014)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 01/01/2009
  (from: 09/25/2014)
 Liquidators:
JUDr. Juraj Anetta
Sklenárova 24
Bratislava 821 09
From: 01/01/2009 Until: 09/25/2014
  (from: 02/03/2009)
 Liquidators:
Mgr. Michal Bouška
Mladoboleslavská 1
Pezinok 902 01
From: 01/01/2009 Until: 09/25/2014
  (from: 02/03/2009)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: Likvidátor koná v mene spoločnosti samostatne. Pri výkone tejto pôsobnosti plní záväzky spoločnosti, uplatňuje pohľadávky a prijíma plnenia, zastupuje spoločnosť pred súdmi a inými orgánmi, uzaviera zmiery a dohody o zmene a zániku práv a povinností. Nové zmluvy môže uzavierať len v súvislosti s dokončením nevybavených obchodov.
  (from: 02/03/2009)
Date of completion of voluntary liquidation: 12/31/2012
  (from: 09/25/2014)
Other legal facts: 
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 25.03.2013, ktorou bola schválená účtovná závierka ku dňu skončenia likvidácie, t. j. ku dňu 31.12.2012, konečná správa likvidátora o priebehu likvidácie a návrh na rozdelenie likvidačného zostatku. Písomný súhlas správcu dane s návrhom na výmaz z obchodného registra Daňového úradu Bratislava zo dňa 19.08.2014. Súhlas Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy zo dňa 24.03.2013. Súhlas Colného úradu Bratislava zo dňa 16.04.2013. Obchodná spoločnosť BAA, s. r. o. v likvidácii, Gr?sslingová 51, 811 09 Bratislava, IČO: 35 962 526, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č. 38150/B sa v y m a z á v a z obchodného registra.
  (from: 09/25/2014)
Date of updating data in databases:  02/22/2024
Date of extract :  02/25/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person