Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Nitra
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Dr Vložka číslo:  19/N

Obchodné meno: 
COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo (skrátene : COOP Jednota Nitra, SD)
  (od: 29.04.2004)
Sídlo: 
Štefánikova 54
Nitra 949 01
  (od: 14.12.1992)
IČO: 
00 168 874
  (od: 14.12.1992)
Deň zápisu: 
20.08.1953
  (od: 14.12.1992)
Právna forma: 
Družstvo
  (od: 14.12.1992)
Predmet podnikania (činnosti): 
výroba potravín a nápojov
  (od: 14.12.1992)
prenájom prevádzkových jednotiek
  (od: 14.12.1992)
pohostinstvo a ubytovanie
  (od: 14.12.1992)
cestná nákladná doprava
  (od: 14.12.1992)
veľkoobchod-drobný tovar, odevy
  (od: 07.06.1994)
predaj jedov a žieravín v maloobchode
  (od: 06.07.1999)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod v rozsahu voľných živností)
  (od: 06.07.1999)
výroba pekárenských výrobkov a cukrárenských výrobkov
  (od: 06.07.1999)
vyberanie parkovného
  (od: 06.07.1999)
reklamná a propagačná činnosť
  (od: 26.06.2001)
leasing spojený s financovaním
  (od: 09.09.2002)
výroba a predaj zmrzliny, ak sa na jej prípravu použijú priemyselne vyrábané koncentráty a mrazené krémy
  (od: 09.09.2002)
ambulantný predaj a predaj na trhoch
  (od: 09.09.2002)
veľkoobchod v rozsahu voľných živností
  (od: 09.09.2002)
predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh, ako aj bezmäsitých jedál, ak k ich priamej konzumácii nie je k dispozícii viac ako 8 miest
  (od: 09.09.2002)
verejné stravovanie
  (od: 09.09.2002)
Vydavateľská činnosť
  (od: 29.04.2004)
počítačové služby
  (od: 24.06.2008)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (od: 24.06.2008)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
  (od: 24.06.2008)
prieskum trhu
  (od: 24.06.2008)
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
  (od: 24.06.2008)
prenájom hnuteľných vecí
  (od: 27.05.2009)
poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
  (od: 10.05.2011)
donášková služba
  (od: 10.05.2011)
služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
  (od: 04.05.2016)
registrovaný výrobca kŕmnych zmesí
  (od: 08.09.2017)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 20.11.2003)
Ing. Gabriel Csollár - Predseda predstavenstva
Bohúňova 1762/26
Nitra 949 01
Vznik funkcie: 22.03.2021
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 15.04.2021)
Peter Šipčiak - Člen predstavenstva
Vajanského 1557/14
Nitra 949 01
Vznik funkcie: 22.03.2021
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 15.04.2021)
Ing. Božena Machciníková - Podpredseda predstavenstva a generálny riaditeľ
Rozkvet 2043/82
Považská Bystrica 017 01
Vznik funkcie: 22.03.2021
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 15.04.2021)
Ing. Peter Šipčiak - Člen predstavenstva
Studničná 1015/2
Nitra 949 01
Vznik funkcie: 22.03.2021
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 15.04.2021)
Jozef Hlavačka - Člen predstavenstva
Lipová 413/14
Topoľčianky 951 93
Vznik funkcie: 22.03.2021
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 15.04.2021)
Ing. Katarína Benkovičová - Člen predstavenstva
Rastislavova 109/221
Lužianky 951 41
Vznik funkcie: 22.03.2021
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 15.04.2021)
Helena Holotová - Člen predstavenstva
81
Zlatno 951 91
Vznik funkcie: 22.03.2021
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 15.04.2021)
Ing. Mária Kunová - Člen predstavenstva
364
Jelšovce 951 43
Vznik funkcie: 22.03.2021
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 15.04.2021)
Ing. Mária Piecková - Člen predstavenstva
Varichovská 2224/90
Trebišov 075 01
Vznik funkcie: 22.03.2021
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 15.04.2021)
Ing. Dagmar Škerlíková - Člen predstavenstva
Pri mlyne 774/5
Mojmírovce 951 15
Vznik funkcie: 22.03.2021
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 15.04.2021)
Konanie: 
Za družstvo navonok koná a družstvo zastupuje predseda predstavenstva. Právne úkony, ktoré si vyžadujú písomnú formu, podpisuje predseda predstavenstva s podpredsedom predstavenstva alebo predseda predstavenstva s ďalším členom predstavenstva. V neprítomnosti predsedu predstavenstva ho v plnom rozsahu zastupuje podpredseda predstavenstva alebo iný predstavenstvom poverený člen predstavenstva a právne úkony, ktoré si vyžadujú písomnú formu, podpisuje podpredseda predstavenstva spolu s ďalším členom predstavenstva. V prípade vymenovania generálneho riaditeľa družstva / čl. 26 bod 2 písm. g Stanov / za družstvo koná a podpisuje generálny riaditeľ družstva samostatne.
  (od: 13.08.2015)
Kontrolná komisia: 
Ing. Šarlota Ballová
412
Veľký Lapáš 951 04
Vznik funkcie: 22.03.2021
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 15.04.2021)
Ing. Igor Kazlov
Bojnická 2661/19
Nitra 949 01
Vznik funkcie: 22.03.2021
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 15.04.2021)
MVDr. Dušan Palatický
91
Golianovo 951 08
Vznik funkcie: 22.03.2021
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 15.04.2021)
Ján Prekop
Nitrianska 180/14
Nitra 949 01
Vznik funkcie: 22.03.2021
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 15.04.2021)
Mária Melišková
Kostolná ulica 153/19
Vinodol 951 06
Vznik funkcie: 22.03.2021
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 15.04.2021)
Zapisované základné imanie: 
1 978 856 EUR
  (od: 27.05.2009)
Základný členský vklad: 
50 EUR
  (od: 06.06.2015)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Člen družstva fyzická osoba ručí za prípadnú stratu družstva svojim základným a majetkovým členským podielom. Člen družstva, právnická osoba ručí za prípadnú stratu družstva svojim členským podielom. Družstvo vzniklo na ustanovujúcom valnom zhromaždení dňa 20.augusta 1953 V zmysle ustanovenia § 765 zákona č. 513/91 Zb. a zákona č. 42/1992 Zb. dňa 16.10.1992 boli zmenené stanovy, družstva podľa novej právnej úpravy. Stary spis: Dr 43
  (od: 14.12.1992)
Dodatok k stanovám družstva prijatý zhromaždením delegátov družstva dňa 30.4.1993. Stary spis: Dr 43
  (od: 28.09.1993)
Zápis z 29. riadneho zasadnutia predstavenstva konaného dňa 27.8.1993. Stary spis: Dr 43
  (od: 29.10.1993)
Zmena stanov schválená zhromaždením delegátov dňa 15.4.1994. Stary spis: Dr 43
  (od: 07.06.1994)
Zmena stanov družstva schválená zhromaždením delegátov dňa 22.3.1996. Stary spis: Dr 43
  (od: 21.05.1996)
Zmena stanov družstva schválená zhromaždením delegátov dňa 11.4.1997.
  (od: 05.02.1999)
Zmena stanov družstva schválená na Zhromaždení delegátov družstva dňa 12.4.1999.
  (od: 06.07.1999)
Zmena stanov družstva schválená na zhromaždení delegátov dňa 17.04.2000.
  (od: 20.06.2000)
Zhromaždenie delegátov družstva rozhodlo dňa 30.10.2000 (not. záp. č. N 195/2000, NZ 192/2000) o zlúčení družstva s Tokajským spotrebným družstvom Trebišov zapísaným v obchodnom registri OS Košice I., odd. Dr, vl. č. 1146/V, IČO: 31 722 491, so sídlom: Kukučínova 184/1, Trebišov k 1.1.2001. Jednota spotrebné družstvo Nitra preberá všetky práva a záväzky (i neznáme) Tokajského spotrebného družstva Trebišov dňom 1.1.2001.
  (od: 29.12.2000)
Zmena stanov družstva schválená na zhromaždení delegátov dňa 23.03.2001.
  (od: 26.06.2001)
Zmena stanov družstva schválená zhromaždením delegátov dňa 05.04.2002.
  (od: 09.09.2002)
Dátum aktualizácie údajov:  16.05.2024
Dátum výpisu:  19.05.2024

Aktuálne zmeny | Elektronické služby Obchodného registra

Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Kontakty na registrové súdy
Legislatívne zmeny v obchodnom registri | Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR