Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Nitra
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Dr Insert No.:  19/N

Business name: 
COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo (skrátene : COOP Jednota Nitra, SD)
  (from: 04/29/2004)
Registered seat: 
Štefánikova 54
Nitra 949 01
  (from: 12/14/1992)
Identification number (IČO): 
00 168 874
  (from: 12/14/1992)
Date of entry: 
08/20/1953
  (from: 12/14/1992)
Legal form: 
Cooperative
  (from: 12/14/1992)
Objects of the company: 
výroba potravín a nápojov
  (from: 12/14/1992)
prenájom prevádzkových jednotiek
  (from: 12/14/1992)
pohostinstvo a ubytovanie
  (from: 12/14/1992)
cestná nákladná doprava
  (from: 12/14/1992)
veľkoobchod-drobný tovar, odevy
  (from: 06/07/1994)
predaj jedov a žieravín v maloobchode
  (from: 07/06/1999)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod v rozsahu voľných živností)
  (from: 07/06/1999)
výroba pekárenských výrobkov a cukrárenských výrobkov
  (from: 07/06/1999)
vyberanie parkovného
  (from: 07/06/1999)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 06/26/2001)
leasing spojený s financovaním
  (from: 09/09/2002)
výroba a predaj zmrzliny, ak sa na jej prípravu použijú priemyselne vyrábané koncentráty a mrazené krémy
  (from: 09/09/2002)
ambulantný predaj a predaj na trhoch
  (from: 09/09/2002)
veľkoobchod v rozsahu voľných živností
  (from: 09/09/2002)
predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh, ako aj bezmäsitých jedál, ak k ich priamej konzumácii nie je k dispozícii viac ako 8 miest
  (from: 09/09/2002)
verejné stravovanie
  (from: 09/09/2002)
Vydavateľská činnosť
  (from: 04/29/2004)
počítačové služby
  (from: 06/24/2008)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 06/24/2008)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
  (from: 06/24/2008)
prieskum trhu
  (from: 06/24/2008)
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 06/24/2008)
prenájom hnuteľných vecí
  (from: 05/27/2009)
poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
  (from: 05/10/2011)
donášková služba
  (from: 05/10/2011)
služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
  (from: 05/04/2016)
registrovaný výrobca kŕmnych zmesí
  (from: 09/08/2017)
Management body: 
Managing board
  (from: 11/20/2003)
Ing. Gabriel Csollár - Chairman of the Board of Directors
Bohúňova 1762/26
Nitra 949 01
From: 03/22/2021
  (from: 04/15/2021)
Peter Šipčiak - Member of the Board of Directors
Vajanského 1557/14
Nitra 949 01
From: 03/22/2021
  (from: 04/15/2021)
Ing. Božena Machciníková - Podpredseda predstavenstva a generálny riaditeľ
Rozkvet 2043/82
Považská Bystrica 017 01
From: 03/22/2021
  (from: 04/15/2021)
Ing. Peter Šipčiak - Member of the Board of Directors
Studničná 1015/2
Nitra 949 01
From: 03/22/2021
  (from: 04/15/2021)
Jozef Hlavačka - Member of the Board of Directors
Lipová 413/14
Topoľčianky 951 93
From: 03/22/2021
  (from: 04/15/2021)
Ing. Katarína Benkovičová - Member of the Board of Directors
Rastislavova 109/221
Lužianky 951 41
From: 03/22/2021
  (from: 04/15/2021)
Helena Holotová - Member of the Board of Directors
81
Zlatno 951 91
From: 03/22/2021
  (from: 04/15/2021)
Ing. Mária Kunová - Member of the Board of Directors
364
Jelšovce 951 43
From: 03/22/2021
  (from: 04/15/2021)
Ing. Mária Piecková - Member of the Board of Directors
Varichovská 2224/90
Trebišov 075 01
From: 03/22/2021
  (from: 04/15/2021)
Ing. Dagmar Škerlíková - Member of the Board of Directors
Pri mlyne 774/5
Mojmírovce 951 15
From: 03/22/2021
  (from: 04/15/2021)
Acting: 
Za družstvo navonok koná a družstvo zastupuje predseda predstavenstva. Právne úkony, ktoré si vyžadujú písomnú formu, podpisuje predseda predstavenstva s podpredsedom predstavenstva alebo predseda predstavenstva s ďalším členom predstavenstva. V neprítomnosti predsedu predstavenstva ho v plnom rozsahu zastupuje podpredseda predstavenstva alebo iný predstavenstvom poverený člen predstavenstva a právne úkony, ktoré si vyžadujú písomnú formu, podpisuje podpredseda predstavenstva spolu s ďalším členom predstavenstva. V prípade vymenovania generálneho riaditeľa družstva / čl. 26 bod 2 písm. g Stanov / za družstvo koná a podpisuje generálny riaditeľ družstva samostatne.
  (from: 08/13/2015)
Supervisory board: 
Ing. Šarlota Ballová
412
Veľký Lapáš 951 04
From: 03/22/2021
  (from: 04/15/2021)
Ing. Igor Kazlov
Bojnická 2661/19
Nitra 949 01
From: 03/22/2021
  (from: 04/15/2021)
MVDr. Dušan Palatický
91
Golianovo 951 08
From: 03/22/2021
  (from: 04/15/2021)
Ján Prekop
Nitrianska 180/14
Nitra 949 01
From: 03/22/2021
  (from: 04/15/2021)
Mária Melišková
Kostolná ulica 153/19
Vinodol 951 06
From: 03/22/2021
  (from: 04/15/2021)
Registered capital: 
1 978 856 EUR
  (from: 05/27/2009)
Basic member contribution: 
50 EUR
  (from: 06/06/2015)
Other legal facts: 
Člen družstva fyzická osoba ručí za prípadnú stratu družstva svojim základným a majetkovým členským podielom. Člen družstva, právnická osoba ručí za prípadnú stratu družstva svojim členským podielom. Družstvo vzniklo na ustanovujúcom valnom zhromaždení dňa 20.augusta 1953 V zmysle ustanovenia § 765 zákona č. 513/91 Zb. a zákona č. 42/1992 Zb. dňa 16.10.1992 boli zmenené stanovy, družstva podľa novej právnej úpravy. Stary spis: Dr 43
  (from: 12/14/1992)
Dodatok k stanovám družstva prijatý zhromaždením delegátov družstva dňa 30.4.1993. Stary spis: Dr 43
  (from: 09/28/1993)
Zápis z 29. riadneho zasadnutia predstavenstva konaného dňa 27.8.1993. Stary spis: Dr 43
  (from: 10/29/1993)
Zmena stanov schválená zhromaždením delegátov dňa 15.4.1994. Stary spis: Dr 43
  (from: 06/07/1994)
Zmena stanov družstva schválená zhromaždením delegátov dňa 22.3.1996. Stary spis: Dr 43
  (from: 05/21/1996)
Zmena stanov družstva schválená zhromaždením delegátov dňa 11.4.1997.
  (from: 02/05/1999)
Zmena stanov družstva schválená na Zhromaždení delegátov družstva dňa 12.4.1999.
  (from: 07/06/1999)
Zmena stanov družstva schválená na zhromaždení delegátov dňa 17.04.2000.
  (from: 06/20/2000)
Zhromaždenie delegátov družstva rozhodlo dňa 30.10.2000 (not. záp. č. N 195/2000, NZ 192/2000) o zlúčení družstva s Tokajským spotrebným družstvom Trebišov zapísaným v obchodnom registri OS Košice I., odd. Dr, vl. č. 1146/V, IČO: 31 722 491, so sídlom: Kukučínova 184/1, Trebišov k 1.1.2001. Jednota spotrebné družstvo Nitra preberá všetky práva a záväzky (i neznáme) Tokajského spotrebného družstva Trebišov dňom 1.1.2001.
  (from: 12/29/2000)
Zmena stanov družstva schválená na zhromaždení delegátov dňa 23.03.2001.
  (from: 06/26/2001)
Zmena stanov družstva schválená zhromaždením delegátov dňa 05.04.2002.
  (from: 09/09/2002)
Date of updating data in databases:  05/16/2024
Date of extract :  05/18/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person